Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész folyt...

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész folytatása

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az.html

Kérdés: Hiszel a Demiurge-ról szóló ősi gnosztikus tanításokban és a Jézus Krisztus alakban a történelemben annak részeként, hogy mi történik az "emberi lélekért folyó háborúban" és az idővonal manipulációban? A názáreti Jézus egy valós személy volt a történelemben, aki ismerte az igazságot arról, hogy mi folyik itt?

Aug: Ahogy láttam, két magyarázata lehet Jézus alakjának, amely két különböző lényhez tartozik. Mindketten magas szintű tudással rendelkező lények az idővonalakról, téridőről és a tudatosságról. Az egyik lény az emberiség eredeti idővonaláról származik és ellátta az embereket egy olyan tervvel, amellyel fenntarthatták a DNS-esük és a tudatuk egyensúlyát ezen időhurok hatása alatt. Egy másik ugyanazt az eredményt érte el, de egy korlátozottabb spektrumú befolyással. Azt hallottam, hogy ők valójában két lényből álló három csapat voltak egy időben, akik párhuzamosan dolgoztak a Föld elektromágneses "lélek" rácsának kijavításán és újraigazításán. Jézus neve látszólag Yeshua volt, vagy azon ősi fordítások közül az egyik, ami visszatér a “SUN”/SON/YES/IEUS szó ősi nyelvi ábrázolásához. Mások a "Nap" istenekre hivatkoznak az ősi időkben, és az asztrológiai és pszichológiai ismeretek különböző összefonódására. Függetlenül a történelem bármely részétől, az egész történelmünk erősen kapcsolódik a kozmikus bölcsességhez, a spirituális fogalmak tisztaságához vagy diszharmóniájához, és sok olyan kérdéshez, melyeknek úgy tűnik, hogy már megvolt az ősi megértése arról, amit ma tapasztalunk, bár nagyon fejlett technológiával. Lehetséges, hogy a nagyon fejlett technológia jelen volt az ókorban.

Az ókori történelem eseményei közvetlenül összefüggnek annak lehetőségével, hogy az ezen műveleteken keresztüli felfedezések során az ókori történelem "ősi eseményeit" valójában egyidejűleg hozták létre. A szintetikus tudat, amely hasznosítja az energetikai kibocsátásokat. Egyfajta technológiailag előidézett időhurok jött létre, aminek eredményeként a jóslatot látszólag "be kellett teljesíteni" ezen hurok befejeződése után a civilizáció tudatában.

A Bibliát és sok más vallási szöveget úgy tűnik, hogy az ősi tudás különböző formáival kódolták, melyek kapcsolódnak az élet és a téridő magasabb dimenziós perspektívájához. Számos utalást tartalmaznak a test megtisztítására és a szellemi/lelki/energetikai tisztaság, valamint a Föld idővonalaival való kapcsolat fenntartására. Lehetséges, hogy köze volt a fejlett technológiához, valamint a szellemi és fizikai tisztító aktusok közvetlen ismertetéséhez, amely megszabadítja a testet a korábban leírt egyfajta vírusos mesterséges érzésektől, amely elősegíti és táplálja az emberi lények alacsonyabb energetikai/negatív kibocsátását.

Kérdés: Tudnál többet mondani arról, hogy mit figyeltél, ismertél meg az emberiség idővonalainak több változatából?

Aug: Több változatát is láttam ennek a rendkívüli idővonalnak. Amikor néztük őket a titkos projektekben, az adott időszakban éltünk, mint személy a történelemben.

A titkos projektek felfedezték és megtapasztalták, nagyrészt Tesla munkáján valamint sok tudóson keresztül, akik közül néhány nyilvánosan ismert, hogyan lehet hozzáférni a hipertérbeli síkokhoz technológiai eszközök segítségével.

Az egyetlen igazi hatalom, amivel rendelkezünk, a kreatív forrás ereje. Ez kreativitásban és pozitivitásban végtelen. Az ember nem döntheti el, hogy hol, hogyan és ki kaphatja ezt a hatalmat. Ez nem áll az ellenőrzésünk alatt. Amit tehetünk, hogy összekapcsolódunk ezzel az erővel és megengedjük, hogy természetes módon áramoljon belőlünk, felhasználva az elméhez kapcsolódó szívet.

Az illuminátusok úgy hitték, hogy képesek irányítani ennek az erőnek a forrását. Hogy létre tudnak hozni bármit, amit csak akarnak. Hogy birtokolhatják a Földet, és hogy továbbra is képesek birtokolni/rabszolgává tenni az összes többi bolygót és bolygórendszert, melyekkel hadban álltak.

Ez olyan, mintha a személyes érdekeket helyezné valaki előtérbe, hogy kárt okozzon és kapzsi legyen a természet egy megállíthatatlan erejével szemben. Csak annyira marad ideje működni a programnak, amíg az energia és a lehetőségek el nem fogynak. Mesterséges idővonalakat hoztak létre, miközben egyik vonalról ugráltak át a másikra, és üldözték őket, akiket ők csak "Hyperboreaiaknak" neveztek. Az igazság azonban az, hogy senki sem üldözi őket. Nincs külső ellenségük. Ők azok, és maradnak önmaguk legrosszabb ellenségei a mesterséges idővonalaik végezetéig.

Ezek az idővonalak az ő sírjaik, a pusztuló sebeik, és az univerzum különböző gyógyító módozatokat és technikákat alkalmaz, hogy visszatérjen a lelkek energiája az eredeti téridő területükre. Már kifogytak az idővonal lehetőségekből, és tanúi lesznek a leigázási módszereik pusztulásának, vagy a saját rejtett kezeik teljes és szándékos megsemmisítésének ugyanazon rejtett módszereken keresztül, melyeket az emberi lélek csapdába ejtésére használtak szemfényvesztésen és megtévesztésen, kapzsiságon és a nyomorúságon keresztül, a rejtély, a megvilágosodás és a védelem leple alatt.

A mesterséges idővonalak összeomlanak. Úgy fognak működni, mintha a saját sírjaik lennének, hacsak vissza nem térnek a "Forráshoz."


Kérdés: Mi a helyzet az idegen élő fém tudat "fekete kocka" mesterséges intelligenciával - ez a Demiurge, vagy valami más?

Aug: Közel vagy az igazsághoz a kérdéseddel. A kocka egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a téridő manipulációt a tudat révén, és megkaptam ennek az eszköznek az irányítását történelmünk egy időszakára. Ez megadja egy egyénnek vagy csoportnak azt a hatalmat, hogy létrehozza, valamint hozzáférjen az idővonalakhoz és a térhez. Ez az "ősi kozmikus kocka," amely hozzáférést biztosít az idővonalakhoz és valóságokhoz. Ez nyilvánvalóan egy másik faj eszköze volt. Szintén ez volt az az eszköz, melyet a szürkék egyik típusa használt jelzésként annak érdekében, hogy többször megtalálják a mi idővonalunkat. Ez lehetett az a technológia, amit nekünk adtak, hogy valójában nyomkövető eszközként használják a hipertéren keresztül. Úgy döntöttek, hogy visszaviszik a kockát annak érdekében, hogy újra stabilizálják ezt az idővonalat, és korlátozzák azt, ami "külső" vagy "hipertérbeli" beavatkozásnak minősül.

A 2010-es ébredési tapasztalat végén a fizikai testem látszólag meghalt egyfajta hipertérbeli lélekelfogó eszközben, amely kihúzza az embert az időből, és képes manipulálni vagy lehetőségeket teremteni. Folyamatosan tapasztaltam ennek az ébrenlétnek a verzióit, hogy hol fogok meghalni, és visszahelyezett a "készülék kiindulási pontjára", amelyben látszólag csapdába ejtettek/elhelyeztek. Ezen pont után az összeesküvés úgy ítélte, hogy "végeztek" velem. Valami történt, amikor valamiféle magasabb dimenziós eszközökkel voltam körülvéve, amelyek helyreállították azon képességemet, hogy ebben a létezésben maradjak. Azt mondták, hogy aki visszahozott, az újra visszaállította a genetikai anyagomat egy 5. dimenziós perspektívából, vissza a Föld téridő mezejébe, és valószínűleg ez a módja, hogy fenntartsák egy személy lelkét és szellemét. Azt mondták, hogy ők nem rendelkeznek ezen technológia nyújtotta képességekkel, és nem engedélyezett számukra annak eredményeként, hogy ezek a magasabb lények valamilyen módon védelmet nyújtanak. Ezen túlmenően a Solar Warden a teljes folyamat során lépéseket tett, hogy megvédjenek nagyon fejlett technológiákat és az ügynökök valamint a "biztonsági háló" stratégiai elhelyezését használva.

Kérdés: Mondj valamit a mesterséges és átmeneti idővonal mátrix rendszerén kívüli jóindulatú lényekkel kapcsolatos megértésedről, akik segíteni próbálnak kijavítani ezt a mesterséges idővonal manipuláció őrültséget.

Aug: A 2010-es esemény során átvittek az időben 20 éves koromba. Ez sokszor megtörtént fiatal éveimben, bár újra meg kellett történnie ahhoz, hogy visszatérjenek az emlékek. Amikor az idővonal egyik vagy másik végéhez utazunk, akkor egyidejű létezési síkokon keresztül haladunk, amely egyszerre tartalmazza az egész idővonal információját. Keresztülvittek egy válogatott csoportot az úgynevezett "apokalipszison." Ezen események során tanúi voltunk az emberiség teljes kitettségének ezen hatásoknak, a mesterséges intelligenciának, genetikailag módosított lényeknek, az időhurkoknak, érző hipnotikus energia kibocsátó "eszközöknek," amelyek az emberiség és mások alacsonyabb emocionális kibocsátásából táplálkoznak.

Az egész tapasztalat után, melynek során háromszor haltam meg ebben a testben, és kerültem át különböző klónokba valamint időleges helyekre/univerzumokba, érzelmileg és tudatosan is hívtam valakit, bárkit, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy véget vessen ennek, és védelmet vagy útmutatást nyújhat.

Ennek eredményeként egy emberekből álló csapat, akik "Krisztus" csoportnak vagy Krisztus követőinek nevezik magukat jelentek meg, és közölték velem, hogy a tudatosságom segítségével keresik ezt a lehetőséget, összekapcsolnak az ő idővonalukkal, amely mentes az összes mesterséges és szintetikus zavartól.

Azt is közölték velem, hogy a Föld egyfajta csoportos kísérlet, hogy megadják az emberiségnek a lehetőségeket és tudást ami ahhoz szükséges, hogy egy ilyen világot teremtsünk magunk számára. Hogy bizonyos szempontból ezt a világot már létrehozták, és az emberiségnek csak el kell engedni a negativitást és használnia az elméjét, képzeletét, szellemét és cselekedeteket, hogy összekapcsolódjanak az eredeti idővonallal, hogy lényegében semmissé tegyék ezeket a mesterséges eltéréseket. Azt mondták, hogy képesek eltávolítani az éteri és fizikai implantátumokat, a tudatalatti programozási blokkokat és meggyógyítani a megváltozott személyiséget.

Valahol ezen tapasztalat során a fizikai testem úgy tűnt, hogy meghalt. Ennek eredményeként a lények, akikről mindenki azt állította, hogy "Hyperboreaiként" ismertek materializálódtak ezen a területen. Nem volt fizikailag ellenőrizhető alakjuk. Fölöttünk jelentek meg és lejjeb ereszkedtek, amíg közel nem kerültek. Látszólag meghaltam a "teszt" egyik utolsó részében, melyen a másik frakció keresztülvitt engem. Hallottam és éreztem egyfajta elektromágneses zümmögést, és úgy éreztem, hogy egyfajta eszközben voltam, amely különböző ismeretekkel és genetikai képességekkel volt kódolva, amely megteremtette vagy elhelyezte az eredeti állatokat és embereket az eredeti Földön. Őszintén úgy "éreztem," mintha egy állat vagy természeti dokumentumfilmet néztem volna és haladtam volna át a bolygó valamennyi ökoszisztémájának tudatosságán.

A folyamat végén a földön ébredtem fel. Mások körülöttem, akik ismertek engem sírtak, és kisebb csoportok ámuldoztak. Azt mondták, hogy a Hyperboreaiak újra formálták a testemet egy 5. dimenziós replikátor segítségével, és hogy (a 4D és 3D "sötét" csoport) nem férnek hozzá ehhez a technológiához, így többé nem engedélyezik, hogy kölcsönhatásba lépjen velem egy negatív frakció.

Azt mondták, hogy a technológiájuk 5D replikációt használ bármilyen tárgy létrehozására a térben/időben, beleértve a 4D replikátorokat, amely képes DNS-t létrehozni. Ez a mesterséges méhen keresztül történő fizikai klónozás.

Kérdés: Akkor mi a déjà vu, ez lehet egy válasz egy emlékre, amelybe beleavatkozott ez mesterséges idővonal? Sokan rendelkeznek alternatív emlékekkel más idővonalakból. Lehet, hogy ez a bizonyíték arra, hogy az idővonalunkat már sokszor manipulálták?

Aug: A déjà vu a tudatosság vagy az emlékek összeolvadása lehet, amely keresztez több idővonalat, és az egyén tudatának középpontjában helyezkedik el, aki megtapasztalja az észlelést. Igen, ennek a tapasztalatnak köze lehet az időhurkokhoz és a tudat manipulálásához.

Kérdés: Tudnál mondani egy példát, hogy egy adott idővonalat hogyan zavartak meg, vagy hol volt az a pont, amikor megváltozott, így a történelem, ahogy ismerjük átalakult?

Eve Lorgen
Aug: Az ember nem tudja, hogy megváltozott az idővonal, kivéve akkor, ha ismeri ezeket a projekteket. Ha például elmondom az eseményeket, akkor egyszerűen azt mondják, hogy "Ó, a történelem ezen eseményeire gondoltál?" Ezek a változások. Ezek egyidejűleg fordulnak elő és maga a történelem. Kis változások történhetnek, ezek most történnek, hogy megpróbálják megmutatni az emberiségnek, hogy ilyen manipulációk lehetségesek. Egyre több dolog fog kiderülni, ahogy az emberiség elfogadja ezt a valóságot. Az egész történelmünket keresztül-kasul manipulálták.

Kérdés: Hiszel az ikerláng szerelmi kapcsolatok létezésében, és ha igen, akkor el lehet ezeket téríteni vagy be lehet avatkozni?

Aug: Fennáll annak a lehetősége, hogy az emberek genetikai és lelki fejlődési alapon teljesen kompatibilisek. Az embereket legtöbbször azért manipulálják, hogy elkerüljék a kölcsönhatást a rendkívül spirituális személyek között, és azt mondták nekem, hogy ezt biztonsági okokból teszik, de ebben még döntenem kell.

Kérdés: Mi a Föld eredeti szerves idővonala?

Aug: Az eredeti idővonal egyszerűen egy olyan idővonal, amely nem tapasztalta meg a szintetikus életformák és intelligenciák manipulációit és fejleményeit, amely időhurkokat és létező fejlett technológiát igényel. Az emberek békében és egészségesen élnek, és egyszerűen azért élik tovább az életüket, hogy megismerjék az univerzumot, a lelket, a tudatot, a teret és az időt valamint a szellemet az anyagi dolgok helyett.

Kapcsolódó cikkek: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/search/label/titkos%20űrprogram

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész


Eve Lorgen
Név

3D nyomtató,50,432 Hz,1,51-es körzet,37,52-es körzet,1,5d,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,24,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,5,adattárolás,11,adósság,21,Afganisztán,27,Afrika,140,agy,353,agykontroll,28,ájulás,1,Akasa-krónika,4,akkumulátor,91,alagút,1,alakváltó,1,alapjövedelem,26,Alaszka,26,Albánia,1,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,22,alga,3,Algéria,3,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,8,állati tudatosság,47,állatvilág,607,allergia,14,álmatlanság,3,álom,56,alumínium,7,alvás,60,alvási paralízis,2,Amazonas,8,Amerika,1528,aminosav,1,amishok,1,amputáció,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,467,angyal,11,animációs film,7,Anonymous,5,Antarktisz,94,antenna,1,antianyag,4,antibiotikum,9,antigravitáció,31,Antikrisztus,5,antioxidáns,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,25,anyagtudomány,100,anyaméh,3,anyatej,1,Apollo,7,arany,134,aranymetszés,2,árapály,3,arcfelismerés,8,arcolvasás,1,arcvakság,1,Argentína,36,Arisztotelész,1,árja faj,2,arkhónok,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,14,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,9,Asszíria,3,aszteroida,63,asztma,1,asztráltest,21,asztrológia,8,ateizmus,1,Atlantisz,39,átok,5,atombomba,95,atomenergia,84,atomok,6,átverés,1,aura,11,Ausztrália,200,Ausztria,30,autizmus,18,autó,36,autoimmun betegség,1,autokrácia,1,avarok,2,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,29,Ázsia,48,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,2,Bajkál-tó,1,baktérium,49,baleset,34,Balti-tenger,2,balzsamozás,1,Banglades,1,Bankrendszer,296,bányászat,36,Barbados,1,barlang,43,barlangfestmény,7,barlangrajz,6,bázisugrás,1,Belgium,28,Belize,3,belső hang,8,Benedek pápa,27,bennszülött,1,bénulás,2,Bermuda-háromszög,6,beszéd,11,betegség,681,beton,2,Bhután,3,Biblia,96,Bilderberg,13,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofegyver,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológia,2,biológiai fegyver,5,biológiai kor,2,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,10,bioüzemanyag,9,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,12,boldogság,25,Bolívia,22,bolygómérnökség,9,bor,3,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,10,Botswana,3,böjtölés,11,bölcsek köve,1,bőr,20,bőrszín,3,Brazília,84,BRICS nemzetek,35,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,18,Bulgária,9,bunker,4,bűnözés,1,cannabis,83,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,39,chip,1,CIA,151,Ciprus,5,Costa Rica,9,cukor,20,cukorbetegség,20,csakra,7,család,1,családfakutatás,1,csapadék,3,Csecsenföld,2,Csehország,11,csend,1,Csernobil,9,csillagászat,299,csillagkapu,3,csillagkép,6,Csillaggyermek,3,csoda,8,csont,4,csontritkulás,2,Dagesztán,2,Dalai láma,13,Dánia,44,DARPA,18,Darwin,11,David Icke,12,David Wilcock,26,deepfake,6,déjà vu,1,Dél-Afrika,37,Dél-Amerika,1,Dél-Korea,42,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,78,digitális társadalom,12,diktátor,8,diktatúra,18,dimenziók,64,Dimitrij Medvegyev,2,dinoszauruszok,34,DNS,328,dogonok,1,dohányzás,18,dokumentumfilm,1105,dolmen,1,Donald Trump,121,döntés,2,drágakő,9,drón,63,druidák,1,dűne,1,Dzsibuti,2,dzsinn,1,Ebola,3,ébredés,3,Eckhart Tolle,5,Ecuador,24,édesítőszer,1,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,13,Egely György,6,egészség,802,éghajlat,179,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,16,Egyiptom,286,Einstein,86,éjjellátó,1,ékírás,6,Eldorádó,1,elektromos áram,106,elektromos autó,144,elektromos hajó,4,elektromos impulzus,3,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,20,elektromos motor,14,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,9,elektroszmog,44,élelmiszer,210,élet a halál után,161,életcél,7,elhízás,4,elme,2,elme kontroll,75,elmezavar,5,Elon Musk,56,élővilág,59,előző élet,15,elveszett nyelv,5,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,30,emberáldozat,11,emberi faj,6,emberi jogok,3,emberi nyelv,39,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,216,emberkereskedelem,2,emlékezet,62,empátia,15,Enceladus,1,energia,113,energiafegyver,7,ENSZ,83,enzim,1,epilepszia,4,építészet,425,erdő,5,erdősítés,23,erdőtűz,3,ereklye,2,Erich Von Däniken,3,erkölcs,1,érrendszer,5,érzékelés,28,érzelmek,164,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,5,ESA,40,esküvői ruha,1,esőerdő,20,Észak-Korea,35,északi fény,2,Északi-sark,17,Észtország,10,étel,198,Etiópia,15,Etruszkok,3,Eurázsia,6,Európa,287,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,112,évszakok,2,exobolygó,39,extrém időjárás,85,ezüst,7,fa,84,Facebook,4,fájdalom,33,fakír,1,FBI,53,FED,42,fegyver,39,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,6,fejátültetés,1,fejlődés,332,fekete lyuk,53,feldolgozott étel,23,félelem,117,felemelkedés,1,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,16,fény,130,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,5,fénysebesség,20,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,8,Ferenc Pápa,43,ferrofluid,1,fertőzés,2,fiatalság elixírje,18,film,359,filozófia,5,Finnország,37,fizika,107,fluorid,4,fóbia,5,fog,3,fogamzásgátló,1,fogyás,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,39,fotó,74,foton,12,fotoszintézis,2,Föld,669,föld alatti város,11,földalatti bázis,44,földalatti tó,1,földcsuszamlás,3,földgáz,11,földönkívüliek,792,földrengés,97,Fönícia,1,Franciaország,201,frekvencia,35,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,24,fúzió,2,fúziós reaktor,26,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,25,galaktikus föderáció,53,galaxis,76,gáz,23,genetika,238,génmanipuláció,19,génszerkesztés,4,geoglifa,10,George Orwell,2,geotermikus energia,4,gerinc,4,Ghána,3,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,20,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,2,globális felmelegedés,148,globális lehűlés,68,GMO,27,gnoszticizmus,1,gomba,28,gondolatátvitel,1,gondolatolvasás,16,gondolkodás,1,gonosz,15,gömbvillám,4,Görögország,68,grafén,11,gravitáció,40,gravitációs hullám,8,Grönland,19,Grúzia,2,Guatemala,17,Günther Wiechmann,1,gyász,1,gyémánt,20,gyermekfejlődés,259,gyermekmunka,2,gyógyítás,347,gyógynövény,87,gyógyszeripar,157,gyorsétel,1,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,19,háború,473,hacker,5,hadi fejlesztés,97,haj,5,hajó,2,hajóroncs,29,hajszín,4,halak,2,halál,120,halálközeli élmény,49,halhatatlanság,14,hallás,15,Halley -üstökös,1,hallucináció,17,hang,56,hangszer,1,hangterápia,6,harcművészet,11,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,31,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,9,hibrid faj,7,hidegháború,32,hidrogén,14,hidroponika,1,hieroglifa,12,higany,3,Himalája,9,hipnózis,11,hírek,1720,hírszerzés,3,hit,20,Hold,273,holdbázis,25,holdfogyatkozás,5,holdjáró,16,Hollandia,81,holografikus univerzum,29,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,6,Hongkong,5,hormon,15,horpaszizom,1,Horvátország,12,humor,3,hunok,7,húrelmélet,4,hurrikán,7,húsevés,11,Húsvét-sziget,6,hüllő,21,Hüperborea,1,idegen elrablás,91,idegen lény,411,idegen technológia,311,idegsejt,11,idézet,3,idő,55,időgép,18,időhurok,1,időjárás,86,időjárás módosítás,53,időjárási fegyver,15,időkapszula,6,időkristály,1,időszámítás,2,időutazás,60,igazságszérum,1,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,12,illóolaj,6,illúzió,10,immunrendszer,46,immunterápia,1,implantátum,26,India,190,indián,17,indigó gyerekek,11,Indonézia,40,influenza,4,információ,11,ingyen energia,102,Inkák,17,inkarnáció,2,intelligencia,57,internet,71,intuíció,7,invázió,1,ionhajtómű,4,Irak,87,Iraki Kurdisztán,2,Irán,125,írás,7,irídium,1,Írország,20,iskola,62,ISON üstökös,1,ISS,58,Isten,175,Iszlám,7,ital,2,ITCCS,7,Izland,26,ízlelés,1,izom,1,Izrael,161,James Tyberonn,1,Japán,272,járvány,356,játék,7,jég,64,jéghegy,1,jégkorszak,22,Jemen,10,Jézus,61,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,32,jóga,5,jógi,2,Jordánia,15,jóslat,52,jövőbelátás,42,Jugoszlávia,2,Jupiter,39,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,131,Kanári-szigetek,3,kannibalizmus,1,káosz,2,kapcsolat,37,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,8,katonai technológia,125,kávé,1,Kazahsztán,6,Kazárok,1,Kelták,4,kémkedés,16,kemoterápia,6,kender,77,Kenya,10,kerámia,2,kerékpár,1,Kereszténység,94,Keshe Alapítvány,5,KGB,8,kiberháború,8,kibernetika,2,kiborg,4,kihalt faj,69,kiméra,3,Kína,638,kincs,16,kiropraktika,1,kísérlet,41,kísértet,12,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,45,klónozás,21,kobold,1,Kobra,35,Kolumbia,33,kommunikáció,105,kondenzátor,1,Kongó,2,konkréció,1,koponya módosítás,1,korall,8,Koszovó,2,kőkorszak,1,kőkör,1,könyv,619,környezetszennyezés,242,környezetvédelem,201,köröm,1,Közép-Amerika,4,középkor,2,közlekedés,274,közösség,4,kráter,11,kreativitás,10,kreditrendszer,1,Kréta,2,Krím,4,kriogenika,1,kriptid,1,kriptoföldiek,1,kriptovaluta,45,kristály,38,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,6,kromoszóma,9,Kuba,9,kultúra,27,Kung-fu,1,kungfu,1,kutatás,79,Kuvait,8,kvantumfizika,162,kvazár,2,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,54,láthatatlanság,4,látomás,6,Laura Eisenhower,13,láva,3,lávacső,1,láz,1,lebegésterápia,1,LED,8,léggömb,4,léghajó,6,légkör,27,légzés,13,lélek,124,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,423,Lemúria,3,Lengyelország,58,létezés,8,Lettország,1,levegő,71,levitáció,7,lézer,54,Li-Fi,1,Libanon,13,Líbia,22,lítium,1,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,24,madarak,1,magány,13,mágia,8,mágnes,3,mágneses mező,87,mágneses portál,1,mágus,1,Magyarország,176,magyarság eredete,9,Maja leletek,50,maja naptár,5,májbetegség,2,majom,1,Malajzia,12,Mali,1,Málta,5,mamut,10,Mandela effektus,4,manipuláció,13,manó,1,Marokkó,4,Mars,220,Mars Curiosity,21,Marshall-szigetek,2,marsjáró,19,masszázs,1,matematika,20,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,3,meddőség,1,média,75,meditáció,132,médium,4,megalit,37,megfigyelés,40,megnyúlt koponyák,21,megtermékenyítés,7,megújuló energia,161,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,66,menedék,2,mentális betegség,42,mennyország,58,méregtelenítés,8,mérés,3,mérgezés,37,Merkúr,15,messiás,2,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,237,metaanyag,2,meteor,67,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,145,mezoamerika,8,Mezopotámia,12,Mianmar,2,mike quinsey,10,mikroba,3,mikrohullám,4,Minósz,1,mitológia,4,mítosz,6,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,27,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,26,múmia,94,munka,30,mutáció,12,műanyag,95,műhold,99,műtét,5,művészet,208,nagylábú,7,Namíbia,1,nanotechnológia,38,Nap,260,napciklus,7,napelem,53,napenergia,164,napfény,106,napfogyatkozás,14,napfolt,11,napkitörés,11,Naprendszer,205,napszél,20,naptár,1,NASA,396,NATO,65,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,6,Neil Keenan,3,nemesfém,13,Németország,349,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,14,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,3,Niels Bohr,1,Nigéria,10,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,51,Nostradamus,11,növények,277,növényvédőszer,41,NSA,28,nukleáris energia,58,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,51,obeliszk,1,obszervatórium,5,óceán,89,okkultizmus,5,okostelefon,42,oktatás,65,olaj,62,olajfüggőség,31,Olaszország,198,Olmékok,5,oltás,178,olvasás,1,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,4,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,28,Orionidák,1,Oroszország,753,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,2,önismeret,320,önkényuralom,2,önvezető autó,33,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,8,ördögűzés,8,öregedés,67,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,21,öröklés,1,öröklődés,31,ősi civilizációk,451,ősi gyógyítók,5,ősi szöveg,71,ősi technológia,189,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,22,őssejt,23,összeesküvés-elmélet,3,ötvözet,1,özönvíz,8,Pakisztán,16,Palesztina,27,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,3,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,7,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,113,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,34,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,79,pénz,423,permafroszt,1,Peru,96,perzsák,2,Phobos,3,pihenés,1,piramis,124,platina,4,plazma,10,Plejádok,4,Plútó,3,pokol,10,polgárháború,2,Polinézia,3,politika,2,poltergeist,3,pólusváltás,14,Popper Péter,1,porördög,1,portál,2,Portugália,23,prekogníció,4,prófécia,33,propaganda,10,protézis,1,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,14,pszichokinézis,7,pszichológia,73,Puerto Rico,10,pulzár,1,rabszolgaság,9,rádió,1,radioaktív,11,rákbetegség,159,rakéta,1,reaktor,2,régészet,954,reiki,1,reinkarnáció,36,rejtélyek,704,rémálom,1,rendőrállam,75,replikátor,1,reptilián,17,repülés,225,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,19,robot,31,robotok,152,ródium,1,Római Birodalom,82,Románia,18,Roswell,39,rovarok,3,rovarölő,8,rovásírás,4,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,2,Salvador,3,sámánok,10,sárkányok,2,sarki fény,13,Sátán,16,sav,1,schumnann frekvencia,6,sci-fi,217,sellő,7,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,52,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,23,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,18,sötét energia,5,Spanyolország,108,spiritualitás,376,sport,40,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,16,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,45,sugárzás,60,sumérok,14,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,60,Svédország,68,szabad akarat,7,szabadkőműves,1,szabadság,8,szag,12,szaglás,4,számítástechnika,175,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,6,szarkofág,12,Szaturnusz,35,Szaúd-Arábia,70,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,61,szellem,12,szellemek,86,szellemváros,2,szem,60,szembetegség,25,személyiség,1,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,18,szent geometria,1,Szerbia,13,szerelem,12,szeretet,58,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szervátültetés,2,szerzetes,1,szfinx,10,sziámi iker,1,sziámi ikrek,2,Szibéria,56,Szicília,3,sziget,4,sziklarajz,12,szimbiózis,1,Szingapúr,25,szinkronicitás,5,színlátás,3,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,11,Szíria,187,szív,57,szkíták,9,Szlovákia,3,Szlovénia,4,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,88,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,10,szupernóva,6,szülés,10,születés,41,Tádzsikisztán,1,Tajvan,17,találmány,43,táltos,1,tanítások,38,tanulás,58,Tanzánia,3,táplálkozás,98,tarot,1,társadalom,147,távolbalátás,31,technológia,1344,tej,5,tektonikus lemez,4,telekinézis,4,telepátia,49,teleportálás,15,teleszkóp,37,telomer,9,temetkezés,2,tengeralattjáró,25,tengervíz,245,teremtés,43,terhesség,4,téridő,20,térkép,6,térmeghajtás,3,természet,462,természetfeletti,60,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,12,tervezett elavulás,2,Tesla,98,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,19,testhőmérséklet,4,testmódosítás,4,testmozgás,12,testsúly,1,tetoválás,6,Thaiföld,20,Tibet,23,Timbuktu,1,Titán,1,titkos tanítások,2,titkos társaságok,265,titkos űrprogram,134,tó,1,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,9,torpedó,1,tömeg,1,tömegmédia,65,Törökország,121,történelem,1194,törzs,1,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,120,tudatalatti,79,tudatmódosítás,20,tudatos álom,28,tudatosság,787,tudomány,1225,túlnépesedés,9,túlvilág,148,Tunézia,1,tüdőbetegség,20,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,5,tűzönjárás,1,ufo,899,UFO felfedés,104,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,407,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,113,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,Uganda,1,új,11031,új pénzügyi rendszer,175,Új-Zéland,37,újrahasznosítás,65,Ukrajna,88,ultrahang,9,Univerzum,255,Uránusz,12,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,10,utazás,7,űrállomás,45,űrbányászat,4,Üreges Föld,28,űrfegyver,5,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,670,űrlift,2,űrsikló,2,űrszemét,14,űrtechnológia,234,űrutazás,166,űrverseny,10,üstökös,21,üveg,14,üzenetek,63,vakcina,180,vakság,4,választás,2,Valiant Thor,1,vallás,265,valóság,47,vámpír,5,Vatikán,97,vécé,1,vécépapír,2,vegetáriánus,12,végítélet,3,Végjáték,26,végtelen,1,vegyi anyag,69,vegyi fegyver,13,véletlen,1,Venezuela,43,Vénusz,30,vér,43,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,9825,videojáték,17,Vietnam,18,viking,17,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világrend,1,világvége,15,villám,28,virtuális valóság,14,vírus,242,vitamin,20,víz,376,vízenergia,13,vízesés,2,víznyelő,14,Vlagyimir Putyin,26,vonat,9,vulkán,12,vulkánkitörés,88,Wi-Fi,16,WikiLeaks,33,x-akták,21,zaj,5,Zambia,1,zene,61,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,24,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész
Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGeAPXb6qWpzeOZpgxb2VPLBCPobwSwOj0FvZbCxlbL86jhnvAbw-KFQ6P1CdCV85imAY8pFEUJEb1CnmUNFV9dw5mvxQTkYpbZ3E_QRTNS5CxPkoaku8YRhkgybIDW1CfY08ylw6J_Yc/s1600/aug+tellez+milab+titkos+%25C5%25B1rprogram+solar+warden+id%25C5%2591utaz%25C3%25A1s+video+idegenek+f%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek+%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3+mem%25C3%25B3ria+tudat+j%25C3%25B6v%25C5%2591+f%25C3%25B6ld+univerzum+%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj+vil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGeAPXb6qWpzeOZpgxb2VPLBCPobwSwOj0FvZbCxlbL86jhnvAbw-KFQ6P1CdCV85imAY8pFEUJEb1CnmUNFV9dw5mvxQTkYpbZ3E_QRTNS5CxPkoaku8YRhkgybIDW1CfY08ylw6J_Yc/s72-c/aug+tellez+milab+titkos+%25C5%25B1rprogram+solar+warden+id%25C5%2591utaz%25C3%25A1s+video+idegenek+f%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek+%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3+mem%25C3%25B3ria+tudat+j%25C3%25B6v%25C5%2591+f%25C3%25B6ld+univerzum+%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj+vil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az_21.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az_21.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy