Mit nyújt számunkra az oktatás, és mi az, amit elvesz tőlünk?

Az iskolának még mindig az a célja, hogy a három alapvető dolgot megtanítsa a diákoknak: az olvasást, az írást és a számtant? Amikor vala...


Az iskolának még mindig az a célja, hogy a három alapvető dolgot megtanítsa a diákoknak: az olvasást, az írást és a számtant? Amikor valaki megvizsgálja a fiatal felnőtteket, nyilvánvalóvá válik, hogy a modern iskola nem oly hatékony, mint a korábbi volt. A végzett diákoknak nehézségei vannak az olvasással, számolással, hibásan írnak. A diszlexia népbetegséggé vált, a szorzótábla rejtély marad a negyvenév alattiaknak. Meghökkentő, de a mai gyerekek korábban kezdenek iskolába járni, és később végeznek, mint a megelőző generációk. Számítógépekkel, internettel, tévével, videójátékokkal, filmekkel tehetséges gyermekek generációjában reménykedhetnénk. Mégis az ellenkezője igaz. Mi folyik itt?

Az iskolák az "elbutítás" eszközévé váltak!

1945 óta az UNESCO magára vállalta az oktatás, a tudomány és kultúra nemzetközi irányítását. Világszerte szabványosította a pedagógiai témakezeléseket, és erős hangsúlyt helyezett az informatikai és kommunikációs technológiákra, a környezeti felelősségre, és a társadalmi konformitásra. Az emberiség kollektív intelligenciájának hirdetésén keresztül, bolygószintű eszményt kényszerít ki - a kaptár mentalitást. Zene, mozi, divat, művészet, irodalom, rádió, tévé mind hasonló üzenetet közvetít. Minek tudható be ez a megingathatatlan eltökéltség? Az elit jól tudja, hogy az emberi lények hatalmas evolúciós ugrás előtt állnak, és ezt próbálja meg kivédeni. Kimenetele a mi kezünkben van!

Az alábbiakban részlet olvasható Ghis és Mado "Oktatás a benső tudás felé" című kötetéből.

Oktatás és a nagy kép

Születésétől kezdve a baba testei (fizikai, mentális és vitális) szivacsként szívják fel, amit eléjük tárnak. Mivel lehet magyarázni azonos család két gyermeke közötti különbözőséget, hisz génjeik és környezetük is azonos? Ez a születéskori lelkük eltérő fejlettségi fokából ered. Egy idősebb, egy fejlettebb lélek tudatosságának fejlődése sokkal gyorsabb lesz, mint egy kiforratlané.

Minden alkalommal, amikor a lélek egy új testbe költözik, a test evolúciója fehér birkaként kezdődik el, egy intelligens, engedelmes állat születése egy családnak nevezett hordában. Ez az új emberi lény megtanul alkalmazkodni, aláveti magát szülei parancsainak. Mivel testének még nincs hozzáférése lelkéhez, egy átmeneti főnököt kreál – az egót.
[post_ads_2]
Ahogy a test egyre több tapasztalatot szerez, úgy válik az egó egyre individualizáltabbá. Ez azt jelenti, hogy személyisége egyre erősebbé válik, és egyre nagyobb hajlandóságot mutat, hogy kinyilvánítsa különbözőségét, még akkor is, ha emiatt kizárják a hordából. Felébredt a fekete birka! A személy függetlenné válik, és visszautasítja az engedelmességet. Közöttük találjuk az iskolából lemorzsolódottakat, a petíció-írókat, tiltakozókat, ellenálló harcosokat stb. Mind a fehér birkák, mind a feketék végül is belehalnak a félelembe és a kimerültségbe, hacsak meg nem válaszolják a következő kérdést: "Mi a fenét keresek én itt?"

A kipattanó válasz: "Azért vagyok itt, hogy kibontakoztassam magam". Azért jöttem ide, hogy akként, aki valójában vagyok, a legfőbb teremtőként nyilvánuljak meg. Így születik meg a szuverén paripa, aki lelkének engedelmeskedik, nem pedig egójának. Pontosabban: az egó fokozatosan feloldódik, és a fizikai, vitális és mentális testek a lélek köré csoportosulnak. Csak néhány ember éri el a következő szintet – a szárnyas paripát –, mert ez megköveteli az emberi vágyakról és szükségletekről való lemondást. Az ilyen ritka lények a mindennapi életük összes teremtményével azonosulnak.

Egyéni jelleg ünneplése

Az iskolatípusok összes fajtájának – akár hivatalos akár alternatív – közös célja, hogy a lehető leghatékonyabb fehér birka eszközökkel lássák el a gyerekeket, hogy a szüleiknél is alázatosabb szolgaként – még kiformáltabb állampolgárként viselkedjenek az életben. A fajnak fejlődnie kell; az intelligens majmokat tökéletesíteni kell. Azonban a kérdés ugyanaz marad: egy elavult faj kiválóságai akarunk-e lenni vagy egy új úttörői?

Az elit célja a status quo folyamatos fenntartása a fekete birkák bármi áron való kiselejtezésével, mivel nekik nagyobb esélyük van lelkük felfedezésére. Megkockáztatják, hogy figyeljenek lelkük belső hangjára, szuverénné válnak, és így kontrollálhatatlanokká. Hogy ez ne következzen be, az elit a fekete birkák szűrését folyamatosan végzi. Amikor a genetikai vagy pszichológia tesztek alapján potenciális engedetlenkedőt vélnek felfedezni, akkor megkezdik a gyógyszerezést, vagy az elbutító programozást. Azokat a fekete birkákat, akik visszautasítják, hogy kifehérítsék őket, szisztematikusan mentálisan, vitálisan és fizikailag hasznavehetetlenné teszik. Ha a teljes nemzetség fekete birkaként viselkedik, akkor kiirtják őket (oltások, mérgezések, földrengések, cunamik, sugárzások).


Fekete birkaként az a nehézségem, hogy sikeresnek kell lennem egóm megszilárdításában és a különbözőség ünneplésében, konfliktusok és ellenszegülések fennállása közepette. Egy ilyen nehéz helyzet nagyobb tisztánlátást és tapintatot vár el a szülőtől. A gyereknek lehetővé kell tenni, hogy ne kelljen alkalmazkodnia, abbahagyhassa az iskolát, és kockázatos kalandokba vághasson bele. A szülő ösztönözze gyermekét arra, hogy vállalja a felelősséget tetteiért, és ennek következményeiért, de tegye a szülő ezt ítélkezés, büntetés és jutalmazás nélkül. Ha ez a szülői támogatás hiányzik, a gyermeknek titokban kell cselekednie, vagy uralkodnia kell magán, melyek következtében fejlődése kárt szenved. De a szülő ne kényeztesse el gyermekét, és ne tegye vad, tanulatlan gondolkodó állattá.

Emlékezz rá, hogy nem a fekete birka üzemmód a cél, hanem ez csak átmenet az individuális szuverenitás felé, mely állapotban nincs hatással a személyre a külső hatóság, hanem saját belső hatósága szerint viselkedik. Végül is el kell határoznia, hagyja, hogy a lelke vegye át az irányítást. Ez maga után vonja egójának feloldódását, mely vonakodva engedi el hamis identitását és hatalmát. Amikor az egó meghal, az egyén ürességet érez. Ez az üresség ijesztő és egyben elkedvetlenítő is. De elkerülhetetlen, hogy keresztülmenjünk ezen a feneketlen mélységen az átalakulás kezdete előtt. Emlékezz rá, hogy az emberi lények a természetnek engedelmeskednek. A tiszta, nem programozott emberi sejtek vakon engedelmeskednek bármely parancsnak. Honnan jönnek az utasítások? Ki a főnök – a lélek vagy az egó? A hiteltérdemlő oktatás nem támogatja az engedelmesség megtagadását. Ami azt eredményezheti, hogy háborúban állok az engedelmesség velem született állapotával. Helyette meghatározza, hogy ki adja meg az alaphangot. És igent mond a szuverén lélek benső hatóságára.

A megtévesztő oktatás vége

A hiteltérdemlő oktatáshoz nem tudok hozzáférni, míg abból a megtevesztő oktatásból merítek, amiben eddig részesültem. Álljon itt, hogyan tudom abbahagyni az együttműködésem az oktatási rendszerrel, annak minden formájával:

▪ felhagyok a családdal, a hordával, amelyikhez tartozom. Többé már nem azonosulok az elavult szerepekkel – apa/anya/ gyerek, fivér/nővér, férfi/nő – és az állandósult többgenerációs programokkal (9. kötet);

▪ felhagyok a vallással, spiritualitással és ateizmussal, melyek hitrendszerei mindennapi életem valamennyi részletét meghatározták. Meggyőztek arról, hogy a legfőbb külső hatóság által irányított gyarló, erőtlen teremtő vagyok. szerencsétlen birka. Mostantól szabad utat engedek belső hatóságomnak – szuverén lelkemnek;

▪ felhagyok a kultúrával, ragaszkodásaimmal: nyelvek, tradíciók, szokások, hazaszeretet, tradicionális dalok, táncok, ételek, irodalmi művek, színdarabok, ünnepek, szimbólumok, zászlók, nemzeti himnuszok, állampolgári kitüntetések. Ezek inkább máshoz, mint valós önmagamhoz való tartozásom bizonyítékai. Korlátoznak, és hamis identitást kölcsönöznek nekem;

▪ felhagyok az iskoláztatással, a szolgaság hathatós és módszeres programozásával. Elengedem az iskolai végzettségtől függő társadalmi érvényesülés illúzióját, és abbahagyom attól való rettegésemet, hogy senkivé válok. Kiveszem a gyerekeimet az iskolából, ha ők is úgy akarják. Anélkül, hogy szolgáikká válnék, segítem őket, hogy személyes vonzódásukon alapuló tanulási módokra leljenek. Abbahagyom az önfeláldozást, és az iskolával kapcsolatos hiteleket. Ha a gyerekem diplomát szeretne, szerezzen saját költségén;

▪ felhagyok a médiával, a jól kieszelt, kifinomult, a népesség bizalmával visszaélő elit propagandával. Visszautasítom valamennyi információját, kommunikációját, és bármit, ami hirdetései útján ér el hozzám. Megkülönböztető képességemre hagyatkozom az internet használata során. Bárminemű ellenvetés és panasz ellenére örökre kiteszem a tévékészülékemet a házból. Nem olvasok vagy hallgatok többé semmit, ami ingyen van – rádió, újságok, magazinok, könyvek, tévé, internet. Megfizetem az árát annak, hogy megbízható és becsületes emberek informáljanak;

▪ felhagyok a szórakozással, melynek célja, hogy segítsen elszökni egzisztenciális rémálmaim elől, és hogy bálványimádóvá tegyen. A lustaság tesz engem sztárok, guruk és bajnokok hódolójává. Kölcsönvett nagyságomat élem meg, ahelyett, hogy azzá válnék, aki valójában vagyok. Könnyebb valaki mást piedesztálra emelni, mint venni a fáradságot, hogy magam másszak fel oda. Konkrétan kikapcsolom a rádiót, tévét és a mobiltelefonomat. Cd-ket, dvd-ket, mp3-as hanganyagot, számítógépet akkor használok, és megyek moziba, ha ezek a tevékenységek segítik tudatosságom emelését. Ami a videójátékokat illeti, száműzöm őket életemből örökre.

A hiteltérdemlő oktatás kezdete

A hiteltérdemlő oktatás abból áll, hogy az alapvető igazságokról beszélünk. Kezdve azzal a kérdéssel: ki vagyok én? Míg a megtévesztő oktatás annak elérésére törekszik, hogy az emberi lény valamivé váljon, addig a hiteltérdemlő oktatás abban segít, hogy az lehessek, aki valójában vagyok – idesszai lélek egy emberi testben. Amikor az első kérdésre megszületett a válasz,, foglalkozhatok a másodikkal: mit keresek én itt a Földön? Kiteljesedést – a bennem növekvő idesszai lény teljes megnyilvánítását. A gyermeknek meg kellene mondani ezt közvetlenül a fogamzás után, majd mondogatni egy életen át.

Végül is tudatossá válok arra, hogy a homo sapiens az állatiasság és idesszaság közötti átmeneti faj, és arra, hogy a kipusztulás szélén van (1. kötet). Abba kell hagynom, hogy fenntartsam, és azt, hogy próbáljam tökéletesíteni. A túlélés hazugságokon alapszik. Itt az idő számomra, hogy magam mögött hagyjam, és belépjek az igazság világába. Hol van ez az igazság? Bennem, belül – a lelkemben. Az ilyetén átmenet az akaraton nyugszik, hogy haladhassak a tökéletesség felé – ne egy egós vágy hajtson, hanem az igazság megnyilvánítása a Földön. Minél korábban kezdődik a hiteltérdemlő oktatás, annál nagyobb a siker esélye. Bár, sosem túl késő elkezdeni. A szülők együtt tanulhatnak gyermekeikkel, de semmi sem fog igazán működni, amíg szilárdan el nem határozzuk, hogy keresztülmegyünk a halál falán.


Valamennyi emberi sejt öt részből áll: fizikai, vitális és mentális testek, lélek és szellem (7. kötet). A lélek és a szellem tökéletes. A három testem eltorzult a félelmek által, amely vastag halálfalként sűrűsödött össze, elválasztva a lelket a testtől. A hiteltérdemlő oktatás feloldhatja a félelmeket, rendet és harmóniát teremtve ezzel. Fel kell fedeznem a lelkem, és elsőbbséget kell adnom testeim felett. Ez fokozatosan tökéletességében nyilvánul meg, fizikai szépségben, vitális erőben, mentális tudásban, lelki szeretetben és spirituális (idesszai) teljességben.

A hiteltérdemlő oktatás alapos és teljes. Alapos, mivel az emberi lény gyökeréig hatol, hogy a lény felfedezhesse valódi személyazonosságát. Teljes, mivel segíti, hogy az egyén kiteljesedett idesszai lénnyé alakíthassa testeit. Ez az oktatás az egyén mind az öt részére kiterjed. Kezdetben külső nézőpontokra koncentrál, hogy az egyén megszilárdíthassa az egóját, hogy létrejöhessen az a személy, aki egyénisége tudatában van. Később belső nézőpontokra összpontosít, hogy a személy megszervezhesse a hatalomátadást az egótól a léleknek. A következő oldalakon összefoglaljuk mind az öt részt, abban a sorrendben, ahogy a gyerekeinket oktathatjuk. A felnőtt azon események mentén fog haladni, amelyeket élete folyamán feltár.

Fizikai oktatás – haladás a szépség felé

A fizika test fegyelmezése mindenekfelett való. Minél korábban kezdődik a fizikai nevelés, annál korábban tesz szert a gyermek az egészséget elősegítő szokásokra. Ez egyértelmű és határozott szülői irányítás mellett valósítható meg. Semmi sem ingatja meg jobban a gyermeket, mint a váltakozó szabályok, vagy a túlságosan engedékeny szülők. A gyermek ételeinek egyszerűnek, természetesnek, vegyszermentesnek kellene lenniük, helyben termelt élelmiszerekből kellene készülniük. Meg kellene tanulnia, hogy különbséget tudjon tenni fizikai szükségletei és vitális vágyai között. Ösztönösen azt tanulná meg, hogy az étkezési szokásait teste szükségleteihez igazítsa, távol tartva magát a merev táplálkozási elméletektől. Jóllakásig eszik, de nem többet.

A szülők buzdítsák gyermeküket, hogy tisztálkodjon, de nem a betegségekkel vagy a mikrobákkal való félelemkeltés által. És ne felejtsük el, se orvosságok, se oltások! A gyermeket ösztönözzék, hogy építsen fel egy jól formált, erős, izmos és kiegyensúlyozott testet napi edzésén keresztül – kívánatosabb, ha a szabadban történik. A gyermek felhasznált fizikai energiája hatalmas, gyorsan megújul, de minimum nyolc órai alvásra van szüksége. Meg fogja tanulni ellazítani a testét igény szerint, különösen elalvás előtt. Gyönyörű testet fog felépíteni, nem mások örömére vagy hogy népszerű legyen, hanem ideálisat a testetöltéshez. Ami a házimunkát illeti, részvételét ösztökélni érdemes, és csak akkor, amikor hajlandóságot mutat. Erőltetni sohasem szabad.

Vitális oktatás – haladás a tehetség kibontakoztatása felé

A vitális test az, ami energiával tölti fel a fizikai testet. Az oktatás legelhanyagoltabb része, és ezért úgy viselkedik, mint egy állandóan elhanyagolt zsarnok. Ha nem megfelelően képezzük, megakasztja az energiaáramlást, amikor vágyai nem teljesülnek. Ennek eredménye, hogy a fizikai test fáradttá, nyugtalanná és lehangolttá válik.

Két akadály gátolja a vitális oktatást. Az első, hogy azt hiszi jogában áll a boldogság hajszolása. A probléma az, hogy a vitális összekeveri a vágyat az örömmel. A boldogság külső okkal kapcsolatos, míg az öröm belülről fakad. Az élet valós célja nem a boldogság, hanem a tudatosságunk növekedése legbelső lényegünk irányába, és a kiteljesedés eszközeinek megszerzése, hogy azzá válhassunk, amire szánattunk. A második, hogy a vitális azt hiszi, hogy ő egy maradandó személyiség, és hogy a velünk született és szerzett viselkedési minták megváltoztathatatlanok. Valójában a vitális test teljes mértékben átalakítható. A tehetség kibontakoztatásának erős elhatározása hihetetlenül nagy teljesítményt tesz lehetővé. A hitelt érdemlő oktatás az akaraterő megerősödésén fáradozik. Ily módon a gyermek az anyagi javak iránti vágyát helyettesítheti abbeli törekvésével, hogy rendkívüli lénnyé válhasson.

Mentális oktatás – haladás a tudás felé

A homo sapiens, a bölcs ember, elsősorban és legfőképpen mentális lény, aki végső fokon azt tanulja, hogy hogyan tudja életét hatékonyan vezetni. A logikának a test irányítójává és a vitális impulzusok ellenőrzőjévé kell válnia. Az értelem ugyanúgy fejleszthető, mint az izmok és az akaraterő. A probléma abban rejlik, hogy a legtöbb oktatási rendszer arra korlátozza magát, hogy az agyat feltöltse hasznavehetetlen hazugságokkal, melyek gátolják a mentális fejlődést, és meggyőzik a gyermeket, hogy a vitális örömök sokkal fontosabbak, mint az okok. A hitelt érdemlő mentális oktatás összpontosít az állati ösztönök, vágyak és szenvedélyek lenyugtatására, és rendet és harmóniát teremt a testben. Először a koncepcionális elmét táplálja: összpontosítás, új fogalmak, különböző szemléletmódok, egy központi idea vagy küldetés felfedezése, ami irányítófényként fog szolgálni. Majd a formatív elmével folytatja – a központi ideát segítő gondolatok
kiválogatása, és a csend megalapozása, hogy a lélekkel és a szellemmel kapcsolat alakulhasson ki, ahol az tudás található.

Lelki oktatás – haladás a szeretet felé

A lelkek a szellem individuális megnyilvánulásai, amelyek térben és időben fejlődnek. Az emberi lény lelki központja a szív mögött fekszik, és folyamatos kapcsolatban áll az igazsággal, ami miatt a legjobb különbségtevő eszköz. A lelki oktatás megnyitja az utat a test-lélek egységhez. Ahogy a test feloldja egóját, és alárendeli magát a léleknek, felbukkan az igaz szeretet, amelynek nincs tárgya, oka vagy eredete. Az elit nem tud kontrollálni egy ilyen egységes egészet. Ezért van az, hogy a modern oktatás meghamisítja a lélekkel kapcsolatos információkat. Azt hitetik el velünk, hogy a vitális test a lelkünk. Minden ami a lelki jelenségek megnyilvánulásával kapcsolatos, az torzított: művészet, költészet, filozófia, mentális csend, vágy hiánya.

Idesszai oktatás – haladás a teljesség felé

A szellem a Legfelsőbb Lény valamennyi tevékenységében benne rejlő. Ez a tér/időn, individualitáson és az egyetemesen kívül nyilvánul meg. Amit spiritualitásnak nevezünk, az hamis. Az összekeveri az elmét a szellemmel, és a teremtő szellemet külső istennel helyettesíti. A spirituális tanítások elősegítik, hogy a nirvána egy átmeneti állapotába lépjünk be, a testből való megszökés – az anyag kizárása révén. Az idesszai oktatás a teljesség felé vezet a magába foglalás révén, mivel a szellem megtalálható az anyag legmélyén is. Mivel a tökéletesség felé haladás a tudatosság emelkedő tendenciáját eredményezi az alacsonyabb rezgésektől a magasabb felé, az idesszai oktatás továbbhalad a magasabbtól az alacsonyabb felé – egy lefelé haladó áramlat. Végül is eléri a fizikai testet, és átalakítja azt. Nemcsak a személy tudatossága alakul át, hanem maga az anyag is – a test és a környezete. A teljes fizikai átváltozásra, az egyetemes teljességbe való végleges belépésre a vitális és mentális testek megtisztulása után fog sor kerülni.

Otthon tanulás

Ahogy látható volt, nehéz a gyermek számára rosszabbat választani, mint az óvoda vagy az iskola. Még a legjobb alternatív iskolák is a kormány monopóliumának befolyása alatt állnak. A legjobb megoldásnak az otthon tanulás tűnik. Szerte a világon szülők milliói döntöttek így, legtöbbjük nem hivatalosan képzett tanár. Az otthon tanuló gyerekek öt tíz évvel járnak az iskolába járók előtt, és később sikeresek az életben is. Az ilyen gyerekekkel kapcsolatos leggyakoribb félelem, hogy antiszociálisakká válnak. De ez nem igaz! Más, otthon tanuló vagy iskolába járó társaikkal találkoznak (esténként, hétvégeken, szünetekben, sportoláskor), vagy felnőttekkel (család, szomszédok, múzeumok, könyvtárak, piacok).

Az úgynevezett demokratikus országokban a szülők dönthetnek a gyermekeik számára választandó iskolatípusról. Bár a legtöbb szülő és az iskolák vezetői nem tudják ezt. Az alkotmány biztosítja ezt a jogot. A legtöbb államban az iskoláztatás nem kötelező, de az oktatás az. A hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy megfelelő oktatásban részesülnek-e a gyermekek. Québecben ez az 5 és 16 éves kor közötti gyerekekre vonatkozik. Ez országról országra változhat. A legjobb, ha az otthon tanulást választó szülők találkoznak az iskolavezetéssel, és megállapodást kötnek, hogy eleget tehessenek ezen felhatalmazásuknak.


Az elit természetesen kedvezőtlennek tartja azt a tényt, ha a gyermek elmenekülhet a programozása alól. Ezért van az, hogy a média démonizálja az otthontanulást, és olyan messzire is elmegy, hogy a kultuszokkal hozza összefüggésbe. 2006-ban Franciaországban a MIVILUDES (35. fejezet) 1119 otthoni tanítást választó családot ellenőrzött. Csak 23 család esetében hoztak olyan rendelkezést, hogy küldjék gyermekeiket iskolába.

Az otthon tanulást választó szülők egyesülete sok országban létrejött. Ezek a szülők tanulmányozzák a törvényeket, és találkoznak, hogy megosszák a szerzett információkat. Társas összejöveteleket, oktató napokat szerveznek a gyerekek és a szülők számára. Konferenciákra járnak, ahol szakértők előadásokat tartanak e témában. Közösségek alakulnak. Számos család megoszthatja a gyerekek oktatását, így a szülők utazhatnak, kurzusokra járhatnak vagy dolgozhatnak.

Ha egyszer a szülők és gyerekek az otthon tanulás mellett döntöttek, akkor a megoldások száma korlátlan. A legrosszabb, ami történhet, hogy a hatóság követeli, hogy a gyermek iskolába járjon. Bár a gyermek dönthet úgy, hogy nem engedelmeskedik. Ha visszautasítja az együttműködést, és elég erős ahhoz, hogy nyugodt és elszánt maradjon az igen ügyes fenyegetések során, mit tudnak tenni egy ilyen eltökéltséggel szemben? Semmit!

Újratanulás

Mit tehetek, ha már a baj megtörtént – az iskolák, a társadalmi környezet és a média már eldeformált. 50 éves kor felett lehetséges egyáltalán a kiprogramozás? 60 éves kor után nincs még minden veszve. Nem csak a halálra kellene várnom, és reménykednem abban, hogy legközelebb mindent sokkal jobban csinálok majd? Az iskolában tanult dolgok arra szolgáltak, hogy megöljék az egyéniségemet, és hogy hamis képem alakuljon ki az emberiségről és az univerzumról. Akkor is ha a haladás mellett döntöttem, ha elutasítom, hogy egyhelyben topogjak, azzal kell kezdenem, hogy elfelejtek minden hasznavehetetlent, és megtanulom a hiányzó dolgokat. Fantasztikus kísérlet!

Valójában kész vagyok egyre többet és többet, jobban és jobban tanulni, mindaddig, amíg kész nem leszek, hogy idesszai lényemet megnyilvánítsam a testemben. Addig folytatni fogom saját magam oktatását, és tökéletesítem azt, amit már elsajátítottam. Sok felnőtt visszamegy az iskolába, hogy új szakmát tanuljon,
vagy hogy felfrissítse a már megszerzett szakmai ismereteit. Mások tudatosságemelő kurzusokra járnak, hogy visszaszerezzék régi formájukat, vagy új képességekre tegyenek szert. A lakosság oktatására kezdeményezések jelennek meg, mint pl. a Scoop le pavé Franciaországban, melyek a társadalmi átalakuláson munkálkodnak. Alternatív népi egyetemek sarjadtak ki Franciaországban, Quebecben, Belgiumban, Svájcban és az USA-ban. Ingyenes kurzusokat kínálnak tanulmányi követelmények nélkül, nincs vizsga, nincsenek diplomák, ahol a felnőttek, tinédzserek és a gyerekek egymás mellett ülnek, hogy különböző témákban mélyedjenek el.

Speciális "család utáni" újratanulási lehetőséget kínál a Barefoot College Indiában, már 30 éve. 50 országból, gyakran írástudatlan nagymamák mennek oda, hogy a napenergia mérnökei legyenek. Hat hónapos képzés után visszatérnek otthonaikba, hogy fénybe borítsák a falvak házait, és elkészítsék ételeiket napenergiát használó sütőikben. Másokat is kiképeznek és ez így megy tovább. Miért a nagymamák vesznek részt a képzésen? Bunker Roy, a Barefoot College alapítója megfigyelte, hogy a fiatalok diplomát akarnak, és amikor megszerezték azt, elhagyják a falujukat, hogy a nagyvárosba költözzenek. A férfiak nem hajlandóak új dolgokat tanulni, az anyák túlságosan elfoglaltak gyermekeikkel. Így már csak a nagymamák maradtak. Legnagyobb meglepetésére gyorsan és jól tanulnak. A hathónapos képzés után átalakulva térnek vissza otthonaikba, és készek arra, hogy környezetük segítségére legyenek. Ami minket illet, otthonainkban már van világítás. Vannak más dolgok, amiket megtanulhatunk: lényünk teljes átalakítása. Hagyjunk fel tehetetlenségünkkel, és tegyük le régi családi szerepeinket (9. kötet).

Az indiai Radzsasztánban létezik egy különleges iskola, mely által falusi nők és férfiak saját szülőfalvaikban szolármérnökökké, kézművesekké, fogászokká és orvosokká válnak. A Mezítlábas Főiskola alapítója, Bunker Roy beszél arról, hogyan is működik ez az iskola.Kvantumfizika

A 20. század elején a kvantumfizika darabokra törte a világról alkotott elképzelésünket. Az anyag szubatomi szintű tanulmányozásával a fizikusok felfedezték, hogy az atomok teljesen másként működnek, mint ahogy az érzékszerveink érzékelik. Először: a fény és az elektronok egyszerre anyagi részecskeként, és nem anyagi rezgésként is viselkednek. Másodszor: a megfigyelő befolyásolja a kísérlet eredményét – a megfigyeltet – és magát az anyag viselkedését is. Harmadszor: a kísérlet jó néhány helyre egyszerre van kihatással. Ezért a tér és idő fogalma értelmét vesztette. A növények, állatok és emberi lények biológiája a tér/idő kontinuumon kívül működik. Valamennyi törvény, amely állítólag uralkodik az életen és az anyagon, az hamis. Az univerzumról kialakított képünket teljes mértékben felül kell vizsgálnunk. Valójában minden ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben történik, még a múlt és a jövő eseményei is.

A kvantumfizika egyik sarkalatos felfedezése az, hogy a megfigyelő hatással van a megfigyeltre. Így a környezeti valóság módosításához,

▪ ki kell bontakoztatnom tudatosságomat. Ahogy a tudatosságom időről időre fejlődik, úgy formálódik át az anyag. Minél magasabb frekvenciát érek el a tudatosságom által, annál gyorsabb és rendezettebb lesz fizikai megnyilvánulása;

▪ meg kell értenem, hogy a megfigyelő és a megfigyelt egy és ugyanaz. A megoldás nem az, hogy rákényszerítem az akaratomat az anyagra, hanem hogy elérem a tudatosságnak azt a szintjét, ahol mindkettő azonos és egy. Valójában a megfigyelő-megfigyelt egybeolvadása = a hatóság-engedelmesség egybeolvadása = lélek-test egybeolvadása = külső-benső egybeolvadása = yin-yang egybeolvadása = szellem-anyag egybeolvadása;

▪ észre kell vennem, hogy a megfigyelő hozza létre a megfigyeltet, és elrejti magában. A teremtő elsődlegességének megértése és elfogadása a teremtmény tekintetében hozza létre a rendet és egészséget a testemben addig, míg e szerint cselekszem (7. kötet).

Néhány spirituális és New Age tanító a kvantumfizika következtetéseit annak bizonyítására használja, hogy az elme képes megváltoztatni az anyagot. Bár ez működik, de ez a mentalizált teremtmény csak ingatag és korlátozott megoldásokhoz vezet. Miért oly népszerűek ezen tanítások? Az egó szereti azt az elképzelést, hogy kontrollálja az anyagot. Reménykedik, hogy pontos eredményt ér el, és valóra válthatja a hatalomról, bőségről, presztízsről, szexről, egészségről szőtt álmait.

Végül: nincs elválasztódás a teremtő és a teremtett között. Továbbá, a teremtő bennerejlő minden teremtményben. Idessza nem kívül van, hanem belül, az anyagban. A külső istentípusok hamisak. Én vagyok az univerzum teremtnője, melyet saját képemre és hasonlatosságomra teremtek. Legfőbb ideje, hogy alkalmazzam a kvantumfizika felfedezéseit a mindennapi életemben.

Holografikus élet

Tudományos módszer felhasználásával a tudósok kísérletet tettek arra, hogy feltárják a korlátozott, részekre szabdalt és halandó világ fizikai törvényeit. Ahhoz, hogy valami tudományosan bizonyítható legyen, a jelenségnek mérhetőnek és újból előállíthatónak kell lennie. Azonban a kvantumfizikusok szemléltették, hogy a tér és idő nem létezik. Például a távolbalátás (a tudományos asztrál-utazás) bizonyította, hogy egy tisztánlátó egy bizonyos helyre és időre képes elutazni, és leírni azt, hogy mi történik ott és akkor. Hogyan képes arra egy személy a laboratóriumi ágyon fekve, hogy megmondja, mi történt a Marson 1990-ben vagy mi lesz a Jupiteren 2015-ben?

Egy emberi lény képes utazni az időben, visszatérni a múltba vagy látni a jövőt. Valójában minden egy időben történik, de különböző frekvenciákon. Hogy másik időre váltsak, mindössze meg kell változtatnom a tudatosságom szintjét, pont úgy, ahogy a tévénéző átvált egy másik csatornára. A korszakok egyidejűek. Csak a jelen létezik. Azért tapasztalok meg egy bizonyos kort, mert az egyezik meg pillanatnyi tudatossági szintem meghatározott rezgésével. Következésképpen, a tudomány hasznavehetetlen, mivel mindig az időre alapoz. A testem öregedése is illúzió, a reinkarnációnak nincs értelme, a családi szerepek eltűnnek: nagyszülők → szülők → gyerekek → unokák.

Még érdekesebb, hogy az anyag holografikusan működik, ami arra utal, hogy a tér elképzelés is hamis. A hologram a 3D-s fényképezés különös módja. Amikor nagyítóüveget használunk, hogy megfigyeljünk egy képet, akkor egyre kisebb részét látjuk. Viszont a hologram közeli vizsgálata megmutatja, hogy mindegyik rész tartalmazza az egészet, még akkor is, ha már nagyon kicsi. Ennek jelentősége megdöbbentő.

Kísérletek bizonyították, hogy az emberi test egy hologram, valamint az összes állati, növényi és ásványi testek is. Ha az anyag hologramként működik, akkor igaz, hogy az egész univerzum bennem létezik. Az ellenkezője is igaz – én vagyok az univerzum. Minden, amit látok, megérintek, érzek, megízlelek, hallok, tanulok, az én vagyok. Amit másokkal teszek – nemi erőszak, lopás, bántalmazás –, azt magammal teszem. Én vagyok minden, és én mindenben benne létezem. Nincs – sohasem volt – semmilyen elválasztódás köztem és a környezetem között. Mindkettő, a teremtő és a teremtmény vagyok. Csak amikor teljesen tudatossá válok arra, hogy ki vagyok én, Idessza, és minden helyzetben ekként viselkedem, akkor fog az univerzum véglegesen és visszavonhatatlanul megváltozni.

A benső tudás felfedezése

Hol találhatom meg az igaz tudást, és hogyan tudok kapcsolatba lépni vele. Már létezik ez a tudás. Belül, bennem, a sejtjeimben. Ez az ahol az idesszai lény bujkál és növekszik. Ez a benső tudás sokkal több annál, mint amit könyvekből és az okkultizmusból megtanulhatok. Ez pillanatnyi, és nem materializált tudás, ami szintén erőt képvisel. A fizikai test átalakulása után teljesedik ki, amikor az idesszai lény érzékeli, hogy valamit meg kell tennie, akkor az azonnal, automatikusan be fog következni. Addig még sok minden fog történni, mert az egó visszautasítja, hogy meghaljon. Hogyan haladhatunk előre?

A benső tudás felfedezése három lépésben valósulhat meg:

▪ Az egó alapos kiprogramozásával kezdődik, annak érdekében, hogy elcsendesítsük elménket, semlegesítsük a vitális testet, hogy ne részesítsen előnyben semmit, és hogy egy mozdulatlan fizikai testet hozzunk létre. (7. kötete). Csak ekkor fogom érezni lelkem válaszát: "Igaz vagy Hamis". A válasz a szív szintjéről érkezik. A lélek nem beszél. Ha hangot hallok, akkor az elme beszél. Ha "tudok" egyetlen szó vagy magyarázat nélkül, akkor a lelkemmel kapcsolódtam össze.

▪ Az átalakulás melletti döntésem magával hozza a hatalomátadást az egótól a lelkemnek, amely fokozatosan átveszi az irányítást a testem fölött. A lélek-test egysége csak az egó teljes megadása után következhet be. Ha ez megvalósul, akkor hozzáférek e világ igazságaihoz. Ez mindegyikünk igazsága. Ekkor válik lehetségessé több ember közötti egyhangú jóváhagyás (9. kötet). Ezen a szinten még nem értem el a valóság teljes tudását. Amikor a tudatosság visszafordítása megtörténik, akkor az igazsághoz való korlátozott hozzáférés véget ér (7. kötet).

▪ Most belülről látom a dolgokat. Úgy érzem, mintha a lelken belül lenne a test, nem pedig a test hordozza a lelket. Nem keresem az igazságot, hanem pusztán csak tudom. Fokozatosan a tudatosságom kitágul, magasabbra emelkedik, mint a spirituális elme, és eléri a szupramentális valóságot, ahol a dualitás és az egó már nem létezik. Ott fedezhetem fel a benső tudást, személyazonosságom tökéletes tudását. Ezen a ponton a sejtjeimben érzem, hogy én vagyok az univerzum. A megfigyelő és a megfigyelt egységéből születik a kegyelem. A szellem anyagba hatolásához való hozzájárulás. Az anyag átszellemítésével végül is képes leszek az idesszai lényt megnyilvánítani, az összes jellegzetes tulajdonságával együtt: halhatatlanság, mindenhatóság, legyőzhetetlenség, mindentudás – tökéletes benső tudás!

Ghis és Mado "Oktatás a benső tudás felé" című könyve az Ez Van Kiadó oldalán rendelhető meg.

http://www.ezvankiado.hu/
Név

3D nyomtató,45,432 Hz,1,51-es körzet,31,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,7,adósság,17,Afganisztán,22,Afrika,117,agy,248,agykontroll,28,Akasa-krónika,3,akkumulátor,66,alakváltó,1,alapjövedelem,21,Alaszka,18,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,2,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,2,állati tudatosság,32,állatvilág,499,allergia,13,álmatlanság,2,álom,40,alumínium,7,alvás,45,alvási paralízis,2,Amazonas,6,Amerika,1516,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,408,angyal,9,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,83,antianyag,1,antibiotikum,6,antigravitáció,28,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,22,anyagtudomány,54,anyatej,1,Apollo,6,arany,193,aranymetszés,2,árapály,1,arcfelismerés,6,arcolvasás,1,Argentína,26,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,3,árnyember,2,árvíz,8,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,6,Asszíria,3,aszteroida,33,asztma,1,asztráltest,18,asztrológia,4,ateizmus,1,Atlantisz,36,átok,2,atombomba,90,atomenergia,70,atomok,3,átverés,1,aura,11,Ausztrália,163,Ausztria,23,autizmus,18,autó,34,Azerbajdzsán,2,Aztékok,25,Ázsia,53,Bábel tornya,1,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,1,Bajkál-tó,1,baktérium,36,baleset,25,Bankrendszer,448,bányászat,25,barlang,30,barlangfestmény,4,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,26,Belize,2,belső hang,6,Benedek pápa,43,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,3,beszéd,6,betegség,619,Bhután,2,Biblia,76,Bilderberg,20,Bill Gates,18,biofoton,10,biogáz,1,biokerámia,1,biológiai kor,1,biológiai memória,1,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,8,bioüzemanyag,6,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,9,boldogság,24,Bolívia,19,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,7,Botswana,3,böjtölés,7,bölcsek köve,1,bőr,15,bőrszín,2,Brazília,77,Brbados,1,BRICS nemzetek,99,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,14,Bulgária,7,bunker,2,cannabis,78,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,13,Chile,30,CIA,381,Ciprus,4,Costa Rica,6,cukor,16,cukorbetegség,16,csakra,7,Csecsenföld,2,Csehország,8,csend,1,Csernobil,5,csillagászat,167,csillagkapu,2,csillagkép,3,Csillaggyermek,3,csoda,6,csont,2,csontritkulás,1,Dalai láma,13,Dánia,34,DARPA,16,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,5,déjà vu,1,Dél-Afrika,27,Dél-Korea,92,demokrácia,7,démon,8,depresszió,26,diagnosztizálás,2,digitális pénz,55,digitális társadalom,4,diktátor,7,diktatúra,1,dimenziók,50,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,25,DNS,274,dogonok,1,dohányzás,16,dokumentumfilm,1002,dolmen,1,Donald Trump,239,döntés,2,drágakő,8,drón,53,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,2,Eckhart Tolle,4,Ecuador,21,Edgar Mitchell,12,Edison,5,Edward Snowden,15,Egely György,5,egészség,698,éghajlat,133,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,13,Egyiptom,245,Einstein,64,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,62,elektromos autó,115,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,5,elektromos közlekedés,2,elektromos motor,13,elektromos repülőgép,4,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,6,elektroszmog,43,élelmiszer,178,élet a halál után,115,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,65,elmezavar,5,Elon Musk,44,élővilág,50,előző élet,12,elveszett nyelv,3,ember állat hibrid,2,ember idegen hibrid,16,emberáldozat,8,emberi jogok,2,emberi nyelv,29,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,176,emberkereskedelem,2,emlékezet,45,empátia,12,energia,72,energiafegyver,4,ENSZ,143,epilepszia,4,építészet,336,erdősítés,18,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,22,érzelmek,143,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,24,esküvői ruha,1,esőerdő,18,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,13,Észtország,9,étel,155,Etiópia,12,Etruszkok,2,Eurázsia,6,Európa,297,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,98,évszakok,2,exobolygó,25,extrém időjárás,74,ezüst,6,fa,61,Facebook,4,fájdalom,27,fakír,1,FBI,81,FED,131,fegyver,34,fehér lyuk,1,fehérje,4,Fehéroroszország,2,fejlődés,325,fekete lyuk,28,feldolgozott étel,17,félelem,108,fém,27,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,98,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,17,fényterápia,9,fénytest,11,féregjárat,4,Ferenc Pápa,83,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,14,film,356,filozófia,2,Finnország,30,fizika,64,fluorid,4,fóbia,3,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,3,fosszilis tüzelőanyag,24,fotó,67,foton,9,Föld,478,föld alatti város,3,földalatti bázis,45,földcsuszamlás,1,földgáz,5,földönkívüliek,645,földrengés,69,Fönícia,1,Franciaország,279,frekvencia,30,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,18,fúziós reaktor,19,függőség,11,Fülöp-szigetek,13,gabonakör,24,galaktikus föderáció,54,galaxis,50,gáz,12,genetika,176,génmanipuláció,16,génszerkesztés,2,geoglifa,8,George Orwell,1,geotermikus energia,2,gerinc,4,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,14,glifozát,4,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,115,globális lehűlés,61,GMO,33,gomba,17,gondolatolvasás,13,gonosz,12,gömbvillám,3,Görögország,67,grafén,6,gravitáció,21,gravitációs hullám,5,Grönland,16,Grúzia,2,Guatemala,13,Günther Wiechmann,1,gyémánt,16,gyermekfejlődés,211,gyermekmunka,2,gyógyítás,304,gyógynövény,77,gyógyszeripar,140,gyulladáscsökkentő,3,HAARP,18,háború,467,hacker,3,hadi fejlesztés,91,haj,5,hajóroncs,18,hajszín,3,halál,86,halálközeli élmény,34,halhatatlanság,11,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,10,hang,36,hangterápia,4,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,3,Hawaii,27,házasság,1,hazugság,3,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,34,hidrogén,9,hieroglifa,11,higany,1,Himalája,7,hipnózis,8,hírek,1918,hírszerzés,2,hit,15,Hold,196,holdbázis,17,holdfogyatkozás,4,holdjáró,12,Hollandia,72,holografikus univerzum,24,hologram,13,Holt-tenger,3,homeopátia,1,Honduras,4,Hongkong,6,hormon,14,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,5,húrelmélet,2,hurrikán,6,húsevés,8,Húsvét-sziget,3,hüllő,15,Hüperborea,1,idegen elrablás,48,idegen lény,290,idegen technológia,209,idegsejt,7,idézet,3,idő,36,időgép,15,időjárás,66,időjárás módosítás,53,időjárási fegyver,17,időkapszula,2,időkristály,1,időutazás,45,III. Richárd,1,ikerláng,3,ikrek,1,illat,6,illóolaj,6,illúzió,8,immunrendszer,39,immunterápia,1,implantátum,14,India,153,indián,11,indigó gyerekek,10,Indonézia,44,influenza,4,ingyen energia,97,Inkák,15,inkarnáció,2,intelligencia,44,internet,60,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,82,Iraki Kurdisztán,1,Irán,160,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,53,ISON üstökös,1,ISS,53,Isten,133,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,20,izom,1,Izrael,386,James Tyberonn,1,Japán,500,járvány,313,játék,4,jég,46,jégkorszak,14,Jemen,8,Jézus,54,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,28,jóga,5,jógi,1,Jordánia,14,jóslat,20,jövőbelátás,20,Jugoszlávia,3,Jupiter,20,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,1,Kanada,125,Kanári-szigetek,2,káosz,2,kapcsolat,29,karma,7,karmikus kapcsolat,2,Katar,13,katonai technológia,117,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,9,kemoterápia,6,kender,68,Kenya,8,kerámia,2,Kereszténység,86,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,3,kiborg,2,kihalt faj,50,kiméra,1,Kína,865,kincs,13,kísérlet,30,kísértet,1,kiterjesztett valóság,2,klímaváltozás,38,klónozás,18,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,24,kommunikáció,46,Kongó,2,korall,7,Koszovó,1,kőkör,1,könyv,556,környezetszennyezés,217,környezetvédelem,192,Közép-Amerika,4,közlekedés,205,közösség,4,kráter,8,kreativitás,7,Kréta,1,Krím,4,kriptovaluta,40,kristály,32,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,9,kultúra,22,Kung-fu,1,kutatás,75,Kuvait,9,kvantumfizika,109,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,39,láthatatlanság,2,látomás,3,Laura Eisenhower,13,láva,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,4,légkör,6,légzés,6,lélek,116,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,11,lelki fejlődés,395,Lemúria,2,Lengyelország,51,létezés,5,Lettország,1,levegő,52,levitáció,7,lézer,40,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,25,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,13,magány,8,mágia,7,mágneses mező,56,mágneses portál,1,Magyarország,156,magyarság eredete,9,Maja leletek,38,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,13,Mali,1,Málta,4,mamut,6,Mandela effektus,3,manipuláció,6,manó,1,Marokkó,1,Mars,171,Mars Curiosity,17,Marshall-szigetek,2,marsjáró,8,matematika,16,mátrix,6,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,79,meditáció,118,megalit,31,megfigyelés,32,megnyúlt koponyák,19,megtermékenyítés,6,megújuló energia,129,megvilágosodás,14,méhek,12,memória,49,menedék,2,mentális betegség,35,mennyország,43,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,27,Merkúr,8,mesterséges intelligencia,147,metaanyag,1,meteor,50,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,113,mezoamerika,1,Mezopotámia,8,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikrohullám,3,mitológia,2,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,22,múmia,65,munka,15,mutáció,10,műanyag,71,műhold,83,műtét,4,művészet,184,nagylábú,5,nanotechnológia,35,Nap,193,napelem,46,napenergia,150,napfény,90,napfogyatkozás,8,napfolt,8,Naprendszer,152,napszél,16,NASA,283,NATO,122,Nazca-kultúra,1,Nazca-vonalak,12,Nefilim,4,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,407,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,8,népvándorlás,3,NESARA,3,neuron,4,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,7,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,40,Nostradamus,8,növények,233,növényvédőszer,39,NSA,45,nukleáris energia,55,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,183,obszervatórium,4,óceán,28,okkultizmus,3,okostelefon,34,oktatás,64,olaj,67,olajfüggőség,33,Olaszország,167,Olmékok,5,oltás,137,Omán,2,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,21,Orionidák,1,Oroszország,1165,oxigén terápia,1,ózonréteg,3,önbecsülés,3,önismeret,298,önkényuralom,2,önvezető autó,29,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,6,ördögűzés,7,öregedés,45,Örményország,5,örök élet,8,örök fiatalság,12,öröklődés,25,ősi civilizációk,382,ősi gyógyítók,3,ősi szöveg,63,ősi technológia,174,ősi viselet,2,őslakos,16,ősrobbanás,15,őssejt,20,ötvözet,1,özönvíz,6,Pakisztán,15,Palesztina,26,Panama,3,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,5,Pápua Új-Guinea,3,Paraguay,1,paranormális,66,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,31,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,308,pénz,438,Peru,81,perzsák,1,Phobos,3,piramis,101,platina,4,plazma,7,Plejádok,4,Plútó,2,pokol,5,Polinézia,1,poltergeist,1,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,19,prekogníció,3,prófécia,16,propaganda,8,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,10,pszichokinézis,6,pszichológia,39,Puerto Rico,8,pulzár,1,rabszolgaság,5,radioaktív,6,rákbetegség,153,reaktor,1,régészet,656,reiki,1,reinkarnáció,26,rejtélyek,489,rendőrállam,47,replikátor,1,reptilián,14,repülés,173,repülő autó,5,repülő humanoid,2,rezgés,15,robot,4,robotok,132,ródium,1,Római Birodalom,53,Románia,17,Roswell,34,rovarölő,7,rovásírás,3,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,6,sarki fény,5,Sátán,19,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,210,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,34,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,17,smaragd,1,só,13,sors,2,sótalanítás,7,sötét anyag,10,Spanyolország,96,spiritualitás,341,sport,30,Srí Lanka,3,Star Trek,12,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,12,Steve Quayle,1,Stonehenge,11,stressz,40,sugárzás,39,sumérok,9,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,58,Svédország,54,szabad akarat,4,szabadság,3,szag,5,számítástechnika,146,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,9,Szaturnusz,24,Szaúd-Arábia,107,szavak,1,szegénység,14,szekta,3,Szelei Magdolna,6,szélenergia,52,szellem,1,szellemek,44,szem,43,szembetegség,20,személyiségteszt,9,szén-dioxid,10,szent geometria,1,Szerbia,9,szerelem,10,szeretet,54,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,8,szerzetes,1,szfinx,7,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,49,Szicília,3,sziklarajz,10,Szingapúr,20,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,6,Szíria,320,szív,46,szkíták,7,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,1,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,82,szökőár,8,Szudán,6,szuperkontinens,6,szupernóva,3,szülés,4,születés,34,Tádzsikisztán,1,Tajvan,11,találmány,32,táltos,1,tanítások,38,tanulás,45,Tanzánia,3,táplálkozás,81,tarot,1,társadalom,111,távolbalátás,22,technológia,1047,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,2,telepátia,39,teleportálás,11,teleszkóp,13,telomer,5,tengeralattjáró,18,tengervíz,215,teremtés,32,terhesség,1,téridő,13,térkép,3,természet,408,természetfeletti,27,természetvédelem,60,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,85,testbeszéd,1,testelhagyás,5,testen kívüli élmény,15,testhőmérséklet,3,testmódosítás,1,tetoválás,5,Thaiföld,20,Tibet,19,Timbuktu,1,titkos társaságok,425,titkos űrprogram,143,tobozmirigy,9,Toltékok,2,torinói lepel,1,tornádó,7,tömegmédia,67,Törökország,158,történelem,791,transzhumanizmus,5,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,72,tudatalatti,71,tudatmódosítás,19,tudatos álom,21,tudatosság,707,tudomány,886,túlnépesedés,5,túlvilág,90,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,690,UFO felfedés,77,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,335,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,110,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,8881,új pénzügyi rendszer,362,Új-Zéland,24,újrahasznosítás,49,Ukrajna,99,ultrahang,6,Univerzum,198,Uránusz,6,Uriel,1,Uruguay,5,uso,5,űrállomás,29,űrbányászat,2,Üreges Föld,22,űrfegyver,4,űrháború,11,űrhaderő,1,űrkutatás,484,űrlift,1,űrszemét,5,űrtechnológia,198,űrutazás,115,űrverseny,10,üstökös,16,üveg,6,üzenetek,63,vakcina,142,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,231,valóság,30,vámpír,2,Vatikán,172,vécépapír,1,vegetáriánus,11,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,60,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,17,vér,33,vércsoport,3,vertikális gazdálkodás,1,veszélyeztetett faj,5,vezeték nélküli áram,2,videó,7564,videojáték,14,Vietnam,16,viking,13,Világgazdasági Fórum,9,világítás,1,világkormány,1,világvége,9,villám,18,virtuális valóság,12,vírus,216,vitamin,14,víz,275,vízenergia,10,víznyelő,6,Vlagyimir Putyin,318,vonat,3,vulkánkitörés,62,Wi-Fi,16,WikiLeaks,39,x-akták,22,zaj,3,Zambia,1,zene,51,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,32,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Mit nyújt számunkra az oktatás, és mi az, amit elvesz tőlünk?
Mit nyújt számunkra az oktatás, és mi az, amit elvesz tőlünk?
https://4.bp.blogspot.com/-LqJGt-xmF2g/UwDpq2PWncI/AAAAAAAANuQ/WTieGuRSDoc/s640/ghis+mado+perszonokr%C3%A1cia+oktat%C3%A1s+k%C3%B6nyv+ezvankiado+%C3%B6nismeret+fejlod%C3%A9s-spiritu%C3%A1lis-tanul%C3%A1s-otthoni-oktat%C3%A1s-2014-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.gif
https://4.bp.blogspot.com/-LqJGt-xmF2g/UwDpq2PWncI/AAAAAAAANuQ/WTieGuRSDoc/s72-c/ghis+mado+perszonokr%C3%A1cia+oktat%C3%A1s+k%C3%B6nyv+ezvankiado+%C3%B6nismeret+fejlod%C3%A9s-spiritu%C3%A1lis-tanul%C3%A1s-otthoni-oktat%C3%A1s-2014-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.gif
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2014/02/mit-nyujt-szamunkra-az-oktatas-es-mi-az.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2014/02/mit-nyujt-szamunkra-az-oktatas-es-mi-az.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy