Archive Pages Design$type=blogging

­

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész folyt...

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész folytatása

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az.html

Kérdés: Hiszel a Demiurge-ról szóló ősi gnosztikus tanításokban és a Jézus Krisztus alakban a történelemben annak részeként, hogy mi történik az "emberi lélekért folyó háborúban" és az idővonal manipulációban? A názáreti Jézus egy valós személy volt a történelemben, aki ismerte az igazságot arról, hogy mi folyik itt?

Aug: Ahogy láttam, két magyarázata lehet Jézus alakjának, amely két különböző lényhez tartozik. Mindketten magas szintű tudással rendelkező lények az idővonalakról, téridőről és a tudatosságról. Az egyik lény az emberiség eredeti idővonaláról származik és ellátta az embereket egy olyan tervvel, amellyel fenntarthatták a DNS-esük és a tudatuk egyensúlyát ezen időhurok hatása alatt. Egy másik ugyanazt az eredményt érte el, de egy korlátozottabb spektrumú befolyással. Azt hallottam, hogy ők valójában két lényből álló három csapat voltak egy időben, akik párhuzamosan dolgoztak a Föld elektromágneses "lélek" rácsának kijavításán és újraigazításán. Jézus neve látszólag Yeshua volt, vagy azon ősi fordítások közül az egyik, ami visszatér a “SUN”/SON/YES/IEUS szó ősi nyelvi ábrázolásához. Mások a "Nap" istenekre hivatkoznak az ősi időkben, és az asztrológiai és pszichológiai ismeretek különböző összefonódására. Függetlenül a történelem bármely részétől, az egész történelmünk erősen kapcsolódik a kozmikus bölcsességhez, a spirituális fogalmak tisztaságához vagy diszharmóniájához, és sok olyan kérdéshez, melyeknek úgy tűnik, hogy már megvolt az ősi megértése arról, amit ma tapasztalunk, bár nagyon fejlett technológiával. Lehetséges, hogy a nagyon fejlett technológia jelen volt az ókorban.

Az ókori történelem eseményei közvetlenül összefüggnek annak lehetőségével, hogy az ezen műveleteken keresztüli felfedezések során az ókori történelem "ősi eseményeit" valójában egyidejűleg hozták létre. A szintetikus tudat, amely hasznosítja az energetikai kibocsátásokat. Egyfajta technológiailag előidézett időhurok jött létre, aminek eredményeként a jóslatot látszólag "be kellett teljesíteni" ezen hurok befejeződése után a civilizáció tudatában.

A Bibliát és sok más vallási szöveget úgy tűnik, hogy az ősi tudás különböző formáival kódolták, melyek kapcsolódnak az élet és a téridő magasabb dimenziós perspektívájához. Számos utalást tartalmaznak a test megtisztítására és a szellemi/lelki/energetikai tisztaság, valamint a Föld idővonalaival való kapcsolat fenntartására. Lehetséges, hogy köze volt a fejlett technológiához, valamint a szellemi és fizikai tisztító aktusok közvetlen ismertetéséhez, amely megszabadítja a testet a korábban leírt egyfajta vírusos mesterséges érzésektől, amely elősegíti és táplálja az emberi lények alacsonyabb energetikai/negatív kibocsátását.

Kérdés: Tudnál többet mondani arról, hogy mit figyeltél, ismertél meg az emberiség idővonalainak több változatából?

Aug: Több változatát is láttam ennek a rendkívüli idővonalnak. Amikor néztük őket a titkos projektekben, az adott időszakban éltünk, mint személy a történelemben.

A titkos projektek felfedezték és megtapasztalták, nagyrészt Tesla munkáján valamint sok tudóson keresztül, akik közül néhány nyilvánosan ismert, hogyan lehet hozzáférni a hipertérbeli síkokhoz technológiai eszközök segítségével.

Az egyetlen igazi hatalom, amivel rendelkezünk, a kreatív forrás ereje. Ez kreativitásban és pozitivitásban végtelen. Az ember nem döntheti el, hogy hol, hogyan és ki kaphatja ezt a hatalmat. Ez nem áll az ellenőrzésünk alatt. Amit tehetünk, hogy összekapcsolódunk ezzel az erővel és megengedjük, hogy természetes módon áramoljon belőlünk, felhasználva az elméhez kapcsolódó szívet.

Az illuminátusok úgy hitték, hogy képesek irányítani ennek az erőnek a forrását. Hogy létre tudnak hozni bármit, amit csak akarnak. Hogy birtokolhatják a Földet, és hogy továbbra is képesek birtokolni/rabszolgává tenni az összes többi bolygót és bolygórendszert, melyekkel hadban álltak.

Ez olyan, mintha a személyes érdekeket helyezné valaki előtérbe, hogy kárt okozzon és kapzsi legyen a természet egy megállíthatatlan erejével szemben. Csak annyira marad ideje működni a programnak, amíg az energia és a lehetőségek el nem fogynak. Mesterséges idővonalakat hoztak létre, miközben egyik vonalról ugráltak át a másikra, és üldözték őket, akiket ők csak "Hyperboreaiaknak" neveztek. Az igazság azonban az, hogy senki sem üldözi őket. Nincs külső ellenségük. Ők azok, és maradnak önmaguk legrosszabb ellenségei a mesterséges idővonalaik végezetéig.

Ezek az idővonalak az ő sírjaik, a pusztuló sebeik, és az univerzum különböző gyógyító módozatokat és technikákat alkalmaz, hogy visszatérjen a lelkek energiája az eredeti téridő területükre. Már kifogytak az idővonal lehetőségekből, és tanúi lesznek a leigázási módszereik pusztulásának, vagy a saját rejtett kezeik teljes és szándékos megsemmisítésének ugyanazon rejtett módszereken keresztül, melyeket az emberi lélek csapdába ejtésére használtak szemfényvesztésen és megtévesztésen, kapzsiságon és a nyomorúságon keresztül, a rejtély, a megvilágosodás és a védelem leple alatt.

A mesterséges idővonalak összeomlanak. Úgy fognak működni, mintha a saját sírjaik lennének, hacsak vissza nem térnek a "Forráshoz."


Kérdés: Mi a helyzet az idegen élő fém tudat "fekete kocka" mesterséges intelligenciával - ez a Demiurge, vagy valami más?

Aug: Közel vagy az igazsághoz a kérdéseddel. A kocka egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a téridő manipulációt a tudat révén, és megkaptam ennek az eszköznek az irányítását történelmünk egy időszakára. Ez megadja egy egyénnek vagy csoportnak azt a hatalmat, hogy létrehozza, valamint hozzáférjen az idővonalakhoz és a térhez. Ez az "ősi kozmikus kocka," amely hozzáférést biztosít az idővonalakhoz és valóságokhoz. Ez nyilvánvalóan egy másik faj eszköze volt. Szintén ez volt az az eszköz, melyet a szürkék egyik típusa használt jelzésként annak érdekében, hogy többször megtalálják a mi idővonalunkat. Ez lehetett az a technológia, amit nekünk adtak, hogy valójában nyomkövető eszközként használják a hipertéren keresztül. Úgy döntöttek, hogy visszaviszik a kockát annak érdekében, hogy újra stabilizálják ezt az idővonalat, és korlátozzák azt, ami "külső" vagy "hipertérbeli" beavatkozásnak minősül.

A 2010-es ébredési tapasztalat végén a fizikai testem látszólag meghalt egyfajta hipertérbeli lélekelfogó eszközben, amely kihúzza az embert az időből, és képes manipulálni vagy lehetőségeket teremteni. Folyamatosan tapasztaltam ennek az ébrenlétnek a verzióit, hogy hol fogok meghalni, és visszahelyezett a "készülék kiindulási pontjára", amelyben látszólag csapdába ejtettek/elhelyeztek. Ezen pont után az összeesküvés úgy ítélte, hogy "végeztek" velem. Valami történt, amikor valamiféle magasabb dimenziós eszközökkel voltam körülvéve, amelyek helyreállították azon képességemet, hogy ebben a létezésben maradjak. Azt mondták, hogy aki visszahozott, az újra visszaállította a genetikai anyagomat egy 5. dimenziós perspektívából, vissza a Föld téridő mezejébe, és valószínűleg ez a módja, hogy fenntartsák egy személy lelkét és szellemét. Azt mondták, hogy ők nem rendelkeznek ezen technológia nyújtotta képességekkel, és nem engedélyezett számukra annak eredményeként, hogy ezek a magasabb lények valamilyen módon védelmet nyújtanak. Ezen túlmenően a Solar Warden a teljes folyamat során lépéseket tett, hogy megvédjenek nagyon fejlett technológiákat és az ügynökök valamint a "biztonsági háló" stratégiai elhelyezését használva.

Kérdés: Mondj valamit a mesterséges és átmeneti idővonal mátrix rendszerén kívüli jóindulatú lényekkel kapcsolatos megértésedről, akik segíteni próbálnak kijavítani ezt a mesterséges idővonal manipuláció őrültséget.

Aug: A 2010-es esemény során átvittek az időben 20 éves koromba. Ez sokszor megtörtént fiatal éveimben, bár újra meg kellett történnie ahhoz, hogy visszatérjenek az emlékek. Amikor az idővonal egyik vagy másik végéhez utazunk, akkor egyidejű létezési síkokon keresztül haladunk, amely egyszerre tartalmazza az egész idővonal információját. Keresztülvittek egy válogatott csoportot az úgynevezett "apokalipszison." Ezen események során tanúi voltunk az emberiség teljes kitettségének ezen hatásoknak, a mesterséges intelligenciának, genetikailag módosított lényeknek, az időhurkoknak, érző hipnotikus energia kibocsátó "eszközöknek," amelyek az emberiség és mások alacsonyabb emocionális kibocsátásából táplálkoznak.

Az egész tapasztalat után, melynek során háromszor haltam meg ebben a testben, és kerültem át különböző klónokba valamint időleges helyekre/univerzumokba, érzelmileg és tudatosan is hívtam valakit, bárkit, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy véget vessen ennek, és védelmet vagy útmutatást nyújhat.

Ennek eredményeként egy emberekből álló csapat, akik "Krisztus" csoportnak vagy Krisztus követőinek nevezik magukat jelentek meg, és közölték velem, hogy a tudatosságom segítségével keresik ezt a lehetőséget, összekapcsolnak az ő idővonalukkal, amely mentes az összes mesterséges és szintetikus zavartól.

Azt is közölték velem, hogy a Föld egyfajta csoportos kísérlet, hogy megadják az emberiségnek a lehetőségeket és tudást ami ahhoz szükséges, hogy egy ilyen világot teremtsünk magunk számára. Hogy bizonyos szempontból ezt a világot már létrehozták, és az emberiségnek csak el kell engedni a negativitást és használnia az elméjét, képzeletét, szellemét és cselekedeteket, hogy összekapcsolódjanak az eredeti idővonallal, hogy lényegében semmissé tegyék ezeket a mesterséges eltéréseket. Azt mondták, hogy képesek eltávolítani az éteri és fizikai implantátumokat, a tudatalatti programozási blokkokat és meggyógyítani a megváltozott személyiséget.

Valahol ezen tapasztalat során a fizikai testem úgy tűnt, hogy meghalt. Ennek eredményeként a lények, akikről mindenki azt állította, hogy "Hyperboreaiként" ismertek materializálódtak ezen a területen. Nem volt fizikailag ellenőrizhető alakjuk. Fölöttünk jelentek meg és lejjeb ereszkedtek, amíg közel nem kerültek. Látszólag meghaltam a "teszt" egyik utolsó részében, melyen a másik frakció keresztülvitt engem. Hallottam és éreztem egyfajta elektromágneses zümmögést, és úgy éreztem, hogy egyfajta eszközben voltam, amely különböző ismeretekkel és genetikai képességekkel volt kódolva, amely megteremtette vagy elhelyezte az eredeti állatokat és embereket az eredeti Földön. Őszintén úgy "éreztem," mintha egy állat vagy természeti dokumentumfilmet néztem volna és haladtam volna át a bolygó valamennyi ökoszisztémájának tudatosságán.

A folyamat végén a földön ébredtem fel. Mások körülöttem, akik ismertek engem sírtak, és kisebb csoportok ámuldoztak. Azt mondták, hogy a Hyperboreaiak újra formálták a testemet egy 5. dimenziós replikátor segítségével, és hogy (a 4D és 3D "sötét" csoport) nem férnek hozzá ehhez a technológiához, így többé nem engedélyezik, hogy kölcsönhatásba lépjen velem egy negatív frakció.

Azt mondták, hogy a technológiájuk 5D replikációt használ bármilyen tárgy létrehozására a térben/időben, beleértve a 4D replikátorokat, amely képes DNS-t létrehozni. Ez a mesterséges méhen keresztül történő fizikai klónozás.

Kérdés: Akkor mi a déjà vu, ez lehet egy válasz egy emlékre, amelybe beleavatkozott ez mesterséges idővonal? Sokan rendelkeznek alternatív emlékekkel más idővonalakból. Lehet, hogy ez a bizonyíték arra, hogy az idővonalunkat már sokszor manipulálták?

Aug: A déjà vu a tudatosság vagy az emlékek összeolvadása lehet, amely keresztez több idővonalat, és az egyén tudatának középpontjában helyezkedik el, aki megtapasztalja az észlelést. Igen, ennek a tapasztalatnak köze lehet az időhurkokhoz és a tudat manipulálásához.

Kérdés: Tudnál mondani egy példát, hogy egy adott idővonalat hogyan zavartak meg, vagy hol volt az a pont, amikor megváltozott, így a történelem, ahogy ismerjük átalakult?

Eve Lorgen
Aug: Az ember nem tudja, hogy megváltozott az idővonal, kivéve akkor, ha ismeri ezeket a projekteket. Ha például elmondom az eseményeket, akkor egyszerűen azt mondják, hogy "Ó, a történelem ezen eseményeire gondoltál?" Ezek a változások. Ezek egyidejűleg fordulnak elő és maga a történelem. Kis változások történhetnek, ezek most történnek, hogy megpróbálják megmutatni az emberiségnek, hogy ilyen manipulációk lehetségesek. Egyre több dolog fog kiderülni, ahogy az emberiség elfogadja ezt a valóságot. Az egész történelmünket keresztül-kasul manipulálták.

Kérdés: Hiszel az ikerláng szerelmi kapcsolatok létezésében, és ha igen, akkor el lehet ezeket téríteni vagy be lehet avatkozni?

Aug: Fennáll annak a lehetősége, hogy az emberek genetikai és lelki fejlődési alapon teljesen kompatibilisek. Az embereket legtöbbször azért manipulálják, hogy elkerüljék a kölcsönhatást a rendkívül spirituális személyek között, és azt mondták nekem, hogy ezt biztonsági okokból teszik, de ebben még döntenem kell.

Kérdés: Mi a Föld eredeti szerves idővonala?

Aug: Az eredeti idővonal egyszerűen egy olyan idővonal, amely nem tapasztalta meg a szintetikus életformák és intelligenciák manipulációit és fejleményeit, amely időhurkokat és létező fejlett technológiát igényel. Az emberek békében és egészségesen élnek, és egyszerűen azért élik tovább az életüket, hogy megismerjék az univerzumot, a lelket, a tudatot, a teret és az időt valamint a szellemet az anyagi dolgok helyett.

Kapcsolódó cikkek: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/search/label/titkos%20űrprogram

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész


Eve Lorgen
loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész
Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész
https://3.bp.blogspot.com/-X20DShk897s/V89J33Ra3fI/AAAAAAAAgO8/CAeUgrYhHg49j-IoNXx9LLyCdg1_oWG_gCLcB/s1600/aug%2Btellez%2Bmilab%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bsolar%2Bwarden%2Bid%25C5%2591utaz%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Bmem%25C3%25B3ria%2Btudat%2Bj%25C3%25B6v%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ld%2Buniverzum%2B%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-X20DShk897s/V89J33Ra3fI/AAAAAAAAgO8/CAeUgrYhHg49j-IoNXx9LLyCdg1_oWG_gCLcB/s72-c/aug%2Btellez%2Bmilab%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bsolar%2Bwarden%2Bid%25C5%2591utaz%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Bmem%25C3%25B3ria%2Btudat%2Bj%25C3%25B6v%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ld%2Buniverzum%2B%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az_21.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az_21.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete