Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében

Nemrég az Israeli News Live egy provokatív történetet közölt "A Bukott Angyalokat az Antarktiszon börtönözték be és még mindig élnek...


Nemrég az Israeli News Live egy provokatív történetet közölt "A Bukott Angyalokat az Antarktiszon börtönözték be és még mindig élnek" címmel. (1) A kommentátor Steve Ben-Nun az apokrif Énok könyvét elemezte, amely Énok, egy özönvíz előtti személy tapasztalatait írja le, akit elvittek az egekbe, hogy tanúja és kulcsfontosságú szereplője legyen egy nagyon régi konfliktusnak.

Énok lett a fő közvetítő a konfliktusban részt vevő két fél, a "Bukott Angyalok" és a "Tisztességes Angyalok" között, akik "az Úr"-nak nevezett mindentudó istenséget szolgálták. A konfliktus során több probléma is volt, mint például az, hogy a Bukott Angyalok keresztezést és/vagy genetikai kísérleteket hajtottak végre az emberiségen, és tiltott tudást valamint technológiát adtak át a még fejlődő emberi civilizáció számára.

Énok könyve 200 Bukott Angyal Hermon hegyére történő érkezésével kezdődik, amely határos a mai Libanonnal és Szíriával. A Bukott Angyalok a helyi lakosok keresztezésébe és/vagy genetikai módosításába kezdtek.

6. 1. És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak.

6. 2. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között: „Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük.”

6. 6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá.

Miközben a Bukott Angyalok egy előörsöt hoztak létre a Hermon hegyen, végül az Antarktiszra távolították el őket, miután végleg elvesztették a Tisztességes Angyalokkal vívott égi csatát, Ben-Nun Énok könyve elemzése szerint.

Ben-Nun olyan részeket idéz Énok könyvéből, amelyek erősen az Antarktiszra utalnak, ami egyébként az a hely, ahová Énokot vitték, hogy tanúja legyen ezeknek az égi eseményeknek:

18. 5. Láttam a földi szeleket, amint a felhőket viszik; Láttam az angyalok ösvényét: Láttam a föld végénél, honnan kezdődik az ég boltozata.

18. 6. És továbbmenve láttam egy helyet, amely éjjel és nappal ég, ahol hét csodás kövekből álló hegy áll, három kelet felé, három pedig dél felé.

18. 7. Azok, amelyek kelet felé néztek, azok közül egy színes kőből volt, és egy gyöngyből, és egy jácintból, és a dél felől állók pedig rubint kőből voltak.

18. 8. De a középső felnyúlt az égbe, mint az Isten trónja, alabástromból, és a trónusnak csúcsa zafírból volt.

Ami érdekes a fenti részekben, hogy Énok egy olyan helyre utal, amely "éjjel nappal égett". Ben-Nun úgy véli, hogy ez a leírás az Antarktiszra illik a déli féltekén a nyári időszak alatt, amikor 24 órán keresztül látható a napfény.


A hét hegyet illetően úgy tűnik, hogy a Vinson-hegyre utal az Antarktisz Sentinel Range hegységének tartományában, Ben-Nun szerint. Valamint megemlít hat közeli hegyet ezen a területen, amelyek megfelelhetnek az Énok könyvében leírt hegyeknek.

A Vinson hegy a legmagasabb hegy az Antarktiszon, amely a Sentinel Range közepe felé található. Úgy tűnik, hogy ugyanolyan látványosan kitűnt a havas csúcsaival az ókorban, mint manapság.

Ami a hat szomszédos hegy déli és keleti igazodását illeti, melyek szomszédosak az Énok könyvében leírt Vinson heggyel, Ben-Nun szerint ez volt az elhelyezkedésük a katasztrofális özönvíz eseményt megelőzően, amely egybeesett a Föld forgástengelyének megváltozásával.

Mindez megfelel Sir Charles Hapgood kutatásának, aki azt állította, hogy a pólusváltás rendszeres esemény a Föld történetében. 1958-as "A Föld változó kérge" című könyvében Hapgood azt írja, hogy körülbelül időszámításunk előtt 11 ezer évvel az utolsó jégkorszak végén egy pólusváltás történt.

Kapcsolódó cikk: A jégbe fagyott antarktiszi civilizáció felfedezése sokkolta a politika és a tudomány embereit

Ben-Nun felvetése érdekes, mert a Sentinel Range környékét ábrázoló térképen, ahol a Vinson hegy is elhelyezkedik, sokkal több, mint hét hegycsúcs található. Ben-Nun sejtése nem meggyőző, ahogy maga is utal rá. Ennek ellenére megadhatja a Bukott Angyalok bebörtönzésének lehetséges helyét, a Vinson hegyet és/vagy hat másik hegyet a Sentinel Range területén.Ben-Nun folytatja Énok könyvének és annak a hivatkozásnak az elemzését, miszerint a Bukott Angyalokat bebörtönözték, akiket az Antarktiszra (Vinson hegy/Sentinel Range) vittek a Hermon hegyről.

18. 14. Az angyal pedig azt mondta: ‘Ez a hely a menny és a föld vége: ez a csillagoknak, a mennyei seregeknek börtöne.

18. 15. És a csillagok, amelyek tűzben forognak, ezek azok, amelyek áthágták az Úr parancsolatát felemelkedésük kezdetén, mert nem jöttek fel a nekik megszabott időben.

18. 16. És harcolt velük, és megkötözte őket addig, amíg bűnük beteljesül, (igen, még) tízezer esztendeig.

Ben-Nun utalása a Bukott Angyalokra, akik még mindig életben vannak az antarktiszi börtönükben, felvet egy érdekes lehetőséget. Énok könyve egy "tízezer esztendő" múlva bekövetkező jövőt ír le, amikor kiszabadulnak. Lehet, hogy ez egy olyan esemény, amelynek nemsokára tanúi lehetünk?

Ennek megválaszolására vizsgáljunk meg néhány érdekes párhuzamot Ben-Nun Énok könyve elemzése és Corey Goode, a titkos űrprogram informátorának Antarktiszra vonatkozó legutóbbi felfedései között.

Ahogy Énok, az özönvíz előtti bibliai alak, úgy Goode is azt állítja, hogy elvitte őt egy nemrég érkezett, magasan fejlett földönkívüli csoport, az úgynevezett "Gömb Lények Szövetsége", hogy tanúja legyen bizonyos égi eseményeknek. Ahogy Énokot, úgy Goode-t is felkérték, hogy járjon el közvetítőként mindkét fél számára egy "égi" vagy Naprendszerre kiterjedő konfliktus során.

Goode szerint ez 2015 márciusában kezdődött, amikor elfogadta a Gömb Lények Szövetsége küldöttének szerepét a folyamatban lévő tárgyalások során földi és nem világi csoportok különböző frakciói között.

Goode elmondta, hogy kétszer is elvitték az Antarktiszra, hogy szemtanúja legyen bizonyos eseményeknek. A legutóbbi alkalomra 2017 januárjában került sor, melynek során megnézhette az Ádám előtti civilizáció maradványait, amely egészen addig virágzott, amíg egy nagy globális katasztrófa, amely megfelel a nagy özönvíznek, elpusztította a part menti városokat és a mélyen fekvő területeket az egész világon mintegy 12-13 ezer évvel ezelőtt.

Goode azt is elmondta, hogy az Ádám előtti civilizáció tagjai sztázis kamrákban élték túl a legnagyobb 5 kilométer hosszú anyahajójukon, amely a Földön zuhant le körülbelül 60 ezer évvel ezelőtt, miután elűzték őket a Holdról egy ottani domináns földönkívüli fajjal keletkezett konfliktus miatt.


Az Ádám előtti civilizáció a fő műveleti bázisát az Antarktiszon hozta létre, és előretolt állásokat építettek Ázsiában, Európában és az amerikai kontinensen Goode szerint. A konfliktus hamar kiújult az Ádám előtti civilizáció és más emberi külsejű földönkívüli csoportok között, amelyek 22 genetikai kísérletet hajtottak végre a felszíni emberiségen közel 500 ezer éven keresztül.

Ez az a pont, ahol Goode történelmi beszámolója egybecseng Ben-Nun Énok könyve elemzésével. Goode Ádám előtti civilizációja úgy tűnik ugyanazok a "Bukott Angyalok," akiket Énok könyve leír a helyi emberi populáción végzett keresztezést és/vagy genetikai kísérleteket tekintve.

A Hermon hegyen leszállt 200 Bukott Angyal esete összhangban van Goode azon állításával, hogy az Ádám előtti civilizáció kolóniákat hozott létre szerte a világon, ahol genetikailag módosították a helyi embereket és hibrideket helyeztek vezetői pozíciókba.

Ami a Tisztességes Angyalokat illeti, amelyekről szintén ír Énok könyve úgy tűnik, hogy olyan földönkívüli csoportok voltak, amelyek 22 hosszú távú genetikai kísérletet folytattak, amelyek akadályozták az Ádám előttiek céljait.

A Gömb Lények Szövetsége, amennyiben biztosítani próbálják a játékteret a konstruktív tárgyalásokhoz a különböző űrprogramok és földönkívüli frakciók, a mai Bukott és Tisztességes angyalok között, úgy tűnik hasonló szerepkört tölt be, mint az Énok könyvében említett mindentudó Úr.

Kapcsolódó cikkek: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/search/label/titkos%20%C5%B1rprogram

Ben-Nun elemzése, miszerint a Bukott Angyalokat az Antarktiszon börtönözték be és még mindig életben vannak, megfelel Goode azon állításának, hogy az Ádám előtti civilizáció egyes tagjai sztázis kamrákban vannak az egyik hatalmas anyahajójukon, mélyen az antarktiszi jégtakaró alatt.

Végül Goode azt is nyilvánosságra hozta, hogy ásatások vannak folyamatban az Antarktiszon, és hogy az Ádám előtti civilizáció tagjait találták meg a sztázis kamrákban. Az Ádám előttiek hibrid leszármazottai, akik megtalálhatók a vérvonal családokban, és akik titokban irányították az emberiséget már alig várják, hogy hozzáférjenek a sztázis kamrákhoz, hogy felébresszék az őseiket.

A céljuk ezzel úgy tűnik az, hogy az Ádám előtti civilizáció újra domináns szerepet töltsön be a bolygó ügyeiben, ezáltal lehetővé téve, hogy hibrid utódaik kiléphessenek az árnyékból és közvetlenül uralkodhassanak az emberiség felett. Ez arra utal, hogy az Énok könyvében említett "tízezer esztendő," vége, amikor a "Bukott Angyalok" felszabadulnak, közel lehet.

Mindez egy érdekes kérdéshez vezet. Lehet, hogy Goode egy modern kori Énok, aki mint szemtanú és közvetítő kulcsszerepet tölt be a különböző emberi és földönkívüli frakciók között, mint a Gömb Lények Szövetsége képviselője, akik úgy tűnik funkcionálisan megegyeznek a mindentudó istenséggel, amelyről Énok könyve ír? Ha igen, akkor ez azt sugallja, hogy Énok maga a Gömb Lények Szövetsége vagy egy hasonló csoport földönkívüli kontakt személye volt mintegy 13 ezer évvel ezelőtt.

Ha az Ádám előttiek/Bukott Angyalok felébrednek/felszabadulnak, akkor minden bizonnyal szükséges lesz foglalkozni velük és hibrid utódaikkal a tekintetben, hogy milyen szerepet játszanak abban, hogy az emberiség ráébred valódi történelmére és több földönkívüli csoport valamint az elit vérvonal családok manipulációjára.

(1) - https://www.youtube.com/watch?v=Bez4DKZI7yU

Exopolitics
Név

3D nyomtató,45,432 Hz,1,51-es körzet,34,52-es körzet,1,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,7,adósság,18,Afganisztán,27,Afrika,120,agy,259,agykontroll,28,Akasa-krónika,3,akkumulátor,70,alakváltó,1,alapjövedelem,21,Alaszka,19,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,2,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,4,állati tudatosság,34,állatvilág,509,allergia,13,álmatlanság,3,álom,43,alumínium,7,alvás,49,alvási paralízis,2,Amazonas,6,Amerika,1563,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,428,angyal,9,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,84,antianyag,2,antibiotikum,6,antigravitáció,28,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,22,anyagtudomány,60,anyatej,1,Apollo,6,arany,196,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,Argentína,28,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,3,árnyember,2,árvíz,9,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,7,Asszíria,3,aszteroida,37,asztma,1,asztráltest,18,asztrológia,4,ateizmus,1,Atlantisz,36,átok,2,atombomba,93,atomenergia,73,atomok,3,átverés,1,aura,11,Ausztrália,172,Ausztria,25,autizmus,18,autó,34,Azerbajdzsán,3,Aztékok,25,Ázsia,54,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,1,Bajkál-tó,1,baktérium,38,baleset,29,Bankrendszer,454,bányászat,26,barlang,31,barlangfestmény,4,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,27,Belize,2,belső hang,6,Benedek pápa,43,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,3,beszéd,6,betegség,634,Bhután,2,Biblia,83,Bilderberg,20,Bill Gates,19,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,8,bioüzemanyag,6,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,9,boldogság,24,Bolívia,19,bolygómérnökség,1,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,7,Botswana,3,böjtölés,7,bölcsek köve,1,bőr,15,bőrszín,2,Brazília,82,Brbados,1,BRICS nemzetek,99,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,14,Bulgária,7,bunker,2,cannabis,79,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,30,CIA,384,Ciprus,4,Costa Rica,6,cukor,17,cukorbetegség,18,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,8,csend,1,Csernobil,5,csillagászat,183,csillagkapu,2,csillagkép,3,Csillaggyermek,3,csoda,6,csont,3,csontritkulás,2,Dalai láma,13,Dánia,34,DARPA,17,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,5,déjà vu,1,Dél-Afrika,28,Dél-Korea,94,demokrácia,7,démon,8,depresszió,29,diagnosztizálás,2,digitális pénz,60,digitális társadalom,4,diktátor,7,diktatúra,8,dimenziók,52,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,25,DNS,281,dogonok,1,dohányzás,17,dokumentumfilm,1033,dolmen,1,Donald Trump,240,döntés,2,drágakő,8,drón,56,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,4,Ecuador,21,Edgar Mitchell,12,Edison,5,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,713,éghajlat,141,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,14,Egyiptom,252,Einstein,68,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,75,elektromos autó,120,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,2,elektromos motor,13,elektromos repülőgép,4,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,6,elektroszmog,43,élelmiszer,180,élet a halál után,119,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,65,elmezavar,5,Elon Musk,45,élővilág,52,előző élet,12,elveszett nyelv,3,ember állat hibrid,4,ember idegen hibrid,16,emberáldozat,8,emberi jogok,2,emberi nyelv,30,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,180,emberkereskedelem,2,emlékezet,49,empátia,12,energia,80,energiafegyver,5,ENSZ,147,epilepszia,4,építészet,346,erdősítés,20,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,23,érzelmek,144,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,27,esküvői ruha,1,esőerdő,18,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,13,Észtország,9,étel,163,Etiópia,13,Etruszkok,2,Eurázsia,6,Európa,302,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,99,évszakok,2,exobolygó,27,extrém időjárás,80,ezüst,6,fa,64,Facebook,4,fájdalom,28,fakír,1,FBI,82,FED,131,fegyver,35,fehér lyuk,1,fehérje,5,Fehéroroszország,2,fejlődés,327,fekete lyuk,33,feldolgozott étel,18,félelem,110,fém,27,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,105,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,18,fényterápia,9,fénytest,11,féregjárat,5,Ferenc Pápa,85,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,14,film,359,filozófia,2,Finnország,32,fizika,69,fluorid,4,fóbia,3,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,27,fotó,67,foton,10,Föld,501,föld alatti város,4,földalatti bázis,46,földcsuszamlás,1,földgáz,10,földönkívüliek,676,földrengés,73,Fönícia,1,Franciaország,285,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,19,fúziós reaktor,20,függőség,11,Fülöp-szigetek,14,gabonakör,25,galaktikus föderáció,54,galaxis,54,gáz,19,genetika,186,génmanipuláció,16,génszerkesztés,2,geoglifa,10,George Orwell,1,geotermikus energia,2,gerinc,4,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,16,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,121,globális lehűlés,66,GMO,34,gomba,17,gondolatolvasás,13,gonosz,12,gömbvillám,4,Görögország,70,grafén,7,gravitáció,26,gravitációs hullám,6,Grönland,16,Grúzia,2,Guatemala,14,Günther Wiechmann,1,gyémánt,18,gyermekfejlődés,222,gyermekmunka,2,gyógyítás,314,gyógynövény,81,gyógyszeripar,151,gyulladáscsökkentő,4,HAARP,18,háború,476,hacker,3,hadi fejlesztés,95,haj,5,hajóroncs,19,hajszín,3,halál,92,halálközeli élmény,36,halhatatlanság,12,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,11,hang,39,hangterápia,5,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,4,Hawaii,27,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,34,hidrogén,9,hieroglifa,12,higany,1,Himalája,7,hipnózis,8,hírek,2025,hírszerzés,2,hit,16,Hold,202,holdbázis,18,holdfogyatkozás,4,holdjáró,12,Hollandia,75,holografikus univerzum,25,hologram,14,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,4,Hongkong,6,hormon,14,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,5,húrelmélet,3,hurrikán,7,húsevés,8,Húsvét-sziget,4,hüllő,15,Hüperborea,1,idegen elrablás,53,idegen lény,312,idegen technológia,224,idegsejt,8,idézet,3,idő,38,időgép,15,időjárás,71,időjárás módosítás,54,időjárási fegyver,17,időkapszula,2,időkristály,1,időutazás,47,III. Richárd,1,ikerláng,3,ikrek,1,illat,7,illóolaj,6,illúzió,8,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,15,India,161,indián,13,indigó gyerekek,10,Indonézia,44,influenza,4,ingyen energia,98,Inkák,15,inkarnáció,2,intelligencia,48,internet,63,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,84,Iraki Kurdisztán,1,Irán,160,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,56,ISON üstökös,1,ISS,53,Isten,138,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,izom,1,Izrael,394,James Tyberonn,1,Japán,511,járvány,350,játék,4,jég,49,jégkorszak,15,Jemen,10,Jézus,55,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,28,jóga,5,jógi,1,Jordánia,15,jóslat,20,jövőbelátás,22,Jugoszlávia,3,Jupiter,22,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,131,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,30,karma,7,karmikus kapcsolat,2,Katar,13,katonai technológia,122,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,10,kemoterápia,6,kender,69,Kenya,8,kerámia,2,Kereszténység,88,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,5,kiborg,3,kihalt faj,52,kiméra,2,Kína,892,kincs,13,kísérlet,33,kísértet,2,kiterjesztett valóság,2,klímaváltozás,39,klónozás,18,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,25,kommunikáció,50,Kongó,2,korall,7,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,568,környezetszennyezés,221,környezetvédelem,193,Közép-Amerika,4,közlekedés,214,közösség,4,kráter,8,kreativitás,7,Kréta,1,Krím,4,kriptovaluta,43,kristály,32,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,76,Kuvait,9,kvantumfizika,119,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,41,láthatatlanság,2,látomás,3,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,4,légkör,7,légzés,9,lélek,117,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,11,lelki fejlődés,399,Lemúria,2,Lengyelország,53,létezés,6,Lettország,1,levegő,56,levitáció,7,lézer,42,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,25,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,13,magány,8,mágia,7,mágneses mező,60,mágneses portál,1,Magyarország,159,magyarság eredete,9,Maja leletek,39,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,14,Mali,1,Málta,4,mamut,7,Mandela effektus,3,manipuláció,7,manó,1,Marokkó,1,Mars,178,Mars Curiosity,18,Marshall-szigetek,2,marsjáró,10,matematika,17,mátrix,8,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,83,meditáció,119,megalit,32,megfigyelés,35,megnyúlt koponyák,19,megtermékenyítés,6,megújuló energia,134,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,52,menedék,2,mentális betegség,37,mennyország,45,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,27,Merkúr,9,mesterséges intelligencia,154,metaanyag,1,meteor,51,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,119,mezoamerika,1,Mezopotámia,8,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikrohullám,3,mitológia,2,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,22,múmia,68,munka,19,mutáció,10,műanyag,74,műhold,85,műtét,4,művészet,188,nagylábú,5,nanotechnológia,36,Nap,204,napciklus,1,napelem,47,napenergia,155,napfény,94,napfogyatkozás,8,napfolt,10,napkitörés,1,Naprendszer,161,napszél,16,NASA,293,NATO,122,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,4,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,419,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,9,népvándorlás,3,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,8,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,42,Nostradamus,8,növények,243,növényvédőszer,40,NSA,45,nukleáris energia,55,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,183,obszervatórium,4,óceán,33,okkultizmus,3,okostelefon,34,oktatás,64,olaj,68,olajfüggőség,33,Olaszország,175,Olmékok,5,oltás,173,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,22,Orionidák,1,Oroszország,1177,oxigén terápia,1,ózonréteg,3,önbecsülés,3,önismeret,300,önkényuralom,2,önvezető autó,30,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,6,ördögűzés,7,öregedés,49,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,12,öröklődés,27,ősi civilizációk,390,ősi gyógyítók,3,ősi szöveg,67,ősi technológia,176,ősi viselet,2,őslakos,19,ősrobbanás,16,őssejt,20,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,15,Palesztina,26,Panama,3,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,5,Pápua Új-Guinea,3,Paraguay,1,paranormális,76,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,31,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,311,pénz,450,Peru,84,perzsák,1,Phobos,3,piramis,104,platina,4,plazma,8,Plejádok,4,Plútó,2,pokol,7,Polinézia,1,poltergeist,1,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,19,prekogníció,3,prófécia,17,propaganda,8,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,12,pszichokinézis,6,pszichológia,44,Puerto Rico,8,pulzár,1,rabszolgaság,5,radioaktív,8,rákbetegség,155,reaktor,1,régészet,683,reiki,1,reinkarnáció,26,rejtélyek,527,rendőrállam,65,replikátor,1,reptilián,14,repülés,181,repülő autó,5,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,7,robotok,134,ródium,1,Római Birodalom,54,Románia,17,Roswell,35,rovarölő,7,rovásírás,3,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,6,sarki fény,6,Sátán,19,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,213,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,39,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,20,smaragd,1,só,17,sors,2,sótalanítás,8,sötét anyag,12,Spanyolország,104,spiritualitás,348,sport,32,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,12,Steve Quayle,1,Stonehenge,11,stressz,42,sugárzás,43,sumérok,9,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,58,Svédország,54,szabad akarat,4,szabadság,6,szag,5,számítástechnika,150,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,9,Szaturnusz,24,Szaúd-Arábia,109,szavak,1,szegénység,14,szekta,4,Szelei Magdolna,6,szélenergia,53,szellem,2,szellemek,49,szem,46,szembetegség,21,személyiségteszt,9,szén-dioxid,11,szent geometria,1,Szerbia,10,szerelem,11,szeretet,55,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,8,szerzetes,1,szfinx,7,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,51,Szicília,3,sziklarajz,10,Szingapúr,22,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,6,Szíria,320,szív,48,szkíták,7,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,84,szökőár,10,Szudán,7,szuperkontinens,8,szupernóva,3,szülés,5,születés,35,Tádzsikisztán,1,Tajvan,13,találmány,36,táltos,1,tanítások,38,tanulás,45,Tanzánia,3,táplálkozás,81,tarot,1,társadalom,115,távolbalátás,24,technológia,1082,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,3,telepátia,41,teleportálás,13,teleszkóp,16,telomer,5,tengeralattjáró,20,tengervíz,226,teremtés,33,terhesség,1,téridő,14,térkép,3,természet,420,természetfeletti,33,természetvédelem,60,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,86,testbeszéd,1,testelhagyás,5,testen kívüli élmény,16,testhőmérséklet,3,testmódosítás,1,testmozgás,1,tetoválás,5,Thaiföld,20,Tibet,19,Timbuktu,1,titkos társaságok,426,titkos űrprogram,143,tobozmirigy,9,Toltékok,2,torinói lepel,1,tornádó,7,tömegmédia,71,Törökország,163,történelem,830,transzhumanizmus,6,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,78,tudatalatti,74,tudatmódosítás,19,tudatos álom,23,tudatosság,716,tudomány,928,túlnépesedés,6,túlvilág,93,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,719,UFO felfedés,79,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,351,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,110,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,9267,új pénzügyi rendszer,365,Új-Zéland,28,újrahasznosítás,52,Ukrajna,99,ultrahang,8,Univerzum,202,Uránusz,6,Uriel,1,Uruguay,5,uso,5,űrállomás,30,űrbányászat,2,Üreges Föld,22,űrfegyver,4,űrháború,11,űrhaderő,2,űrkutatás,506,űrlift,1,űrszemét,5,űrtechnológia,200,űrutazás,119,űrverseny,10,üstökös,16,üveg,7,üzenetek,63,vakcina,175,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,237,valóság,34,vámpír,2,Vatikán,173,vécépapír,1,vegetáriánus,12,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,62,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,20,vér,35,vércsoport,3,vertikális gazdálkodás,1,veszélyeztetett faj,5,vezeték nélküli áram,2,videó,7932,videojáték,15,Vietnam,17,viking,13,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,9,villám,21,virtuális valóság,12,vírus,236,vitamin,14,víz,294,vízenergia,10,víznyelő,8,Vlagyimir Putyin,318,vonat,4,vulkánkitörés,68,Wi-Fi,16,WikiLeaks,41,x-akták,22,zaj,4,Zambia,1,zene,52,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,32,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében
Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében
https://3.bp.blogspot.com/-IYzE3Jo0sjo/WOZRVXPxdsI/AAAAAAAAk98/eKsBEwy7i-sn3BvTKYiswrz8nGVKtMCggCLcB/s1600/%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbukott%2Bangyalok%2Bantarktisz%2Bb%25C3%25B6rt%25C3%25B6n%2Bszt%25C3%25A1zis%2Bkamra%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bvideo%2Bhemron%2Bhegy%2Bcorey%2Bgoode%2Bidegen%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli%2Bfaj%2Bkeresztez%25C3%25A9s%2Bgenetikai%2Bk%25C3%25ADs%25C3%25A9rlet%2Bv%25C3%25A9rvonal%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bdns-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-IYzE3Jo0sjo/WOZRVXPxdsI/AAAAAAAAk98/eKsBEwy7i-sn3BvTKYiswrz8nGVKtMCggCLcB/s72-c/%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbukott%2Bangyalok%2Bantarktisz%2Bb%25C3%25B6rt%25C3%25B6n%2Bszt%25C3%25A1zis%2Bkamra%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bvideo%2Bhemron%2Bhegy%2Bcorey%2Bgoode%2Bidegen%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli%2Bfaj%2Bkeresztez%25C3%25A9s%2Bgenetikai%2Bk%25C3%25ADs%25C3%25A9rlet%2Bv%25C3%25A9rvonal%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bdns-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/az-antarktisz-es-bebortonzott-bukott.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/az-antarktisz-es-bebortonzott-bukott.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy