Egyesek szerint az új James Webb teleszkóp adatai azt sugallják, hogy az "ősrobbanás" soha nem történt meg

A James Webb Űrteleszkóp (JWST) új felvételei jelentős szakadást keltenek a csillagászok között, miközben megkérdőjelezik, hogyan is néztek ...


A James Webb Űrteleszkóp (JWST) új felvételei jelentős szakadást keltenek a csillagászok között, miközben megkérdőjelezik, hogyan is néztek ki univerzumunk korai napjai. Ez az egyik példa a sok közül arra, hogy kollektívaként miként fogadjuk el az elméleteket és a hiedelmeket abszolút megkérdőjelezhetetlen igazságként, miközben a valóság talán teljesen más.

Ez a történelem során gyakori téma, a tudományban állandó a változás. 1900-ban például Lord Kelvin fizikus azt mondta, hogy a fizikában semmi újat nem lehet felfedezni, és csak a pontosabb mérés maradt hátra. Einstein ezután publikálta a speciális relativitáselméletről szóló tanulmányát, és arra kényszerítette a tudósokat, hogy megnyíljanak a valóság tágabb látásmódja előtt.

Ez újra megtörténhet, mivel a James Webb teleszkóp sokkal többet tár fel, mint amit a Hubble távcső képeiből tanultunk. A Webb első képeinek és adatainak elérhetővé válása óta eltelt pár hét alatt a csillagászok számos új felfedezésről számoltak be, köztük több, korábban soha nem látott távoli galaxisról. Ezek olyan galaxisok, amelyeket még soha nem láttunk, mivel más obszervatóriumok (például a Hubble) hatókörén kívül voltak, és régebbi galaxisokat képviselnek, amelyek a feltételezett ősrobbanás eseményéhez közelebbi időben alakultak ki.

A csillagászok a galaxisok távolságát a vöröseltolódásnak nevezett mértékkel jellemzik, amely számszerűsíti, hogy egy galaxis fénye mennyivel tolódott el vörösebb hullámhosszokra; minél nagyobb a vöröseltolódás, annál távolabb van a galaxis. Ezen új képek közül sok minden az eddiginél nagyobb vöröseltolódást mutat, ami némelyiküket körülbelül 250 millió évvel az ősrobbanás előtt helyezné el.

Ezenkívül a távoli galaxisok több struktúrával rendelkeznek, mint azt a csillagászok várták. A Webb első mélymezős képének egyik tanulmánya meglepően sok távoli galaxist talált, amelyek korong alakúak. A Hubble segítségével a csillagászok arra a következtetésre jutottak, hogy a távoli galaxisok szabálytalanabb alakúak, mint a közeliek.

Az akadémikusok és a terület szakértői azonban azt sugallják, hogy ezek az új felfedezések egyszerűen csak tovább cáfolják az ősrobbanás elméletét. Eric J. Lerner, az LPP Fusion elnöke és vezető tudósa, aki sokat dolgozott a NASA Jet Propulsion Laboratory-ban, ezt a következőképpen magyarázza:

"Mindenkinek, aki látja őket, az új James Webb Űrteleszkóp (JWST) kozmoszról készült felvételei csodálatosan lenyűgözőek. De a legtöbb hivatásos csillagász és kozmológus számára ezek egyben rendkívül meglepőek - egyáltalán nem azok, amit az elmélet megjósolt. A július 12-e óta online megjelent technikai csillagászati ​​cikkek özönében a szerzők újra és újra beszámolnak arról, hogy a képeken meglepően sok galaxis látható, olyan galaxisok, amelyek meglepően simák, meglepően kicsik és meglepően öregek. Rengeteg meglepetés, és nem feltétlenül kellemes. Az egyik tanulmány címe őszinte felkiáltással kezdődik: 'Pánik!'

Miért keltenek pánikot a JWST képei a kozmológusokban? És milyen elmélet előrejelzéseinek mondanak ellent? A tanulmányok valójában nem írnak róla. Az igazság, amelyről ezek a cikkek nem számolnak be, az az, hogy az a hipotézis, amely szerint a JWST képei kirívóan és többszörösen ellentmondanak az ősrobbanás hipotézisének, amely szerint az univerzum 14 milliárd évvel ezelőtt hihetetlenül forró, sűrű állapotban kezdődött, és azóta is tágul. Mivel ezt a hipotézist évtizedek óta megkérdőjelezhetetlen igazságként védte a kozmológiai teoretikusok túlnyomó többsége, az új adatok pánikba ejtik ezeket a teoretikusokat.
"

"Jelenleg azon kapom magam, hogy ébren fekszem hajnali háromkor," - mondja Alison Kirkpatrick, a Lawrence-i Kansasi Egyetem csillagásza -, "és azon tűnődöm, vajon minden, amit tettem, hibás-e."

Érdekes, hogy a területen sokan nem fogadják el az ősrobbanás elméletét a teremtés elfogadható magyarázataként. A nagyszámú szkeptikus ellenére a polgárok nagy részét egyszerűen arra tanítják és bátorítják, hogy az ősrobbanást abszolút magyarázatként fogadják el, amelyet csak a teremtéssel kapcsolatos vallási elméletek kérdőjeleznek meg.

Ha az ember mélyen elmélyül ezekben a témákban, nem nehéz belátni, mennyi mindent nem tudunk. Talán az abszolút igazság hiánya szinte arra kényszeríti az embereket, hogy kitalálják a sajátjukat, mivel az ismeretlennel szembesülni kényelmetlen lehet. Ezt a történelem során sokszor láthattuk.

Az ősrobbanás szingularitása az általános relativitáselmélet matematikájából adódik. De ez probléma, mert a matematika csak azt magyarázza meg, ami közvetlenül a szingularitás után - nem a szingularitás előtt vagy alatt - történt. De a kvantumfizika megváltoztatta és megváltoztatja az általános relativitáselméletről alkotott felfogásunkat és megértésünket.

Emlékeznünk kell arra, hogy univerzumunk Einstein elméletei szerint körülbelül 13,8 milliárd éves, és egy végtelenül kicsi pontból jött létre az ősrobbanás során. Bár a legtöbb ember elfogadja ezt a modellt, a tudósok még mindig nem tudják megmagyarázni, mi történt ezen az apró ponton belül - amelyet szingularitásnak neveznek - vagy mi volt előtte.


Eric J. Lerner így folytatja:

"Nem túl bonyolult megmagyarázni, hogy ezek a túl kicsi, túl sima, túl régi és túl nagyszmú galaxisok miért teljesen összeegyeztethetetlenek az ősrobbanás hipotézisével. Kezdjük a 'túl kicsivel'. Ha az univerzum tágul, furcsa optikai csalódásnak kell léteznie. A táguló térben lévő galaxisok (vagy bármely más objektum) nem tűnnek egyre kisebbnek a távolság növekedésével. Egy bizonyos ponton túl egyre nagyobbnak és nagyobbnak látszanak. (Ez azért van, mert a fényük állítólag elhagyta őket, amikor közelebb voltak hozzánk.) Ez éles ellentétben áll a hétköznapi, nem táguló térrel, ahol a tárgyak a távolságukhoz képest kisebbnek tűnnek.

Másképpen fogalmazva, a JWST által mutatott galaxisok éppen akkorák, mint a közelünkben lévő galaxisok, feltételezve, hogy az univerzum nem tágul, és a vöröseltolódás arányos a távolsággal.

A JWST képek pontosan azt mutatják, hogy egyre kisebbek. Még a saját Tejútrendszerünknél nagyobb fényerővel és tömeggel rendelkező galaxisok is kétszer-háromszor kisebbnek tűnnek ezeken a képeken, mint a Hubble Űrteleszkóppal (HST) megfigyelt hasonló képeken, és az új galaxisok vöröseltolódása is két-háromszor nagyobb.

Egyáltalán nem ez várható el egy táguló univerzumtól, de pontosan az, amit én és kollégám, Riccardo Scarpa jósoltunk egy nem táguló univerzum alapján, a távolsággal arányos vöröseltolódással. 2014-ben már publikáltunk olyan eredményeket a HST-felvételek alapján, amelyek azt mutatták, hogy az egészen 5-ig tartó vöröseltolódású galaxisok megfelelnek a nem táguló, hétköznapi térrel kapcsolatos elvárásoknak. Így biztosak voltunk abban, hogy a JWST ugyanazt fogja mutatni - ami már megvan a 12-ig terjedő vöröseltolódású galaxisok esetében. Más szóval, a JWST által mutatott galaxisok pontosan akkorák, mint a közelünkben lévő galaxisok, ha feltételezzük, hogy az univerzum nem tágul, és a vöröseltolódás arányos a távolsággal.

Az ősrobbanás, a táguló univerzum hipotézise szempontjából azonban ezeknek a távoli galaxisoknak alapvetően rendkívül apróknak kell lenniük ahhoz, hogy kompenzálják a feltételezett optikai csalódást - hihetetlenül kicsiknek. A tanulmányokban feljegyzett egyik galaxis, a GHz2, sokkal világosabb, mint a Tejútrendszer, de a számítások szerint csak 300 fényév sugarú - 150-szer kisebb, mint a Tejútrendszerünk sugara. Felületi fényessége - egységnyi területre vetített fényerő - 600-szorosa lenne a helyi univerzum legfényesebb galaxisának. Sűrűsége (és több más galaxisé is az új képeken) több tízezerszerese lenne a mai galaxisokénak.
"

Cikkében Lerner kifejti, hogy az apró és sima galaxisok miként nem jelentenek tágulást és így ősrobbanást sem. Mivel semmi sem keletkezhetett az ősrobbanás előtt, ezeknek a galaxisoknak a létezése azt mutatja, hogy az ősrobbanás nem következett be.

A kvantumelveket figyelembe vevő tudósok évek óta azt sugallják, hogy az univerzumnak talán még csak kezdete sincs.

"Amennyire látjuk, mivel a világegyetem különböző pontjai a múltban valójában soha nem konvergáltak, nem volt kezdete. Örökké tart. És vége sem lesz ... Más szóval, nincs szingularitás. Az univerzum örökké tarthat," - Saurya Das, a Lethbridge-i Egyetem fizika professzora.

Lerner azt is kifejti, hogy a tudományos dogma uralja a területet, és hogy "ma már szinte lehetetlenné vált az ősrobbanással kapcsolatos kritikus írások publikálása bármely csillagászati ​​folyóiratban".

Mielőtt továbbmennénk, fontos megjegyezni, hogy a tudományban és az elméletben mindenez jelentőségteljes hozzájárulás, amely közelebb visz a további megismeréshez. Néha ezek a folyamatok megmondják, mi nem működhet vagy nem fog működni, még akkor is, ha nem adnak teljes választ. Ez a tudomány, ez a haladás, így néz ki a közös munka, különösen akkor, ha az egót és az ösztönzést félre tudjuk tenni, és egyszerűen ragaszkodunk a kíváncsisághoz és a csodálathoz.

Mi a helyzet univerzumunk nem fizikai elemeivel?

Nikola Tesla nagyon is tisztában volt ezzel az anyaggal/erővel a 20. század fordulóján:

"Minden érzékelhető anyag egy elsődleges szubsztanciából vagy a fogantatáson túli intenuitásból származik, amely minden teret kitölt, az akashától vagy a világító étertől, amelyre az éltető prána vagy teremtő erő hat, életre hívva, soha véget nem érő ciklusokban létező dolgok és jelenségek," - Nikola Tesla, "Az ember legnagyobb eredménye", 1907

Sokan, mint például Tesla, azt sugallják, hogy az anyag az éterből származik, ami összetéveszthető a sötét anyaggal. Talán ez az oka annak, hogy nem léphetünk be az ösrobbanás-elmélet szingularitása mögé, mert fizikai szikrát keresünk a teremtéshez, amikor az nagyon is lehet valami teljesen nem fizikai és nem anyagi.

Az alábbi szavak a néhai Paramahamsa Tewaritól származnak, aki halála előtt publikált egy tanulmányt a Physics Essays-ben. A cikk címe: "Strukturális kapcsolat a vákuumtér és az elektron között."

"Egy évszázad múlva köztudott lesz, hogy az univerzumot betöltő űrvákuum maga az univerzum valódi szubsztrátuma; a vákuum keringő állapotban anyaggá válik; az elektron az anyag alapvető részecskéje, és egy vákuumörvény, amelynek középpontjában vákuum nélküli üreg található, és dinamikusan stabil; a fény vákuumhoz viszonyított sebessége a természet által biztosított legnagyobb sebesség, és a vákuum velejárója; a vákuum egy finom, anyagi közegben ismeretlen folyadék; a vákuum tömeg nélküli, folytonos, nem viszkózus és összenyomhatatlan, és felelős az anyag összes tulajdonságáért; és ez a vákuum mindig is létezett és örökké létezni fog," - Parahamsa Tewari.


Mi a helyzet a tudattal?

Ennek a nem fizikai világnak a tanulmányozása során a tudatosság is szóba kerül.

2005-ben a Johns Hopkins Egyetem fizika és csillagászati professzora, Richard Conn Henry publikált egy tanulmányt a Nature folyóiratban "A mentális univerzum" címmel. Ebben a következőket írja:

"Az új fizika egyik alapvető következtetése azt is elismeri, hogy a megfigyelő teremti meg a valóságot. Megfigyelőként személyesen veszünk részt saját valóságunk megteremtésében. A fizikusok kénytelenek beismerni, hogy az univerzum 'mentális' konstrukció... Az úttörő fizikus, Sir James Jeans ezt írta: 'A tudásáradat egy nem mechanikus valóság felé tart; az univerzum inkább kezd kinézni egy nagyszerű gondolatnak, mint egy nagyszerű gépnek. Az elme már nem tűnik véletlenül az anyag birodalmába való behatolónak, inkább az anyag birodalmának teremtőjeként és kormányzójaként kellene üdvözölnünk'. Az univerzum immateriális-mentális és spirituális."

Ezt annak a ténynek a tudatában írta, hogy úgy tűnik, hogy a tudatnak közvetlen hatása van arra, amit fizikai anyagi valóságunknak tekintünk.

"A tudatosságot alapvetőnek tartom. Az anyagot a tudat származékának tekintem. Nem kerülhetünk a tudat mögé. Minden, amiről beszélünk, minden, amit létezőnek tekintünk, feltételezi a tudatot," - Max Planck elméleti fizikus, aki megalkotta a kvantumelméletet, amiért 1918-ban megkapta a fizikai Nobel-díjat.

A Physics Essays című folyóiratban megjelent egyik cikk elmagyarázza, hogyan használták ezt a kísérletet többször is a tudat szerepének feltárására a fizikai valóság természetének alakításában. Ez egy a sok közül, amelyek a Henry által fentebb említett "megfigyelő hatást" hangsúlyozzák.

"A megfigyelések nemcsak megzavarják a mérendőt, hanem elő is állítják. Arra kényszerítjük (az elektront), hogy egy meghatározott pozíciót vegyen fel. A mérési eredményeket mi magunk készítjük," - Dean Radin.

A másik probléma, amellyel az elméleti fizikusok szembesülnek, az, hogy túlnyomó többségük vonakodik elismerni a tudat szerepét a teremtésben. A létezés alapvető ténye, hogy bármi létezőnek tűnik, az csak a megfigyelő szemszögéből létezik. Ha a megfigyelő nem figyel meg valamit, akkor abból a bizonyos nézőpontból semmi sem létezik.

Tehát honnan származik a fizikai anyag, és miért hat rá olyan láthatatlan erő, mint az emberi tudat? Annyi bizonyíték van rá, hogy az emberi tudat közvetlenül összefonódik fizikai anyagi valóságunkkal, és ez azt is sugallja, hogy saját érzéseink, érzelmeink, észlelésünk és "tudatállapotunk" kulcsfontosságú tényező, amikor emberi tapasztalataink létrehozásáról és alakításáról van szó, talán magáról a teremtésről.

Végső soron nincs fekete és fehér, és az ősrobbanást tényként, nem pedig sok lyukú elméletként tanítani, valami felelőtlen dolog lenne. Ha valaki nem bizonyítja, hogy az ősrobbanás elmélete valójában egy nagy vita két oldalról, és nem egyoldalú tény, az nem teljesen pontos.

Nikola Teslának gyakran tulajdonítják a következő véleményt: "Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi a nem fizikai jelenségek tanulmányozását, egy évtized alatt többet fog haladni, mint fennállásának összes korábbi évszázada alatt."

Sok tudós ezen a területen mind ugyanígy érez, ennek ellenére a mainstream akadémiai világban még mindig rendkívüli mértékben hiányzik a figyelem az immateriális tudomány iránt. (1)

(1) - https://thepulse.one/2022/08/17/new-james
Név

3D nyomtató,50,432 Hz,1,51-es körzet,36,52-es körzet,1,5d,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,24,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,5,adattárolás,10,adósság,21,Afganisztán,27,Afrika,135,agy,332,agykontroll,28,ájulás,1,Akasa-krónika,4,akkumulátor,82,alagút,1,alakváltó,1,alapjövedelem,24,Alaszka,24,Albánia,1,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,22,alga,3,Algéria,3,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,7,állati tudatosság,39,állatvilág,585,allergia,14,álmatlanság,3,álom,52,alumínium,7,alvás,56,alvási paralízis,2,Amazonas,8,Amerika,1490,aminosav,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,446,angyal,11,animációs film,7,Anonymous,5,Antarktisz,90,antianyag,4,antibiotikum,9,antigravitáció,30,Antikrisztus,5,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,25,anyagtudomány,93,anyaméh,3,anyatej,1,Apollo,7,arany,130,aranymetszés,2,árapály,3,arcfelismerés,8,arcolvasás,1,arcvakság,1,Argentína,34,Arisztotelész,1,árja faj,2,arkhónok,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,13,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,9,Asszíria,3,aszteroida,57,asztma,1,asztráltest,21,asztrológia,7,ateizmus,1,Atlantisz,39,átok,5,atombomba,91,atomenergia,82,atomok,6,átverés,1,aura,11,Ausztrália,194,Ausztria,30,autizmus,18,autó,35,autokrácia,1,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,29,Ázsia,47,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,2,Bajkál-tó,1,baktérium,48,baleset,32,Balti-tenger,1,balzsamozás,1,Banglades,1,Bankrendszer,294,bányászat,35,barlang,40,barlangfestmény,6,barlangrajz,5,bázisugrás,1,Belgium,27,Belize,3,belső hang,7,Benedek pápa,27,bennszülött,1,bénulás,2,Bermuda-háromszög,6,beszéd,9,betegség,675,beton,1,Bhután,3,Biblia,92,Bilderberg,13,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológia,1,biológiai fegyver,4,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,8,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,11,boldogság,25,Bolívia,22,bolygómérnökség,6,bor,2,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,10,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,18,bőrszín,3,Brazília,82,Brbados,1,BRICS nemzetek,35,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,18,Bulgária,9,bunker,4,bűnözés,1,cannabis,82,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,37,chip,1,CIA,150,Ciprus,5,Costa Rica,7,cukor,20,cukorbetegség,20,csakra,7,család,1,családfakutatás,1,csapadék,1,Csecsenföld,2,Csehország,10,csend,1,Csernobil,8,csillagászat,268,csillagkapu,3,csillagkép,6,Csillaggyermek,3,csoda,8,csont,3,csontritkulás,2,Dagesztán,2,Dalai láma,12,Dánia,44,DARPA,18,Darwin,10,David Icke,12,David Wilcock,26,deepfake,6,déjà vu,1,Dél-Afrika,36,Dél-Korea,40,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,77,digitális társadalom,8,diktátor,8,diktatúra,18,dimenziók,64,Dimitrij Medvegyev,2,dinoszauruszok,32,DNS,320,dogonok,1,dohányzás,18,dokumentumfilm,1086,dolmen,1,Donald Trump,121,döntés,2,drágakő,9,drón,63,druidák,1,Dzsibuti,2,dzsinn,1,Ebola,3,ébredés,3,Eckhart Tolle,5,Ecuador,22,édesítőszer,1,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,13,Egely György,6,egészség,774,éghajlat,168,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,16,Egyiptom,280,Einstein,84,ékírás,6,Eldorádó,1,elektromos áram,100,elektromos autó,136,elektromos hajó,4,elektromos impulzus,3,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,16,elektromos motor,14,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,8,elektroszmog,44,élelmiszer,209,élet a halál után,154,életcél,7,elhízás,2,elme,1,elme kontroll,74,elmezavar,5,Elon Musk,54,élővilág,57,előző élet,15,elveszett nyelv,5,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,29,emberáldozat,10,emberi faj,5,emberi jogok,3,emberi nyelv,36,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,216,emberkereskedelem,2,emlékezet,59,empátia,15,Enceladus,1,energia,111,energiafegyver,7,ENSZ,82,enzim,1,epilepszia,4,építészet,417,erdő,3,erdősítés,22,erdőtűz,3,ereklye,2,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,28,érzelmek,157,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,5,ESA,34,esküvői ruha,1,esőerdő,20,Észak-Korea,35,északi fény,2,Északi-sark,16,Észtország,9,étel,189,Etiópia,14,Etruszkok,3,Eurázsia,6,Európa,278,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,111,évszakok,2,exobolygó,38,extrém időjárás,84,ezüst,6,fa,80,Facebook,4,fájdalom,33,fakír,1,FBI,53,FED,42,fegyver,36,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,4,fejlődés,329,fekete lyuk,48,feldolgozott étel,22,félelem,116,felemelkedés,1,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,16,fény,128,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,5,fénysebesség,19,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,8,Ferenc Pápa,42,ferrofluid,1,fertőzés,2,fiatalság elixírje,17,film,357,filozófia,4,Finnország,35,fizika,103,fluorid,4,fóbia,5,fog,2,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,39,fotó,73,foton,12,fotoszintézis,2,Föld,647,föld alatti város,10,földalatti bázis,44,földalatti tó,1,földcsuszamlás,2,földgáz,10,földönkívüliek,775,földrengés,91,Fönícia,1,Franciaország,200,frekvencia,33,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,24,fúzió,2,fúziós reaktor,26,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,25,galaktikus föderáció,53,galaxis,73,gáz,22,genetika,233,génmanipuláció,19,génszerkesztés,4,geoglifa,10,George Orwell,2,geotermikus energia,4,gerinc,4,Ghána,3,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,19,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,2,globális felmelegedés,140,globális lehűlés,67,GMO,27,gnoszticizmus,1,gomba,26,gondolatátvitel,1,gondolatolvasás,15,gondolkodás,1,gonosz,15,gömbvillám,4,Görögország,65,grafén,10,gravitáció,37,gravitációs hullám,8,Grönland,18,Grúzia,2,Guatemala,17,Günther Wiechmann,1,gyémánt,20,gyermekfejlődés,247,gyermekmunka,2,gyógyítás,340,gyógynövény,84,gyógyszeripar,157,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,19,háború,463,hacker,5,hadi fejlesztés,93,haj,5,hajó,1,hajóroncs,28,hajszín,4,halak,1,halál,114,halálközeli élmény,45,halhatatlanság,14,hallás,15,Halley -üstökös,1,hallucináció,16,hang,55,hangszer,1,hangterápia,6,harcművészet,11,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,31,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,8,hibrid faj,7,hidegháború,31,hidrogén,14,hieroglifa,12,higany,3,Himalája,8,hipnózis,11,hírek,1686,hírszerzés,3,hit,17,Hold,263,holdbázis,23,holdfogyatkozás,5,holdjáró,15,Hollandia,79,holografikus univerzum,29,hologram,14,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,6,Hongkong,5,hormon,15,horpaszizom,1,Horvátország,12,humor,3,hunok,6,húrelmélet,4,hurrikán,7,húsevés,11,Húsvét-sziget,4,hüllő,21,Hüperborea,1,idegen elrablás,85,idegen lény,401,idegen technológia,295,idegsejt,10,idézet,3,idő,52,időgép,18,időhurok,1,időjárás,84,időjárás módosítás,52,időjárási fegyver,15,időkapszula,5,időkristály,1,időszámítás,2,időutazás,59,igazságszérum,1,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,12,illóolaj,6,illúzió,10,immunrendszer,45,immunterápia,1,implantátum,24,India,183,indián,16,indigó gyerekek,11,Indonézia,38,influenza,4,információ,10,ingyen energia,101,Inkák,17,inkarnáció,2,intelligencia,54,internet,70,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,86,Iraki Kurdisztán,2,Irán,123,írás,6,irídium,1,Írország,20,iskola,62,ISON üstökös,1,ISS,57,Isten,167,Iszlám,7,ital,2,ITCCS,7,Izland,25,ízlelés,1,izom,1,Izrael,159,James Tyberonn,1,Japán,262,járvány,356,játék,6,jég,60,jéghegy,1,jégkorszak,22,Jemen,10,Jézus,59,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,32,jóga,5,jógi,1,Jordánia,15,jóslat,42,jövőbelátás,40,Jugoszlávia,2,Jupiter,36,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,128,Kanári-szigetek,3,kannibalizmus,1,káosz,2,kapcsolat,37,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,8,katonai technológia,118,kávé,1,Kazahsztán,6,Kazárok,1,Kelták,4,kémkedés,16,kemoterápia,6,kender,76,Kenya,10,kerámia,2,Kereszténység,91,Keshe Alapítvány,5,KGB,8,kiberháború,8,kibernetika,1,kiborg,4,kihalt faj,65,kiméra,3,Kína,620,kincs,16,kiropraktika,1,kísérlet,40,kísértet,9,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,44,klónozás,21,kobold,1,Kobra,35,Kolumbia,31,kommunikáció,99,Kongó,2,konkréció,1,koponya módosítás,1,korall,8,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,611,környezetszennyezés,236,környezetvédelem,199,Közép-Amerika,4,középkor,2,közlekedés,259,közösség,4,kráter,10,kreativitás,8,kreditrendszer,1,Kréta,1,Krím,4,kriogenika,1,kriptid,1,kriptovaluta,45,kristály,37,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,6,kromoszóma,9,Kuba,9,kultúra,26,Kung-fu,1,kungfu,1,kutatás,79,Kuvait,8,kvantumfizika,158,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,49,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,8,léggömb,4,léghajó,6,légkör,22,légzés,13,lélek,122,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,416,Lemúria,3,Lengyelország,56,létezés,8,Lettország,1,levegő,68,levitáció,7,lézer,51,Li-Fi,1,Libanon,13,Líbia,22,lítium,1,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,23,magány,12,mágia,8,mágnes,2,mágneses mező,78,mágneses portál,1,mágus,1,Magyarország,171,magyarság eredete,9,Maja leletek,50,maja naptár,5,májbetegség,2,Malajzia,12,Mali,1,Málta,5,mamut,9,Mandela effektus,4,manipuláció,12,manó,1,Marokkó,2,Mars,215,Mars Curiosity,21,Marshall-szigetek,2,marsjáró,18,masszázs,1,matematika,18,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,3,meddőség,1,média,74,meditáció,128,médium,3,megalit,37,megfigyelés,40,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,7,megújuló energia,158,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,62,menedék,2,mentális betegség,42,mennyország,55,méregtelenítés,7,mérés,3,mérgezés,34,Merkúr,14,messiás,2,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,216,metaanyag,2,meteor,67,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,141,mezoamerika,8,Mezopotámia,12,Mianmar,2,mike quinsey,10,mikroba,3,mikrohullám,4,Minósz,1,mitológia,4,mítosz,5,mkultra,17,Mongólia,3,Monsanto,27,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,26,múmia,91,munka,29,mutáció,12,műanyag,91,műhold,96,műtét,5,művészet,205,nagylábú,7,Namíbia,1,nanotechnológia,38,Nap,253,napciklus,4,napelem,52,napenergia,163,napfény,105,napfogyatkozás,11,napfolt,11,napkitörés,9,Naprendszer,198,napszél,19,naptár,1,NASA,382,NATO,64,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,3,nemesfém,13,Németország,343,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,12,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,2,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,49,Nostradamus,8,növények,271,növényvédőszer,41,NSA,28,nukleáris energia,57,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,51,obeliszk,1,obszervatórium,5,óceán,81,okkultizmus,5,okostelefon,41,oktatás,63,olaj,61,olajfüggőség,31,Olaszország,193,Olmékok,5,oltás,179,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,4,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,27,Orionidák,1,Oroszország,747,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,312,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,8,ördögűzés,8,öregedés,61,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,20,öröklés,1,öröklődés,31,ősi civilizációk,445,ősi gyógyítók,5,ősi szöveg,71,ősi technológia,189,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,22,őssejt,23,összeesküvés-elmélet,1,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,16,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,6,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,106,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,34,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,77,pénz,418,permafroszt,1,Peru,95,perzsák,2,Phobos,3,pihenés,1,piramis,121,platina,4,plazma,10,Plejádok,4,Plútó,3,pokol,9,polgárháború,1,Polinézia,3,politika,1,poltergeist,3,pólusváltás,14,Popper Péter,1,porördög,1,portál,1,Portugália,23,prekogníció,4,prófécia,26,propaganda,10,protézis,1,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,14,pszichokinézis,7,pszichológia,62,Puerto Rico,10,pulzár,1,rabszolgaság,9,radioaktív,10,rákbetegség,157,reaktor,2,régészet,902,reiki,1,reinkarnáció,34,rejtélyek,666,rémálom,1,rendőrállam,75,replikátor,1,reptilián,17,repülés,216,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,28,robotok,151,ródium,1,Római Birodalom,77,Románia,18,Roswell,39,rovarok,2,rovarölő,8,rovásírás,4,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,10,sárkányok,2,sarki fény,10,Sátán,16,sav,1,schumnann frekvencia,6,sci-fi,215,sellő,7,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,46,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,21,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,16,sötét energia,3,Spanyolország,107,spiritualitás,368,sport,37,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,16,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,44,sugárzás,57,sumérok,14,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,59,Svédország,65,szabad akarat,6,szabadkőműves,1,szabadság,8,szag,10,szaglás,2,számítástechnika,166,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,6,szarkofág,12,Szaturnusz,32,Szaúd-Arábia,68,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,61,szellem,11,szellemek,79,szellemváros,1,szem,56,szembetegség,25,személyiség,1,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,18,szent geometria,1,Szerbia,12,szerelem,12,szeretet,57,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szerzetes,1,szfinx,10,sziámi iker,1,sziámi ikrek,2,Szibéria,55,Szicília,3,sziget,4,sziklarajz,11,szimbiózis,1,Szingapúr,24,szinkronicitás,5,színlátás,1,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,10,Szíria,186,szív,55,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,4,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,88,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,10,szupernóva,5,szülés,10,születés,41,Tádzsikisztán,1,Tajvan,17,találmány,42,táltos,1,tanítások,38,tanulás,54,Tanzánia,3,táplálkozás,92,tarot,1,társadalom,143,távolbalátás,30,technológia,1292,tej,5,tektonikus lemez,4,telekinézis,4,telepátia,47,teleportálás,15,teleszkóp,36,telomer,7,temetkezés,2,tengeralattjáró,24,tengervíz,244,teremtés,42,terhesség,4,téridő,18,térkép,6,térmeghajtás,1,természet,459,természetfeletti,57,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,12,tervezett elavulás,2,Tesla,95,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,18,testhőmérséklet,4,testmódosítás,3,testmozgás,11,tetoválás,6,Thaiföld,20,Tibet,22,Timbuktu,1,Titán,1,titkos tanítások,2,titkos társaságok,264,titkos űrprogram,134,tó,1,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,9,torpedó,1,tömegmédia,64,Törökország,117,történelem,1131,törzs,1,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,109,tudatalatti,78,tudatmódosítás,19,tudatos álom,26,tudatosság,766,tudomány,1147,túlnépesedés,9,túlvilág,141,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,5,tűzönjárás,1,ufo,871,UFO felfedés,97,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,393,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,113,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,Uganda,1,új,10602,új pénzügyi rendszer,174,Új-Zéland,35,újrahasznosítás,64,Ukrajna,85,ultrahang,9,Univerzum,250,Uránusz,9,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,8,utazás,7,űrállomás,41,űrbányászat,3,Üreges Föld,28,űrfegyver,5,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,640,űrlift,2,űrsikló,2,űrszemét,10,űrtechnológia,230,űrutazás,161,űrverseny,10,üstökös,20,üveg,13,üzenetek,62,vakcina,181,vakság,4,választás,2,Valiant Thor,1,vallás,255,valóság,46,vámpír,4,Vatikán,92,vécé,1,vécépapír,2,vegetáriánus,12,végítélet,3,Végjáték,26,végtelen,1,vegyi anyag,67,vegyi fegyver,13,véletlen,1,Venezuela,43,Vénusz,29,vér,40,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,9411,videojáték,16,Vietnam,17,viking,15,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,15,villám,27,virtuális valóság,14,vírus,241,vitamin,19,víz,358,vízenergia,12,vízesés,1,víznyelő,13,Vlagyimir Putyin,26,vonat,8,vulkán,9,vulkánkitörés,84,Wi-Fi,16,WikiLeaks,33,x-akták,21,zaj,5,Zambia,1,zene,59,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,24,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Egyesek szerint az új James Webb teleszkóp adatai azt sugallják, hogy az "ősrobbanás" soha nem történt meg
Egyesek szerint az új James Webb teleszkóp adatai azt sugallják, hogy az "ősrobbanás" soha nem történt meg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYyxCAsr9a9dX2AK89vR3-qzSMrCyGaRyIIsTsdghuJqkFqQJxxxM4DQhGHMqkwIwkDwTp3zt9INB5O8oVPMHxk6R97bCQ4s2QqHIibIEKYBfpW_JJLvb-OMS2NTBqVUFa3469w7TXPlzS2RYAhyn6RyOmOM9Up0JuQWGm5_AsUp6tRoSXUxySUyJN/s16000/james-webb-teleszk%C3%B3p-%C5%91srobban%C3%A1s-%C5%B1rkutat%C3%A1s-video-csillag%C3%A1szat-fizika-kvantumfizika-2022-%C3%BAj-vil%C3%A1gtudat.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYyxCAsr9a9dX2AK89vR3-qzSMrCyGaRyIIsTsdghuJqkFqQJxxxM4DQhGHMqkwIwkDwTp3zt9INB5O8oVPMHxk6R97bCQ4s2QqHIibIEKYBfpW_JJLvb-OMS2NTBqVUFa3469w7TXPlzS2RYAhyn6RyOmOM9Up0JuQWGm5_AsUp6tRoSXUxySUyJN/s72-c/james-webb-teleszk%C3%B3p-%C5%91srobban%C3%A1s-%C5%B1rkutat%C3%A1s-video-csillag%C3%A1szat-fizika-kvantumfizika-2022-%C3%BAj-vil%C3%A1gtudat.png
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2022/08/egyesek-szerint-az-uj-james-webb.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2022/08/egyesek-szerint-az-uj-james-webb.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy