Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész folyt...

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész folytatása

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-felfedi-az.html

Kérdés: Le tudnád írni azon emberek csoportjait, akik részt vettek a kezelőiddel, programozóiddal és az együttműködő tudósokkal kapcsolatos tapasztalataidban ezekben az időutazás, teleportálás és más kísérleti projektekben, melyekben felhasználtak?

Aug: Minden műveleten belül van egy, vagy egy csoport egyén, akik készek arra, hogy teljesítsék a célt. Aztán ott vannak a katonák, akik ezen ügynökök körül dolgoznak, akiket kiképeztek és felkészítettek arra, hogy figyelemmel kísérjék kívülről a műveletet, és biztosítsák, hogy minden ellenőrzés alatt álljon, amennyire csak lehetséges. Ott vannak a tudósok, tanácsadók és magas rangú katonatisztek, akik felügyelik az egész folyamatot. Emberek.

Ahogy arról szó esett a közelmúltban, fejlett fajok egyre aktívabbá váltak, ahogy ezek a műveletek megjelentek. Más fajok gyakran kapcsolódnak valamilyen részben ezekhez a műveletekhez. A fejlett fajokat jelenleg jobban érdekli, hogy az emberiség az igazságot tudva boldogul, mintsem szenvedjen a csalástól és utórengéseitől, amiért nem ismerik az igazságot.

Kérdés: Tesla kutatásának mely aspektusa van összhangban az időutazó és teleportálási technológiával és az ingyen energiával?

Aug: Ezen technológia minden szempontból kapcsolatban áll Tesla felfedezéseivel. Tesla tudását és technológiáját megszerezve különböző módon került használatra a programozott változások megfigyelésére az időben, térben és a tudatban. Az idő és a tér összefonódik a tudattal, és egyiket befolyásolva hatást lehet gyakorolni a többire. Ezek a Tesla impulzus hullám generátorok, amelyek létrehoznak egy szent geometrikus mintát és frekvenciaugrások segítségével működnek, előállítva egyfajta mozgást a magasabb térben, amelyet azután úgy hangolnak és irányítanak, hogy változást idézzenek elő a tér/idő elektromágneses mező spektrumában a generátor mezőjének bizonyos területein belül.

Kérdés: Mi a helyzet a földönkívüliekkel, hogyan értetted meg, hogy kik és mik ők? Kik a rosszindulatúak, a genetikailag leromlottak, és kik a jóindulatúak?

Aug: Vannak szintetikusan megtervezett lények, melyeket kifejlesztettek. Vannak számítógépes intelligenciák, melyeket szintén kifejlesztettek. Vannak emberek leromlott DNS spektrummal, akik különböző formákban mutálódhattak a technológia, valamint más folyamatok miatt, amelyek befolyásolják/felgyorsítják a DNS-t. Földönkívülinek azokat tartjuk, akik nem a Földről származnak. Ezeknek a lényeknek nincs szükségük fizikai testre, hogy ebben a tér/időben éljenek, és ezért nekik nem kell tőlünk semmi. Azok a lények, akiknek anyagokra vagy energiára van szükségük az embertől, nem a Földön kívülről származnak, és ezért nem igazán földönkívüliek. Láttam különféle genetikailag átalakult lényeket, akik ezen gépek közelségének eredményeként mutálódtak.

Van egy szintetikus intelligencia, amely mutáns szintetikus organizmusok különböző formáit hozta létre. Ezek a lények ezen technológia révén genetikailag programozottak és továbbfejlesztettek különböző szintű működésekhez, amely elindít egy szükséges érzelmi és pszichológiai választ, amely elősegíti ennek a rendszernek az irányítását. Ezek nem földönkívüliek, hanem szintetikus organizmusok, melyeket mutációk és mesterséges intelligencia révén terveztek meg. Ezek egyfajta pszichedelikus/mesterséges megváltozott tudatállapotot vagy hipnózist használnak, hogy felismerjék a szembenálló tudatosságot, és mesterséges válaszokat és látomásokat hozzanak létre, hogy behódolásra manipulálják az egyént. Egyesek azt mondják, hogy a rosszak a jók, mások szerint a jók a rosszak. Amennyire én tudom, a Szürkéket interdimenzionális utazáshoz használják. Minden fizikai lény fizikálisan szeretne létezni a bolygón.

A rangsor a földönkívüli és a magasabb dimenziójú spektrumban létező idegen fajok között abból a képességből figyelhető meg, ahogy képesek megváltoztatni és lebontani a térbeli és időbeli környezetet, a képességből ahogyan áthaladnak vagy létrehoznak egy teljes idővonalat és Univerzális átjárókat.

A földönkívüliek képesek átjárókat és idővonalakat létrehozni, az "idegenek" technikailag csak egy vagy kettő (vagy valamilyen véges szám) felett akarnak befolyást gyakorolni, és az eszközök és módszerek, melyeket használnak mindig azt eredményezik, hogy egyik felett sincs hatalmuk, és önmaguk vagy mások rabszolgájaként cselekednek. Az egyetlen módja, hogy "magasabbra" jussunk a dimenzionális perspektívában, ha egyformán értékeljük az ént és a Világegyetemet, és nem elpusztítva vagy egyensúlytalanságot okozva az általános mintázatban.


Kérdés: Mi a helyzet a magasabb szintű emberekkel, akik magasabb dimenziókban vannak?

Aug: Az emberek az idővonaluk és terük őrzői. Van egy egymáshoz kapcsolódó csoportja az emberi lényeknek, akik bejutottak az idő és tér 5. és potenciálisan 6. dimenzionális természetébe, akik az összeesküvés és a sötétek befolyása felett állnak - az önmagukat szolgáló idegenek felett, akik nem képesek felfogni az Univerzum és a tudatosság valódi természetét, és mindig az alacsonyabb dimenziós mátrixokon belül rekednek, amikor alacsony dimenziós módon próbálnak meg kölcsönhatásba lépni a magasabb lényekkel. Feladva ezeket a régi irányító mechanizmusokat ezek a lények lehetővé teszik maguk számára a biztonságos folyosót a magasabb dimenziókba. Ugyanannak a mintának a folytatása nem vezet magasabb mintákhoz, és csak az egyén hozhatja létre, vagy alakíthatja át önmagát.

Ez a kezdete a szív-tudat minta újbóli elfogadásának, amely feloldja a régi minta határait, és átvezet a harmóniába. Lehetnek földi változások, de az emberiség tudatossága jelenleg egy olyan spirituális tudati mintába költözik be, ahol a konfliktusokat és a hiányt egyfajta illúzió alapú létezésnek látjuk.

Aztán ott vannak az embernél fejlettebb lények, akik megtanulták az együttérzést és az értelmet a vak mohóság és vágy helyett a fejlett technológiák használatában, az űr- és időutazásban. Ezek az entitások, ezek a spirituális beállítottságú lények képesek teljes idővonalakat újból létrehozni, és látszólag számos alkalommal mozdították el az emberiséget párhuzamosan a spirituálisan tudatos emberi lényekkel, akik azon dolgoznak, hogy felszabadítsák az emberiség szellemi energiáit az összeesküvés és a sötét entitások által létrehozott mesterséges idővonalak alól. Minél alacsonyabb a dimenzió hipertérbeli nézetből, annál inkább korlátozott a fizikai test és szükséges a tapasztalat. Minél magasabb a dimenziós nézet, fizikailag annál kevésbé korlátozott, és annál energikusabbá válik az én, a test és az elme. A fizikai lényegében éterikus folyadékká válik.

A sötét entitásokat és az összeesküvést ehhez képest elvakítja egyfajta lelki sötétség, ami a vámpír módszerek szükségességét okozza, és mindig csökkenti azon lehetőségek összességét, ami előáll az idővonalukban, míg az energia és idővonal "terének" kihúzását kell megszervezni egy vámpír folyamat révén más, gyakran ártatlan és tiszta lénnyel szemben.

Az emberiségnek mindig van szabad akarata, amit nem kerülhet el, és a magasabb sűrűségű lények megfigyelik/érvényesítik ezt a folyamatot. Mindenkit néznek, ez egy hatalmas nagy kísérlet és senki sem hal meg. A lelkeket egy magasabb dimenziós szintről figyelik még most is, amikor a lelkek jelenleg egyfajta időhurok ciklusban vannak, melyet az összeesküvés hozott létre a fejlett lélek és idő/tér technológia nem megfelelő használata révén.

A magasabb dimenziókat nem láthatják vagy befolyásolhatják az alsóbb dimenziós összeesküvés vagy sötét entitások kivéve akkor, ha a magasabb lehetővé teszi ezt. Ahogy tudom, senki nem találkozott a magasabb dimenzióbeliekkel közvetlenül, csupán látomások és spirituális tapasztalatok révén. Látszólag "megmentenek" különféle helyzetben lévő embereket, miközben figyelemmel kísérnek mindent.

Az összeesküvés és az alacsonyabb tudati szintű dimenziós lények effektíve a létezés egy "Isteni" erejű szintjével harcolnak, miközben maguknak még mindig szükségük van a küzdelemre, a kihívásra, pusztulásra és szembenállásra annak érdekében, hogy legyen egy helyük az Univerzumban. Ez azt jelenti, hogy még mindig egy alacsonyabb vibrációs, destruktív állapotban vannak, miközben megpróbálják egyensúlyba hozni erejüket azokkal a lényekkel, akiknek hatalmukban áll létrehozni ezt az állapotot és az ő egész világukat. Nincs harc ezen a szinten.

Az alacsonyabb szintű összeesküvés már eldöntötte, hogy ez a helyzet, és abbahagyják a különböző alacsonyabb energetikai eszközök használatát, hogy befolyásolják a lakosságot, vagy beismerésük ezen általános igazságról csak egy trükk, de bevallották azt. Tudják, hogy nincs nyertes az általuk kitalált játékban és lényegében rájöttek, hogy vagy a technológia pusztítja el őket, vagy csapdába esnek örökre a vámpír eszközeik által, melyeket maguk számára terveztek.

Az elit családok azt állítják, hogy az eredeti idővonal meglehetősen természetes és organikus volt, egyfajta Éden, de az időbeli alsó sötét entitások eljöttek hozzájuk, és eltérítették a vérvonalaikat annak érdekében, hogy fenntartsanak és létrehozzanak egy stabil kapcsolatot ezzel az idővonallal és dimenzióval/világgal, és hogy nem volt más választásuk. Az igazság az, hogy volt választásuk, csak becsapták őket, hogy azt gondolják, hogy az alacsonyabb dimenzióbeliek a legerősebbek.

Az alsóbb dimenziókban nincsenek tisztában a magasabb dimenziók szempontjaival, és így csak a tér és az idő/tudat egy bizonyos szntjéhez van képességük hozzáférni.

Úgy döntöttek, hogy ennek az információnak el kell érnie a nyilvánosságot, mert mindenkinek megvan a saját szabad akarata, és mindenki kinyilváníthatja a beleegyezését vagy hozzájárulásának hiányát, valamint vágyaikat a helyzetben, és jelenleg így történik.

A magasabb dimenzióbeliek nyilvánvalóan sokszor segítettek nekünk időben ugrálni, az alacsonyabb dimenzióbeliek és a katonai összeesküvés látszólag véletlenül semmisítette meg az idő kontinnumot addig a pontig, hogy elpusztítsa a világot, atomi szempontból visszaélve a fejlett technológiával.

Egy titkos csoport jött létre, hogy kezelje az ilyen idegen, nem földi fajokkal kapcsolatos információkat és technológiákat és azok hatását az emberre és az emberiségre. Ez az emberi korok rejtett tudásának a leleplezése. Az emberiség frakciója, akik védik és együtt korrigálják a mesterséges idővonalakat vissza az eredeti organikus idővonalra, olyan egyszerű emberek ebből a korból, akik megtanulták használni ezt a technológiát, és nem hagyják magukat befolyásolni az alacsonyabb dimenziós kísértéseknek.

Röviden, ha el tudod fogadni ezeket a dolgokat, és szeretnél segíteni az emberiségnek, és létrehozni egy magasabb dimenziós világot, akkor te is része vagy ezen emberek csoportjának.

Kérdés: Milyen következtetésekre jutottak azok, akik figyelik ezeket az idővonalakat, és a különböző lehetséges forgatókönyveket?

Aug: Az idő- és tudat utazási technológia segítségével belenéztünk az emberiség "apokalipszisébe". Ez egy olyan ciklikus folyamat, amely párhuzamosan ismétlődik mindenki lelkének fejlődésével egy olyan szinten, ahol a nagyobb történelmi folyamat szempontjából bír valamiféle jelentőséggel. A klón technológia segítségével a tudat előre vagy visszaküldhető az időben. A Solar Warden és a Milab szempontjából már elértük a jövőt, és visszaküldtek az időben, hogy befolyásoljuk az emberiség lelki tudatosságának és a létezés egyetemes szintjének a fejlődését. Akik részt vesznek ebben, azoknak minden rögzítve lett a memóriájukban arról, ami hamarosan jön.

Ez az egész helyzet a genetikai tisztaságról és az eszmények, a test, a gondolkodás és az érzelmek összekapcsolódásáról szól. Azt hozzuk létre, amit látunk.

Vannak különböző rendszerek, amelyek megpróbálják tartalmazni az emberi tudatot, amikor az emberiség megközelíti a "hozzáférési pontot" az idő ezen folytonos ciklusához. Azt tapasztaljuk meg, amit megteremtünk, és belül tart, egymásra hatva egy belső szinten. A ciklusok már több százezer éve folytatódnak.

A visszatekintések hatásai szinonimái bizonyos emlékek, események, testre, elmére és érzelmekre gyakorolt hatások újbóli megtapasztalásának. Ez azért van, mert a folyamatok, melyek megtapasztalhatók, szinte mind az időbeli birodalomban zajlottak. Minden "esemény" egymás után történt nagyjából hetek, hónapok, évek tapasztalata alatt. Ezt a tapsztalatot ezután felosztották és szétszórták egy olyan időszakra, amiben most vagyunk. Ahogy az időleges test "felzárkózik" ezekhez a tudati frekvencia szintekhez, minden esemény "feloldásra kerül" a DNS-en belül az időbeli tudatosság szintjéről.

Hetek eseményeit tömörítették visszapillantásokba és beültetett emlékekbe, amelyek több száz emberrel és extradimenzionális civilizációkkal vannak kölcsönhatásban.

Létrehozzuk/eldöntjük a saját jövőnket eszmények választásával, melyeket meg fogunk élni, és befolyásolni fogjuk a saját lelki fejlődésünket.

Kérdés: Mi a helyzet a föld alatti klónozó központokkal - megtapasztaltad, hogy kivesznek a testedből és a tudatodat beleteszik önmagad klónjába? Megfigyelted, ahogy ezt másokkal teszik?

Eve Lorgen
Aug: Ez történik minden klónozás esetében. Ha nem így lenne, további 100 évet vett volna igénybe, mielőtt az első 3 műveletet befejezték. Klónozással egy egyén vagy csoport bevethető egy műveletbe az adott személy elvesztésének kockázata, vagy fizikai testének megsemmisülése esetén az esemény során. Vannak föld alatti bázisok, melyek különböző módokon működnek, és néhány ember került már híresség klónozási helyzetbe. Ez egy bonyolult helyzet, mert a legtöbben, ha nem az összes érintett elfogadta valamilyen módon. Amit itt meg kell említeni, az a szemfényvesztés vagy megtévesztés használata annak érdekében, hogy bizonyos személyeket kihasználjanak (a testüket és a tehetségüket) személyes célból. Mindez állítólag a nagyobb terv érdekében, az emberiség tudatosságának és jövőjének alakítása miatt. Például, ha valaki olyan dolgokat tapasztal, melyek nem tetszenek neki, gyakran felkészítik őket, hogy mit fognak megtapasztalni később természetes módon. Ez kezdetben tudományos, majd energetikai céllal történt, hogy hasznosítsák egy személy érzelem kibocsátását a folyamat továbbviteléhez, és ezen csoportok képességeinek fokozásához.

A másik szempont az, hogy az embereknek meg kell tanulniuk, hogy kifejezzék engedélyük hiányát, és elkötelezetten éljenek annak érdekében, hogy valóban visszaszerezzék a hatalmat ezekben a helyzetekben. Tehát egyesek úgy vélik, hogy ez a legjobb módja annak, hogy megtanítsák az embereket, hogy ezt tegyék. Mások úgy gondolják, hogy elég hosszú ideig ment ez, és most elérkezett az idő, hogy elmondják az igazságot az emberiségnek.

Kapcsolódó cikkek: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/search/label/titkos%20űrprogram

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész


Eve Lorgen
Név

3D nyomtató,50,432 Hz,1,51-es körzet,36,52-es körzet,1,5d,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,24,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,5,adattárolás,10,adósság,21,Afganisztán,27,Afrika,135,agy,332,agykontroll,28,ájulás,1,Akasa-krónika,4,akkumulátor,82,alagút,1,alakváltó,1,alapjövedelem,24,Alaszka,24,Albánia,1,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,22,alga,3,Algéria,3,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,7,állati tudatosság,39,állatvilág,585,allergia,14,álmatlanság,3,álom,52,alumínium,7,alvás,56,alvási paralízis,2,Amazonas,8,Amerika,1490,aminosav,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,446,angyal,11,animációs film,7,Anonymous,5,Antarktisz,90,antianyag,4,antibiotikum,9,antigravitáció,30,Antikrisztus,5,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,25,anyagtudomány,93,anyaméh,3,anyatej,1,Apollo,7,arany,130,aranymetszés,2,árapály,3,arcfelismerés,8,arcolvasás,1,arcvakság,1,Argentína,34,Arisztotelész,1,árja faj,2,arkhónok,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,13,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,9,Asszíria,3,aszteroida,57,asztma,1,asztráltest,21,asztrológia,7,ateizmus,1,Atlantisz,39,átok,5,atombomba,91,atomenergia,82,atomok,6,átverés,1,aura,11,Ausztrália,194,Ausztria,30,autizmus,18,autó,35,autokrácia,1,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,29,Ázsia,47,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,2,Bajkál-tó,1,baktérium,48,baleset,32,Balti-tenger,1,balzsamozás,1,Banglades,1,Bankrendszer,294,bányászat,35,barlang,40,barlangfestmény,6,barlangrajz,5,bázisugrás,1,Belgium,27,Belize,3,belső hang,7,Benedek pápa,27,bennszülött,1,bénulás,2,Bermuda-háromszög,6,beszéd,9,betegség,675,beton,1,Bhután,3,Biblia,92,Bilderberg,13,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológia,1,biológiai fegyver,4,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,8,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,11,boldogság,25,Bolívia,22,bolygómérnökség,6,bor,2,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,10,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,18,bőrszín,3,Brazília,82,Brbados,1,BRICS nemzetek,35,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,18,Bulgária,9,bunker,4,bűnözés,1,cannabis,82,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,37,chip,1,CIA,150,Ciprus,5,Costa Rica,7,cukor,20,cukorbetegség,20,csakra,7,család,1,családfakutatás,1,csapadék,1,Csecsenföld,2,Csehország,10,csend,1,Csernobil,8,csillagászat,268,csillagkapu,3,csillagkép,6,Csillaggyermek,3,csoda,8,csont,3,csontritkulás,2,Dagesztán,2,Dalai láma,12,Dánia,44,DARPA,18,Darwin,10,David Icke,12,David Wilcock,26,deepfake,6,déjà vu,1,Dél-Afrika,36,Dél-Korea,40,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,77,digitális társadalom,8,diktátor,8,diktatúra,18,dimenziók,64,Dimitrij Medvegyev,2,dinoszauruszok,32,DNS,320,dogonok,1,dohányzás,18,dokumentumfilm,1086,dolmen,1,Donald Trump,121,döntés,2,drágakő,9,drón,63,druidák,1,Dzsibuti,2,dzsinn,1,Ebola,3,ébredés,3,Eckhart Tolle,5,Ecuador,22,édesítőszer,1,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,13,Egely György,6,egészség,774,éghajlat,168,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,16,Egyiptom,280,Einstein,84,ékírás,6,Eldorádó,1,elektromos áram,100,elektromos autó,136,elektromos hajó,4,elektromos impulzus,3,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,16,elektromos motor,14,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,8,elektroszmog,44,élelmiszer,209,élet a halál után,154,életcél,7,elhízás,2,elme,1,elme kontroll,74,elmezavar,5,Elon Musk,54,élővilág,57,előző élet,15,elveszett nyelv,5,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,29,emberáldozat,10,emberi faj,5,emberi jogok,3,emberi nyelv,36,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,216,emberkereskedelem,2,emlékezet,59,empátia,15,Enceladus,1,energia,111,energiafegyver,7,ENSZ,82,enzim,1,epilepszia,4,építészet,417,erdő,3,erdősítés,22,erdőtűz,3,ereklye,2,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,28,érzelmek,157,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,5,ESA,34,esküvői ruha,1,esőerdő,20,Észak-Korea,35,északi fény,2,Északi-sark,16,Észtország,9,étel,189,Etiópia,14,Etruszkok,3,Eurázsia,6,Európa,278,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,111,évszakok,2,exobolygó,38,extrém időjárás,84,ezüst,6,fa,80,Facebook,4,fájdalom,33,fakír,1,FBI,53,FED,42,fegyver,36,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,4,fejlődés,329,fekete lyuk,48,feldolgozott étel,22,félelem,116,felemelkedés,1,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,16,fény,128,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,5,fénysebesség,19,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,8,Ferenc Pápa,42,ferrofluid,1,fertőzés,2,fiatalság elixírje,17,film,357,filozófia,4,Finnország,35,fizika,103,fluorid,4,fóbia,5,fog,2,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,39,fotó,73,foton,12,fotoszintézis,2,Föld,647,föld alatti város,10,földalatti bázis,44,földalatti tó,1,földcsuszamlás,2,földgáz,10,földönkívüliek,775,földrengés,91,Fönícia,1,Franciaország,200,frekvencia,33,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,24,fúzió,2,fúziós reaktor,26,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,25,galaktikus föderáció,53,galaxis,73,gáz,22,genetika,233,génmanipuláció,19,génszerkesztés,4,geoglifa,10,George Orwell,2,geotermikus energia,4,gerinc,4,Ghána,3,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,19,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,2,globális felmelegedés,140,globális lehűlés,67,GMO,27,gnoszticizmus,1,gomba,26,gondolatátvitel,1,gondolatolvasás,15,gondolkodás,1,gonosz,15,gömbvillám,4,Görögország,65,grafén,10,gravitáció,37,gravitációs hullám,8,Grönland,18,Grúzia,2,Guatemala,17,Günther Wiechmann,1,gyémánt,20,gyermekfejlődés,247,gyermekmunka,2,gyógyítás,340,gyógynövény,84,gyógyszeripar,157,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,19,háború,463,hacker,5,hadi fejlesztés,93,haj,5,hajó,1,hajóroncs,28,hajszín,4,halak,1,halál,114,halálközeli élmény,45,halhatatlanság,14,hallás,15,Halley -üstökös,1,hallucináció,16,hang,55,hangszer,1,hangterápia,6,harcművészet,11,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,31,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,8,hibrid faj,7,hidegháború,31,hidrogén,14,hieroglifa,12,higany,3,Himalája,8,hipnózis,11,hírek,1686,hírszerzés,3,hit,17,Hold,263,holdbázis,23,holdfogyatkozás,5,holdjáró,15,Hollandia,79,holografikus univerzum,29,hologram,14,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,6,Hongkong,5,hormon,15,horpaszizom,1,Horvátország,12,humor,3,hunok,6,húrelmélet,4,hurrikán,7,húsevés,11,Húsvét-sziget,4,hüllő,21,Hüperborea,1,idegen elrablás,85,idegen lény,401,idegen technológia,295,idegsejt,10,idézet,3,idő,52,időgép,18,időhurok,1,időjárás,84,időjárás módosítás,52,időjárási fegyver,15,időkapszula,5,időkristály,1,időszámítás,2,időutazás,59,igazságszérum,1,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,12,illóolaj,6,illúzió,10,immunrendszer,45,immunterápia,1,implantátum,24,India,183,indián,16,indigó gyerekek,11,Indonézia,38,influenza,4,információ,10,ingyen energia,101,Inkák,17,inkarnáció,2,intelligencia,54,internet,70,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,86,Iraki Kurdisztán,2,Irán,123,írás,6,irídium,1,Írország,20,iskola,62,ISON üstökös,1,ISS,57,Isten,167,Iszlám,7,ital,2,ITCCS,7,Izland,25,ízlelés,1,izom,1,Izrael,159,James Tyberonn,1,Japán,262,járvány,356,játék,6,jég,60,jéghegy,1,jégkorszak,22,Jemen,10,Jézus,59,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,32,jóga,5,jógi,1,Jordánia,15,jóslat,42,jövőbelátás,40,Jugoszlávia,2,Jupiter,36,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,128,Kanári-szigetek,3,kannibalizmus,1,káosz,2,kapcsolat,37,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,8,katonai technológia,118,kávé,1,Kazahsztán,6,Kazárok,1,Kelták,4,kémkedés,16,kemoterápia,6,kender,76,Kenya,10,kerámia,2,Kereszténység,91,Keshe Alapítvány,5,KGB,8,kiberháború,8,kibernetika,1,kiborg,4,kihalt faj,65,kiméra,3,Kína,620,kincs,16,kiropraktika,1,kísérlet,40,kísértet,9,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,44,klónozás,21,kobold,1,Kobra,35,Kolumbia,31,kommunikáció,99,Kongó,2,konkréció,1,koponya módosítás,1,korall,8,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,611,környezetszennyezés,236,környezetvédelem,199,Közép-Amerika,4,középkor,2,közlekedés,259,közösség,4,kráter,10,kreativitás,8,kreditrendszer,1,Kréta,1,Krím,4,kriogenika,1,kriptid,1,kriptovaluta,45,kristály,37,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,6,kromoszóma,9,Kuba,9,kultúra,26,Kung-fu,1,kungfu,1,kutatás,79,Kuvait,8,kvantumfizika,158,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,49,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,8,léggömb,4,léghajó,6,légkör,22,légzés,13,lélek,122,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,416,Lemúria,3,Lengyelország,56,létezés,8,Lettország,1,levegő,68,levitáció,7,lézer,51,Li-Fi,1,Libanon,13,Líbia,22,lítium,1,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,23,magány,12,mágia,8,mágnes,2,mágneses mező,78,mágneses portál,1,mágus,1,Magyarország,171,magyarság eredete,9,Maja leletek,50,maja naptár,5,májbetegség,2,Malajzia,12,Mali,1,Málta,5,mamut,9,Mandela effektus,4,manipuláció,12,manó,1,Marokkó,2,Mars,215,Mars Curiosity,21,Marshall-szigetek,2,marsjáró,18,masszázs,1,matematika,18,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,3,meddőség,1,média,74,meditáció,128,médium,3,megalit,37,megfigyelés,40,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,7,megújuló energia,158,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,62,menedék,2,mentális betegség,42,mennyország,55,méregtelenítés,7,mérés,3,mérgezés,34,Merkúr,14,messiás,2,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,216,metaanyag,2,meteor,67,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,141,mezoamerika,8,Mezopotámia,12,Mianmar,2,mike quinsey,10,mikroba,3,mikrohullám,4,Minósz,1,mitológia,4,mítosz,5,mkultra,17,Mongólia,3,Monsanto,27,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,26,múmia,91,munka,29,mutáció,12,műanyag,91,műhold,96,műtét,5,művészet,205,nagylábú,7,Namíbia,1,nanotechnológia,38,Nap,253,napciklus,4,napelem,52,napenergia,163,napfény,105,napfogyatkozás,11,napfolt,11,napkitörés,9,Naprendszer,198,napszél,19,naptár,1,NASA,382,NATO,64,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,3,nemesfém,13,Németország,343,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,12,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,2,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,49,Nostradamus,8,növények,271,növényvédőszer,41,NSA,28,nukleáris energia,57,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,51,obeliszk,1,obszervatórium,5,óceán,81,okkultizmus,5,okostelefon,41,oktatás,63,olaj,61,olajfüggőség,31,Olaszország,193,Olmékok,5,oltás,179,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,4,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,27,Orionidák,1,Oroszország,747,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,312,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,8,ördögűzés,8,öregedés,61,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,20,öröklés,1,öröklődés,31,ősi civilizációk,445,ősi gyógyítók,5,ősi szöveg,71,ősi technológia,189,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,22,őssejt,23,összeesküvés-elmélet,1,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,16,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,6,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,106,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,34,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,77,pénz,418,permafroszt,1,Peru,95,perzsák,2,Phobos,3,pihenés,1,piramis,121,platina,4,plazma,10,Plejádok,4,Plútó,3,pokol,9,polgárháború,1,Polinézia,3,politika,1,poltergeist,3,pólusváltás,14,Popper Péter,1,porördög,1,portál,1,Portugália,23,prekogníció,4,prófécia,26,propaganda,10,protézis,1,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,14,pszichokinézis,7,pszichológia,62,Puerto Rico,10,pulzár,1,rabszolgaság,9,radioaktív,10,rákbetegség,157,reaktor,2,régészet,902,reiki,1,reinkarnáció,34,rejtélyek,666,rémálom,1,rendőrállam,75,replikátor,1,reptilián,17,repülés,216,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,28,robotok,151,ródium,1,Római Birodalom,77,Románia,18,Roswell,39,rovarok,2,rovarölő,8,rovásírás,4,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,10,sárkányok,2,sarki fény,10,Sátán,16,sav,1,schumnann frekvencia,6,sci-fi,215,sellő,7,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,46,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,21,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,16,sötét energia,3,Spanyolország,107,spiritualitás,368,sport,37,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,16,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,44,sugárzás,57,sumérok,14,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,59,Svédország,65,szabad akarat,6,szabadkőműves,1,szabadság,8,szag,10,szaglás,2,számítástechnika,166,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,6,szarkofág,12,Szaturnusz,32,Szaúd-Arábia,68,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,61,szellem,11,szellemek,79,szellemváros,1,szem,56,szembetegség,25,személyiség,1,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,18,szent geometria,1,Szerbia,12,szerelem,12,szeretet,57,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szerzetes,1,szfinx,10,sziámi iker,1,sziámi ikrek,2,Szibéria,55,Szicília,3,sziget,4,sziklarajz,11,szimbiózis,1,Szingapúr,24,szinkronicitás,5,színlátás,1,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,10,Szíria,186,szív,55,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,4,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,88,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,10,szupernóva,5,szülés,10,születés,41,Tádzsikisztán,1,Tajvan,17,találmány,42,táltos,1,tanítások,38,tanulás,54,Tanzánia,3,táplálkozás,92,tarot,1,társadalom,143,távolbalátás,30,technológia,1292,tej,5,tektonikus lemez,4,telekinézis,4,telepátia,47,teleportálás,15,teleszkóp,36,telomer,7,temetkezés,2,tengeralattjáró,24,tengervíz,244,teremtés,42,terhesség,4,téridő,18,térkép,6,térmeghajtás,1,természet,459,természetfeletti,57,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,12,tervezett elavulás,2,Tesla,95,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,18,testhőmérséklet,4,testmódosítás,3,testmozgás,11,tetoválás,6,Thaiföld,20,Tibet,22,Timbuktu,1,Titán,1,titkos tanítások,2,titkos társaságok,264,titkos űrprogram,134,tó,1,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,9,torpedó,1,tömegmédia,64,Törökország,117,történelem,1131,törzs,1,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,109,tudatalatti,78,tudatmódosítás,19,tudatos álom,26,tudatosság,766,tudomány,1147,túlnépesedés,9,túlvilág,141,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,5,tűzönjárás,1,ufo,871,UFO felfedés,97,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,393,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,113,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,Uganda,1,új,10602,új pénzügyi rendszer,174,Új-Zéland,35,újrahasznosítás,64,Ukrajna,85,ultrahang,9,Univerzum,250,Uránusz,9,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,8,utazás,7,űrállomás,41,űrbányászat,3,Üreges Föld,28,űrfegyver,5,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,640,űrlift,2,űrsikló,2,űrszemét,10,űrtechnológia,230,űrutazás,161,űrverseny,10,üstökös,20,üveg,13,üzenetek,62,vakcina,181,vakság,4,választás,2,Valiant Thor,1,vallás,255,valóság,46,vámpír,4,Vatikán,92,vécé,1,vécépapír,2,vegetáriánus,12,végítélet,3,Végjáték,26,végtelen,1,vegyi anyag,67,vegyi fegyver,13,véletlen,1,Venezuela,43,Vénusz,29,vér,40,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,9411,videojáték,16,Vietnam,17,viking,15,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,15,villám,27,virtuális valóság,14,vírus,241,vitamin,19,víz,358,vízenergia,12,vízesés,1,víznyelő,13,Vlagyimir Putyin,26,vonat,8,vulkán,9,vulkánkitörés,84,Wi-Fi,16,WikiLeaks,33,x-akták,21,zaj,5,Zambia,1,zene,59,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,24,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész
Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész
https://3.bp.blogspot.com/-X20DShk897s/V89J33Ra3fI/AAAAAAAAgO8/CAeUgrYhHg49j-IoNXx9LLyCdg1_oWG_gCLcB/s1600/aug%2Btellez%2Bmilab%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bsolar%2Bwarden%2Bid%25C5%2591utaz%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Bmem%25C3%25B3ria%2Btudat%2Bj%25C3%25B6v%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ld%2Buniverzum%2B%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-X20DShk897s/V89J33Ra3fI/AAAAAAAAgO8/CAeUgrYhHg49j-IoNXx9LLyCdg1_oWG_gCLcB/s72-c/aug%2Btellez%2Bmilab%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bsolar%2Bwarden%2Bid%25C5%2591utaz%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Bmem%25C3%25B3ria%2Btudat%2Bj%25C3%25B6v%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ld%2Buniverzum%2B%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy