Archive Pages Design$type=blogging

­

Az "Isten ostorának" tartott Attila sírja 1500 éve ismeretlen helyen van, de léteznek nyomok, melyek talán elvezetnek hozzá

Budapesttől keletre egy lapos, fátlan síkság található legelőkkel, szarvasmarhákkal és birkákkal, ahol a vaddisznók a Tisza mentén a  moc...


Budapesttől keletre egy lapos, fátlan síkság található legelőkkel, szarvasmarhákkal és birkákkal, ahol a vaddisznók a Tisza mentén a  mocsaras vizes élőhelyeket lakják, és a távoli délibáb vibrál a napfényben. Valahol ezen a hatalmas, 30 ezer négykilométeres területen, melyet északról és keletről a a Kárpátok komor hegyei szegélyeznek, ami számunkra az Alföldet vagy Nagyalföldet jelenti, nyugszanak a hun Attila csontjai.

Attila, a legnagyobb hun király, aki az 5. században egyesítette a törzseit, hogy megrémítse az omladozó Római Birodalmat, és aki közel került ahhoz, hogy a felét leigázza, egy olyan királyság uralkodója volt, amely a Dunától Dél-Oroszországon és a Don folyón keresztül terjedt a Dnyeszterig, és a Fekete-tenger felől egészen a fehéroroszországi Pripjaty-mocsarakig terült el; ez az ember most egy jelöletlen sírban fekszik, amelyet soha nem találtak meg.

Van valami oka annak, hogy Attila sírja eltűnt a történelemből. Talán szándékosan elrejtették, hogy megakadályozzák a maradványainak meggyalázását. Vagy talán azért, hogy megvédjék a vele együtt eltemetett kincset, többek között egy olyan alázatos pásztortól kapott ajándékot, amelybe nyájának egyik üszője lépett bele, Mars hadistenének szent kardját, amely megjövendölte a világ uralkodójának felemelkedését.

Bármi is legyen a motiváció, azokat a férfiakat, akik 15 évszázaddal ezelőtt kiásták a sírját, a szolgákat, akik parancsot kaptak, hogy vigyék egy titkos helyre, amit csak ők ismertek és ott temessék el, a hun uraik meggyilkolták, miután elvégezték a munkájukat. Ez azért történt, hogy biztosítsák, hogy a titkot soha nem fedezi fel senki, és a sírt nem találják meg.

Attila neve azonban fennmaradt, melyet a nyugati világban sokan a dühöngő brutalitás megtestesülésének tartottak, "Isten ostorának," ami arra késztette a jó keresztényeket, hogy Isten haragját lássák a pusztításban a saját bűneik miatt. Magyarországon mi a hőst látjuk benne. Bár kevés kapcsolatunk maradt a hunokkal, akik egyszer elfoglalták országunk földjét, mégis sokan adják az Attila nevet fiú gyermeküknek, és néhány falu bizton állítja, hogy ott található a hírhedt hadúr temetkezési helye, bár erre semmi bizonyíték nincs.


Még egy Budapesten kívüli projekt is volt, hogy újjáépítsék a palotáját. A világ minden tájáról származó régészek, történészek és kincsvadászok még mindig keresik a sírját, azon kétségbeesett reményre támaszkodva, hogy egy ásatási helyszínen felfedezett régi csontok az övéi lehetnek és kiérdemelhetik az Attila a hun sírjának felfedezői dicső címet.

Attilát a méltóságteljes viselkedés emberének tartották, széles mellkasa és nagy feje, kicsi szemei és lapos orra volt. A bőre, mint a hunok többségének sötétebb volt, mint a rómaiaké vagy a gótoké, szakálla pedig vékony volt és szürkés színű. Egy ünnepi vacsora alkalmából a palotába látogató rómaiak küldöttségével elfogyasztott lakoma során ő inkább egy egyszerű fatányérból evett és egy fából készült kupából itta a bort, miközben vendégeinek nagyszerűen elkészített ételeket és italokat kínált ezüst tálakon és aranyból és ezüstből készült serlegekből.

Egyszerűen öltözött, és a többi huntól eltérően sem a kardja, sem a csizmája, sem a lovas kantárja nem volt díszítve arannyal vagy ékszerrel, vagy valami értékes dologgal. Az ünnepi vacsorán egy előadóművész előadása közben nem nevetett, és arckifejezése szenvtelen maradt, amíg meg nem érkezett a legfiatalabb fia, akihez szorosan közel húzódott és "szelíd szemmel" nézett rá.

Atilla 453-ra néhányszor kudarcot vallott, de valószínűleg visszaszerezte státuszát a birodalomban, majd új feleséget vett el.

A lányt Ildikónak hívták, egy fiatal német volt a burgundi törzsből. Az esküvő a palotájában zajlott. Egy nagy ünnepség és a sok ivás éjszakája után csatlakozott az új feleségéhez a hitvesi ágyban. Valamikor az éjszaka során elájult a bortól, és ebben az állapotban az orrában lévő egyik ér elpattant, ami komoly vérzést okozott. Rendes körülmények között a vér egyszerűen kifolyt volna az orrából, de inkább a torkába jutott, amitől megfulladt és meghalt.


Másnap reggel, amikor nem lépett ki a szobájából, a királyi kísérők betörtek hozzá és holtan találták a véres ágyon, mellette sírt az új felesége. A hun törzs minden tagja gyászolni kezdett. Bánatukban levágták a hajukat, a férfiak karddal és késsel mély sebeket ejtettek a saját arcukon mondván, hogy egy ilyen híres harcost nem gyászolhatják a nők szomorú sírásával, csak a férfiak vérével. Ildikót, a fiatal menyasszonyt meggyanúsították a meggyilkolásával, és bár sok pletyka kelt szárnyra, semmit sem tudtak bizonyítani.

A testét egy selyem sátorba helyezték egy sík helyen, ahol az emberek megnézhették, miközben a hunok legjobbjai körbejártak a sátor körül, és pogány vallásuk szokása szerint temetési gyászéneket kántáltak. Meggyászolták, megsiratták és a legenda szerint arany, ezüst és vas koporsóba helyezték, majd az éjszaka leple alatt eltemették. A sírba drágaköveket és díszeket, valamint fegyvereket helyeztek el, amelyeket trófeaként elkobzott a csatában legyőzött ellenségeitől, és talán a Mars kard is köztük volt.

Aztán, mihelyt a királyt eltemették, a sírásókat lemészárolták, akik egyedül ismerték a sír titkos helyét.

Bár Attila sírhelye ismeretlen maradt, a történészek úgy vélik, hogy nem lehet messze a palotától, ahol meghalt. Sajnálatos módon senki nem tudja pontosan, hogy hol volt Attila udvara, és csak egyetlen ismert beszámoló van a hun fővárosba vezető útról.

Az írója egy Priszkosz nevű római volt, aki a konstantinápolyi császári kormányban szolgált II. Theodosius uralkodása alatt köztisztviselőként és krónikásként. Priszkosz is tagja volt a 449-es hírhedt küldöttségnek, amelyben Atilla egyik leendő gyilkosa is ott volt, bár Priszkosznak nem volt tudomása a szerepéről ebben a kudarcba fulladt kísérletben.


Priszkosz beszámolójából lehetséges, hogy kikövetkeztethető, hogy hol lehetett a palota. Az általa hagyott nyomok már évszázadok óta izgalomban tartják a történészeket és a kíváncsi kutatókat. Priszkosz és a többiek Konstantinápolyból indultak és 13 nap múlva jutottak el a Serdica nevű városba, amely ma Bulgária fővárosa, Szófia. Serdicaból Naissusba utaztak, a mai Nisbe Szerbiában, melyet nagy káoszban találtak egy mészárlást követően. A Duna felé indultak és ebben az irányban távoztak Naissusból, majd öt napos út következett, Priszkosz szerint. A folyóparttól egy kis távolságra megálltak egy tiszta helyszínen, mert a folyópart felé vezető terület tele volt a mészárlásban elhunyt férfiak csontjaival.

Másnap egy rövid kitérőt tettek, hogy találkozzanak a tartományi erő római parancsnokával, majd nyugatnak vették az irányt a Duna felé. Útközben eltévedtek, de sikerült visszatérni a nyugati irányba, és végül egy erdős síkságra jutottak a folyó közelében, valószínűleg nem messze Viminacium városától, a mai szerb Kostolactól. Ezután átszállította őket egy barbár révész a Dunán egy fából készült hajón, amelyet egyetlen fa törzséből készítettek.

Miután átkeltek a Dunán, hun területre értek. Négy napig utaztak hun kísérettel az ország északi részeire, átkelve három hajózható folyón, a Drecconon, a Tigason és a Tiphesason. Senki sem tudta azonosítani ezeket a neveket, noha sokan úgy vélik, hogy a Tigas a nagy kelet-magyarországi Tisza folyóra utal, amely a második legnagyobb folyó a Duna után, a másik pedig a Körös lehetett. A követség még hét napon át folytatta útját más folyókat keresztezve egészen addig, amíg végül egy nagy faluba meg nem érkeztek, amely kis faházakból és csak egy kőszerkezetből, egy nyilvános fürdőből állt, és az egész közösséget egy fából készült fal vette körül. Ez volt a hun főváros, Attila palotája.

Ha Priszkosz valóban átkelt a Tiszán és a Körösön a hétnapos út során Nistől nyugatra, akkor Attila palotája és a falu, amely otthonául szolgált, talán valahol Kelet-Magyarországon lehetett a Tisza és a Duna között. Priszkosz megjegyezte, hogy a hunok által használt fát és követ máshonnan hozták, mivel a település közelében ezek nem léteztek. Ez még mindig így van az Alföldön.


Priszkosz azt is megemlíti, hogy miután átlépték a három folyót, a követség egy olyan helyre ért, ahol régen a gót királyt, Vidigoia-t gyilkolták meg az álnok szarmaták. Attila palotája nem volt nagy távolságra a legendás helytől. Vidigoia, akinek a neve máshol nem szerepel a történelemben, egy rég elveszett gót monda tárgyát képezte, és bár feltételezhető, hogy a szarmata-gót háborúkban több mint száz évvel Priszkosz utazása előtt meggyilkolták, semmi többet nem tudunk erről az emberről, sem arról a helyről, ahol meghalt.

Egy ősi történész megjegyezte, hogy Attila sírjának ásóit meggyilkolták, hogy a vele együtt eltemetett kincseket megóvják az emberi kíváncsiságtól. Az ősi egyiptomiak is nagy gazdagsággal temették el a halottaikat, de úgy döntöttek, hogy hihetetlen élettartamú emlékművekkel jelölik a helyszíneket, és ezáltal kitették őket a rablás veszélyének.

A hunok azonban úgy tűnik nem törődtek az utókor vagy a jövő generációinak csodálatával, és nem hagytak ránk írásos feljegyzést az életükről. És miközben nagy erőfeszítéseket tettek annak biztosítására, hogy Attilának mindene meglegyen a túlvilági életben, látszólag nem érdekelte őket, hogy lelkének halhatatlanságát sírkő vagy egy nagy szentély formájában megünnepeljék, és nem hagytak semmi kézzelfoghatót a jövő számára.

Attila halála után a birodalma a fiaira szállt, akik egymással harcoltak az örökségért. Ezek a összecsapások arra ösztönözték a németeket, akik régóta a hunok alattvalói voltak, hogy fellázadjanak. Felkelésük a mostanra ismeretlen Nedao folyó közelében, valahol Dél-Magyarországon csúcsosodott ki. Ezen a napon a hunok elvesztették birodalmukat.

476-ban a nyugati császárt, Romulus Augustust leváltották, és így ért véget a Nyugatrómai Birodalom. De a hunok, akik a végső halálos csapással voltak elfoglalva, addigra már szétszóródtak, és az idő múlásával Attila népének maradványai is eltűntek.


loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 2
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antibiotikum antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve bőrszín Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA esküvői ruha Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Etruszkok Eurázsia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Fönícia Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés haj hajóroncs hajszín halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii házasság hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jezsuita jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok Kelták kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás látomás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Malajzia Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia munka mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó önvezető motor ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság vámpír Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Az "Isten ostorának" tartott Attila sírja 1500 éve ismeretlen helyen van, de léteznek nyomok, melyek talán elvezetnek hozzá
Az "Isten ostorának" tartott Attila sírja 1500 éve ismeretlen helyen van, de léteznek nyomok, melyek talán elvezetnek hozzá
https://2.bp.blogspot.com/-Z1wNN6et_sQ/WuyU9iYtUhI/AAAAAAAAte0/qzs4zgdpuGgmWEovnP8AbzjVL-ByYcdnACLcBGAs/s1600/attila%2Bhun%2Bkir%25C3%25A1ly%2Bisten%2Bostora%2Bmagyarorsz%25C3%25A1g%2Br%25C3%25A9g%25C3%25A9szet%2Bt%25C3%25B6rt%25C3%25A9nelem%2Bs%25C3%25ADr%2Bkutat%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bfilm%2Bdokumentumfilm-r%25C3%25B3mai%2Bbirodalom-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Z1wNN6et_sQ/WuyU9iYtUhI/AAAAAAAAte0/qzs4zgdpuGgmWEovnP8AbzjVL-ByYcdnACLcBGAs/s72-c/attila%2Bhun%2Bkir%25C3%25A1ly%2Bisten%2Bostora%2Bmagyarorsz%25C3%25A1g%2Br%25C3%25A9g%25C3%25A9szet%2Bt%25C3%25B6rt%25C3%25A9nelem%2Bs%25C3%25ADr%2Bkutat%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bfilm%2Bdokumentumfilm-r%25C3%25B3mai%2Bbirodalom-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/05/az-isten-ostoranak-tartott-attila-sirja.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/05/az-isten-ostoranak-tartott-attila-sirja.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete