A Farsight Intézet távolbalátókkal próbálta kideríteni, hogy kikből áll a Világok Galaktikus Föderációja és mik a céljaik

2020 decemberében Izrael űrprogramjának atyja, Haim Eshed professzor nemzetközi médiaőrületet váltott ki, amikor leírta, hogy Donald Trump e...


2020 decemberében Izrael űrprogramjának atyja, Haim Eshed professzor nemzetközi médiaőrületet váltott ki, amikor leírta, hogy Donald Trump elnök a földönkívüli fajok szövetségével, a Galaktikus Föderációval kommunikál.

Eshed szerint Trump nyilvánosságra akarta hozni az igazságot az idegen életről, de a Galaktikus Föderáció azt válaszolta, hogy az emberiség még nem áll készen.

Eshed kifogástalan tudományos bizonyítványa és a minősített űrprogramokkal kapcsolatos bensőséges ismeretei azt jelentették, hogy az emberi ügyeket figyelemmel kísérő Galaktikus Föderációval kapcsolatos észrevételeit komolyan kellett venni és nem lehetett könnyedén elvetni.

Ez számos kérdést vetett fel azzal kapcsolatban, hogy valóban létezik-e ilyen földönkívüli szervezet, és hajlandó-e nyíltan beavatkozni az emberi ügyekbe, amint azt Eshed állította.

Ennél is fontosabb, hogyan viszonyult Eshed "Galaktikus Föderációja" a különféle kutatók, bennfentesek, kontaktok stb. korábbi, több évtizedes múltra visszatekintő állításaihoz, amelyek a különböző bolygóközi szervezetek emberi tevékenységekbe beavatkozó vagy a géntechnológiában szerepet játszó szervezetek tevékenységeire vonatkoznak.

Ebben a két részből álló cikksorozatban öt interplanetáris szervezet kerül megvitatásra, amelyeket különböző bennfentesek és kontakt személyek írtak le, és amelyek bármely szempontból relevánsak a Galaktikus Föderációval. Közülük három könnyen összetéveszthető, mivel tagságuk, funkcióik és tevékenységeik átfedhetik egymást, de ennek ellenére jelentős különbségek vannak. Két másik bolygóközi szervezetet gyakran emlegetik a Galaktikus Föderáció ellenfeleiként, ezért könnyebben azonosíthatók.

Először vizsgáljuk meg Dr. Courtney Brown, a Farsight Intézet igazgatójának erőfeszítéseit, hogy válaszokat kapjunk ezekre a kulcsfontosságú kérdésekre, amelyeket Eshed professzor a Galaktikus Föderáció létezésére és tevékenységére vonatkozó észrevételei során felvetett. (1)

Dr. Brown öt távolbalátóból álló csapatot szervezett, hogy információkat gyűjtsön a Galaktikus Föderációról, melyeket több alkalommal folytattak és 2021 februárjában nyilvánosságra hozták. A távolbalátás foyamatát a következőképpen magyarázta:

"A Farsightnál számos projektben a 'Világok Galaktikus Föderációja' szavakat olyan planetáris civilizációk csoportjára használjuk, amelyek látszólag támogatják az emberiséget, és szemben állnak más olyan csoportok és fajok hatásával, amelyek ellenségesnek tűnnek az emberiség számára. Nos, itt az ideje, hogy többet megtudjunk arról, mit jelentenek ezek a szavak.

Mi is pontosan a Világok Galaktikus Föderációja? Vagy talán kik ők? Vajon egy faj, vagy fajok és civilizációk csoportja, olyan, mint a galaxisok Egyesült Nemzetei? Vannak találkozóik? Olyan projekteken dolgoznak együtt, amelyekbe bevonhatják a Földet és minket, embereket? Változatos csoportról van szó, eltérő érdeklődéssel, vagy mindannyian egy elmét alkotnak?

És ami fontos: ha valóban segíteni óhajtanak az emberiségnek a szükség idején egy olyan galaxis kontextusában, amely jelentős számú fenyegető vagy ellenséges erőt tartalmaz, vajon a Világok Galaktikus Föderációja valóban tud-e segíteni? Melyek az erőforrásai? Sőt, valóban szüksége van-e a földi embereknek arra, hogy segítsenek minket, vagy elég erősek ahhoz, hogy segítsenek nekünk, függetlenül attól, hogy mit csinálunk mi emberek?"


A távolbalátás eredményei sok értékes betekintést engedtek a "Világok Galaktikus Föderációjának" létezésébe, és egyéb kérdéseket vetettek fel Dr. Brown részéről. Ez különösen igaz a Föderáció parancsnoki felépítésének megértését, belpolitikai vitáit és azt illetően, hogy milyen mértékben kell beavatkoznia az emberi ügyekbe, hogy beavatkozása hogyan volt része a Föld jövőjével kapcsolatos "időbeli háborúnak," és mit tehetnek magánszemélyek, hogy támogassák a Föderáció erőfeszítéseit bolygónk evolúciójának pozitív irányú előmozdításában.

Csakúgy, mint a Farsight Intézet korábbi távolbalátó üléseinél, ezeket a foglalkozásokat is vak körülmények között tartották, és a résztvevőknek csak azt mondták, hogy két, egymás után bemutatott célpontra összpontosítsanak. Az egyes célokról nem adtak meg részleteket annak érdekében, hogy a távolbalátók saját nézetei és elfogultságuk ne befolyásolja észrevételeiket.

A távolbalátó ülések két célpontja a következő volt:

1. cél: A Világok Galaktikus Föderációjának (VGF) székhelye / A legmeghatározóbb ülése, amely a Föld és az emberiség témájával foglalkozik.

2. cél: A Földért felelős VGF parancsnoki hajója és parancsnoka.

A távolbalátók beszámolója a két célpontról figyelemre méltóan következetes volt, annak ellenére, hogy a részletek esetenként változtak. Ami mindkét célpontot illeti, számos figyelemre méltó megfigyelés volt, többek között:

• A Világok Galaktikus Föderációja (VGF) egy nagy és változatos testület, amely számos nézőpontot képvisel az emberiség kezelésének módjáról.

• Voltak a VGF-nek olyan tagjai, akik ellenezték az emberi ügyekbe való további beavatkozást.

• A VGF ellenfelei, a hatalmas rivális földönkívüli koalíciók közelről szorongatták az emberiséget, akiket nem lenne könnyű kiszorítani.

• Jelentős fegyveres konfliktusok alakultak ki a VGF és vetélytársai között a Föld felett, és ez nagyon megterhelte a szövetség katonai parancsnokát.

• Ha a VGF leállítaná működését, jelentős pusztulás következne be szerte a bolygón, és a Föld posztapokaliptikus rémálomba süllyedne.

• A VGF vezetése tisztában van azzal, hogy a rivális földönkívüli szövetségek összességében erősebbek katonai értelemben, ám ez utóbbi a VGF elköteleződése esetén felhagyna a földi műveleteivel.

Az ellenséges bolygóközi erők, amelyekre a távolbalátók hivatkoznak, a Drakón Reptilián (más néven Ciakharr) Birodalom és az Orion Szövetség (más néven Kollektíva), amelyeket az antarktiszi nácikra és hüllőkre, valamint az Egyesült Államok elnökének földönkívüliekkel való találkozóira összpontosító távolbalátók tárgyaltak.


A több távolbalátó által gyűjtött adatok értékelése során Dr. Brown az alábbi következtetéseket és felismeréseket kínálta fel az egymással versengő földönkívüli szövetségekről, amelyek az emberiség feletti irányítás megszerzése érdekében rivalizálnak:

"A Világok Galaktikus Föderációját illetően vegyük sorra a dolgokat. Egyenesen a lényegre térek. Nekünk, a Földön élő embereknek hamarosan rá kell jönnünk, hogy nagyon bizonytalan helyzetben vagyunk. A Világok Galaktikus Föderációja egyértelműen próbál segíteni rajtunk, de a források korlátozottak. Olyan erőkkel állnak szemben, amelyek még számukra is hatalmasnak tűnnek. Úgy tűnik, képesek segíteni rajtunk, de látszik, hogy valóban szükségük lesz a segítségünkre ahhoz, hogy ezt megtehessék.

Ennek két oka van. Először is a Világok Galaktikus Föderációjának tagsága megosztottnak tűnik. A tagság nagy része egyértelműen segíteni akar, de a szervezeten belül hatalmas kétségek merülnek fel a tényleges képességükkel kapcsolatban, különösen a katonai képességek szintjén. A Föld egy viszonylag kivül eső bolygó a galaxis periférikus részén, tehát ez a tényező a mi javunkra szól. Ha a szembenálló galaktikus erők komoly erőfeszítéseket tennének annak érdekében, hogy megakadályozzák a Világok Galaktikus Föderációját abban, hogy segítse az emberiséget, akkor egyértelműnek tűnik, hogy ezek az ellentétes erők félretolhatják a Világok Galaktikus Föderációját; de vajon megérünk-e ekkora erőfeszítést?

Úgy tűnik, hogy a Világok Galaktikus Föderációjának gondolkodási folyamatának része az a számítás, amely szerint az ellentétes erőket egyelőre nem érdekelné a Földdel kapcsolatos nagyobb konfrontáció. Ha ez sokba fog kerülni a szemben álló erőknek, akkor valószínűleg elengedik a nagy konfrontációs ötletet."

A szembenálló galaktikus erők - a Drakón Birodalom és az Orion Szövetség - erőteljesen befolyásuk alatt tartják az emberiséget a megfelelő csatlósaik és ellenőrzött eszközeik révén, amelyek lehetővé teszik ezeknek az idegen szövetségeknek, hogy manipulálják az emberiség sorsát. William Bramley ezt tömören leírja az "Éden istenei" (1993) című könyvében, amely évszázadokon átívelő földönkívüli konfliktusokról szól az emberiség evolúciójának manipulálására tervezett és ellenőrzött politikai eliteken keresztül.

Dr. Brown ezután felhívja a figyelmet a Világok Galaktikus Föderációjának hosszú távú részvételére az emberi ügyekben, és hogy mit jelent ez:

"Nyilvánvaló, hogy a Világok Galaktikus Föderációjában sokan az emberiséget egy olyan projekt sikeres végeredményének tekintik, amelyet evolúciós szempontból már régen elkezdtek. Valószínűleg olyan, amely sok genetikai és kulturális manipuláció és adaptáció eredményeként jött létre hosszú évek alatt. Mi a gyermekeik vagyunk, törődnek velünk és meg akarnak védeni minket, de mit tenne bármelyik szülő, ha a gyermek nem akarja, hogy segítsenek neki? Minden szülőnek el kell engednie, hogy gyermekei meghatározhassák saját előremutató útjukat, de ha a gyerekek nyíltan felismerik az előttük álló kihívásokat, és ha ugyanazok a gyerekek szüleikhez fordulnak segítségért, akkor a szülők nem akarnának-e segíteni saját gyermekeiknek?

Tehát ez a kulcs. A legnagyobb gátló tényező, amellyel a Világok Galaktikus Föderációja most szembesül, a belső nézeteltérés. Ha erősen összefognak és segíteni akarnak az emberiségnek a szükség órájában a nagyon fenyegető és ellenséges agresszorok ellen, akkor értelmes sikerrel tehetnek valamit."

Az az elképzelés, miszerint egy vagy több földönkívüli civilizáció felelős az emberiség teremtéséért vagy létrehozásáért, Erich von Daniken úttörő, "Az istenek szekerei" című 1968-as könyvéig nyúlik vissza. Mások is követték, köztük Zecharia Sitchin, "A 12. bolygó" (1976) írója, aki a suméroktól és máshonnan származó ősi feljegyzések alapján jelentős figyelmet szentelt a földönkívülieknek, akik genetikailag létrehozták emberi őseinket.

Dr. Brown távolbalátó csoportjának elemzése szerint a Világok Galaktikus Föderációja nagyon hosszú ideje részt vesz az emberi történelemben, és része volt az emberiség genetikai magvetésének. De van-e egynél több olyan barátságos földönkívüli csoport, amely megpróbálja segíteni az emberiséget, amelyek közül néhány részt vett hosszú távú géntechnológiai kísérletekben? (2)

Folytatás a második részben...

(1) - https://farsight.org/FarsightPress/GFW
(2) - https://exopolitics.org/remote-viewing
Név

3D nyomtató,49,432 Hz,1,51-es körzet,35,52-es körzet,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,5,adattárolás,9,adósság,21,Afganisztán,29,Afrika,129,agy,298,agykontroll,28,Akasa-krónika,4,akkumulátor,78,alagút,1,alakváltó,1,alapjövedelem,24,Alaszka,22,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,3,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,4,állati tudatosság,36,állatvilág,562,allergia,13,álmatlanság,3,álom,51,alumínium,7,alvás,55,alvási paralízis,2,Amazonas,8,Amerika,1677,aminosav,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,479,angyal,11,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,94,antianyag,3,antibiotikum,7,antigravitáció,32,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,25,anyagtudomány,79,anyaméh,2,anyatej,1,Apollo,6,arany,204,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,Argentína,34,Arisztotelész,1,árja faj,1,arkhónok,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,13,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,8,Asszíria,3,aszteroida,51,asztma,1,asztráltest,21,asztrológia,5,ateizmus,1,Atlantisz,40,átok,4,atombomba,102,atomenergia,81,atomok,5,átverés,1,aura,11,Ausztrália,187,Ausztria,31,autizmus,18,autó,35,autokrácia,1,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,26,Ázsia,58,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,2,Bajkál-tó,1,baktérium,44,baleset,32,Banglades,1,Bankrendszer,467,bányászat,27,barlang,36,barlangfestmény,6,barlangrajz,4,bázisugrás,1,Belgium,29,Belize,3,belső hang,6,Benedek pápa,44,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,6,beszéd,9,betegség,660,Bhután,3,Biblia,90,Bilderberg,20,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológia,1,biológiai fegyver,4,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,7,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,10,boldogság,25,Bolívia,22,bolygómérnökség,6,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,10,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,17,bőrszín,3,Brazília,92,Brbados,1,BRICS nemzetek,100,bronzkor,1,Buddha,19,buddhizmus,16,Bulgária,9,bunker,3,bűnözés,1,cannabis,83,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,35,chip,1,CIA,395,Ciprus,5,Costa Rica,7,cukor,18,cukorbetegség,19,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,10,csend,1,Csernobil,8,csillagászat,222,csillagkapu,3,csillagkép,5,Csillaggyermek,3,csoda,8,csont,3,csontritkulás,2,Dagesztán,1,Dalai láma,13,Dánia,36,DARPA,17,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,6,déjà vu,1,Dél-Afrika,32,Dél-Korea,95,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,71,digitális társadalom,5,diktátor,8,diktatúra,18,dimenziók,62,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,31,DNS,312,dogonok,1,dohányzás,18,dokumentumfilm,1081,dolmen,1,Donald Trump,241,döntés,2,drágakő,8,drón,63,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,5,Ecuador,21,édesítőszer,1,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,746,éghajlat,162,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,16,Egyiptom,283,Einstein,78,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,95,elektromos autó,130,elektromos hajó,4,elektromos impulzus,3,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,14,elektromos motor,14,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,8,elektroszmog,44,élelmiszer,206,élet a halál után,139,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,76,elmezavar,5,Elon Musk,53,élővilág,56,előző élet,14,elveszett nyelv,4,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,24,emberáldozat,9,emberi jogok,3,emberi nyelv,31,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,205,emberkereskedelem,2,emlékezet,55,empátia,14,Enceladus,1,energia,103,energiafegyver,5,ENSZ,154,epilepszia,4,építészet,385,erdősítés,22,erdőtűz,2,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,27,érzelmek,152,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,16,ESA,33,esküvői ruha,1,esőerdő,20,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,15,Észtország,9,étel,181,Etiópia,13,Etruszkok,3,Eurázsia,6,Európa,334,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,111,évszakok,2,exobolygó,34,extrém időjárás,86,ezüst,6,fa,75,Facebook,4,fájdalom,30,fakír,1,FBI,84,FED,131,fegyver,37,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,3,fejlődés,331,fekete lyuk,42,feldolgozott étel,20,félelem,114,fém,29,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,16,fény,118,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,19,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,8,Ferenc Pápa,90,ferrofluid,1,fertőzés,1,fiatalság elixírje,17,film,360,filozófia,3,Finnország,34,fizika,93,fluorid,4,fóbia,4,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,36,fotó,71,foton,11,fotoszintézis,2,Föld,601,föld alatti város,9,földalatti bázis,49,földcsuszamlás,1,földgáz,11,földönkívüliek,754,földrengés,86,Fönícia,1,Franciaország,299,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,21,fúziós reaktor,24,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,26,galaktikus föderáció,54,galaxis,67,gáz,23,genetika,217,génmanipuláció,19,génszerkesztés,2,geoglifa,10,George Orwell,1,geotermikus energia,4,gerinc,4,Ghána,3,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,19,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,138,globális lehűlés,68,GMO,34,gnoszticizmus,1,gomba,23,gondolatátvitel,1,gondolatolvasás,15,gondolkodás,1,gonosz,14,gömbvillám,4,Görögország,78,grafén,10,gravitáció,31,gravitációs hullám,7,Grönland,19,Grúzia,2,Guatemala,17,Günther Wiechmann,1,gyémánt,21,gyermekfejlődés,243,gyermekmunka,2,gyógyítás,332,gyógynövény,83,gyógyszeripar,155,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,20,háború,534,hacker,4,hadi fejlesztés,99,haj,5,hajóroncs,23,hajszín,4,halál,106,halálközeli élmény,41,halhatatlanság,13,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,12,hang,47,hangterápia,6,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,29,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,35,hidrogén,13,hieroglifa,12,higany,2,Himalája,8,hipnózis,10,hírek,2183,hírszerzés,2,hit,16,Hold,243,holdbázis,21,holdfogyatkozás,4,holdjáró,14,Hollandia,80,holografikus univerzum,29,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,6,Hongkong,6,hormon,15,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,6,húrelmélet,4,hurrikán,7,húsevés,9,Húsvét-sziget,4,hüllő,19,Hüperborea,1,idegen elrablás,76,idegen lény,374,idegen technológia,262,idegsejt,9,idézet,3,idő,49,időgép,17,időhurok,1,időjárás,80,időjárás módosítás,57,időjárási fegyver,18,időkapszula,4,időkristály,1,időutazás,58,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,11,illóolaj,6,illúzió,10,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,22,India,180,indián,16,indigó gyerekek,11,Indonézia,51,influenza,4,információ,2,ingyen energia,104,Inkák,17,inkarnáció,2,intelligencia,52,internet,67,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,92,Iraki Kurdisztán,2,Irán,166,írás,6,irídium,1,Írország,18,iskola,59,ISON üstökös,1,ISS,57,Isten,158,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,ízlelés,1,izom,1,Izrael,405,James Tyberonn,1,Japán,554,járvány,370,játék,6,jég,56,jéghegy,1,jégkorszak,19,Jemen,10,Jézus,60,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,30,jóga,5,jógi,1,Jordánia,17,jóslat,35,jövőbelátás,37,Jugoszlávia,3,Jupiter,33,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,139,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,36,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,13,katonai technológia,130,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,12,kemoterápia,6,kender,75,Kenya,9,kerámia,2,Kereszténység,95,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,6,kibernetika,1,kiborg,4,kihalt faj,61,kiméra,2,Kína,954,kincs,15,kísérlet,39,kísértet,6,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,43,klónozás,21,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,28,kommunikáció,83,Kongó,2,korall,8,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,603,környezetszennyezés,234,környezetvédelem,198,Közép-Amerika,4,közlekedés,248,közösség,4,kráter,8,kreativitás,8,kreditrendszer,1,Kréta,1,Krím,4,kriptid,1,kriptovaluta,48,kristály,34,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,9,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,78,Kuvait,9,kvantumfizika,148,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,48,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,6,légkör,16,légzés,12,lélek,120,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,413,Lemúria,3,Lengyelország,56,létezés,7,Lettország,1,levegő,64,levitáció,7,lézer,48,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,27,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,17,magány,8,mágia,8,mágnes,1,mágneses mező,72,mágneses portál,1,Magyarország,168,magyarság eredete,9,Maja leletek,47,maja naptár,4,májbetegség,2,Malajzia,15,Mali,1,Málta,4,mamut,9,Mandela effektus,3,manipuláció,11,manó,1,Marokkó,1,Mars,203,Mars Curiosity,21,Marshall-szigetek,2,marsjáró,14,matematika,17,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,87,meditáció,125,médium,1,megalit,34,megfigyelés,40,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,6,megújuló energia,149,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,58,menedék,2,mentális betegség,40,mennyország,49,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,34,Merkúr,10,messiás,1,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,186,metaanyag,2,meteor,61,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,133,mezoamerika,3,Mezopotámia,11,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikroba,2,mikrohullám,4,mitológia,3,mítosz,2,mkultra,18,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,25,múmia,82,munka,24,mutáció,12,műanyag,87,műhold,95,műtét,5,művészet,198,nagylábú,6,nanotechnológia,38,Nap,240,napciklus,4,napelem,51,napenergia,161,napfény,101,napfogyatkozás,11,napfolt,10,napkitörés,6,Naprendszer,186,napszél,18,naptár,1,NASA,355,NATO,131,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,439,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,10,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,46,Nostradamus,8,növények,262,növényvédőszer,40,NSA,45,nukleáris energia,56,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,184,obeliszk,1,obszervatórium,5,óceán,56,okkultizmus,3,okostelefon,38,oktatás,64,olaj,73,olajfüggőség,36,Olaszország,196,Olmékok,5,oltás,183,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,27,Orionidák,1,Oroszország,1239,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,307,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,7,ördögűzés,8,öregedés,55,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,18,öröklés,1,öröklődés,30,ősi civilizációk,423,ősi gyógyítók,5,ősi szöveg,71,ősi technológia,183,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,21,őssejt,21,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,18,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,6,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,96,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,33,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,318,pénz,477,Peru,91,perzsák,2,Phobos,3,pihenés,1,piramis,116,platina,4,plazma,9,Plejádok,4,Plútó,3,pokol,8,polgárháború,1,Polinézia,2,poltergeist,2,pólusváltás,13,Popper Péter,1,porördög,1,portál,1,Portugália,23,prekogníció,3,prófécia,23,propaganda,10,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,13,pszichokinézis,7,pszichológia,53,Puerto Rico,9,pulzár,1,rabszolgaság,8,radioaktív,8,rákbetegség,158,reaktor,2,régészet,807,reiki,1,reinkarnáció,31,rejtélyek,625,rémálom,1,rendőrállam,75,replikátor,1,reptilián,17,repülés,208,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,18,robotok,147,ródium,1,Római Birodalom,63,Románia,19,Roswell,38,rovarok,2,rovarölő,8,rovásírás,3,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,9,sárkányok,1,sarki fény,9,Sátán,22,sav,1,schumnann frekvencia,6,sci-fi,214,sellő,6,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,45,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,20,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,13,Spanyolország,111,spiritualitás,360,sport,35,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,16,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,43,sugárzás,54,sumérok,10,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,65,Svédország,60,szabad akarat,6,szabadság,8,szag,7,számítástechnika,156,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,6,szarkofág,12,Szaturnusz,30,Szaúd-Arábia,115,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,58,szellem,7,szellemek,68,szem,53,szembetegség,24,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,18,szent geometria,1,Szerbia,12,szerelem,11,szeretet,57,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szerzetes,1,szfinx,9,sziámi iker,1,sziámi ikrek,2,Szibéria,57,Szicília,3,sziklarajz,10,szimbiózis,1,Szingapúr,25,szinkronicitás,5,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,9,Szíria,324,szív,49,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,90,szökőár,13,Szudán,7,szuperkontinens,9,szupernóva,3,szülés,7,születés,39,Tádzsikisztán,1,Tajvan,16,találmány,41,táltos,1,tanítások,38,tanulás,49,Tanzánia,3,táplálkozás,89,tarot,1,társadalom,129,távolbalátás,28,technológia,1223,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,4,telepátia,45,teleportálás,15,teleszkóp,30,telomer,7,temetkezés,2,tengeralattjáró,24,tengervíz,240,teremtés,40,terhesség,3,téridő,17,térkép,6,térmeghajtás,1,természet,453,természetfeletti,51,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,94,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,16,testhőmérséklet,3,testmódosítás,3,testmozgás,7,tetoválás,6,Thaiföld,23,Tibet,21,Timbuktu,1,Titán,1,titkos tanítások,1,titkos társaságok,428,titkos űrprogram,144,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,8,torpedó,1,tömegmédia,74,Törökország,173,történelem,1000,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,98,tudatalatti,78,tudatmódosítás,20,tudatos álom,25,tudatosság,754,tudomány,1048,túlnépesedés,7,túlvilág,121,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,3,tűzönjárás,1,ufo,811,UFO felfedés,87,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,368,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,112,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,Uganda,1,új,10493,új pénzügyi rendszer,370,Új-Zéland,34,újrahasznosítás,63,Ukrajna,135,ultrahang,8,Univerzum,237,Uránusz,7,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,8,utazás,5,űrállomás,37,űrbányászat,2,Üreges Föld,28,űrfegyver,4,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,574,űrlift,2,űrsikló,1,űrszemét,9,űrtechnológia,219,űrutazás,146,űrverseny,10,üstökös,17,üveg,8,üzenetek,63,vakcina,184,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,257,valóság,43,vámpír,4,Vatikán,180,vécépapír,1,vegetáriánus,12,végítélet,2,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,70,vegyi fegyver,18,véletlen,1,Venezuela,51,Vénusz,25,vér,39,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,9101,videojáték,15,Vietnam,19,viking,14,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,14,villám,23,virtuális valóság,14,vírus,249,vitamin,17,víz,334,vízenergia,11,víznyelő,12,Vlagyimir Putyin,321,vonat,7,vulkánkitörés,78,Wi-Fi,16,WikiLeaks,42,x-akták,22,zaj,5,Zambia,1,zene,54,zeneipar,4,Zimbabwe,5,Zsidóság,33,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A Farsight Intézet távolbalátókkal próbálta kideríteni, hogy kikből áll a Világok Galaktikus Föderációja és mik a céljaik
A Farsight Intézet távolbalátókkal próbálta kideríteni, hogy kikből áll a Világok Galaktikus Föderációja és mik a céljaik
https://1.bp.blogspot.com/-BYa5fwqtBSs/YN37L53GfUI/AAAAAAAA_2s/11aPtM57PFQaNF7UEq9hjTMoGcmpm6kegCNcBGAsYHQ/s16000/vil%25C3%25A1gok-galaktikus-f%25C3%25B6der%25C3%25A1ci%25C3%25B3ja-f%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek-idegen-l%25C3%25A9ny-video-k%25C3%25B6nyv-j%25C3%25B3indulat%25C3%25BA-ellens%25C3%25A9ges-reptili%25C3%25A1n-orion-sz%25C3%25B6vets%25C3%25A9g-emberis%25C3%25A9g-2021-%25C3%25BAj-vil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BYa5fwqtBSs/YN37L53GfUI/AAAAAAAA_2s/11aPtM57PFQaNF7UEq9hjTMoGcmpm6kegCNcBGAsYHQ/s72-c/vil%25C3%25A1gok-galaktikus-f%25C3%25B6der%25C3%25A1ci%25C3%25B3ja-f%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek-idegen-l%25C3%25A9ny-video-k%25C3%25B6nyv-j%25C3%25B3indulat%25C3%25BA-ellens%25C3%25A9ges-reptili%25C3%25A1n-orion-sz%25C3%25B6vets%25C3%25A9g-emberis%25C3%25A9g-2021-%25C3%25BAj-vil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2021/07/a-farsight-intezet-tavolbalatokkal.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2021/07/a-farsight-intezet-tavolbalatokkal.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy