A Föld bolygó elfeledett történelme - A Nagy Özönvíz előtti és utáni események krónikája

Az emberi faj valójában egyfajta amnéziában szenved? Igaz, hogy bolygónk egy elfeledett történelmi idővonallal rendelkezik, amelyet a főá...


Az emberi faj valójában egyfajta amnéziában szenved? Igaz, hogy bolygónk egy elfeledett történelmi idővonallal rendelkezik, amelyet a főáramú történészek figyelmen kívül hagynak? Számos elmélet és történeti feljegyzés szerint a válasz: igen.

Érdekes, hogy számos kultúra beszél a világ minden táján egy olyan időszakról, amikor a bolygónkat egy nagy özönvíz sújtotta, amit az "istenek" maguk okoztak a Földön. De honnan származik a Nagy Özönvíz története? Sokan nincsenek tudatában annak, hogy a Nagy özönvíz (vagy a nagy elárasztás, ahogyan az Anunnakik nevezték) története ókori sumér eredetű.

Hogy megértsük a beszámólóikat, el kell utaznunk Eriduba, - a mai Abu Shahreinbe, Irakba - az első városba, amelyet az "istenek" hoztak létre, és amely otthona volt az ókori sumér istennek, Enkinek.

A kutatók szerint ez az ősi város időszámításunk előtt 5400 körül épült.

Az ősi sumér királyok listája alátámasztja ezt az elméletet, és arra utal, hogy Eridu valójában az "első királyok városa" volt, kijelentve:

"Miután a királyság leereszkedett a mennyből, a királyság Eriduban volt."

Ebben az ősi városban találjuk meg az Eridu Genezist, egy ősi sumér szöveget, amely leírja a világ teremtését, az összes ősi város építését és a Nagy Özönvizet, amely elárasztotta a Földet.

Az Eridu Genezis, amelyről úgy gondolják, hogy körülbelül időszámításunk előtt 2300 körül született, a legkorábbi ismert beszámoló a Nagy Özönvízről, amely megelőzi a Biblia Teremtés könyvében leírt Nagy Özönvizet.

Ezen a ponton sok kutatónak különböző nézetei vannak.

Thorkild Jacobsen azt írja "A sötétség kincsei" című könyvében:

"Miután Nintur (Ninhursag) úgy döntött, hogy az embert a primitív nomád életéből a városi élet felé fordítja, akkor kezdődött az az időszak, amikor az állatok virágzásnak indultak a Földön és a királyság lejött a mennyből.

Felépültek a legkorábbi városok, elnevezték őket, rendelkeztek mérő csészékkel, az újraelosztó gazdasági rendszer jelképeivel, amelyeket rájuk bíztak, és megosztottak velük az istenek.

Öntözéses mezőgazdaságot fejlesztettek ki, és az ember virágzott és szaporodott. Azonban az emberektől hemzsegő települések által okozott zaj nagymértékben elkeserítette Enlilt, ami elviselhetetlen lett számára, és meggyőzte a többi istent, hogy egy hatalmas árvizzel töröljék el az embert.

Enki gyorsan elgondolkodva megtalálta a módját, hogy figyelmeztesse kedvencét, egy Ziusudra nevű embert, akinek azt mondta, hogy építsen egy hajót, amelyben családja és az állatfajok képviselői túlélhetik az árvizet."

De ha a Nagy Özönvíz valóban megtörtént a Földön, akkor mi történt a nagy pusztítás előtt?

Zecharia Sitchin, a "Kozmikus kódex: A Föld krónikája hatodik könyve" című műve szerint ez bolygónk történelmi idővonala a Nagy Özönvíz előtt és után.


Az Özönvíz előtti események

450.000 évvel ezelőtt

A Nibirun, naprendszerünk távoli tagján az élet a lassú kihalással szembesül, ahogy a bolygó légköre erodálódik.

Az Anu által megbuktatott Alalu uralkodó űrhajóval elmenekül és menedéket talál a Földön. Felfedezi, hogy a Földön arany található, amely védelmet nyújthat a Nibiru atmoszférájának.

445.000 évvel ezelőtt

Enki, Anu fiának vezetésével az Anunnaki leszáll a Földön, létrehozza Eridut - a földi I-es állomást - az arany kitermelésére a Perzsa-öböl vizeiből.

430.000 évvel ezelőtt

A Föld klímája megfelelő. Több Anunnaki érkezik a Földre, köztük Enki féltestvére Ninhursag főorvos.

416.000 évvel ezelőtt

Ahogy az arany kitermelése akadozik, Anu megérkezik a Földre Enlil-lel, a trónörökössel. Döntés születik arról, hogy Dél-Afrikában elkezdik bányászni a létfontosságú aranyat.

Sorsolással Enlil nyeri a Földi Misszió parancsonkságát; Enki Afrikába került. A Földről távozva Anut Alalu unokája támadja meg.

400.000 évvel ezelőtt

Hét funkcionális települést hoznak létre Dél-Mezopotámiában, köztük egy űrkikötőt (Szippar), egy küldetés irányító központot (Nippur), és egy kohászati központot (Suruppak).

Az ércek Afrikából érkeznek hajókkal; a finomított fémeket a Igigi által irányított orbiterekre töltik fel, majd átszállítják az űrhajókra, amelyek rendszeresen érkeznek a Nibiruról.

380.000 évvel ezelőtt

Igigi támogatásával Alalu unokája megpróbálja megragadni a földi vezetést. Az Enliliták megnyerik a régi istenek ellen vívott háborút.

300.000 évvel ezelőtt

Az Anunnaki aranybányákban robotolók fellázadnak. Enki és Ninhursag létrehozzák a primitív munkásokat a nőnemű majom genetikai manipulációján keresztül, akik átveszik az Anunnakik által végzett kézi munkát.

Enlil razziákat tart a bányákban, és a primitív munkásokat Mezopotámiába viszi Edenbe. A Homo Sapiens a szaporodásra való képessége miatt elkezd sokasodni.

200.000 évvel ezelőtt

A földi élet egy új jégkorszak során visszafejlődik.

100.000 évvel ezelőtt

Az éghajlat ismét felmelegszik. Az Anunnaki (a bibliai nefilim), Enlil növekvő bosszúságára feleségül veszi az Ember leányait.

75.000 évvel ezelőtt

Egy újabb jégkorszak kezdődik a Földön. Regresszív típusú ember járják a Földet. A Cro-Magnon-i ember túléli.

49.000 évvel ezelőtt

Enki és Ninhursag Anunnaki származású embereket emel az irányításba, hogy Suruppakban uralkodjanak. Enlil feldühödik. Konspirál az emberiség elpusztítására.

13.000 évvel ezelőtt

Felismerve, hogy a Nibiru elhaladása a Föld közelében hatalmas árhullámot kelt, Enlil megesketi az Anunnakit, hogy a közelgő veszedelmet titokban tartják az emberiség előtt.

Kapcsolódó cikkek: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/search/label/Anunnaki


Az Özönvíz utáni események

Időszámításunk előtt 11.000 évvel

Enki megtöri az esküt, utasítja Ziusudrát/Noét, hogy építsen egy hajót. Az Özönvíz végigsöpör a Földön; az Anunnaki a keringő űrhajójából tanúja a pusztulásnak.

Enlil beleegyezik, hogy az emberiség megkapja az eszközök és magvak maradványait; a mezőgazdaság beindul a hegyvidékeken. Enki háziasítja az állatokat.

Időszámításunk előtt 10.500 évvel

Noé leszármazottai három régiót kapnak. Ninurta, Enlil legelső fia gátakat épít a hegyeken és leereszti a folyókat, hogy Mezopotámiát lakhatóvá tegye; Enki visszakéri a Nílus völgyét.

A Sínai-félszigetet az Anunnaki megőrzi egy későbbi űrkikötőhöz; egy ellenőrző központot hoznak létre a Moriah hegyen (a jövőbeli Jeruzsálemben).

Időszámításunk előtt 9780-ban

Ra/Marduk, Enki elsőszülött fia megosztja az uralmat Egyiptom felett Ozirisz és Széth között.

Időszámításunk előtt 9330-ban

Széth megszerzi a hatalmat Ozirisztől és megöli, és egyedül uralkodik a Nílus-völgyében.

Időszámításunk előtt 8970-ben

Hórusz bosszút áll apjáért Oziriszért az első piramis háború elindításával. Széth Ázsiába menekül, megszerzi a Sínai-félszigetet és Kánaánt.

Időszámításunk előtt 8670-ben

Szembenállva azzal, hogy Enki leszármazottai irányítják az összes űrberendezést, az Enlilisták elindítják a második piramis háborút. A győztes Ninurta eltávolítja a Nagy Piramis berendezéseit.

Ninhursag, Enki és Enlil féltestvére egy békekonferenciát hív össze. Megerősítik a Föld felosztását.

Az Egyiptom feletti uralom átkerül a Ra/Marduk dinasztiától Thothoz.

Időszámításunk előtt 8500-ban

Az Anunnaki előőrsöket hoz létre az űrlétesítmények kapuinál; Jerikó az egyik.

Időszámításunk előtt 7400-ban

Ahogy a béke kora folytatódik, az Anunnaki az emberiségnek új előrelépést biztosít; elkezdődik a neolitikus korszak. Félistenek uralkodnak Egyiptom fölött.

Időszámításunk előtt 3800-ban

A városi civilizáció Sumerban kezdődik, mivel az Anunnaki újra megalapozza az Öreg városokat, kezdve Eriduval és Nippurral.

Anu a Földre érkezik egy látogatásra. Új várost építenek Uruk (Erek) néven a tiszteletére; templomát a szeretett unokája Inanna/lshtar lakóhelyévé teszi.


Királyság a Földön

Időszámításunk előtt 3760-ban

Az emberiség elérkezett a királyság korába. Kish az első főváros Ninurta égisze alatt. A naptár Nippurban kezdődött. A civilizáció Sumerből (az első régió) kiindulva virágzik.

Időszámításunk előtt 3450-ben

Sumer irányítása átkerült Nannar/Sin kezébe. Marduk kinyilatkoztatja Babilont, az "Istenek kapuját". A "Bábel tornya" esemény. Az Anunnaki összekeveri az emberiség nyelvét.

A puccs miatt frusztráltan Marduk/Ra visszatér Egyiptomba, lemondatja Thothot, elfogja öccsét Dumuzit, aki eljegyezte Inannát.

Dumuzit véletlenül megölik; Mardukot bebörtönzik a Nagy Piramisban. Egy vészhelyzeti aknán keresztül kiszabadul és száműzetésbe kerül.

Időszámításunk előtt 3100-3350

A káosz évei az első egyiptomi fáraó beiktatásával érnek véget Memphiszben. A civilizáció a Második Régióba kerül.

Időszámításunk előtt 2900-ban

Sumer királysága átkerül Urukba. Inanna uralkodik a Harmadik Régió felett; kezdetét veszi az Indus-völgyi civilizáció.

Időszámításunk előtt 2650-ben

Sumér királyi fővárosa változik, a királyság leromlik. Enlil elveszti türelmét a rakoncátlan emberi sokasággal szemben.

Időszámításunk előtt 2371-ben

Inanna beleszeret Sarrukínbe (Sargon). Létrehozza Agadét (Akkád), az új fővárost. Létrejön az Akkád Birodalom.

Időszámításunk előtt 2316-ban

A négy régió szabályozása érdekében Sargon eltávolítja a szent földet Babilonból. A Marduk-Inanna konfliktus újra fellobban.

Akkor fejeződik be, amikor Nergal, Marduk testvére Dél-Afrikából Babilonba utazik, és meggyőzi Mardukot, hogy hagyja el Mezopotámiát.

Időszámításunk előtt 2291-ben

Narám-Szín kerül az akkád trónra. A harcias Inanna irányítása alatt behatol a Sínai-félszigetre és megtámadja Egyiptomot.

Időszámításunk előtt 2255-ben

Inanna bitorolja a hatalmat Mezopotámiában; Narám-Szín megtámadja Nippurt. A Nagy Anunnaki elpusztítja Agadét. Inanna elmenekül. Sumert és Akkádiát az Enlilhez és Ninurtához hűséges külföldi csapatok foglalják el.

Időszámításunk előtt 2220-ban

A sumér civilizáció Lagash megvilágosodott uralkodói alatt új magasságokba emelkedik. Thoth segíti Gudea királyát, hogy ziggurat templomot építsen Ninurta számára.

Időszámításunk előtt 2193-ban

Terah, Ábrahám apja megszületik Nippurban egy papi-királyi családba.

Időszámításunk előtt 2180-ban

Egyiptom megosztott; Ra/Marduk követői megtartják Dél-Egyiptomot; A fáraók ellenkeznek, hogy megszerezzék Alsó-Egyiptom trónját.

Időszámításunk előtt 2130-ban

Ahogy Enlil és Ninurta egyre távolodnak, a központi irányítás is romlik Mezopotámiában. Inanna próbálja visszanyerni Uruk királyságát.


A végzetes század

Időszámításunk előtt 2123-ban

Ábrahám megszületik Nippurban

Időszámításunk előtt 2113-ban

Enlil Sém földjét Nannarra bízza; Ur-t nyilvánították az új birodalom fővárosává.

Ur-nammu kerül a trónra, akit Nippur védelmezőjének neveznek. Egy nippuri pap - Terah, Ábrahám apja - érkezik Ur-ba, hogy kapcsolatot tartson a királyi udvarral.

Időszámításunk előtt 2096-ban

Ur-Nammu csatában hal meg. Az emberek Anu és Enlil árulásának tartják a korai halálát. Terah családjával Harránba indul.

Időszámításunk előtt 2095-ben

Sulgi, Ur-nammu fia kerül a trónra, megerősíti a birodalmi kapcsolatokat. Ahogy a birodalom virágzik, Sulgi Inanna varázsa alá kerül, a szeretője lesz. Larszát az elamitáknak adományozza cserébe azért, hogy külföldi légiójaként szolgálnak.

Időszámításunk előtt 2080-ban

A Ra/Mardukhoz hűséges thébai fejedelem I. Mentuhotep alatt észak felé nyomul, híveket szerezve apjának Nyugat-Ázsiában.

Időszámításunk előtt 2055-ben

Nannar parancsára Sulgi elamita csapatokat küld a kánaáni városi zavargások megszüntetésére. Az elamiták elérik az átjárót a Sínai-félsziget és az űrkikötője felé.

Időszámításunk előtt 2048-ban

Sulgi meghal. Marduk a hettiták földjére költözik. Ábrahámot Dél-Kánaánba rendeli egy elit alakulat lovassal.

Időszámításunk előtt 2047-ben

Amar-Szín, Sulgi fia (a bibliai Amraphel) lesz Ur királya. Ábrahám Egyiptomba megy, öt évig marad ott, majd több katonával tér vissza.

Időszámításunk előtt 2041-ben

Inanna vezetésével Amar-Szín megalakítja a Kelet Királyainak szövetségét, katonai expedíciót indít Kanánba és a Sínai-félszigetre. Vezetője az elamita Khedor-laomer. Ábrahám megakadályozza az előrehaladást az űrkikötőhöz vezető átjáróban.

Időszámításunk előtt 2038-ban

Shu-Szín helyettesíti Amar-Színt Ur trónján, ahogy a birodalom szétesik.

Időszámításunk előtt 2029-ben

Ibbí-Szín kerül Shu-Szín helyére. A nyugati tartományok egyre inkább Mardukhoz tartoznak.

Időszámításunk előtt 2024-ben

Követőinek élén Marduk bevonul Sumerbe, és megkoronázza magát Babilonban. A harcok átterjednek Közép-Mezopotámiára.

Nippur szentségét megfertőzték. Enlil büntetést követel Marduk és Nabu számára; Enki ellenzi, de fia, Nergal, Enlil oldalára áll.

Ahogy Nabu kánaánita követői elfoglalják az űrkikötőt, a Nagy Anunnaki jóváhagyja a nukleáris fegyverek használatát. Nergal és Ninurta elpusztítja az űrkikötőt és a kánaáni városokat.

Időszámításunk előtt 2023-ban

A szelek radioaktív felhőt sodornak Sumerbe. Az emberek szörnyű halált halnak, az állatok elpusztulnak, a víz mérgezővé válik, a talaj meddő lesz.

Sumer és nagy civilizációja megsemmisül. Az öröksége Ábrahám utódjára - akit 100 évesen nemzett -, Izsákra száll. (1)


HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 2
Töltés...
Név

3D nyomtató,24,432 Hz,1,51-es körzet,19,6 órás munkanap,1,911,49,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,3,adattárolás,1,adósság,6,Afganisztán,14,Afrika,42,agy,82,agykontroll,18,Akasa-krónika,3,akkumulátor,16,alakváltó,1,alapjövedelem,13,Alaszka,8,albínó,1,Alex Jones,26,aligátor,1,alkímia,2,állati tudatosság,13,állatvilág,182,allergia,8,álmatlanság,1,álom,19,alumínium,6,alvás,18,alvási paralízis,1,Amazonas,2,Amerika,653,Andrew Basiago,8,Anglia,161,angyal,5,animációs film,6,Anonymous,4,Antarktisz,48,antibiotikum,1,antigravitáció,18,Antikrisztus,2,Antonio Urzi,2,Anunnaki,17,anyatej,1,Apollo,5,arany,116,aranymetszés,2,arcfelismerés,1,Argentína,11,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,2,árnyember,1,árvíz,2,Asgardia,1,aszteroida,7,asztma,1,asztráltest,16,asztrológia,2,Atlantisz,30,atombomba,63,atomenergia,37,átverés,1,aura,9,Ausztrália,46,Ausztria,9,autizmus,12,autó,19,Aztékok,16,Ázsia,14,Bábel tornya,1,babona,2,Bahama-szigetek,1,baktérium,9,baleset,8,Bankrendszer,338,bányászat,4,barlang,7,barlangfestmény,3,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,8,Belize,1,belső hang,4,Benedek pápa,37,Benjamin Fulford,290,Bermuda-háromszög,1,betegség,224,Biblia,51,Bilderberg,19,Bill Gates,4,biofoton,6,biogáz,1,biológiai memória,1,biológiai ritmus,5,bioprinter,1,biorobot,2,bioüzemanyag,3,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,4,boldogság,11,Bolívia,9,Bosznia-Hercegovina,1,boszorkányság,4,böjtölés,3,bölcsek köve,1,bőrszín,2,Brazília,37,BRICS nemzetek,95,Buddha,14,buddhizmus,3,bunker,1,cannabis,52,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,9,Chile,13,CIA,314,Costa Rica,3,cukor,9,cukorbetegség,9,csakra,5,Csecsenföld,1,Csehország,3,Csernobil,3,csillagászat,47,Csillaggyermek,3,csoda,1,csontritkulás,1,Dalai láma,9,Dánia,8,DARPA,10,Darwin,5,David Icke,13,David Wilcock,27,déjà vu,1,Dél-Afrika,10,Dél-Korea,74,demokrácia,5,démon,3,depresszió,10,digitális pénz,22,diktátor,2,dimenziók,30,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,14,DNS,168,dogonok,1,dohányzás,4,dokumentumfilm,626,Donald Trump,131,drón,21,Ebola,6,Eckhart Tolle,4,Ecuador,5,Edgar Mitchell,11,Edison,3,Edward Snowden,13,Egely György,1,egészség,345,éghajlat,54,ego,1,egyedüllét,1,Egyesült Arab Emírségek,3,Egyiptom,144,Einstein,44,EKB,2,ékírás,1,elektromos áram,1,elektromos autó,49,elektromos hajó,1,elektromos impulzus,1,elektromos kerékpár,2,elektromos motor,7,elektromos út,1,elektroszmog,7,élelmiszer,101,élet a halál után,70,életcél,3,elme kontroll,41,elmezavar,2,Elon Musk,18,élővilág,14,előző élet,8,ember idegen hibrid,11,emberáldozat,7,emberi nyelv,12,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,4,emberiség,83,emlékezet,13,empátia,11,energia,20,energiafegyver,3,ENSZ,102,epilepszia,1,építészet,158,erdősítés,1,érzékelés,9,érzelmek,73,Erzsébet királynő,14,ESA,9,esküvői ruha,1,esőerdő,2,Észak-Korea,111,északi fény,2,Északi-sark,5,Észtország,3,étel,87,Etiópia,1,Etruszkok,1,Eurázsia,1,Európa,73,Európai Űrügynökség,4,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,59,exobolygó,1,extrém időjárás,43,ezüst,2,fa,10,Facebook,3,fájdalom,9,fakír,1,FBI,68,FED,117,fegyver,12,Fehéroroszország,1,fejlődés,274,fekete lyuk,8,feldolgozott étel,3,félelem,60,fém,5,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,9,fény,17,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,3,fénysebesség,6,fényterápia,4,fénytest,11,féregjárat,1,Ferenc Pápa,70,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,9,film,293,filozófia,1,Finnország,10,fizika,6,fluorid,1,fóbia,1,fosszília,1,fosszilis tüzelőanyag,9,fotó,44,foton,3,Föld,188,földalatti bázis,41,földgáz,2,földönkívüliek,499,földrengés,39,Fönícia,1,Franciaország,158,frekvencia,12,furcsa hangok világszerte,14,fúziós reaktor,9,függőség,2,Fülöp-szigetek,3,gabonakör,19,galaktikus föderáció,54,galaxis,14,gáz,3,genetika,72,génmanipuláció,5,geoglifa,3,George Orwell,1,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,2,glifozát,1,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,69,globális lehűlés,40,GMO,22,gomba,3,gondolatolvasás,6,gonosz,5,gömbvillám,3,Görögország,44,grafén,3,gravitáció,7,gravitációs hullám,4,Grönland,3,Grúzia,1,Guatemala,7,Günther Wiechmann,1,gyémánt,4,gyermekfejlődés,113,gyógyítás,142,gyógynövény,48,gyógyszeripar,74,gyulladáscsökkentő,1,HAARP,17,háború,308,hadi fejlesztés,46,haj,2,hajóroncs,2,hajszín,2,halál,41,halálközeli élmény,17,halhatatlanság,3,hallás,2,Halley -üstökös,1,hallucináció,2,hang,7,harcművészet,7,harmadik szem,10,Hawaii,10,házasság,1,hazugság,1,hibernálás,3,hibrid faj,1,hidegháború,13,hieroglifa,4,Himalája,2,hipnózis,7,hírek,1066,hit,8,Hold,97,holdbázis,8,holdfogyatkozás,2,Hollandia,30,holografikus univerzum,19,hologram,3,Holt-tenger,2,homeopátia,1,Honduras,2,Hongkong,1,hormon,6,horpaszizom,1,Horvátország,1,humor,3,húrelmélet,2,hurrikán,2,húsevés,1,Húsvét-sziget,1,hüllő,7,idegen elrablás,21,idegen lény,158,idegen technológia,49,idézet,2,idő,18,időgép,9,időjárás,5,időjárás módosítás,42,időjárási fegyver,15,időkapszula,1,időutazás,34,III. Richárd,1,ikerláng,1,illat,1,illóolaj,1,illúzió,6,immunrendszer,6,implantátum,6,India,74,indián,5,indigó gyerekek,9,Indonézia,13,influenza,1,ingyen energia,79,Inkák,7,inkarnáció,1,intelligencia,25,internet,18,intuíció,4,ionhajtómű,1,Irak,46,Irán,82,Írország,6,iskola,23,ISON üstökös,1,ISS,30,Isten,82,Iszlám,5,ITCCS,7,Izland,9,Izrael,258,James Tyberonn,1,Japán,300,járvány,2,játék,1,jég,7,jégkorszak,1,Jemen,3,Jézus,36,jezsuita,1,jóga,4,jógi,1,Jordánia,6,jóslat,4,jövőbelátás,11,Jugoszlávia,1,Jupiter,9,kalóz,1,Kambodzsa,4,Kamerun,1,Kanada,49,Kanári-szigetek,1,káosz,1,kapcsolat,15,karma,5,karmikus kapcsolat,2,Katar,8,katonai technológia,60,Kazahsztán,1,Kazárok,2,Kelták,1,kemoterápia,4,kender,47,Kenya,2,Kereszténység,55,Keshe Alapítvány,6,KGB,8,kiberháború,1,kiborg,2,kihalt faj,11,Kína,491,kincs,4,kísérlet,6,klímaváltozás,34,klónozás,9,Kobra,42,Kolumbia,7,Koszovó,1,könyv,331,környezetszennyezés,104,környezetvédelem,76,Közép-Amerika,3,közlekedés,63,közösség,2,kreativitás,7,kriptovaluta,18,kristály,15,kristály gyerekek,8,kristálykoponya,4,kromoszóma,3,Kuba,4,kultúra,14,Kung-fu,1,kutatás,41,Kuvait,4,kvantumfizika,54,labirintus,1,lapos Föld,1,látás,14,látomás,1,Laura Eisenhower,13,LED,2,léghajó,1,légzés,2,lélek,83,lélekvándorlás,7,lelki fejlődés,304,Lemúria,2,Lengyelország,16,Lettország,1,levegő,11,levitáció,4,lézer,15,Li-Fi,1,Libanon,7,Líbia,18,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,1,magány,2,mágia,4,mágneses mező,12,mágneses portál,1,Magyarország,55,magyarság eredete,9,Maja leletek,22,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,2,Mali,1,Málta,2,Mandela effektus,2,Mars,110,Mars Curiosity,10,Marshall-szigetek,1,matematika,8,mátrix,3,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,1,média,36,meditáció,79,megalit,22,megfigyelés,7,megnyúlt koponyák,12,megtermékenyítés,3,megújuló energia,88,megvilágosodás,7,memória,13,menedék,2,mentális betegség,14,mennyország,27,méregtelenítés,2,mérgezés,9,Merkúr,4,mesterséges intelligencia,48,metaanyag,1,meteor,15,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,54,Mezopotámia,4,mike quinsey,10,mkultra,14,Mongólia,1,Monsanto,23,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,13,múmia,35,munka,2,mutáció,3,műanyag,13,műhold,16,műtét,1,művészet,98,nagylábú,1,nanotechnológia,17,Nap,91,napelem,10,napenergia,100,napfény,51,napfogyatkozás,4,napfolt,2,Naprendszer,83,napszél,4,NASA,174,NATO,110,Nazca-vonalak,7,Nefilim,4,nehézfém,2,Neil Keenan,14,nemefém,2,Németország,226,nemiség,1,Nepál,3,Neptunusz,7,NESARA,3,Niels Bohr,1,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,16,Nostradamus,5,növények,73,növényvédőszer,11,NSA,37,nukleáris energia,32,nyersétel,11,Obama,178,okkultizmus,2,okostelefon,10,oktatás,39,olaj,28,olajfüggőség,22,Olaszország,65,Olmékok,1,oltás,41,omniverzum,1,online tv,7,OPPT,7,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,2,óriások,18,Orionidák,1,Oroszország,774,oxigén terápia,1,önbecsülés,3,önismeret,236,önvezető autó,13,önvezető motor,1,ördög,2,ördögűzés,1,öregedés,16,örök élet,1,örök fiatalság,2,öröklődés,10,ősi civilizációk,277,ősi gyógyítók,2,ősi szöveg,31,ősi technológia,126,őslakos,1,ősrobbanás,6,őssejt,10,ötvözet,1,özönvíz,2,Pakisztán,6,Palesztina,19,Panama,1,pánpszichizmus,1,pánspermia,2,paranormális,28,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,17,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,225,pénz,279,Peru,41,Phobos,3,piramis,58,platina,1,plazma,3,Plejádok,1,Plútó,1,pokol,4,poltergeist,1,pólusváltás,3,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,6,prófécia,10,propaganda,1,Proxima Centauri,2,pszichiátria,3,pszichikai erő,8,pszichokinézis,4,pszichológia,19,Puerto Rico,4,rákbetegség,86,régészet,319,reinkarnáció,17,rejtélyek,286,rendőrállam,1,reptilián,7,repülés,51,repülő autó,2,repülő humanoid,1,robotok,52,Római Birodalom,15,Románia,8,Roswell,22,rovásírás,2,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,1,sámánok,4,sarki fény,1,Sátán,16,schumnann frekvencia,3,sci-fi,154,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,3,sivatag,7,skizofrénia,1,Skócia,10,só,9,sors,2,sótalanítás,3,Spanyolország,39,spiritualitás,265,sport,12,Star Trek,4,Star Wars,1,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,6,Steve Quayle,1,Stonehenge,6,stressz,11,sumérok,4,suzanne lie,2,Svájc,21,Svédország,20,szabad akarat,2,szabadság,1,szag,1,számítástechnika,34,szamuráj,2,szaporodás,2,szarkofág,3,Szaturnusz,13,Szaúd-Arábia,64,szavak,1,szegénység,3,Szelei Magdolna,6,szélenergia,35,szellemek,16,szem,20,szembetegség,11,személyiségteszt,8,szent geometria,1,Szerbia,1,szerelem,7,szeretet,36,szerotonin,1,szerv implantátum,3,szfinx,2,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,4,Szicília,1,sziklarajz,5,Szingapúr,3,szinkronicitás,3,színpszichológia,1,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,2,Szíria,252,szív,21,Szlovákia,1,Szlovénia,1,szoftver,1,Szomália,1,szorongás,10,Szovjetunió,42,szökőár,2,Szudán,3,születés,12,Tajvan,2,találmány,15,tanítások,36,tanulás,18,táplálkozás,44,társadalom,17,távolbalátás,15,technológia,548,tej,1,tektonikus lemez,1,telekinézis,1,telepátia,30,teleportálás,7,tengeralattjáró,2,tengervíz,71,teremtés,19,téridő,4,térkép,1,természet,202,természetfeletti,9,természetvédelem,36,terraformálás,1,terrorcsoport,6,tervezett elavulás,1,Tesla,58,testbeszéd,1,testelhagyás,4,testen kívüli élmény,14,tetoválás,1,Thaiföld,7,Tibet,9,Timbuktu,1,titkos társaságok,382,titkos űrprogram,119,tobozmirigy,7,Toltékok,1,torinói lepel,1,tornádó,2,tömegmédia,34,Törökország,99,történelem,375,transzhumanizmus,3,Trianon,2,tudat,15,tudatalatti,32,tudatmódosítás,12,tudatos álom,14,tudatosság,453,tudomány,501,túlnépesedés,3,túlvilág,44,tüdőbetegség,7,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,494,UFO felfedés,62,UFO vadászok,7,ufo-afrika,3,ufo-amerika,212,ufo-ausztrália,6,ufo-ázsia,25,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,86,ufo-fotók,7,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,18,új,4920,új pénzügyi rendszer,267,Új-Zéland,5,újrahasznosítás,18,Ukrajna,78,Univerzum,114,Uránusz,5,Uriel,1,Uruguay,3,uso,1,űrállomás,3,Üreges Föld,21,űrfegyver,2,űrháború,4,űrkutatás,224,űrszemét,1,űrtechnológia,131,űrutazás,16,űrverseny,8,üstökös,2,üzenetek,61,vakcina,50,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,148,valóság,19,vámpír,1,Vatikán,147,vegetáriánus,6,végítélet,1,Végjáték,42,vegyi anyag,13,vegyi fegyver,12,Venezuela,15,Vénusz,7,vér,6,vércsoport,1,videó,3987,videojáték,8,Vietnam,7,viking,1,Világgazdasági Fórum,6,világítás,1,világkormány,1,világvége,5,villám,3,virtuális valóság,6,vírus,4,vitamin,8,víz,107,víznyelő,2,Vlagyimir Putyin,287,vulkánkitörés,35,Wi-Fi,7,WikiLeaks,25,x-akták,20,zene,33,zeneipar,4,Zimbabwe,1,Zsidóság,21,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A Föld bolygó elfeledett történelme - A Nagy Özönvíz előtti és utáni események krónikája
A Föld bolygó elfeledett történelme - A Nagy Özönvíz előtti és utáni események krónikája
https://3.bp.blogspot.com/-nf7XV3J8Nv0/WohHK0uNRBI/AAAAAAAAroo/axl5ppypM40OoLovPrhVtiV6mRV2q785gCLcBGAs/s1600/anunnaki%2Bid%25C5%2591vonal%2Belfeledett%2Bt%25C3%25B6rt%25C3%25A9nelem%2Bvideo%2Bsum%25C3%25A9r%2Bbabilon%2Bmezopot%25C3%25A1mia%2Bbiblia%2B%25C3%25B6z%25C3%25B6nv%25C3%25ADz%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli%2Btechnol%25C3%25B3gia-nibiru%2Barany%2Bemberis%25C3%25A9g-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nf7XV3J8Nv0/WohHK0uNRBI/AAAAAAAAroo/axl5ppypM40OoLovPrhVtiV6mRV2q785gCLcBGAs/s72-c/anunnaki%2Bid%25C5%2591vonal%2Belfeledett%2Bt%25C3%25B6rt%25C3%25A9nelem%2Bvideo%2Bsum%25C3%25A9r%2Bbabilon%2Bmezopot%25C3%25A1mia%2Bbiblia%2B%25C3%25B6z%25C3%25B6nv%25C3%25ADz%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli%2Btechnol%25C3%25B3gia-nibiru%2Barany%2Bemberis%25C3%25A9g-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2011/01/a-fold-bolygo-elfeledett-tortenelme.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2011/01/a-fold-bolygo-elfeledett-tortenelme.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy