2015. április 26., vasárnap

A Máltán található történelem előtti járműnyomok dacolnak mindenféle magyarázattal

Málta és Gozo szigete a máltai szigetvilágban több száz, ha nem több ezer párhuzamos vonaltól sebhelyes, melyek látszólag mélyen a kőbe vájódtak. Ezek az ősi barázdák évaszázadok óta zavarba ejtik a szakértőket. A furcsa nyomok közül néhány szándékosan halad a szirtek alatt, vagy folytatódik a szárazföldön túl, és bukik alá az óceánba. Ki készítette ezeket a rejtélyes nyomokat, és miért?

A nyomok a sziklába vájódtak keresztül-kasul a szigeteken, de leginkább Misrah Ghar il-Kbir-nél, egy őskori sziklás területen Máltán. Ahogy a lenyűgöző Nazca vonalak Peruban, vagy az óriás kőkörök a Közel-Keleten, a nyomok titokzatos természete évek óta zavarba ejti a kutatókat. Azonban ellentétben a szertartásokkal, vagy isten által vezérelt célból készített sivatagi jelzésekkel, az úgynevezett máltai "kocsinyomokról" úgy gondolják, hogy azok szállításra vagy ipari használatra utalnak az ókori világban.
Kocsinyomoknak nevezik őket, mivel kocsik által hagyott nyomokra hasonlítanak, de nem tudni, hogyan és miért alakultak ki. Viszont egyértelműen ember alkotta kettős csatornák, párhuzamos barázdák, melyek a mészkő alapkőzetbe vésődtek a szigeteken. A nyomok mélysége körülbelül 8 és 15 centiméter, de előfordul 60 centiméteres is. A barázdák szélessége mintegy 140-150 centiméter közötti, de nem minden esetben. A San Gwann helyszínen mért nyomok elmondások szerint fél méter mélyek helyenként, melyek majdnem a legmélyebbek, amiket találtak.A CartRutsMalta.com cikke szerint "úgy tűnik lehetetlen, hogy bármiféle járművet - szán vagy kerekes - vonszolhattak volna, mivel a platformnak/tengelynek több mint 1 vagy 2 méter magasan kellett volna lennie." (1)

Néhány nyom keskenyebb és mélyebb, négyzetesen faragott, mintha szerszámokkal vésték volna ki, míg mások szélesebbek és V alakúak és sekélyek, mitha idővel és a használat során lekoptak volna. Ez vajon azt jelzi, hogy különböző járműveket használhattak különböző célokra, vagy csupán az időjárás alakította őket különböző módon?

A nyomok célja úgy tűnik, dacol bármiféle magyarázattal, mivel vannak köztük, melyek meglepő módon a szikláktól távolodnak, vagy fel és le haladnak a nagyon meredek gerinceken, sőt vannak, amelyek egyenesen elhagyják a szigetet, és lebuknak az óceánba, folytatódva a víz alatt.

A nyomok annyira gyakoriak Misrah Ghar il-Kbir-nél, hogy a helyet "Clapham Junction"-nek nevezte el Dr. David Trump angol régészprofesszor (2). A nyomok nagy számban találhatók a területen, és elképzelhető, hogy annak idején forgalmi dugókat is okozhatott, ami nagyon hasonlít a Londonban épült azonos nevű, bonyolult hálózatú forgalmas vasútállomásra.Hasonló típusú nyomokat találtak Olaszországban, Görögországban, Törökországban, Spanyolországban, Franciaországban és Németországban, melyek nem azonos eredetűek, hanem különböző és ismert célból hozták létre. Néhány nyomvonalat céltudatosan építettek kőművesek, más nyomokat a természetes erózió hozta létre a kocsik nyomvonalán. Ezek a különbségek teszik a máltai nyomokat egyedülállóvá a világon.

Kapcsolódó cikk: 5,3 millió éves jármű nyomokat találtak Törökországban

A régészek azt feltételezik, hogy a nyomokat Máltán a szekerek, vontatók vagy szánok ismételt és folyamatos használata alakította ki, melyek ugyanazon nyomvonalakon haladtak évtizedekig, vagy évszázadokig. Úgy tartják, hogy árut szállítottak ezzel a rendszerrel. Míg mások szerint ezek tudatosan kialakított csatornák voltak egy prehisztorikus öntözőrendszer részeként, mely átnyúlt a szigeteken. Egy kevésbé elfogadott elmélet azt sugallja, hogy a vonalak csillagászati célokat szolgáltak.Tovább bonyolítja a kérdést az, hogy miképpen mozgatták a kocsikat. Ha állatokat használtak, hogy vontassák a szekereket, akkor a lábnyomaiknak nyilvánvalóan látszaniuk kellene a párhuzamos barázdák között, vagy azon kívül, de erre nincs semmilyen bizonyíték. Néhány kutató úgy képzeli, hogy a szekereket az emberek húzták vagy tolták.
Vannak, akik azt feltételezik, hogy a vonalakat az új telepesek hagyták, akik Máltára jöttek Szicíliából a bronzkor elején i.e. 2000 körül. Azonban Anthony Bonanno máltai régész elmélete szerint a nyomok föníciai kontsrukciók, mely az időszámítás előtti hetedik századra datálná őket.

A titokzatos vonalakat egyes kutatók Málta csodálatos templomaival kötik össze. Úgy gondolják, hogy a vonalak annak fennmaradt nyomai lehetnek, ahogyan a templomok épültek. Lehetséges, hogy szánokat használtak a nehéz, kibányászott kőzet szállítására távol a templomok helyszínétől?

Málta és Gonzo templomai híresek szerte a világon. A több mint 30 kő templom komplexum és struktúra építése i.e. 5500 és 2500 közé tehető. Azt mondják, hogy ezek a legrégebbi ismert szabadon álló műemlékek a világon, idősebbek, mint Stonehenge és az egyiptomi piramisok.

Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint a nyomok a templomok építésének időszakában jöttek létre, ahogy a termőtalajt szállították annak érdekében, hogy növénytermesztésre alkalmas közeli területeket hozzanak létre.

Anthony Bonanno régész úgy véli, hogy a nyomok kétségtelenül összefüggésben vannak a templomokkal. A Buskett-kori nyomokra hivatkozik, melyek a legnagyobb és legfontosabb kőfejtő mellett futnak Máltán. Bonanno feltevése szerint ezek célja az volt, hogy hatalmas kő építőelemeket szállítsanak rajtuk a kőbányákból az ősi időkben. Nem úgy, mint Stonehenge építése alatt, amikor néhány nagyon nehéz követ 225 kilométer távolságról szállítottak oda. Vagyis lehetséges, hogy a máltai templomok építői bizonyos típusú köveket előnyben részesítettek, és így minden szükséges eszközt felhasználtak, hogy odaszállítsák azokat az építkezés helyszínére?

A nyomok úgy tűnik, hogy nem egyértelműen kezdődnek vagy végződnek Málta megalitikus templomainál, így ez továbbra is csak egy elmélet.

Még nem bizonyított, hogy valamennyi nyomot nehéz terhek mozgatása okozta volna. Sok nyom annyira tökéletesnek tűnik, hogy elképzelhető a kézzel történt megmunkálásuk. Graham Hancock író és újságíró a következőket írja: "Az is biztos, hogy nem egyszerűen elkopott a kemény mészkő a kocsik kerekeinek áthaladása következtében az évszázadok alatt, ahogy azt sokan feltételezik; éppen ellenkezőleg, nincs semmilyen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy valaha is kocsi kerekek futottak ezekben a vájatokban - melyeket eredetileg szerszámok használatával faraghattak ki az alapkőzetből," - érvel "A mélység titkai: Az emberi civilizáció rejtélyes eredete" című könyvében. (3)

Sok kérdés maradt, mely Málta rejtélyes kocsi nyomvonalait övezi. A nyomok nyilván fontos szerepet játszottak azon ősi emberek életében, akik ott éltek, de azok jelentősége, és hogy pontosan milyen célt szolgáltak, egyelőre nem ismert, a válasz titokká vált, mely elveszett az idők során.
2015. április 25., szombat

Vallomás egy Illuminátus bennfentestől, aki emberáldozatnak volt szemtanúja a Vatikánban

A következő interjút "Svali"-val (álnév) Greg Szymanski oknyomozó újságíró, és Illuminátus kutató készítette. Sajnos Gregről 2013 augusztusa óta nem lehetett hallani. Greg éppen újra sugározta volna akkori "ütős" rádióműsorát, de hirtelen eltűnt a nyilvánosság elől. Cikkeit és interjúit a Katolikus Egyházról / Illuminátus bennfentesektől a következő oldalon lehet nagy mennyiségben olvasni:

https://web.archive.org/web/20080831235857/http://www.arcticbeacon.com/

Egy másik oldalon hasonló emberáldozatokról szóló vallomások olvashatók sokan másoktól:

http://revelation12.ca/?p=1373

Svali vallomását követően Michel Chossudovsky professzor beszél Ferenc Pápáról, aki jól ismeri a pápa sötét hátterét Argentínában. Sokan azt hiszik, hogy Ferenc Pápa lehet a régóta várt "Hamis Próféta", aki összeáll az Antikrisztussal, Barack Husszein Obamával. Figyeljük Obama elkövetkező merényletét és csodás fejsérülésének gyógyulását, mely a Jelenések 13:3-ban olvasható:

Jelenések 13:3 - És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.Átirat:

GS: Rendben, térjünk vissza. Mélyebben bele fogunk menni az Illuminátusok, a Család, a Rend témájába. Van egy vendégünk, aki részt vett ebben a csoportban, beleszületett, több mint harminc éve. A neve Svali. Itt van Svali?

SV: Ó igen, itt vagyok.

GS: Nos, örülök, hogy itt van. Tudom, hogy nem ad rádióinterjúkat, és én nagyon szeretnék köszönetet mondani, mert azt hiszem, ez igazán segít az embereknek, hogy megértsék ezt a titkos szervezetet, amibe beleszületett. Szóval azt hiszem, hogy induljunk a kezdetektől. Meséljen nekünk - egészen a legelejétől, amikor is gazdag szülőktől született bele ebbe. Meséljen nekünk a kiképzéséről ebben a csoportban, amikor fiatal gyerek volt, egészen a vatikáni irányultságáig. Vágjunk bele!

SV: (meglepődve nevet) Nos, ez egy nagyon tág terület Greg. Ami órákat venne igénybe, ha érti, mire gondolok.

GS: Igen, de kezdje csak el egyszerűen felvázolni nekünk.

SV: Igen. Nos, beleszülettem a csoportba, Németországban születtem, és az USA-ba jöttem nagyon fiatalon. Alapjában véve keresztülmentem a csoport egész kiképzésén... A csoprt minden tagja keresztülmegy a kiképzésen különböző mértékben, a szerepétől függően.

Mire tinédzser lettem, egy ifjúsági vezető voltam, és mire 22 lettem, a Vezető Tanács legfiatalabb tagja lettem San Diego megyében. Abban az időben vezető oktató voltam. Én voltam a hatodik oktató, és végül feljutottam a második helyre.

GS: Mm hm.

SV: Amikor tizenkét éves voltam, említettem önnek a szertartást a Vatikánban...

GS: Így van.

SV: ...amit minden vezető esetében megtesznek a csoportban, melyen keresztülmennek egy bizonyos ponton.

GS: Most alapvetően amikor felnőnek, úgy emlékszem ezt mondta nekem, hogy belenevelték fiatal korban. Egy nagyon gazadag, jómódú családba született.

SV: Igen.

GS: Átköltözött az Egyesült Államokba. Azt mondta, hogy nagyon fiatal korában különleges volt, "kiválasztott". Helyes?

SV: Nos, mindenkinek azt mondták a csoportban, hogy különlegesek és kiválasztottak, és ez az egyik dolog, ami engem nagyon cinikussá tett, amikor idősebb lettem. Ön nem fog soha találkozni egy olyan személlyel, aki Illuminátus, akinek nem mondták, vagy programozták éveken keresztül, hogy különleges, hogy ő az egyetlen, aki képes dolgokra a "Családért".

De azt mondták nekem, igen, hogy egy nap nagy dolgokat fogok tenni a Családért. Az oka, amiért tárgyilagosan tudok megszűrni dolgokat, hogy tudom, mi volt a szerepem a csoportban. Ez lett a vége jelentős számú embernek. Szóval nem értékelem a szerepemet vagy különlegességemet a csoporton belül annyira azáltal, amit mondtak, hanem azért, amit tettem.

(sajnálkozás a hangjában az "amit tettem" szavaknál)

GS: Szóval elérte a 12 éves kort, és akkor azt mondták a szülei, hogy részt fog venni egy beiktatási szertartáson a Vatikánban.

SV: Igen.

GS: Elmondaná, hogyan történt, mi történt ezen a szertartáson, amikor odament?

SV: (mély lélegzet, a hangja stresszes) Oké. Hm, erről nem könnyű beszélni, amint tudja.

Amikor tizenkét éves voltam, átrepültem Németországba. És ott voltam, úgy fogom hívni őket, hogy a Német Atyák házában, odaát. Volt egy néhány napos felkészülés, és azt mondták, hogy lesz egy nagyon fontos szertartás. És ők úgy tekintették, hogy ez egy lezáró ceremónia ezen a ponton. És alapjában véve beszéltek egy keveset arról, hogy mit várhatok, hogy mit kell tennem a szertartás alatt.

Amikor odaértünk, keresztül mentünk a Vatikánon. A Vatikán alatt van egy nagy terem, amit leírtam, amikor korábban beszéltünk. Van 13 katakomba kamrája, ami ebbe vezet. És ahogy lemegyünk a lépcsőn ebbe a terembe, akkor látjuk, hogy kör alakú, és mind körben állnak. Múmiákat hoznak ki a katakombákból. És odahelyezték őket mindegyik mellé (a 13 katakomba kamrához), és azt mondják, hogy "Ezek az Atyák szellemei, akik figyelik a szertartást."

A szertartás alatt volt egy nagy asztal a terem közepén. Volt a tetején egy hatalmas arany pentagram. Ott volt a szertartásuk.

GS: Szóval hány másik gyerek volt önnel, aki bekerült a Családba, vagy Rendbe, ahogy ők nevezik?

SV: Azon a ponton két másik gyerek volt ott. De volt több felnőtt is.

GS: Oké.

SV: Nézze, az Egyház felnőtteket is hoz, hogy hűséget esküdjenek ők is, csak hogy tudja. Azt mondták, és ezt nem tudom, hogy igaz-e, ha azt szeretnénk, hoy egy bizonyos helyzetbe emelkedjünk a Katolikus Egyház hierachiáján belül, akkor át kell esnünk ezen a szertartáson.

GS: Oké, szóval lement ebbe a terembe. A szülei nem voltak jelen.

SV: Nem, nem. A Német Atya, és a Francia Atya voltak.

GS: Oké, ezen a ponton mondja el a hallgatóinknak, hogy mit látott.

SV: (szünet, a hangja újra stresszes) Nos, volt egy asztal. Úgy nézett ki, mint a sötét üveg a terem közepén. Kőből csinálták, de nagyon ragyogó, és sötét fekete volt. Talán olyasmi lehetett, mint az obszidián vagy az ónix, nem vagyok benne biztos. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy ilyen követ láttam.

A sarkai körül arany csatornák voltak, tudja, összegyűjteni a folyadékot. Egy kicsi fiút helyeztek az asztal közepére és elkábították, mert nagyon csendes volt. Nem mozdult, vagy mondott semmit.

GS: Ez egy kicsi három-négyéves kisfiú ugye?

SV: Igen. Igen. Igen.

GS: Aztán folytatták, hogy elvégezzék a gyermekáldozatot.

SV: Igen, ezt tették. Igen. Erről korábban már beszéltem önnek. Igen.

GS: Most, jóval utána, micsoda hihetetlen tapasztalat egy 12 éves fiatal számára. Mi jutott az eszébe, amikor ez történt?

SV: Meg voltam rémülve! Úgy értem, abszolút elborzadtam. Én... én... én... nem tudom leírni azt a rettegést, amikor valaki kersztülmegy ilyesmin.

GS: És emlékszik azokra a szavakra, amiket mondtak, miközben ez történt?

SV: (szünet) A férfi karmazsinban volt - latinul beszélt. És alapjában véve azt mondta, hogy "Kérlek, fogadd el ezt az áldozatot ezen a napon." És aztán azt mondta, hogy "Ez az áldozat fogja lezárni a szertartást." Aztán megtette.

Megint azt mondhatom, annyira rémült voltam... (sóhajt). Volt már olyan helyzetben, amikor a szíve kalapált, de nem tudott csinálni semmit? Csak ül ott az ember, és csak sápad?

GS: Nos emlékszem, mint fiatal megijedtem, de nem hiszem, hogy valaha...

SV: (áthallás) Nem. Rendben.

GS: ...lett volna bármi olyan, ami önnel történt.

SV: Képzelje el, hogy a pulzusa felmegy úgy 220-ra. Nem tud mozogni. Csak remeg, de megpróbálja nem mutatni.

GS: Mm hm.

SV: Szörnyű volt. Igazából magamban állandóan arra gondoltam, hogy "Nem tudok várni, amíg ennek vége van. Nem tudok várni." Nem mondtam ezt, de belül újra és újra csak ezt mondogattam, "Nem tudok várni, míg vége van. Nem tudok várni, míg vége van. Nem tudok várni, míg vége van."

GS: Mm hm.

SV: Ezután, a férfinek a karmazsinban volt egy hatalmas arany gyűrű a kezén. Odament a terem közepére. Minden ember, aki megesküdött ezen a napon, odament hozzá, letérdelt előtte, és megcsókolta a gyűrűt, és hűséget kellett esküdni az Új Rendnek, az Új Világrendnek valamennyiünknek... egészen halálig.

GS: Hm. Ezen a ponton önt kikísérték?

SV: Igen. Igen. A szertartás után mindennek vége volt. Úgy értem, a többi ember is ugyanazt tette. Nekik is hűséget kellett fogadniuk.

GS: És ők is hasonló korúak voltak, mit ön?

SV: A két gyerek az volt, de volt három felnőtt is, akik odamentek, és ugyanezt tették. És utána ezt mondtuk, (lassan és pontosan): "Történhet veled ugyanez, vagy még rosszabb, he valaha megtöröd ezt az esküt."

GS: Hm. Tehát alapvetően... ejha! Elképzelni ebben a korban, hogy mit tenne. És nem igazán volt felkészülve erre ugye? Azt mondták, hogy lesz egy szertartás, de nem számított ilyesmire, abból, amit elmondott nekem.

SV: Nagyon nehéz volt ezen keresztülmenni, abban az értelemben, hogy ez a szörnyű elnyomás volt a legrosszabb, ami valaha éreztem. Átestem már néhány szertartáson az életem során az Illuminátusban, amin keresztül kellett mennem. De azt kell mondanom, hogy a tapasztalataim során ez volt a legrossabbb, csak azért, mert... nem tudom elmagyarázni azt a sötétséget abban a teremben. Csak tisztán gonosz volt. És anélkül, hogy valaha is ott lenne... látni valakit... ez egyszerűen borzalmas.

Nem csak az, ami történt, hanem... úgy értem, az elnyomás. Én most Keresztény vagyok, és ismerem a különbséget, ha jelen van a gonosz - az elnyomás - vagy amikor Isten szeretete jelen van, ami öröm és béke. Ez pontosan az ellenkezője annak, ami abban a teremben volt.

GS: Nos tudja, mit találok elég érdekesnek ebben? Mintegy 25 évvel ezelőtt riporter és szabadúszó író voltam Rómában, és hat évet töltöttem ott. Nagyon sokszor mentem keresztül a Vatikánon... több százszor. Ismertem a pápai címeket, meg ilyesmi.

Ez idő alatt ott voltam a vatikáni botrány idején, amely érintette az egyházi bankot, és egyéb dolgokat... az Illuminátus tagjait, a szabadkőműveseket. Megkeresett egy nő, Maria Vendital, és soha nem fogom elfelejteni ezt. Róma egy kis város. Az emberek tudták, hogy történeteket mutatok be titkos társaságokról, olyan dolgokról, mint ez. Meg kellett kérdeznem az embereket.

Nos, ez a nő odajött hozzám és elmondott egy hasonló történetet. Ő nem volt annyira konkrét, mert nem tudta kezelni anélkül, hogy fel ne törne belőle a sírás, és kétszer próbált meg öngyilkosságot elkövetni, mert nem tudott eltűnni az Illuminátusból. Ő egy tag volt, és egy nagyon gazdag észak-olasz családból született bele. Elmondta, hogy alapvetően ugyanez a szertartás zajlott le vele.

És igen, amikor elkezdtem beszélgetni önnel, tovább akartam ezt adni önnek, és a hallgatóknak, hogy én erről 25 évvel ezelőtt hallottam egy Maria nevű nőtől, és számos más embertől Olaszországban, akivel beszéltem. Soha nem voltam képes feltárni, vagy valójában, valószínűleg a saját biztonságom érdekében valaha is megtudni, hogy mi történt.

De ismétlem, Svali megerősített egy történetet, amit 25 évvel ezelőtt hallottam. Egy rövid szünet után visszajövünk ezzel a hihetetlen történettel egy tagról, aki már kilépett az Illuminátusból, a csoportból, és biztonságban van.

Szünet (12:40)

GS: Rendben, térjünk vissza oknyomozó műsorunkhoz. Én vagyok a házigazda, Greg Szymanski. Svalival beszélgetünk, aki a Család, a Rend, az Illuminátus tagja volt harminc évig.

Svali, ön elhagyta a beiktatási szertartást. Kisétált a Vatikán udvarára az egyik atyával, azt hiszem. Mit mondott önnek akkor?

SV: Akkor csak azt mondta, hogy soha ne felejtsek. Azt mondta nekem, hogy jól teljesítettem a szertartáson, mert nem sikoltoztam, vagy ájultam el, vagy ilyesmi. Azt mondta, hogy "Nagyon jól csinálta", és elégedett volt. Aztán megszálltunk egy otthonban a közelben. Egy helyi ember lehetett. Nem ismertem őt. Ott töltöttünk az éjszakát, mielőtt visszamentünk Németországba.

GS: Oké, és mi volt a többi emberrel a szertartáson. Hogyan tudták kezelni a dolgokat? Emlékszik?

SV: (sóhaj) Azt kell mondanom, sajnos, hogy annyira... ha ilyen helyzetben van az ember, az utolsó dolog, amire gondol, hogy mit csinál a másik ember. (Nevet) Én csak megpróbáltam, hogy ne veszítsem el önmagam. Azt tudom, hogy senki sem sikoltott vagy kiabált, vagy ilyesmi. Mindenki csendben volt. Azt hiszem mondható, hogy "halálos csend" volt, kivéve azt a személyt, aki beszélt - vagy ha előre kellett menni, és megcsókolni a gyűrűt.

GS: Rendben, menjünk tovább.

SV: Igen.

GS: A kérdés, amit fel akartam tenni, és ez elég széles téma. Nekem alkalmam nyílt arra, hogy sok napon keresztül beszéljek önnel, és van néhány történetem.

Menjünk haza, amikor tizenkét éves. Azt mondja, hogy tizenkét fegyelemre tanították.

SV: Igen.

12 fegyelem Svali online könyvéből:

http://www.wanttoknow.info/secret_societies/svali_book_svali_speaks.shtml

1. Ne legyen szükség. 2. Nem akarni. 3. Nem kívánni. 4. A legalkalmasabb túlélése. 5. A csend kódja. 6. Az árulás a legnagyobb jó. 7. Nem törődni. 8. Időutazás: "A gyemeknek megtanítják a spirituális "utazás" elveit mind belsőleg, mind külsőleg, az összpontosítással, szerepjátékkel, és traumával erősített vezetett gyakorlatokkal. A cél az lesz, hogy elérje a "megvilágosodást", a disszociáció egy önkívületi állapotát, mely súlyos trauma után érhető el."

9,10,11: "Szexuális trauma, a szétválasztás tanulása, és a megsimerés növelése, az érzés csökkentése." (A fenti 3 lépés részletei a gyermek kultuszban betöltött jövőbeli szerepe szerint változnak. Ezen szerepek közé tartoznak a besúgók, prostituáltak, pornográfia, média személyiség, előkészítők, olvasók, vágók, kántorok, főpapok / papnők, oktatók, megtorlók, nyomkövetők, tanárok, gyermekfelügyelet, futárok, vezérek és viselkedéskutatók.

12. A nagykorúság szertartása (vatikáni föld alatti áldozás).

GS: Szóval elkezdődik az életed, és tudod, hogy most egy bizonyos típusú szervezetben vagy, ami nagyon más, mint amit a legtöbb ember megtapasztal. Mondja el nekünk... azt hiszem nyitva hagyom az ön számára, hogy elkezdje. Alaposan írt erről a történetről. Csak átadom a mikrofont, és hagyom, hogy elkezdje. Mondja el a hallgatóknak, amit fontosnak tart az eredeti képzéséről, a csoportról és arról a sok dologról, amit az emberek tudni szeretnének az Illuminátusról. Kezdjük.

SV: Oké. Nos Greg, először azt akarom mondani, hogy a szándékom azzal, hogy erről beszélek nem az, hogy dicsőítsem a gonoszt. Vannak nagyon gonosz, nagyon erős emberek. Nem akarom egyáltalán felmagasztalni az erejüket, de szeretném, ha az emberek tudnák, hogy ez az igazság. Ezek az emberek léteznek. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy léteznek ezek az emberek, és részt vesznek ezekben a tevékenységekben... ez valóban megtörténik.

Én is, mert tudom, hogy vannak gyerekek, akiket minden nap bántalmaznak a csoportban, és ez az én indítékom, ami előtérbe kerül. 

Nyilvánvaló okoból nem szeretek interjúkat adni. Hajlandó vagyok most az egyszer félretenni a magánéletemet és a személyes biztonságomat, mert ezeket az embereket meg kell állítani. Meg kell őket állítani.

GS: Oké.

SV: Oké?

GS: Rajta.

SV: Normális esetben a gyerekek a csoportba születnek bele. Az Illuminátus nagyon ritkán végez külső toborzást. Nem ez a fő módszerük. Ez általában csak öröklődik, generációsan apáról fiúra, és anyáról lányra a gyerekek esetében. És így az egész családi vonal benne van.

Az évszázadok során az emberek megpróbáltak menekülni, de sokszor megmérgezték, meggyilkolták, vagy úgy állították be, mint egy öngyilkosság. Nem szeretik, ha az emberek távoznak, és megpróbálják nagyon nehézzé tenni - egyszerűen azért, mert rosszul néz ki. (kis nevetés)

Csecsemő koruk óta hatalmas mennyiségű képzésen mennek keresztül. Kiképzésen esnek át. És amikor azt mondom kiképzés, az nem csak kultikus programozást jelent, ahogy figyelik a szüleidet, és nézik, hogy mit csinálnak.

A szüleim modellezték a viselkedésüket. Nekik a csoport nagyon fontos volt, hogy felnőjenek.

...

További részletek hallhatóak a videóban.

Conspiracy club

2015. április 24., péntek

Az univerzum mégsem tágul olyan gyorsan, ahogy azt gondolták

A mai napig az egyik legnagyobb kérdés az univerzum tágulása, a Nagy Bumm óta. Míg egyesek úgy vélik, hogy a világegyetem gyorsulva tágul, mások szerint az univerzum sokkal lassabb ütemben mozog. Melyik elgondolás helyes?

Gyors vagy lassú

Az alapötlet, hogy a világegyetem gyors ütemben tágul, egy szupernóva megfigyeléséből származik. Különböző típusú szupernóvákat találtak, például az Ia típusú szupernóvát (1), amelyek egyformák, és irányjelzőkként használták őket, hogy szondázzák az űr külső kiterjedését. Peter Milne (2), az Arizonai Egyetem Csillagászati Tanszékének és Steward Obszervatóriumának csillagásza arról számolt be (3), hogy a szupernóvák megtalálhatók sok különböző csoportban, különböző mértékű fényerővel. Ez további számos kérdést vet fel.

"A fényerő különbségek nem véletlenek. Két kategóriája van a szueprnóváknak: a kisebbségben lévő közeli, és a többségben lévő távoli csillagok," - mondta Milne.

A folyamatos növekedés gondolata, a korábbi feltételezések azt mondják, hogy a szupernóvák ugyanolyanok, függetlenül attól, hogy közeliek vagy távoliak, és ugyanabban a tágulási ütemben mozognak. Ez a gondolat téves lehet. A korábbi elképzeléssel ellentétben a jelek egy közelmúltban lezajlott gyors tágulásra utalnak.

A gyorsan táguló világegyetem népszerű gondolata

A gyorsan szétrobbanó univerzum nézőpontja a 2011-es fizikai Nobel-díjhoz vezetett, melyet Brian P. Schmidtnek és három másik tudóstársának ítéltek oda. Mindannyian úgy vélték, hogy a halvány csillagok olyan szupernóvákat jelentenek, melyek egyre távolodnak más csillagoktól, sokkal messzebb, mint kellene, és gyorsuló ütemben. Ebből eredt az a meggyőződés, hogy növekszik a sebesség, mellyel a galaxisok távolodnak egymástól.

"Sok tudós használja az Ia típusú szupernóvákat, mint útjelzőket. Az Ia típusú szupernóvák mind hasonló fényűek, egyformán világosak, miután felrobbannak, mint más csillagok a galaxisban. Mivel más csillagokhoz képest egyformák, de nem azok, a tudósok azt feltételezik, hogy távolabb vannak, a gyors tágulásuk nyomása miatt," - mondja Milne.

Megfigyelések

A Hubble űrteleszkóp és a NASA Swift műhold megfigyeléseit használták fel az Ia típusú szupernóvák tanulmányozásához az ultraibolya és a látható fény tartományban. Milne, együtt Ryan J. Foleyval az Illinois Egyetemről (4), Gautham Narayannal a tucsoni Nemzeti Optikai Csillagászati Obszervatóriumtól (5), és Peter J. Brownal, a Texas A&M Egyetemről (6) kulcsfontosságú adatokat gyűjtöttek ezen eszközök segítségével. A kék és piros közötti eltolódási különbségeket (jelezve a szupernóvák különböző csoportjait) követték az ultraibolya fény megfigyelése során.

"Az eredmények nagyszerűek!" - mondja Neil Gehrels, a Swift műhold kutatsávezetője (7). "Ez megmutatja, hogyan képes a műholdunk reagálni gyors módon az új jelenségre."

Gyors? Talán

Mint kiderült, a színkülönbségek, melyeket tudományos vizsgálatok és megfigyelések során mértek meg, a szupernóvák különböző kategóriáit eredményezhetik, és nem annyira a távolságukat jelentik. Azok, melyekről eredetileg azt hittük, hogy távoli csillagok, valójában "különböző" csillagok lehetnek eltérő szín aláírással. Mivel nem feltétlenül zajlik olyan drasztikus tágulás, talán kevesebb sötét anyag lehet ott, melyet figyelembe kell venni.

Lehet, hogy a világegyetem nem tágul olyan gyorsan, mint hitték. Amiről egyszer úgy hittük, hogy egy gyorsan táguló univerzum, melyet a sötét anyag húz szét, talán még bonyolultabb. Több kutatásra van szükség, hogy egyértelműen bizonyítsák ennek az iránynak a helyességét. A tudósok és az eszközök hamarosan még több információhoz fognak jutni, és jó úton fogunk járni, hogy mélyebben megértsük az univerzum működését. Hogy gyors vagy lassú? Most még nem tudjuk...

(1) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Ia_típusú_szupernóva
(2) - https://www.as.arizona.edu/people/faculty/peter-milne
(3) - http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150411091607
(4) - http://www.astro.illinois.edu/people/rfoley
(5) - http://www.noao.edu/noao/staff/narayan/index.php
(6) - https://physics.tamu.edu/directory/showpeople.php?name=Peter
(7) - http://science.gsfc.nasa.gov/sed/index.cfm?fuseAction=people

Learning Mind

Tiltott történelem - Krisztus vérvonala

A hatalmi rendszer nem kedveli, ha új bizonyítékok megkérdőjelezik az örökölt bölcsességet és kétségbe vonják az évtizedek és évszázadok alatt tényként elfogadott elgondolásokat. Az évek folyamán rendkívüli történeteket temettek vagy titkoltak el, és a bátor embereket, akik megpróbálták elmondani az igazságot akadályozták vagy megbélyegezték illetve mindkettőt tették. Mostanáig. Az előadó Jamie Theakston megpróbál a legmélyére ásni annak, hogy mit gondolunk, tudunk, menetközben alaposan megvizsgálva, megfontolva, tanulmányozva és elemezve ezeket. Az olyan történetekkel, mint a templomosok elveszett kincse, Krisztus származása és a Salamon kincse Jamie és kutatói csapata az évszázadok óta eltemetett mítoszokról fedi fel az igazságot.

Házasok voltak-e Jézus és Mária Magdolna, illetve voltak-e gyermekeik? Franciaországba utazik Jamie, hogy megismerje azon családok történetét, akik Jézus Krisztus leszármazottainak tekintik magukat.

2015. április 23., csütörtök

Izraelt és a kazár maffiát már titokban elítélték, és összefogtak ellenük a világ vezető hadseregei és hírszerző ügynökségei - 1. rész

A világ nagy része titokban a Rothschild kazár bankszter maffia és fő ügynökük, Izrael ellen fordult, amely beszivárgott és eltérítette Amerikát.

Az elmúlt három hónapban a világ szinte minden nagyobb nemzete, beleértve Amerikát, egy sor titkos, magas szintű szakértői találkozót tartott bizonyos kiválasztott magas rangú aktív és nyugállományú katonai és hírszerző tisztviselő részvételével, hogy megvitassák a kemény valóságot a Rothschild kazár maffia és fő eljáró ügynökük Izrael beszivárgásával és kémkedésével kapcsolatban.

Ezen helyi beszivárgás és kémkedés a legtöbb nemzet ellen a világon mostanra problémává vált, Gordon Duff, és a Veterans Today vezető igazgatóinak 2014 decemberi történelmi tájékoztatása után a damaszkuszi konferencián.Az izraeli kémkedés a Rothschild kazár maffia bankszterek nevében már évek óta ismert a legtöbb magas rangú katonai és hírszerzési vezetés előtt, de nem tekintették a legfontosabb kérdésnek, mert sokakat ezen a szinten lefizettek vagy megvásároltak, tulajdonoltak, zsaroltak, vagy valójában részei voltak az izraeli titkos kémrendszernek.

A figyelem akkor összpontosult az izraeli kémkedésre Amerikában, főleg bizonyos magas rangú aktív és volt amerikai katonai és hírszerző körökben, akik elkötelezett és kemény America-Firsterek (1), amikor megtudták, hogy Izrael atomfegyvert vetett be Amerika ellen 2001 szeptember 11-én.

Ezek az emberek mostanra felismerték, hogy az amerikai pénzgyártásba és forgalmazásba alkotmányellenesen szivárogtak be és térítették el azt a Rothschild kazár maffia bankszterek, és hogy több szinten tönkreteszik az amerikai gazdaságot. Arra is rájöttek, hogy a Rothschild kazár maffia és az izraeliek a Sámson Opció nukleáris zsarolást használják Amerikából ellopott atomfegyverekkel üzérkedve, és destabilizálják a világot Gladio stílusú hamis zászlós terror eseményeket megrendezve.

Rájöttek, hogy a Federal Reserve rendszert meg kell szüntetni, miután megállapították, hogy az egy bűnszövetkezet (RICO) (2). 100 százalékos könyvvizsgálatot kell tartani, és az összes épületét és eszközeit le kell foglalni, és az ártalmas uzsorakamat minden egyes dollárját vissza kell követelni. És egy igazi amerikai központi bankot kell azonnal létrehozni, mely az emberek tulajdonában van, és amely valódi pénzt ad ki arany, ezüst és árucikk fedezettel, és kamat felszámítása nélkül.

Arra is rájöttek, hogy Izrael megtámadta Amerikát 2001 szeptember 11-én atomfegyverek segítségével, és ez oda vezetett, hogy sokan úgy vélik, ha Izrael nem állítja le a nukleáris terrort, és a nukleáris magok tiltott kereskedelmét Amerikából a világ minden tájára, akkor lesz egy izraeliek által kirobbantott 3. Világháború, amely magában foglalja azokat az atomfegyvereket, melyeket felrobbantanak az egész világon, elpusztítva minden társadalmat, és az emberiség nagy részét. Ezért úgy tűnik felismerték, hogy mindez központi eleme Izrael furcsa tárasadalomellenes és emberellenes napirendjének.

Azt is felismerték, hogy az egész amerikai kongresszusba is beszivárogtak és eltérítették azt izraeli kémszervezetek, mint az AIPAC (3), a Jinsa (4), az ADL (5) és hasonlók, ahogy az Egyesült Államok Kormányát, az Amerikai Rendvédelmet, beleértve a legtöbb helyi rendőri szervezeti egységet, melyeket úgy képeztek ki, hogy gonosz belföldi terroristaként kezeljék az amerikaiakat az ADL által.

Ezek az emberek végre arra is rájöttek, hogy ez az izraeli beszivárgás és Amerika eltérítése létrehozott egy amerkai rendőrséget, amely már nem "Védi és szolgálja" a közösségeket, hanem "Elfoglalja és elnyomja" őket az ADL és az izraeli-amerikai "elsősorban izraeli" keetős állampolgárok nevében, akik sok pozícióba beszivárogtak az USA kormányába és a Kongresszusba.

Mivel oly sok amerikai kormányzati intézménybe már olyan mélyen beszivárogtak izraeli kémcsoportok, és mivel a Rothschild kazár maffia bankszterek is olyan mélyen beépültek az amerikai pénzügyi intézményekbe, létrehozva a saját hírkartelljüket, mostanra rájöttek, hogy bármilyen sikeres erőfeszítéshez, hogy felfedjék és kitegyék ezeket a kazár maffiózókat és az izraeli ellenséget kapun kívülre, nagyon kifinomult titkos eszközökre, és a legtöbb nemzet összefogására van szükség Izrael ellen. Természetesen ez vált az irányadó motivációvá a nemzetek legmagasabb tanácsaiban, mióta kiderült Izrael 2001 szeptember 11-i, és más nemzetek elleni terrorja, valamint a nukleáris fegyverek elterjesztése és értékesítése az egész világon.

Ezen kifinomult titkos műveletek közül néhányat már elindítottak, és sok másik van folyamatban az egész világon.

Mára felismerték, hogy Amerikában már olyan métékben szivárogtak be és térítették el az országot, hogy gyakorlatilag a Rothschild kazár maffia vazallus államaként és Izrael által megszállt területként működik.

Íme néhány megcáfolhatatlan bizonyíték, ami alátámasztja ezt a meglehetősen komoly állítást, hogy Amerika a Rothschild kazár maffia vazallus állama és egy Izrael által megszállt terület.

Az FBI a klasszikus példája annak, hogy a Rothschild kazár maffia bankszterek beszivárogtak, és ellenőrzésük alatt tartják Amerika rendvédelmének legnagyobb részét. Akár meg is változtathanák a nevét FBI-ról Kazár Maffia Nyomozóirodára, amiért annyira rosszul sikerült az FBI-ba való beszivárgás, és a szervezet eltérítése.

Az FBI nagyon keményen dolgozik, hogy instabil, mentálisan beteg vagy értelmi fogyatékos embereket provokáljon annak érdekében, hogy "belföldi terroristaként", vagy "iszlám terroristaként" állítsák be, tőrbe csalva őket, tönkretéve annyi életet, amennyit csak lehetséges ahelyett, hogy segítenék és szolgálnák az amerikaiakat, amire fel lettek hatalmazva.

Ahelyett, hogy azon dolgoznának, hogy az amerikai társadalmat erősebbé tegyék, és a valódi bűnözőket üldözzék, köztük a legnagyobbakat, akik az amerikai kormányt és a kongresszust működtetik, az FBI azzal tölti az idejét, hogy a banksztereket és a bűnöző urakat védelmezi, miközben keményen dolgoznak azon, hogy elmekontroll alatt tartsák, provokálják és rávegyék a pszichésen beteg vagy értelmi fogyatékos embereket az úgynevezett "belföldi terrorizmus" bűncselekményekre, melyeket elsősorban az FBI agyalt ki.

Nyilvánvaló, hogy a szóban forgó torz, gonosz FBI ügynököket meg kell büntetni, el kell ítélni és bebörtönözni egy életre, amiért megrendezték ezeket a kiagyalt terrorcselekményeket. Ők minimum bűntársak voltak ezen kiagyalt bűncselekmények előtt, közben és utána. És nem kétséges, hogy ők társadalmunk legalávalóbbjai, valójában alsóbbrendűként funkcionálnak, és rosszabbak, mint a közönséges karrier bűnözők, mert kétszínű hazugok és másokat csapdába csalnak azért, hogy annyi gonoszságot hozzanak létre a közösségeinkben, amennyit lehetséges. Az FBI mindig a fő központja volt az ilyen bűncselekményeknek Amerikában, olyan bűncselekményeknek, melyeket úgy tűnik, hogy könnyen meg tudnak oldani, de ez mindig azért van, mert elsősorban ők mozgatták a szálakat.

A Kongresszusi Könyvtár szerint az FBI-nak nincsen tényleges chartája a nyilvántartsában, és ezt írásban hivatalosan kijelentették a múltban vizsgálóbizottsági levelekre válaszul. Így az FBI-nak nincs joga ahhoz, hogy mint RICO bűnöző (2) létezzen, ahogy a Federal Reserve rendszernek sincs, melynek titokban az FBI dolgozik.

Folytatása következik...

(1) - http://en.wikipedia.org/wiki/America_First_Committee
(2) - http://en.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and
(3) - http://en.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_
(4) - http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Institute_for_National
(5) - http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Defamation_League

Veterans Today