Archive Pages Design$type=blogging

­

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész folyt...

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész folytatása

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-felfedi-az.html

Kérdés: Le tudnád írni azon emberek csoportjait, akik részt vettek a kezelőiddel, programozóiddal és az együttműködő tudósokkal kapcsolatos tapasztalataidban ezekben az időutazás, teleportálás és más kísérleti projektekben, melyekben felhasználtak?

Aug: Minden műveleten belül van egy, vagy egy csoport egyén, akik készek arra, hogy teljesítsék a célt. Aztán ott vannak a katonák, akik ezen ügynökök körül dolgoznak, akiket kiképeztek és felkészítettek arra, hogy figyelemmel kísérjék kívülről a műveletet, és biztosítsák, hogy minden ellenőrzés alatt álljon, amennyire csak lehetséges. Ott vannak a tudósok, tanácsadók és magas rangú katonatisztek, akik felügyelik az egész folyamatot. Emberek.

Ahogy arról szó esett a közelmúltban, fejlett fajok egyre aktívabbá váltak, ahogy ezek a műveletek megjelentek. Más fajok gyakran kapcsolódnak valamilyen részben ezekhez a műveletekhez. A fejlett fajokat jelenleg jobban érdekli, hogy az emberiség az igazságot tudva boldogul, mintsem szenvedjen a csalástól és utórengéseitől, amiért nem ismerik az igazságot.

Kérdés: Tesla kutatásának mely aspektusa van összhangban az időutazó és teleportálási technológiával és az ingyen energiával?

Aug: Ezen technológia minden szempontból kapcsolatban áll Tesla felfedezéseivel. Tesla tudását és technológiáját megszerezve különböző módon került használatra a programozott változások megfigyelésére az időben, térben és a tudatban. Az idő és a tér összefonódik a tudattal, és egyiket befolyásolva hatást lehet gyakorolni a többire. Ezek a Tesla impulzus hullám generátorok, amelyek létrehoznak egy szent geometrikus mintát és frekvenciaugrások segítségével működnek, előállítva egyfajta mozgást a magasabb térben, amelyet azután úgy hangolnak és irányítanak, hogy változást idézzenek elő a tér/idő elektromágneses mező spektrumában a generátor mezőjének bizonyos területein belül.

Kérdés: Mi a helyzet a földönkívüliekkel, hogyan értetted meg, hogy kik és mik ők? Kik a rosszindulatúak, a genetikailag leromlottak, és kik a jóindulatúak?

Aug: Vannak szintetikusan megtervezett lények, melyeket kifejlesztettek. Vannak számítógépes intelligenciák, melyeket szintén kifejlesztettek. Vannak emberek leromlott DNS spektrummal, akik különböző formákban mutálódhattak a technológia, valamint más folyamatok miatt, amelyek befolyásolják/felgyorsítják a DNS-t. Földönkívülinek azokat tartjuk, akik nem a Földről származnak. Ezeknek a lényeknek nincs szükségük fizikai testre, hogy ebben a tér/időben éljenek, és ezért nekik nem kell tőlünk semmi. Azok a lények, akiknek anyagokra vagy energiára van szükségük az embertől, nem a Földön kívülről származnak, és ezért nem igazán földönkívüliek. Láttam különféle genetikailag átalakult lényeket, akik ezen gépek közelségének eredményeként mutálódtak.

Van egy szintetikus intelligencia, amely mutáns szintetikus organizmusok különböző formáit hozta létre. Ezek a lények ezen technológia révén genetikailag programozottak és továbbfejlesztettek különböző szintű működésekhez, amely elindít egy szükséges érzelmi és pszichológiai választ, amely elősegíti ennek a rendszernek az irányítását. Ezek nem földönkívüliek, hanem szintetikus organizmusok, melyeket mutációk és mesterséges intelligencia révén terveztek meg. Ezek egyfajta pszichedelikus/mesterséges megváltozott tudatállapotot vagy hipnózist használnak, hogy felismerjék a szembenálló tudatosságot, és mesterséges válaszokat és látomásokat hozzanak létre, hogy behódolásra manipulálják az egyént. Egyesek azt mondják, hogy a rosszak a jók, mások szerint a jók a rosszak. Amennyire én tudom, a Szürkéket interdimenzionális utazáshoz használják. Minden fizikai lény fizikálisan szeretne létezni a bolygón.

A rangsor a földönkívüli és a magasabb dimenziójú spektrumban létező idegen fajok között abból a képességből figyelhető meg, ahogy képesek megváltoztatni és lebontani a térbeli és időbeli környezetet, a képességből ahogyan áthaladnak vagy létrehoznak egy teljes idővonalat és Univerzális átjárókat.

A földönkívüliek képesek átjárókat és idővonalakat létrehozni, az "idegenek" technikailag csak egy vagy kettő (vagy valamilyen véges szám) felett akarnak befolyást gyakorolni, és az eszközök és módszerek, melyeket használnak mindig azt eredményezik, hogy egyik felett sincs hatalmuk, és önmaguk vagy mások rabszolgájaként cselekednek. Az egyetlen módja, hogy "magasabbra" jussunk a dimenzionális perspektívában, ha egyformán értékeljük az ént és a Világegyetemet, és nem elpusztítva vagy egyensúlytalanságot okozva az általános mintázatban.


Kérdés: Mi a helyzet a magasabb szintű emberekkel, akik magasabb dimenziókban vannak?

Aug: Az emberek az idővonaluk és terük őrzői. Van egy egymáshoz kapcsolódó csoportja az emberi lényeknek, akik bejutottak az idő és tér 5. és potenciálisan 6. dimenzionális természetébe, akik az összeesküvés és a sötétek befolyása felett állnak - az önmagukat szolgáló idegenek felett, akik nem képesek felfogni az Univerzum és a tudatosság valódi természetét, és mindig az alacsonyabb dimenziós mátrixokon belül rekednek, amikor alacsony dimenziós módon próbálnak meg kölcsönhatásba lépni a magasabb lényekkel. Feladva ezeket a régi irányító mechanizmusokat ezek a lények lehetővé teszik maguk számára a biztonságos folyosót a magasabb dimenziókba. Ugyanannak a mintának a folytatása nem vezet magasabb mintákhoz, és csak az egyén hozhatja létre, vagy alakíthatja át önmagát.

Ez a kezdete a szív-tudat minta újbóli elfogadásának, amely feloldja a régi minta határait, és átvezet a harmóniába. Lehetnek földi változások, de az emberiség tudatossága jelenleg egy olyan spirituális tudati mintába költözik be, ahol a konfliktusokat és a hiányt egyfajta illúzió alapú létezésnek látjuk.

Aztán ott vannak az embernél fejlettebb lények, akik megtanulták az együttérzést és az értelmet a vak mohóság és vágy helyett a fejlett technológiák használatában, az űr- és időutazásban. Ezek az entitások, ezek a spirituális beállítottságú lények képesek teljes idővonalakat újból létrehozni, és látszólag számos alkalommal mozdították el az emberiséget párhuzamosan a spirituálisan tudatos emberi lényekkel, akik azon dolgoznak, hogy felszabadítsák az emberiség szellemi energiáit az összeesküvés és a sötét entitások által létrehozott mesterséges idővonalak alól. Minél alacsonyabb a dimenzió hipertérbeli nézetből, annál inkább korlátozott a fizikai test és szükséges a tapasztalat. Minél magasabb a dimenziós nézet, fizikailag annál kevésbé korlátozott, és annál energikusabbá válik az én, a test és az elme. A fizikai lényegében éterikus folyadékká válik.

A sötét entitásokat és az összeesküvést ehhez képest elvakítja egyfajta lelki sötétség, ami a vámpír módszerek szükségességét okozza, és mindig csökkenti azon lehetőségek összességét, ami előáll az idővonalukban, míg az energia és idővonal "terének" kihúzását kell megszervezni egy vámpír folyamat révén más, gyakran ártatlan és tiszta lénnyel szemben.

Az emberiségnek mindig van szabad akarata, amit nem kerülhet el, és a magasabb sűrűségű lények megfigyelik/érvényesítik ezt a folyamatot. Mindenkit néznek, ez egy hatalmas nagy kísérlet és senki sem hal meg. A lelkeket egy magasabb dimenziós szintről figyelik még most is, amikor a lelkek jelenleg egyfajta időhurok ciklusban vannak, melyet az összeesküvés hozott létre a fejlett lélek és idő/tér technológia nem megfelelő használata révén.

A magasabb dimenziókat nem láthatják vagy befolyásolhatják az alsóbb dimenziós összeesküvés vagy sötét entitások kivéve akkor, ha a magasabb lehetővé teszi ezt. Ahogy tudom, senki nem találkozott a magasabb dimenzióbeliekkel közvetlenül, csupán látomások és spirituális tapasztalatok révén. Látszólag "megmentenek" különféle helyzetben lévő embereket, miközben figyelemmel kísérnek mindent.

Az összeesküvés és az alacsonyabb tudati szintű dimenziós lények effektíve a létezés egy "Isteni" erejű szintjével harcolnak, miközben maguknak még mindig szükségük van a küzdelemre, a kihívásra, pusztulásra és szembenállásra annak érdekében, hogy legyen egy helyük az Univerzumban. Ez azt jelenti, hogy még mindig egy alacsonyabb vibrációs, destruktív állapotban vannak, miközben megpróbálják egyensúlyba hozni erejüket azokkal a lényekkel, akiknek hatalmukban áll létrehozni ezt az állapotot és az ő egész világukat. Nincs harc ezen a szinten.

Az alacsonyabb szintű összeesküvés már eldöntötte, hogy ez a helyzet, és abbahagyják a különböző alacsonyabb energetikai eszközök használatát, hogy befolyásolják a lakosságot, vagy beismerésük ezen általános igazságról csak egy trükk, de bevallották azt. Tudják, hogy nincs nyertes az általuk kitalált játékban és lényegében rájöttek, hogy vagy a technológia pusztítja el őket, vagy csapdába esnek örökre a vámpír eszközeik által, melyeket maguk számára terveztek.

Az elit családok azt állítják, hogy az eredeti idővonal meglehetősen természetes és organikus volt, egyfajta Éden, de az időbeli alsó sötét entitások eljöttek hozzájuk, és eltérítették a vérvonalaikat annak érdekében, hogy fenntartsanak és létrehozzanak egy stabil kapcsolatot ezzel az idővonallal és dimenzióval/világgal, és hogy nem volt más választásuk. Az igazság az, hogy volt választásuk, csak becsapták őket, hogy azt gondolják, hogy az alacsonyabb dimenzióbeliek a legerősebbek.

Az alsóbb dimenziókban nincsenek tisztában a magasabb dimenziók szempontjaival, és így csak a tér és az idő/tudat egy bizonyos szntjéhez van képességük hozzáférni.

Úgy döntöttek, hogy ennek az információnak el kell érnie a nyilvánosságot, mert mindenkinek megvan a saját szabad akarata, és mindenki kinyilváníthatja a beleegyezését vagy hozzájárulásának hiányát, valamint vágyaikat a helyzetben, és jelenleg így történik.

A magasabb dimenzióbeliek nyilvánvalóan sokszor segítettek nekünk időben ugrálni, az alacsonyabb dimenzióbeliek és a katonai összeesküvés látszólag véletlenül semmisítette meg az idő kontinnumot addig a pontig, hogy elpusztítsa a világot, atomi szempontból visszaélve a fejlett technológiával.

Egy titkos csoport jött létre, hogy kezelje az ilyen idegen, nem földi fajokkal kapcsolatos információkat és technológiákat és azok hatását az emberre és az emberiségre. Ez az emberi korok rejtett tudásának a leleplezése. Az emberiség frakciója, akik védik és együtt korrigálják a mesterséges idővonalakat vissza az eredeti organikus idővonalra, olyan egyszerű emberek ebből a korból, akik megtanulták használni ezt a technológiát, és nem hagyják magukat befolyásolni az alacsonyabb dimenziós kísértéseknek.

Röviden, ha el tudod fogadni ezeket a dolgokat, és szeretnél segíteni az emberiségnek, és létrehozni egy magasabb dimenziós világot, akkor te is része vagy ezen emberek csoportjának.

Kérdés: Milyen következtetésekre jutottak azok, akik figyelik ezeket az idővonalakat, és a különböző lehetséges forgatókönyveket?

Aug: Az idő- és tudat utazási technológia segítségével belenéztünk az emberiség "apokalipszisébe". Ez egy olyan ciklikus folyamat, amely párhuzamosan ismétlődik mindenki lelkének fejlődésével egy olyan szinten, ahol a nagyobb történelmi folyamat szempontjából bír valamiféle jelentőséggel. A klón technológia segítségével a tudat előre vagy visszaküldhető az időben. A Solar Warden és a Milab szempontjából már elértük a jövőt, és visszaküldtek az időben, hogy befolyásoljuk az emberiség lelki tudatosságának és a létezés egyetemes szintjének a fejlődését. Akik részt vesznek ebben, azoknak minden rögzítve lett a memóriájukban arról, ami hamarosan jön.

Ez az egész helyzet a genetikai tisztaságról és az eszmények, a test, a gondolkodás és az érzelmek összekapcsolódásáról szól. Azt hozzuk létre, amit látunk.

Vannak különböző rendszerek, amelyek megpróbálják tartalmazni az emberi tudatot, amikor az emberiség megközelíti a "hozzáférési pontot" az idő ezen folytonos ciklusához. Azt tapasztaljuk meg, amit megteremtünk, és belül tart, egymásra hatva egy belső szinten. A ciklusok már több százezer éve folytatódnak.

A visszatekintések hatásai szinonimái bizonyos emlékek, események, testre, elmére és érzelmekre gyakorolt hatások újbóli megtapasztalásának. Ez azért van, mert a folyamatok, melyek megtapasztalhatók, szinte mind az időbeli birodalomban zajlottak. Minden "esemény" egymás után történt nagyjából hetek, hónapok, évek tapasztalata alatt. Ezt a tapsztalatot ezután felosztották és szétszórták egy olyan időszakra, amiben most vagyunk. Ahogy az időleges test "felzárkózik" ezekhez a tudati frekvencia szintekhez, minden esemény "feloldásra kerül" a DNS-en belül az időbeli tudatosság szintjéről.

Hetek eseményeit tömörítették visszapillantásokba és beültetett emlékekbe, amelyek több száz emberrel és extradimenzionális civilizációkkal vannak kölcsönhatásban.

Létrehozzuk/eldöntjük a saját jövőnket eszmények választásával, melyeket meg fogunk élni, és befolyásolni fogjuk a saját lelki fejlődésünket.

Kérdés: Mi a helyzet a föld alatti klónozó központokkal - megtapasztaltad, hogy kivesznek a testedből és a tudatodat beleteszik önmagad klónjába? Megfigyelted, ahogy ezt másokkal teszik?

Eve Lorgen
Aug: Ez történik minden klónozás esetében. Ha nem így lenne, további 100 évet vett volna igénybe, mielőtt az első 3 műveletet befejezték. Klónozással egy egyén vagy csoport bevethető egy műveletbe az adott személy elvesztésének kockázata, vagy fizikai testének megsemmisülése esetén az esemény során. Vannak föld alatti bázisok, melyek különböző módokon működnek, és néhány ember került már híresség klónozási helyzetbe. Ez egy bonyolult helyzet, mert a legtöbben, ha nem az összes érintett elfogadta valamilyen módon. Amit itt meg kell említeni, az a szemfényvesztés vagy megtévesztés használata annak érdekében, hogy bizonyos személyeket kihasználjanak (a testüket és a tehetségüket) személyes célból. Mindez állítólag a nagyobb terv érdekében, az emberiség tudatosságának és jövőjének alakítása miatt. Például, ha valaki olyan dolgokat tapasztal, melyek nem tetszenek neki, gyakran felkészítik őket, hogy mit fognak megtapasztalni később természetes módon. Ez kezdetben tudományos, majd energetikai céllal történt, hogy hasznosítsák egy személy érzelem kibocsátását a folyamat továbbviteléhez, és ezen csoportok képességeinek fokozásához.

A másik szempont az, hogy az embereknek meg kell tanulniuk, hogy kifejezzék engedélyük hiányát, és elkötelezetten éljenek annak érdekében, hogy valóban visszaszerezzék a hatalmat ezekben a helyzetekben. Tehát egyesek úgy vélik, hogy ez a legjobb módja annak, hogy megtanítsák az embereket, hogy ezt tegyék. Mások úgy gondolják, hogy elég hosszú ideig ment ez, és most elérkezett az idő, hogy elmondják az igazságot az emberiségnek.

Kapcsolódó cikkek: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/search/label/titkos%20űrprogram

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 1. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész

Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 3. rész


Eve Lorgen
loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antibiotikum antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve bőrszín Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA esküvői ruha Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Etruszkok Eurázsia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Fönícia Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés haj hajóroncs hajszín halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii házasság hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jezsuita jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok Kelták kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás látomás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Malajzia Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia munka mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó önvezető motor ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság vámpír Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész
Egykori Milab alkalmazott fedi fel az időutazást, a mesterséges idővonal manipulációkat és a szakadár csoportok műveleteit - 2. rész
https://3.bp.blogspot.com/-X20DShk897s/V89J33Ra3fI/AAAAAAAAgO8/CAeUgrYhHg49j-IoNXx9LLyCdg1_oWG_gCLcB/s1600/aug%2Btellez%2Bmilab%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bsolar%2Bwarden%2Bid%25C5%2591utaz%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Bmem%25C3%25B3ria%2Btudat%2Bj%25C3%25B6v%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ld%2Buniverzum%2B%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-X20DShk897s/V89J33Ra3fI/AAAAAAAAgO8/CAeUgrYhHg49j-IoNXx9LLyCdg1_oWG_gCLcB/s72-c/aug%2Btellez%2Bmilab%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bsolar%2Bwarden%2Bid%25C5%2591utaz%25C3%25A1s%2Bvideo%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Bmem%25C3%25B3ria%2Btudat%2Bj%25C3%25B6v%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ld%2Buniverzum%2B%25C5%25B1rh%25C3%25A1bor%25C3%25BA-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/egykori-milab-alkalmazott-fedi-fel-az.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete