Archive Pages Design$type=blogging

­

72 éves prófécia: A Földön kozmikus elektromosság rendkívül sebes hullámai fognak végigsöpörni

Peter Konstantinov Deunov, más néven Beinsa Douno 1864-ben született és 1944-ben hunyt el, aki egy próféciát hagyott hátra, melyet egy tr...


Peter Konstantinov Deunov, más néven Beinsa Douno 1864-ben született és 1944-ben hunyt el, aki egy próféciát hagyott hátra, melyet egy transz-szerű állapotban kapott. A jóslat néhány nappal a halála előtt született. A Beinsa Douno által ránk hagyott prófécia jól illeszkedik azon időkbe, melyeken jelenleg keresztülmegyünk, különös tekintettel a tudatváltásra, a Föld változásaira és az aranykorra. Douno akkoriban tisztában volt vele és azt tanította, hogy elérkezünk a Vízöntő idejébe, mint asztrológiai korba.

A prófécia

Az idő múlásával az ember tudata áthalad egy nagyon hosszú homályos időszakon. Ez a fázis, melyet a hinduk "Kali-juga"-nak hívnak, végének küszöbén áll. Két korszak hátárán találjuk magunkat: ez a Kali-juga és az Új Korszak, melybe belépünk.

A gondolatokban, érzésekben és az emberek tetteiben már egy fokozatos javulás zajlik, de mindenki hamarosan alárendelődik az isteni Tűznek, amely megtisztítja és előkészíti őket az Új Korszakra való tekintettel. Így az ember fel fogja emelni magát egy magasabb fokú tudatosságba, amely nélkülözhetetlen az Új Életbe való belépéséhez. Ez az, amit "Felemelkedés" alatt értünk.

Néhány évtized telik el, mire eljön ez a Tűz, amely átalakítja a világot azáltal, hogy egy új erkölcsöt hoz magával. Ez a hatalmas hullám a kozmikus térből érkezik, és elárasztja az egész Földet. Mindazokat, akik megpróbálnak szembeszállni vele, elviszik máshová.

Bár ennek a bolygónak a lakói nem mind találják magukat a fejlődés ugyanazon szintjén, az új hullám érezhető lesz mindannyiunk számára. És ez az átalakulás nem csak a Földet fogja érinteni, hanem az egész Kozmoszt együttesen.

A legjobb és egyetlen dolog, amit az ember tehet most, hogy Isten felé fordul és fejleszti magát tudatosan, hogy felemelje a vibrációs szintjét, hogy harmóniában találja magát a hatalmas hullámmal, melyben hamarosan alámerül.

A Tűz, amelyről beszélek, ami kíséri az új feltételeket a bolygón, megfiatalít, megtisztít, helyreállít mindent: az anyagot finomítani fogja, a szíveteket felszabadítja a kíntól, bajoktól, határozatlanságtól, és világossá válnak; minden javulni, emelkedni fog; a gondolatok, érzések és negatív tettek eltűnnek és megsemmisülnek.

A jelen élet egy rabszolgaság, egy súlyos börtön. Értsd meg a helyzeted, és szabadítsd fel magad belőle! Azt mondom neked: lépj ki a börtönödből! Igazán sajnálatos látni a sok félrevezetést, a sok szenvedést, a sok cselekvőképtelenséget, hogy megértse valaki, miben rejlik az ember valódi boldogsága.

Minden, ami körülötted van hamarosan összeomlik és eltűnik. Semmi sem marad ebből a civilizációból, még a rosszakarat sem; az egész Föld meg fog rendülni, és nyoma sem marad ezen téves kultúrának, amely a tudatlanság rabigája alatt tartja az embert. A földrengések nem csak mechanikai jelenségek, a cél az, hogy felébresszék az emberek értelmét és szívét úgy, hogy felszabadítják magukat a hibáik és ostobaságuk alól, és megértik, hogy nem ők az egyetlenek az univerzumban.

Naprendszerünk most a Kozmosz egy olyan régióján halad át, ahol egy konstelláció, amely elpusztult nyomot, port hagyott. Az áthaladás ezen a szennyezett űrön a mérgezés egy forrása nem csak a Föld lakói számára, de galaxisunk többi bolygójának lakója számára is. Csak a Napot nem befolyásolja ennek az ellenséges környezetnek a hatása. Ez a régió az úgynevezett "tizenharmadik zóna"; egyesek az "ellentmondások zónájának" nevezik. Bolygónk ezen régióba volt zárva több ezer éve, de végül közeledünk, hogy kilépjünk ebből a sötét térből, és azon a ponton vagyunk, hogy elérjük a magasabb szellemi régiókat, ahol fejlettebb lények élnek.


A Föld most egy emelkedő mozgást követ, és mindenki arra kényszeríti magát, hogy összhangba kerüljön a felemelkedés áramlataival. Azok, akik megtagadják, hogy alávessék magukat ennek az iránynak, elveszítik a jó körülmények előnyét, amely felkínálkozik a jövőben, hogy felemeljék magukat. Ők hátramaradnak az evolúcióban, és több tízmillió évet kell várjanak egy új emelkedő hullám érkezésére.

A Föld, a Naprendszer, az Univerzum mind egy új irányba kerülnek a Szeretet hajtóereje alatt. A legtöbben még mindig úgy gondolnak a Szeretetre, mint egy nevetséges erőre, de a valóságban ez a legnagyobb erő minden közül! Továbbra is a pénzt és a hatalmat tisztelik, mintha az életük folyása ezeken múlna. A jövőben minden a szeretetnek lesz alárendelve, és minden azt fogja szolgálni. De a szenvedés és a nehézségek azok, melyek az emberek tudatát fel fogják emelni.

Dániel próféta szörnyű jóslatai, melyek le vannak írva a Bibliában ahhoz a korszakhoz kapcsolódnak, amely megnyílik. Lesznek árvizek, hurrikánok, gigászi tüzek és földrengések, melyek elsöpörnek mindent. A vér bőséggel fog folyni. Lesznek forradalmak; szörnyű robbanások visszhangzanak a Föld számos régiójában. Ott, ahol föld van víz fog jönni, ahol víz van, ott a föld jön majd. Az Isten a Szeretet; van még itt dolgunk egy büntetéssel, a természet válaszával azon bűnökkel szemben, melyeket az ember követett el az idők hajnala óta Anyja, a Föld ellen.

Ezen szenvedések után azok, akik meg fognak menekülni, az érdemesek ismerni fogják az Aranykort, harmóniát és a korlátlan szépséget. Ezért tartsd meg a békéd és hited, mikor eljön a szenvedés és a terror ideje, mert meg van írva, hogy egyetlen hajszál sem fog leesni az igazságosak fejéről. Ne csüggedjetek, csak kövessétek a személyes tökéletesség munkáját.

Fogalmatok sincs a grandiózus jövőről, ami rátok vár. Hamarosan látni fogjátok az Új Földet. Néhány évtizedig a munka kevésbé lesz megerőltető, és mindenkinek lesz ideje, hogy megszentelje lelki, szellemi és művészeti tevékenységeit. A férfi és nő közötti összhang kérdése harmóniában fog megoldódni; mindenkinek meglesz a lehetősége, hogy kövesse a vágyait. A párok közötti kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen fognak alapulni. Az emberek a tér különböző síkjain keresztül fognak utazni és áttörik az intergalaktikus űrt. Tanulmányozni fogják működését és gyorsan képesek lesznek megérteni az Isteni Világot, hogy egybeolvadjanak az Univerzum Vezetőjével.

Az Új Korszak a hatodik fajé. Az eleve elrendelésetek, hogy felkészítsétek magatokat erre, hogy üdvözöljétek és megéljétek. A hatodik faj önmagát a Testvériség elképzelése köré fogja építeni. Nem lesz több személyes konfliktus és személyes érdekek; az egyetlen törekvése mindenkinek az lesz, hogy megfeleljen a Szeretet Törvényének. A hatodik faj a Szereteté lesz. Egy új kontinens jön létre. Ez a Csendes-óceánból fog kiemelkedni, hogy a Magasságos végre felállítsa Helyét ezen a bolygón.

Ennek az új civilizációnak az alapítóit én az "Emberiség Testvéreinek", vagy a "Szeretet Gyermekeinek" hívom. Ők megingathatatlanok lesznek, és egy új típusú embert képviselnek. Az emberek egy családot fognak alkotni, mint egy nagy test, és az egyes emberek fogják képviselni az egyes szerveket ebben a testben. Az új fajban a Szeretet oly tökéletes módon fog megnyilvánulni, amiről a mai embernek csak egy nagyon homályos elképzelése lehet.

A Föld kedvező terep marad a harc számára, de a sötétség erői visszavonulnak, és a bolygó szabaddá válik tőlük. Az emberek látva, hogy nincs más út, elkötelezik magukat az Új Élethez vezető ösvénynek, amely az üdvösség. Értelmetlen büszkeségükben lesznek néhányan, akik a végén remélik, hogy folytathatnak egy olyan életet a Földön, amit az Isteni Rend elítél, de mindegyikük megérti, hogy a világ iránya nem az övék.


Egy új kultúra fog napvilágot látni, amely három fő alapon fog nyugodni: a nő emelkedettsége, a szelídek és alázatosak emelkedettsége, és az emberi jogok védelme.

A fény, a jó és az igazság fog győzni; ez csak idő kérdése. A vallásokat meg kell tisztítani. Mindegyik tartalmaz egy részecskét a Fény Mestereinek tanításaiból, de elhomályosították a szüntelen emberi elhajlások. A hívőknek egyesülniük kell, és egy fő egyetértésre kell jutniuk egy alapvető dologban, hogy a Szeretet minden hit alapja, bármi legyen is az. Szeretet és Testvériség a közös alap! A Földön kozmikus elektromosság rendkívül sebes hullámai fognak végigsöpörni. Néhány évtized múlva azok a lények, akik rosszak és másokat tévútra vezetnek nem lesznek képesek elviselni az intenzitásukat. Őket el fogja nyelni a Kozmikus Tűz, elpusztítva a rosszat, amivel rendelkeznek. Aztán majd bűnbánatot tartanak, mert meg van írva, hogy "minden testben Istent kell dicsőítsék."

Anyánk a Föld megszabadul az embertől, amely nem fogadja el az Új Életet. El fogja utasítani, mint a sérült gyümölcsöt. Hamarosan nem lesznek képesek testet ölteni ezen a bolygón, köztük a bűnözők. Csak azok fognak maradni, akik birtokolják a Szeretetet.

Nincs olyan hely a Földön, amelyet nem szennyezett emberi vagy állati vér, tehát alá kell vetni egy tisztításnak. És ez a magyarázata, hogy egyes kontinensek elmerülnek, míg mások felszínre emelkednek. Az emberek nem is sejtik, milyen veszélyek leselkednek rájuk. Tovább kergetik hiábavaló céljaikat és keresik az örömöt. A hatodik faj éppen ellenkezőleg tudatában lesz szerepe méltóságának és tiszteletben tartja minden ember szabadságát. Kizárólag a növények birodalmából fogják magukat táplálni. Gondolataiknak meglesz a hatalma, hogy szabadon áramoljanak mint napjainkban a levegő és a fény.

A "Ha nem születnek újra" szavak vonatkoznak a hatodik fajra. Olvasd el Ésaiás 60. fejezetét, ez kapcsolódik a következő hatodik fajhoz, a Szeretet Fajához.

A Megpróbáltatások után az emberek többé nem vétkeznek és újra felfedezik az erény útját. A bolygónk éghajlata mindenhol mérséklődni fog, és a brutális eltérések már nem fognak létezni. A levegő ismét tiszta lesz ahogy a víz is. A paraziták eltűnnek. Az ember emlékezni fog korábbi inkarnációira, és érezni fogja annak örömét amikor tudomást szerez róla, hogy felszabadult korábbi állapotából.

Ugyanazon módon, ahogy megszabadul valaki a parazitáktól és a szőlő az elhalt leveleitől, így cselekednek a fejlett Lények, hogy felkészítsék az embereket, hogy a Szeretet Istenét szolgálják. Jó feltételeket biztosítanak számukra, hogy növekedjenek és fejlesszék magukat, és azoknak, akik meg szeretnék hallgatni őket azt mondják: "Ne félj! Még egy kis idő, és minden rendben lesz; jó úton jársz. Ha be akarsz lépni az Új Kultúra tanulmányozásába, dolgozz tudatosan és készülj fel."

Hála a Testvériség elképzelésének, a Föld áldott hely lesz, és nem fog várni. De előtte nagy szenvedéseket küldenek, hogy felébresszék a tudatot. A több ezer év alatt felhalmozott bűnöket meg kell váltani. A Magasból áradó forró hullám hozzájárul az emberek karmájának felszámolásához. A felszabadulás már nem halasztható. Az emberiségnek fel kell készülnie a nagy próbákra, amelyek elkerülhetetlenek, és jönnek, hogy véget vessenek az egoizmusnak.

A föld alatt valami rendkívüli készül. Egy forradalom, amely grandiózus és teljesen elképzelhetetlenül fog megnyilvánulni a természetben. Isten úgy döntött, hogy helyreállítja a Földet, és meg fogja tenni! Ez egy korszak vége; egy új rend helyettesíti a régit, egy rend, amelyben a Szeretet fog uralkodni a Földön.

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403801370.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Deunov


loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 25
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antibiotikum antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve bőrszín Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA esküvői ruha Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Etruszkok Eurázsia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Fönícia Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés haj hajóroncs hajszín halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii házasság hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jezsuita jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok Kelták kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás látomás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Malajzia Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia munka mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó önvezető motor ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság vámpír Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: 72 éves prófécia: A Földön kozmikus elektromosság rendkívül sebes hullámai fognak végigsöpörni
72 éves prófécia: A Földön kozmikus elektromosság rendkívül sebes hullámai fognak végigsöpörni
https://2.bp.blogspot.com/-1BQg8JZDvtw/V8tuVNqQN0I/AAAAAAAAgL4/k7zdMRc-xzUiLgXLzahYZdhpTCMJ0h30wCLcB/s1600/Peter%2BKonstantinov%2BDeunov%2BBeinsa%2BDouno%2Bf%25C3%25B6ld%2Bv%25C3%25A1ltoz%25C3%25A1s%2B%25C3%25A1talakul%25C3%25A1s%2Bfelemelked%25C3%25A9s%2Bspiritu%25C3%25A1lis%2Bisten%2Btudat%2Btudatoss%25C3%25A1g%2Bk%25C3%25B6nyv%2Bvideo%2Bpr%25C3%25B3f%25C3%25A9cia%2Bj%25C3%25B3slat%2Baranykor%2Bemberis%25C3%25A9g-szeretet-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-1BQg8JZDvtw/V8tuVNqQN0I/AAAAAAAAgL4/k7zdMRc-xzUiLgXLzahYZdhpTCMJ0h30wCLcB/s72-c/Peter%2BKonstantinov%2BDeunov%2BBeinsa%2BDouno%2Bf%25C3%25B6ld%2Bv%25C3%25A1ltoz%25C3%25A1s%2B%25C3%25A1talakul%25C3%25A1s%2Bfelemelked%25C3%25A9s%2Bspiritu%25C3%25A1lis%2Bisten%2Btudat%2Btudatoss%25C3%25A1g%2Bk%25C3%25B6nyv%2Bvideo%2Bpr%25C3%25B3f%25C3%25A9cia%2Bj%25C3%25B3slat%2Baranykor%2Bemberis%25C3%25A9g-szeretet-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/72-eves-profecia-foldon-kozmikus.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/72-eves-profecia-foldon-kozmikus.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete