2015. július 4., szombat

Abüdosz titkai - Egyiptomi repülőgépek?

Egy sor furcsa hieroglifa került elő Abydosban, Egyiptomban. Vajon ezek valóban mai gépeket ábrázolnak, mint például helikpterek, repülőgépek és tengeralattjárók?

Hogy mit látunk a fenti képen? Hogy néhány hieroglifa kicsit furcsa, ellentétben a többiekkel. Sokak szerint, akik meglátogatták Abüdoszban Széthi templomát (1), sőt még egyes régészek is azt állítják, hogy ezek a hieroglifák valójában a mai kor repülőgépeit ábrázolják. Ez talán pareidolia (2), vagy az ókori egyiptomiaknak csak szerncséjük volt, amikor kifaragták ezeket a hieroglifákat?

Ezt az ősi templomot I. Széthi és fia II. Ramszesz építtette, mely számos kutató figyelmét vonzotta a régészet és az ufológia területén. A fenti képről először azt gondolták, hogy hamisítvány, de bebizonyosodott, hogy valódi, és megtalálható egy nehéz kőlapon a csodálatos templom mennyezetének egyik tartóján. Bár sokan szeretnénk, ha ezek az ősi hieroglifák mai gépeket ábrázolnának, a legtöbb régész azt állítja, hogy palimpszeszt (3) eredményei, ahol az egyiptológusok a hieroglifák átfedését azonosították.

Az eredeti írásjeleket "kitörölték", és helyükre egy sor új hieroglifa került, melyekről kiderült, hogy a fura kinézetű alakok a kutatók szerint véletlenül pont hasonlítanak a mai gépekre. Azért vegyük figyelembe, hogy ezt az elméletet nem minden régész fogadja el egyformán. A legtöbb kutató még mindig úgy tartja, hogy ezek a hieroglifák továbbra is rejtélynek számítanak, és hogy egy elfogadható tudományos következtetésre van szükség. Az abüdoszi templomban számos istenséget imádtak, köztük Íziszt, Hóruszt, Széthet, Ámon-Rét, Ré-Harahtit, és Ptáh istent.

Az I. Széth templomában található hieroglifák hihetetlenül tiszták és pontosak, és nincs a templomban egyetlen hely sem, ahol a hieroglifák hanyagul kivitelezettek, vagy rossz helyen lennének, tehát akkor mit jelenthetnek valójában?

A feliratok újra faragása általános gyakorlat volt az ókori Egyiptomban. A történelem szerint, ha az újonnan hatalomra került fáraó elfogadta elődei építményeit, úgy tették azokat sajátjukká, hogy felülírták a hieroglifákat, és ez a gyakorlat olykor okozhatott optikai csalódásokat, és ez a magyarázat az, amire a modern kori egyiptológusok hivatkoznak Abüdosszal kapcsolatban. Ugyanakkor bizonyos kutatók ezen a ponton nem értenek egyet a magyarázattal, és azt állítják, hogy egy helikopter, és más jármű pontos és folyamatos faragott ábrázolása látható.

Az Alsharq Al-Awsat arab újság közzétett néhány szenzációs fényképet 2005 november 16-án az Ámon-Ré templomról Karnakban, ahol a kutatók szerint szinte azonos faragványok találhatók, mint Abüdoszban. Ezek a képek nem állnak rendelkezésre, egyelőre nem sikerült megtalálni közülük egyet sem. Ha a Karnakban talált hieroglifák csak részben egyeznek meg az Abüdoszban találtakkal, akkor az ábrázolásokat magyarázó jelenlegi hivatalos eméletek mind kútba esnek.

Ha valóban igaz, akkor ez teljes mértékben megváltoztathatja a kutatók gondolkodását Abüdosszal, Karnakkal, és az egész történelemmel kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkMiért találhatók az ősi ábrázolások között repülőgépek, helikopterek és dinoszauruszok? - Bolygónk eltitkolt történelme

Vajon az Abüdoszban talált hieroglifák repülőgépek jelenlétére utalnak több évvel ezelőtt? Vajon véletlen, hogy hasonló hieroglifákat találtak két helyen, Abüdoszban és Karnakban? Az átcsiszolás, vagy a templom hieroglifáinak újra faragása megállja helyét a repülőgép elmélettel szemben? Ez egy olyan vita, ami folytatódni fog a jövőben, amíg pontos magyarázat nem születik, amit a régészeti közösség is elfogad. Az Abüdoszban látható "repülő gépezetek" hivatalos magyarázata az, hogy ezek nem repülőgépek, csak újra faragott erodálódott írásjelek, melyeket megviselt az idő.

Ha a hieroglifák készítője arra gondolt, hogy bemutassa ezeket a repülőgépeket, biztosak lehetünk benne, hogy más bizonyítékokat is fogunk találni Egyiptomban a létezésükre. Nézzünk szembe a ténnyel, hogyha az ókori egyiptomiak tudtak repülni, az elég nagy dolog lett volna, amit érdemes lett volna ábrázolni és annak hódolni, így erre vonatkozóan sokkal több bizonyíték állna rendelkezésünkre. Ezért egyelőre maradjunk az erodált betűkép magyarázatnál.(1) - https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Széthi
(2) - https://hu.wikipedia.org/wiki/Pareidolia
(3) - https://hu.wikipedia.org/wiki/Palimpszeszt

Ancient Code

Könyvajánló

Az ókori Egyiptom templomai
Richard H. Wilkinson

Az ókori Egyiptom templomai a világ legnagyobb és legdöbbenetesebb vallási műemlékei közé tartoznak. A templomok egyszerre jelentették az istenek lakhelyét, Egyiptom és a világegyetem leképezését, az istentisztelet színterét, kincstárat és a rend szigetét a káosz kozmikus óceánjában. Könyvünk a legkorábbi időktől kezdve nyomon követi fejlődésüket, és figyelmet fordít felépítésük, díszítésük, jelképrendszerük és funkciójuk minden mozzanatára. Bemutatjuk és magyarázatot fűzünk Egyiptom összes fennmaradt templomától az olyan kisebb szentélyekig, mint a sziwai oázisszentély, ahol Nagy Sándort istenné nyilvánították. Az örökkévalóság házai című rész áttekinti az egyiptomi templomok történelmi eredetét és fejlődését, kibontakozásukat és hanyatlásukat éppúgy, mint újkori felfedezésüket. Az istenek épületei című rész nyomon követi a templomépítés és -díszítés folyamatát a megszentelt hely gondos kiválasztásától és az alapítási szertartásoktól kezdve az építkezésben és a díszítésben alkalmazott eljárásokig. A Világok a világokban című rész részletesen megvizsgálja a szent építményt a masszív pülóntornyoktól, a számos templom előtt magasodó szoborkolosszusoktól és obeliszkektől kezdve a homályba burkolózó legbelső szentélyekig. Az Ég és föld között című rész a templom és az egyiptomi panteon isteneinek kapcsolatát vizsgálja, valamint a fáraók és a papok szerepét és szertartásaikat, illetve az elvégzett szent és olykor titkos szertartásokat, ünnepségeket. Az Istenek és királyok templomai című rész a lehető legalaposabb egyiptomi templomkatalógus, amely még a legutóbbi időkben felfedezett templomokat is tartalmazza, valamint lehetőség szerint bemutatja az egyes épületek egyedi és különleges jellegzetességeit. Az ókori Egyiptom templomai térképeivel, tudnivalóival és külön e célra szerkesztett rekonstrukciós ábráival hiteles forrása, ugyanakkor nagyszerű útikalauza is mindenkinek, akit elbűvölt az ókori Egyiptom immár örök varázsa.

Az empatikus emberek agya fizikailag különbözik, állapította meg egy tanulmány

Egy új kutatás azt a kérdést vetette fel, hogy lehetséges-e idővel elveszteni az empatikus képességet, vagy esetleg fejleszthető tréningezés segítségével? Ezek a kérdések akkor merültek fel, amikor tudósok nemrégiben felfedezték, hogy fizikailag képesek látni az emberek empatikus képességét az agy vizsgálata során.

Ez a kutatás nagy mennyiségű információval egészítette ki az érzelmekkel kapcsolatos idegtudományi vizsgálatokat, és kérdések fogalmazódtak meg két empatikus terület tekintetében, különösen az érzelmi, és a kognitív empátiát illetően. Összehasonlították azokat az embereket, akik logikus reakciókat mutattak az emberek érzelmeire, és az empatikus embereket, vagy olyanokat, akiknél erős érzelmi reakciókat figyeltek meg mások iránt, és úgy találták, hogy bizonyos agyi területeik sűrűbb szürkeállománnal rendelkeznek.

A Monash Egyetem kutatói azt feltételezték (1), hogy az agyi képeket nézve képesek lesznek megjósolni, hogy az egyének milyen léptékű érzelmi/kognitív empátiával rendelkeznek az agyuk neurológiai struktúrája alapján. Robert Eres, a tanulmány egyik társszerzője elmagyarázta (2), hogy "azok az emberek, akik magas érzelmi empátiával rendelkeznek, gyakran azok, akik eléggé félnek, amikor egy ijesztő filmet néznek, vagy elkezdenek sírni egy szomorú jelenet közben. Azok, akiknek a kognitív empátiájuk fejlett általában racionálisabbak, például egy klinikai pszichológus, aki tanácsokkal látja el páciensét."

A kutatók 176 embert vizsgáltak, akik egy voxel alapú morfometria képalkotó eljárásban vettek részt, amely elemzi az agy konkrét területeinek szürkeállomány sűrűségét. Mielőtt átestek a képalkotó vizsgálaton, a résztvevők kaptak egy kérdőívet, hogy meghatározzák empátiájuk szintjét.

Az eredmények igazolták a feltételezésüket, mivel úgy találták, hogy az agykéreg insularis cortex része, ami az agy központi területén található, amely szabályozza az erős érzelmeket, sűrűbb szürkeállományt tartalmaz azoknál, akik azt mondják, hogy magas érzelmi empátiával rendelkeznek, míg azok, akik magas pontszámot értek el a kognitív empátiát vizsgáló kérdések során, a szürkeállományuk a cinguláris kéreg, és a szomszédos dorzomediális prefrontális kéreg területein volt sűrűbb, ami éppen a két agyfélteke kapcsolódása fölött helyezkedik el. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy az empátiát agyi struktúrák, és sejt populációk képviselhetik.

A látható empátiával kapcsolatos legújabb fejlemények rengeteg kérdést vetnek fel, például, hogy a személyiségnek ez a területe vajon célirányosan kiigazítható, vagy megváltoztatható-e? Remélhetőleg a tanulmányban részt vett kutatók és sokan mások, akik ezen a területen folytatnak elemzéseket, meg fogják találni az okozati összefüggéseket a jövőbeli vizsgálatok során.

(1) - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
(2) - http://monash.edu/news/show/emotional-brains-phys

Learning Mind

2015. július 3., péntek

Egy brit taxisofőr fényes UFO-t vett filmre, ahogy Liverpool felett lebeg

Egy brit taxisofőr számolt be arról, hogy egy UFO-t sikerült filmre vennie, mely a késő esti órákban lebegett Mariners Wharf felett Liverpoolban.

A Liverpool Echo szerint Paul Douglas éppen az Upper Parliament Street-en hajtott végig a Mariners Wharf irányába 2015 június 29-én hétfőn, amikor észrevett egy furcsa tárgyat fényekkel, mely magasan lebegett a kikötő fölött az esti égbolton.
"Körülbelül 10 óra 20 perc volt, amikor valami furcsát láttam az égen. A kikötő felett volt ez a őrült objektum. Úgy nézett ki, mint egy drón, de volt rajta három zöld fény is," - mondta.
A megdöbbent Paul eleinte megpróbálta követni a tárgyat a kocsijával, de amikor elkezdett a víz felé mozogni, megállt a járművével az út szélén, és elkezdte filmezni.

Paul szerint a szárazföld felé repült a víz fölött, majd vissza a víz fölé. Azt is észrevette, hogy a madarak a közelben izgatottnak tűntek és elég hangosak voltak, ahogy a tárgy ide-oda repült.Paul elmondta, hogy pár percig nézte az objektumot az égen, mielőtt eltűnt.

A videón tökéletesen látszik az UFO az égen. A kör alakú járművön tisztán kivehetők a fények. Egy ponton a felvételen azt láthatjuk, hogy egy madár repül el az égen az objektum előtt, ami jó alapot ad ahhoz, hogy a távolságát megbecsüljük, ami több száz, ha nem több ezer méter a szemtanútól, figyelembe véve a felhők magasságát is.

Ez alapján az becsülhető, hogy a tárgy több méter átmérőjű lehetett.

Paul szerint a három zöld fény az UFO-n vízszintes elrendezésű volt.
"Úgy nézett ki egy kicsit, mint a vízszintes közlekedési lámpák. Három zöld fény, majd gy különböző színű fény a végén," - mondta.


http://indavideo.hu/video/UFO_-_Liverpool

Liverpool Echo

A NASA fényképet készített a Ceres kráterében fénylő területekről a kisbolygó sötét oldalán

A NASA által közzétett legújabb fotó a Ceresen látható fényes területekről egy kráter belsejében igen furcsa. A felvétel a kisbolygó sötét oldalán készült, és a foltok úgy ragyogtak, mintha Disneyland lett volna. Szinte 100 százalék, hogy ez nem jég vagy fényt visszaverő képződmény, mivel a sötétben is világítanak! Ami szintén furcsa, az a fehér színű ragyogás, nem sárga vagy narancssárga, mint vulkánok esetében. A fotó kicsit jobb minőségű, mint a Ceresről készült korábbi felvételek, és úgy tűnik, hogy valamilyen határozott formával rendelkezik a fényes terület.

A felvételt 2015 június 29-én készítette a Dawn űrszonda:

http://dawn.jpl.nasa.gov/

Az eredeti NASA kép:

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19584Az iskolák "koncentrációs táborok"


Minden társadalom olyan oktatási formát tart fenn, ahonnan a kikerülő diákok szolgálói, kiszolgálói a rendszer elvárásainak. Az igazi tudás a tudás megszerzésének ismerete. A jelenlegi szemléletben versenyfutás, vesszőfutás medrében oktatják a gyerekeket, a minden pillanatban megélhető stressz kezelése a maximum, amit elsajátíthatnak. A jövőbelátás, az analógiákban való gondolkodás, a szintetizálás, a képlátás mind-mind hiányzik oktatási képzéseinkből. A kikerülő szürke öltönyös, matrózblúzos, szolgálatkész „rabszolgák” sosem lesznek képesek felülírni, átértékelni a családi és társadalmi környezetüket. Gondolják ők… De nézzétek meg, mi is itt vagyunk! A felébredés mindenkinek a szabad akarata, egyéni döntése.vntv

Könyvajánló

...És sosem jártam iskolába
Egy boldog gyermek története
André Stern

André Stern, akinek sohasem kellett iskolába járnia, beszámol gyermekkorának sokszínű mindennapjairól, ahol nyoma sem volt stressznek és teljesítménykényszernek. Elmeséli, hogyan tanult meg három évesen olvasni, és miért volt az mégis teljesen rendben, hogy végül olvasása csak nyolc évesen vált készségszintűvé. Elmondja, hogyan lehetséges, hogy szinte mindent meg tud javítani, hogyan fedezte fel a pi-számot egy lego-markoló összeszerelése közben, milyen hatással volt személyiségének fejlődésére Marcel Proust életműve, és hogyan fedezte fel a zene és a számítógépek világát. Immáron Európa-szerte heves vita folyik arról, hogy iskoláink vajon nem egy olyan zubbonyba kényszerítik-e gyermekeinket, amely többségük számára már túl szűk? André Stern könyve egy nem dogmatikus hozzájárulás ehhez a véleménycseréhez.

Megrendelés: http://www.ezvankiado.hu/

• „Egy kisgyermek agyában naponta százszor is megnyílik a lelkesedés csodálatosan feltöltő csatornája. Minden, amit ebben az állapotban megtanul, az szilárdan rögzül az agyban. A járást, a markolást, a kúszást, a beszédet a gyermekek teljesen önállóan fedezik fel. Megtudhatjuk André Stern könyvéből hogyan folytatódik mindez tovább, amennyiben a gyermeket meghagyják ebben a lelkesedésben...” - Prof. Dr. Gerald Hüther, agykutató.

• „Mi történik, ha felhagyunk a neveléssel? Ha nincs több hatalmi harc? Ha a gyermek a szüleivel való kapcsolatában kezdettől fogva egyszerre tapasztalhatja meg a kötődést és élheti meg a függetlenség iránti vágyát? Ebben a könyvben André Stern saját tapasztalatait osztja meg, olyan válaszokkal szolgál, melyek új távlatokat nyitnak” - Katharina Saalfrank.

• „Akit a képzés és a pedagógia napirenden lévő vitái érdekelnek, mindenképpen vegye fel ezt a könyvet az elolvasandók listájára” - ZDF Aspekte.

• „A német oktatási rendszerről folytatott vita elevenébe talált” - Stuttgarter Zeitung.

• „Egy lehetséges út..., tulajdonképpen így is lehetne” - Krone (Ausztria).