A Szaturnusz közelében egy titkos diplomáciai megbeszélésen az emberiség jövőjét vitatták meg

Az elmúlt három évben Corey Goode feltárta a nyilvánosság számára a titkos űrprogramokat, a földönkívüli civilizációkkal és a diplomáciai...


Az elmúlt három évben Corey Goode feltárta a nyilvánosság számára a titkos űrprogramokat, a földönkívüli civilizációkkal és a diplomáciai találkozókkal kapcsolatos lenyűgöző információit, és folyamatosan megosztotta az emberiség jövőjéről szóló fontosabb kinyilatkoztatásokat és saját tapasztalatait. Úgy tűnik, hogy egy 2017 decemberi találkozón, melyet a Szaturnusz bolygó közelében tartottak, elértek egy kritikus küszöbértéket, ahol több küldöttség találkozott, hogy megvitassák az emberiség jövőjét, tekintettel a 22 genetikai kísérlet befejezésére, melyeket emberi kinézetű földönkívüli civilizációk képviselői végeztek.

Egy korábbi beszámolóban megvitattuk Goode jelentését egy korábbi, december 16-i "Szuper Föderációs" találkozóról, amelyen a Jupiter bolygó közelében mintegy 60 emberi megjelenésű földönkívüli küldöttség vett részt, ahol a Gömb Lények Szövetsége szóvivőjének szerepét játszotta. Ők magasabb sűrűségű lények egy csoportja (6-9. sűrűségű tudatosság), akik az utóbbi években egyfajta galaktikus döntőbírói tevékenységet folytattak, hogy ösztönözzék a diplomáciai megoldásokat a Föld több konfliktusával kapcsolatban, amelyek több tucat földönkívüli csoportot, a Belső Földi civilizációkat, a globális eliteket és a titkos űrprogramokat érintik.

Kapcsolódó cikk: A földönkívüli manipuláció befejeződött, ami 1000 éves szabadságot biztosít az emberiség számára

A Szuper Föderáció találkozóján Goode-nak azt mondták, hogy továbbítsa az összegyűlt földönkívüli küldöttségeknek, hogy az emberiséget érintő hosszú távú genetikai kísérleteiknek véget kell vetniük, és hogy az emberiség egyedül marad a saját jövőjének meghatározásában. Némi kezdeti tiltakozás ellenére Goode szerint ezt a döntést a Szuper Föderáció elfogadta, és lehetővé tettek egy másik diplomáciai találkozót néhány nappal később (2017. December 19-21-én), ahol elkezdődne az emberi ügyeket irányító új Szuper Föderáció létrehozásának folyamata. (1)

Egyesek számára az eddig megjelent beszámolók csalódottságot okozhattak, és sokan bizonyítékokat követelnek legalább egy részük alátámasztására, még mielőtt a továbbiakat megfontolnák. Jelenleg azonban nincs megdönthetetlen bizonyíték Goode állításainak alátámasztására. Másrészről nincs olyan bizonyíték, amely bármelyik állítását megcáfolná annak ellenére, hogy egyes kritikusok határozott kísérleteket tettek arra, hogy kétségbe vonják a vallomását és hitelességét.

Az elmúlt három évben Goode hihetetlen állításait vizsgálva nem találtam bizonyítékot a megtévesztésre. Ehelyett többféle forrást találtam, amelyek igazolják információit sokféle perspektívából, többek közt például informátorok/bennfentesek, dokumentumok és a jelenleg folyó események.

A kutatásom eddig három könyvben lett dokumentálva, amelyek részletesen elemzik és összehasonlítják rendkívüli állításait. Több mint 1200 írásos oldalról és 1500 referenciáról van szó, és a Titkos Űrprogram sorozat egyértelmű következtetése, hogy Goode nagyon hiteles, becsületes és igazat mond az eseményekről, amelyeknek tanúja és résztvevője volt.

Ezen kívül találkoztam és kommunikáltam vezető katonai hírszerző tisztviselőkkel, akik ugyanúgy elfogadták Goode információit, és csendben segítettek neki néhány nagyon magas szintű nemzetbiztonsági információval. Ha Goode folyamatosan csalna, ahogy egyes kritikusai érvelnek, akkor kétlem, hogy ilyen magas rangú tisztviselők segítenének neki.

Számunkra, akiket vonzanak Corey Goode információi, nyitott és gondolkodó elmével kell rendelkeznünk ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, mit mond el nekünk, és hogy mennyire fontos szerepet játszik az életünkben. Goode kinyilatkoztatásai nem csak a legfontosabb történelmi eseményekről és politikai folyamatokról tájékoztatnak bennünket, amelyek nem kerültek nyilvánosságra, hanem arról is, hogy mit tartogat számunkra a jövő.


Teljesen világos, hogy Goode-t választották ki arra, hogy egyedülálló és különleges szerepet töltsön be, mint a jelenlegi rendkívüli galaktikus események és találkozók tanúja. Nincs más formális szerepe, csak az, hogy alkalmanként a Gömb Lények Szövetségének szóvivőjeként járjon el, amikor úgy döntenek, hogy a nem evilági diplomáciai találkozókon meg kell jelennie, ahol Goode-t arra használják, hogy információkat továbbítson a résztvevőknek, még akkor is, ha a Gömb Lények Szövetségének tagjai fizikailag jelen vannak.

Ezt látványosan demonstrálták egy 2015 márciusában tartott találkozón, amelyről később Goode leírta, hogyan jelent meg a színen a Gömb Lények Szövetsége két tagjával együtt nagyjából 120 VIP személy és küldöttség előtt, akik több titkos űrprogramtól, a globális elitektől és magán polgári csoportból érkeztek egy titkos létesítménybe a Holdon található Hold Műveleti Bázisra. Ez volt az a 2015. márciusi találkozó, amely után Goode számos tárgyaláson, elrablásokban és megbeszélésen vett részt, melyek végül elvezettek a 2017. decemberi találkozókhoz, a legjelentősebbekhez, amelyek eddig történtek.

Goode szerepe, mint a Gömb Lények Szövetségének küldötte, és a státusza más csoportok és erők perspektívájából mind a bolygón, mind a bolygón kívül megköveteli tőlünk, hogy nyitott és gondolkodó elmével közelítsünk ahhoz, amit mond. Goode megad számunkra minden fontos információt a folyamatban lévő eseményekről, és nem szabad, hogy elvonják a figyelmünket azok a hangok, amelyek szándékosan vagy nem szándékosan szeretnének bennünket elterelni a fontos galaktikus fejleményektől.

Ezzel eljutottunk a legutóbbi galaktikus találkozóhoz, amelyen Goode részt vett mindössze néhány nappal a Jupiter közelében tartott december 16-i Szuper Föderációs találkozó után. Mindkét találkozót tárgyalta mind a január 13-i cikkében, mind pedig a 27. Kozmikus Közzététel interjújában.

Goode leírta, hogy a hét Belső Földi civilizáció képviselőivel együtt egy közel azonos időbeli anomáliába kerültek a Szaturnusz közelében. A járművön, amely szállította őt, összesen 40 Belső Földi lény tartózkodott a hét csoportból.

Érdekes módon Goode azt mondja, hogy ezek a Belső Földi lények az emberiség jövendő énjének leszármazottai, egy kis csoport, akik időben a távoli múltba utaztak, hogy fenntartsák az optimális idővonalat. Azért tették ezt, hogy biztosítsák, hogy a drákó hüllők ne foglalják el a bolygót, és ezáltal ne hozhassanak létre egy globális zsarnokságot.

Goode azt mondja, hogy amikor megérkezett a szaturnuszi létesítménybe, 52 civilizált világ képviselőivel találkozott a helyi csillagcsaládból a Tejútnak ebből a régiójából. Március 27-i interjújában Goode leírta a képviselők fizikai megjelenését:

"Mindannyian különböző típusú emberek voltak, és többségük nem volt kaukázusi. Különböző típusú olíva, barna és még egyfajta barnás színű bőrük volt. De ők az 52 helyi csillag képviselői voltak. És ők alapvetően a mi kozmikus unokatestvéreink. Emberi lények, csak különböző típusúak."

Rámutatott, hogy az egyik ilyen csoport a híres olmékok, akik rejtélyes módon segítettek az emberi civilizáció fejlődésében, és akik valójában földönkívüli menekültek voltak, akiket a Földre telepítettek, mivel az otthonukat a drákók ellenőrizték.


Goode erről a március 27-i interjújában a következőket mondta:

"A Föld történelmében nagyon sokszor hoztak menekülteket más bolygórendszerekből, hogy itt maradjanak és itt éljenek. És időnként sok generáción keresztül éltek itt. Ilyenek voltak a maják. De az olmékokat is, amikor egy nagy esemény történt a csillagrendszerükben, menekültként hozták ide, hogy túléljék és kivárják az ottani történéseket. Aztán visszavitték őket."

A korábbi interjúkban Goode leírta a "Mica"-kal, az olmék csoport képviselőjével folytatott interakcióit, akik korábban Goode jelenlegi szerepét töltötték be, mint a Gömb Lények Szövetségének képviselői.

Goode szerint a szomszédos csillagrendszerek hasonló történelmet éltek meg a miénkhez hasonló korrupt globális elitek tekintetében, amelyek titokban szövetkeztek egy olyan csoporttal, amelyet mi drákó hüllőknek nevezünk. Ezekben a szomszédos csillagrendszerekben is megjelent a Gömb Lények Szövetsége és kiválasztott egyetlen személyt, hogy a későbbi tárgyalások során a küldöttük/szóvivőjük legyen, és küzdjön azért, hogy megszabadítsa a korrupt elit irányító rendszereitől a bolygóját, amely a többi világot is sújtotta.

Ezzel kapcsolatban Goode elmondta:

"Már mindegyikük kapcsolatban áll a Kék Avianokkal vagy a Háromszög Fejűekkel, és hasonló dolgon mentek keresztül, mint mi, a saját a bolygórendszerükben."

Nyilvánvaló, hogy mindezekben a világokban a Gömb Lények Szövetsége küldöttének/tanújának feladata az volt, hogy továbbítsa a megfigyelteket a lakosság többi részének. Ez kritikus szempont volt az egyes bolygók populációinak felébredésében, és a szabadság visszaszerzésében a korrupt elitektől és hüllő nagyuraiktól.

Goode elmagyarázta:

"Nos, azt mondták nekünk, hogy mi voltunk a tanúi, mi voltunk a csatornái mindannyiunk kollektív tudatosságának, és hogy minden egyes csoportnak kollektív tudata van a bolygórendszereikben, mint nekünk itt a Földön. A kapott információ, amit tanúként hallottam, a kollektív tudat nevében volt ebben a Naprendszerben."

Ezen a szaturnuszi találkozón Goode szerint ismét megválasztották, hogy a Gömb Lények Szövetsége szóvivőjének szerepét játssza az összegyűlt küldöttek előtt. A három Kék Avian és az Arany Háromszög lény, akik jelen voltak azt mondták, hogy elhagyják a fizikai valóságunkat, és a Gömb Lények Szövetségének két másik tagja érkezik a helyükre, amint Goode korábban 2017-ben bejelentette.


A szaturnuszi találkozón jelenlevők mindegyikét később Goode mutatta be az új Gömb Lények Szövetsége tagoknak, akik "a kozmikus alapszabályokat kezdték átadni számunkra a folytatáshoz".

Ők lesznek felelősek azért, hogy ebben a példátlan korszakban segítsék az emberiséget, amelyet már nem a földönkívüli csoportok dominálnak. Lényegében az emberiség teljes körű tájékoztatást kap a globális helyzete igazságáról, és képes lesz arra, hogy meghatározza jövőjét, amely mentes a korrupt elitektől és a földönkívüli beavatkozástól.

Különös érdeklődés övezte a Szaturnuszi találkozón a "Őrszem" nevű csoport megjelenését, akik még mindig az ősi Építő Faj technológiáinak letéteményesei, amelyek akár két milliárd évesek is lehetnek. Legfeljebb 500 000 évvel ezelőtt Goode szerint az Építő Faj technológiáinak segítségével nagyon hatékony védelmi rácsot hoztak létre a helyi csillagrendszer 53 naprendszerében (52 + Nap), hogy távol tartsák az agresszív földönkívüli fajokat mindaddig, amíg egy belső naprendszerbeli háborúban megsemmisítik őket.

Az Őrszemek egy rendkívül látványos fényjáték segítségével kommunikáltak a Gömb Lények Szövetségével, melynek minden résztvevő szemtanúja volt. Ez nagyon fontos volt, mivel azt sugallta, hogy az Őrszemek folytatják jelenlegi szerepüket, ezáltal biztosítva, hogy a Építő Faj technológiáihoz, amelyek továbbra is működnek, csak azok az egyének férhessenek hozzá, akiknek az etikai normái és viselkedése megfelel a Gömb Lények Szövetsége magas elvárásainak.

Goode korábban leírta, hogy az "Őrszemek" hogyan utasították el az amerikai haditengerészet parancsnokát "Gonzalest", amikor az egyik funkcionális Építő Faj berendezéshez közeledett. Az Őrszem elmondta Gonzalesnek, hogy hiányzik belőle az alázatosság, és megkérték Goode-t, hogy később ismételjék meg az utazást, hogy megismerjék a berendezést.

Az Építő Faj technológiája különösen releváns a katonai célú titkos űrprogramok, például az Egyesült Államok Haditengerészetének Solar Warden programja számára, amelyek szeretnék kiterjeszteni a modern katonai fogalmakat, például a teljes spektrumú dominanciát a világűrben. Kétséges, hogy az Őrszemek lehetővé teszik az Építő Faj technológiák ilyen módon történő felhasználását egyetlen nemzet vagy bolygó hadserege hasznára.

Goode-nak azt mondták, hogy egy új, reprezentatívabb Szuper Föderáció kerül összeállításra. Ezután az újonnan felszabadult és most ébredő emberiség a különböző földönkívüli csoportokkal egyenlőbb módon kapcsolódna egymáshoz, és a közelben lévő 52 csillagrendszer képviselői is csatlakoznának hozzájuk.

Goode azt is elmondta, hogy a december 16-i Szuper Föderációs találkozón a "200-ak Tanácsa" képviselője (egy korrupt elit ellenőrző csoport) volt a Föld küldöttségének vezetője. Feltehetőleg újonnan felébredt emberiségünk egy bizonyos pillanatban egy reprezentatívabb embert választ, mint az emberiség szóvivője a galaktikus ügyekben.

Nagyon érdekes lesz megnézni, hogy bolygónk hétmilliárd lakosa és/vagy politikai képviselői milyen folyamatot fogadnak el, hogy egy vagy több küldöttet válasszanak az újonnan létrehozott Szuper Föderációba. Nagyon kétlem, hogy a globális lakosság elfogadja azt, hogy a nagy nemzetek egyszerűen egy olyan képviselőt válasszanak, amely hasonlít az Egyesült Nemzetek főtitkárának kinevezésére, bármilyen alulról érkező részvétel nélkül.

Ezen kívül a Belső Földi lények ebben a kibővített Szuper Föderációban is képviseltetik magukat, és feltehetően megnyílik számukra az ajtó, hogy kölcsönhatásba lépjenek a felszíni emberiséggel, és nyilvánosan feltűnjenek a közeljövőben.

Amióta ezek a lenyűgöző változások nyilvánosságra kerültek, Goode beszámolt azokról a közelgő szoláris eseményekről, amelyek a teljes nyilvánosságra hozatalt és az emberiség ébredésének ösztönzését szolgálják. (2)


(1) - https://spherebeingalliance.com/blog/ancient-builder-race
(2) - https://www.exopolitics.org/secret-diplomatic-meeting-near

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 2
Töltés...
Név

3D nyomtató,28,432 Hz,1,51-es körzet,24,6 órás munkanap,1,911,58,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,3,adattárolás,4,adósság,8,Afganisztán,18,Afrika,62,agy,126,agykontroll,20,Akasa-krónika,3,akkumulátor,30,alakváltó,1,alapjövedelem,14,Alaszka,12,albínó,1,Alex Jones,26,alga,1,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,1,állati tudatosság,19,állatvilág,272,allergia,9,álmatlanság,2,álom,24,alumínium,6,alvás,23,alvási paralízis,1,Amazonas,2,Amerika,956,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,238,angyal,7,animációs film,6,Anonymous,5,Antarktisz,59,antibiotikum,1,antigravitáció,23,Antikrisztus,2,Antonio Urzi,2,Anunnaki,21,anyagtudomány,8,anyatej,1,Apollo,5,arany,148,aranymetszés,2,arcfelismerés,2,Argentína,16,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,2,árnyember,1,árvíz,5,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,2,Asszíria,1,aszteroida,16,asztma,1,asztráltest,16,asztrológia,2,ateizmus,1,Atlantisz,34,átok,1,atombomba,78,atomenergia,47,átverés,1,aura,10,Ausztrália,77,Ausztria,11,autizmus,15,autó,31,Azerbajdzsán,1,Aztékok,21,Ázsia,28,Bábel tornya,1,babona,2,Bahama-szigetek,1,baktérium,13,baleset,8,Bankrendszer,375,bányászat,11,barlang,12,barlangfestmény,3,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,15,Belize,1,belső hang,4,Benedek pápa,39,Benjamin Fulford,334,bénulás,1,Bermuda-háromszög,1,beszéd,2,betegség,326,Biblia,66,Bilderberg,20,Bill Gates,4,biofoton,9,biogáz,1,biológiai memória,1,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,5,bioüzemanyag,5,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,7,boldogság,17,Bolívia,12,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,5,böjtölés,5,bölcsek köve,1,bőr,5,bőrszín,2,Brazília,49,Brbados,1,BRICS nemzetek,96,bronzkor,1,Buddha,14,buddhizmus,5,Bulgária,3,bunker,1,cannabis,65,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,10,Chile,16,CIA,346,Ciprus,2,Costa Rica,4,cukor,12,cukorbetegség,11,csakra,7,Csecsenföld,2,Csehország,3,csend,1,Csernobil,4,csillagászat,83,Csillaggyermek,3,csoda,3,csontritkulás,1,Dalai láma,11,Dánia,15,DARPA,12,Darwin,5,David Icke,16,David Wilcock,34,déjà vu,1,Dél-Afrika,18,Dél-Korea,78,demokrácia,5,démon,5,depresszió,13,diagnosztizálás,1,digitális pénz,30,diktátor,5,dimenziók,40,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,19,DNS,202,dogonok,1,dohányzás,6,dokumentumfilm,798,Donald Trump,155,döntés,1,drágakő,3,drón,32,Dzsibuti,1,Ebola,6,Eckhart Tolle,4,Ecuador,14,Edgar Mitchell,12,Edison,3,Edward Snowden,13,Egely György,3,egészség,439,éghajlat,65,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,5,Egyiptom,181,Einstein,52,EKB,2,ékírás,4,elekromos roller,1,elektomos repülőgép,1,elektromos áram,22,elektromos autó,72,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,4,elektromos motor,11,elektromos út,1,elektromos vonat,3,elektroszmog,23,élelmiszer,125,élet a halál után,83,életcél,7,elhízás,1,elme kontroll,52,elmezavar,2,Elon Musk,28,élővilág,22,előző élet,8,elveszett nyelv,1,ember idegen hibrid,14,emberáldozat,7,emberi nyelv,16,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,124,emlékezet,21,empátia,12,energia,36,energiafegyver,3,ENSZ,120,epilepszia,2,építészet,217,erdősítés,3,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,2,érzékelés,15,érzelmek,93,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,12,esküvői ruha,1,esőerdő,5,Észak-Korea,119,északi fény,2,Északi-sark,5,Észtország,3,étel,106,Etiópia,5,Etruszkok,1,Eurázsia,3,Európa,168,Európai Űrügynökség,5,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,67,exobolygó,7,extrém időjárás,49,ezüst,3,fa,21,Facebook,4,fájdalom,12,fakír,1,FBI,72,FED,119,fegyver,16,Fehéroroszország,1,fejlődés,295,fekete lyuk,17,feldolgozott étel,5,félelem,67,fém,12,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,10,fény,37,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,10,fényterápia,6,fénytest,11,féregjárat,1,Ferenc Pápa,78,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,10,film,320,filozófia,2,Finnország,12,fizika,16,fluorid,4,fóbia,2,folyadékmembrán,1,fosszília,1,fosszilis tüzelőanyag,15,fotó,52,foton,4,Föld,290,földalatti bázis,41,földgáz,4,földönkívüliek,544,földrengés,52,Fönícia,1,Franciaország,222,frekvencia,22,furcsa hangok világszerte,15,fúziós reaktor,10,függőség,4,Fülöp-szigetek,9,gabonakör,20,galaktikus föderáció,54,galaxis,29,gáz,5,genetika,105,génmanipuláció,8,geoglifa,5,George Orwell,1,geotermikus energia,1,gerinc,1,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,6,glifozát,2,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,79,globális lehűlés,47,GMO,28,gomba,9,gondolatolvasás,6,gonosz,8,gömbvillám,3,Görögország,58,grafén,3,gravitáció,12,gravitációs hullám,4,Grönland,4,Grúzia,2,Guatemala,10,Günther Wiechmann,1,gyémánt,8,gyermekfejlődés,141,gyermekmunka,1,gyógyítás,177,gyógynövény,61,gyógyszeripar,96,gyulladáscsökkentő,2,HAARP,18,háború,376,hacker,3,hadi fejlesztés,70,haj,2,hajóroncs,6,hajszín,2,halál,51,halálközeli élmény,19,halhatatlanság,6,hallás,7,Halley -üstökös,1,hallucináció,5,hang,12,hangterápia,2,harcművészet,9,harmadik szem,10,hatodik érzék,2,Hawaii,13,házasság,1,hazugság,1,hibernálás,4,hibrid faj,2,hidegháború,21,hidrogén,2,hieroglifa,6,Himalája,2,hipnózis,7,hírek,1272,hit,13,Hold,137,holdbázis,12,holdfogyatkozás,3,holdjáró,7,Hollandia,43,holografikus univerzum,19,hologram,6,Holt-tenger,2,homeopátia,1,Honduras,2,Hongkong,1,hormon,8,horpaszizom,1,Horvátország,2,humor,3,húrelmélet,2,hurrikán,2,húsevés,2,Húsvét-sziget,3,hüllő,11,idegen elrablás,30,idegen lény,211,idegen technológia,105,idézet,3,idő,23,időgép,11,időjárás,20,időjárás módosítás,45,időjárási fegyver,16,időkapszula,1,időutazás,38,III. Richárd,1,ikerláng,2,illat,3,illóolaj,3,illúzió,8,immunrendszer,12,implantátum,8,India,97,indián,6,indigó gyerekek,9,Indonézia,27,influenza,2,ingyen energia,85,Inkák,13,inkarnáció,2,intelligencia,31,internet,24,intuíció,5,ionhajtómű,3,Irak,63,Iraki Kurdisztán,1,Irán,119,írás,3,irídium,1,Írország,8,iskola,29,ISON üstökös,1,ISS,38,Isten,105,Iszlám,6,ITCCS,7,Izland,13,izom,1,Izrael,315,James Tyberonn,1,Japán,371,járvány,3,játék,4,jég,15,jégkorszak,3,Jemen,4,Jézus,43,jezsuita,1,jód,1,jóga,4,jógi,1,Jordánia,12,jóslat,8,jövőbelátás,12,Jugoszlávia,2,Jupiter,12,kalóz,1,Kambodzsa,8,Kamerun,1,Kanada,65,Kanári-szigetek,1,káosz,2,kapcsolat,19,karma,6,karmikus kapcsolat,2,Katar,11,katonai technológia,87,Kazahsztán,2,Kazárok,2,Kelták,1,kémkedés,3,kemoterápia,5,kender,55,Kenya,2,Kereszténység,70,Keshe Alapítvány,6,KGB,8,kiberháború,1,kiborg,2,kihalt faj,29,Kína,625,kincs,8,kísérlet,12,klímaváltozás,36,klónozás,13,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,12,kommunikáció,13,Kongó,1,korall,2,Koszovó,1,kőkör,1,könyv,440,környezetszennyezés,154,környezetvédelem,124,Közép-Amerika,3,közlekedés,112,közösség,3,kráter,3,kreativitás,7,Kréta,1,Krím,3,kriptovaluta,24,kristály,21,kristály gyerekek,8,kristálykoponya,4,kromoszóma,4,Kuba,7,kultúra,14,Kung-fu,1,kutatás,53,Kuvait,8,kvantumfizika,62,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,1,lapos Föld,3,látás,21,látomás,3,Laura Eisenhower,13,LED,5,léghajó,1,légzés,4,lélek,94,lélekcsoport,1,lélekvándorlás,8,lelki fejlődés,340,Lemúria,2,Lengyelország,24,Lettország,1,levegő,21,levitáció,5,lézer,22,Li-Fi,1,Libanon,9,Líbia,20,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,3,magány,2,mágia,6,mágneses mező,27,mágneses portál,1,Magyarország,95,magyarság eredete,9,Maja leletek,29,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,10,Mali,1,Málta,4,mamut,2,Mandela effektus,2,manó,1,Marokkó,1,Mars,127,Mars Curiosity,12,Marshall-szigetek,1,matematika,10,mátrix,4,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,1,média,46,meditáció,101,megalit,26,megfigyelés,10,megnyúlt koponyák,15,megtermékenyítés,4,megújuló energia,103,megvilágosodás,9,méhek,2,memória,22,menedék,2,mentális betegség,14,mennyország,31,méregtelenítés,3,mérés,1,mérgezés,11,Merkúr,6,mesterséges intelligencia,79,metaanyag,1,meteor,27,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,69,Mezopotámia,8,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikrohullám,1,mkultra,15,Mongólia,1,Monsanto,32,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,16,múmia,44,munka,5,mutáció,5,műanyag,40,műhold,43,műtét,2,művészet,129,nagylábú,2,nanotechnológia,21,Nap,126,napelem,18,napenergia,110,napfény,62,napfogyatkozás,4,napfolt,3,Naprendszer,114,napszél,10,NASA,200,NATO,113,Nazca-vonalak,9,Nefilim,4,nehézfém,4,Neil Keenan,14,nemesfém,7,Németország,303,nemiség,2,Nepál,4,Neptunusz,8,NESARA,3,Niels Bohr,1,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,20,Nostradamus,7,növények,124,növényvédőszer,17,NSA,39,nukleáris energia,44,nyersétel,12,nyomtató,2,Obama,179,obszervatórium,4,okkultizmus,2,okostelefon,20,oktatás,44,olaj,44,olajfüggőség,25,Olaszország,101,Olmékok,3,oltás,48,Omán,1,omniverzum,1,online tv,7,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,2,óriások,19,Orionidák,1,Oroszország,951,oxigén terápia,1,ózonréteg,1,önbecsülés,3,önismeret,266,önvezető autó,24,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,3,ördögűzés,2,öregedés,21,Örményország,1,örök élet,2,örök fiatalság,5,öröklődés,13,ősi civilizációk,322,ősi gyógyítók,3,ősi szöveg,45,ősi technológia,153,ősi viselet,2,őslakos,3,ősrobbanás,8,őssejt,13,ötvözet,1,özönvíz,4,Pakisztán,9,Palesztina,22,Panama,1,pánpszichizmus,1,pánspermia,2,papír,2,Pápua Új-Guinea,2,Paraguay,1,paranormális,40,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,19,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,261,pénz,336,Peru,59,Phobos,3,piramis,74,platina,2,plazma,3,Plejádok,1,Plútó,1,pokol,4,poltergeist,1,pólusváltás,6,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,12,prekogníció,2,prófécia,13,propaganda,3,Proxima Centauri,2,pszichiátria,5,pszichikai erő,8,pszichokinézis,4,pszichológia,25,Puerto Rico,4,pulzár,1,rabszolgaság,2,rákbetegség,117,reaktor,1,régészet,417,reinkarnáció,19,rejtélyek,347,rendőrállam,2,replikátor,1,reptilián,11,repülés,97,repülő autó,2,repülő humanoid,2,rezgés,7,robotok,82,ródium,1,Római Birodalom,30,Románia,13,Roswell,25,rovarölő,2,rovásírás,2,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,1,sámánok,5,sarki fény,3,Sátán,19,schumnann frekvencia,5,sci-fi,179,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,6,sivatag,12,skizofrénia,3,Skócia,12,smaragd,1,só,12,sors,2,sótalanítás,3,sötét anyag,2,Spanyolország,54,spiritualitás,299,sport,18,Srí Lanka,1,Star Trek,8,Star Wars,6,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,9,Steve Quayle,1,Stonehenge,8,stressz,15,sugárzás,9,sumérok,6,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,38,Svédország,35,szabad akarat,3,szabadság,1,szag,1,számítástechnika,66,szamuráj,2,szaporodás,3,szarkofág,3,Szaturnusz,17,Szaúd-Arábia,82,szavak,1,szegénység,5,szekta,2,Szelei Magdolna,6,szélenergia,40,szellemek,24,szem,24,szembetegség,11,személyiségteszt,9,szén-dioxid,3,szent geometria,1,Szerbia,5,szerelem,8,szeretet,44,szerotonin,1,szerv implantátum,4,szerzetes,1,szfinx,6,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,13,Szicília,2,sziklarajz,7,Szingapúr,6,szinkronicitás,3,színpszichológia,1,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,3,Szíria,292,szív,28,Szlovákia,1,Szlovénia,1,szoftver,1,Szomália,1,szorongás,10,Szovjetunió,53,szökőár,7,Szudán,4,születés,18,Tádzsikisztán,1,Tajvan,4,találmány,21,tanítások,37,tanulás,24,táplálkozás,57,társadalom,44,távolbalátás,17,technológia,687,tej,2,tektonikus lemez,1,telekinézis,2,telepátia,35,teleportálás,8,telomer,1,tengeralattjáró,6,tengervíz,124,teremtés,27,téridő,9,térkép,2,természet,255,természetfeletti,13,természetvédelem,48,terraformálás,1,terrorcsoport,9,tervezett elavulás,1,Tesla,68,testbeszéd,1,testelhagyás,4,testen kívüli élmény,14,tetoválás,2,Thaiföld,9,Tibet,12,Timbuktu,1,titkos társaságok,411,titkos űrprogram,134,tobozmirigy,9,Toltékok,1,torinói lepel,1,tornádó,3,tömegmédia,40,Törökország,133,történelem,500,transzhumanizmus,3,Trianon,4,tudat,25,tudatalatti,46,tudatmódosítás,16,tudatos álom,15,tudatosság,562,tudomány,591,túlnépesedés,5,túlvilág,56,tüdőbetegség,8,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,533,UFO felfedés,66,UFO vadászok,7,ufo-afrika,3,ufo-amerika,237,ufo-ausztrália,6,ufo-ázsia,27,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,95,ufo-fotók,7,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,19,új,6087,új pénzügyi rendszer,313,Új-Zéland,8,újrahasznosítás,23,Ukrajna,91,ultrahang,1,Univerzum,142,Uránusz,6,Uriel,1,Uruguay,3,uso,1,űrállomás,13,Üreges Föld,22,űrfegyver,3,űrháború,6,űrkutatás,314,űrlift,1,űrszemét,2,űrtechnológia,163,űrutazás,51,űrverseny,9,üstökös,6,üveg,1,üzenetek,62,vakcina,58,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,184,valóság,22,vámpír,1,Vatikán,159,vécépapír,1,vegetáriánus,7,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,34,vegyi fegyver,18,Venezuela,36,Vénusz,11,vér,16,vércsoport,3,veszélyeztetett faj,2,vezeték nélküli áram,1,videó,5000,videojáték,10,Vietnam,9,viking,1,Világgazdasági Fórum,7,világítás,1,világkormány,1,világvége,7,villám,8,virtuális valóság,6,vírus,7,vitamin,9,víz,153,vízenergia,4,víznyelő,3,Vlagyimir Putyin,302,vonat,1,vulkánkitörés,46,Wi-Fi,15,WikiLeaks,36,x-akták,22,Zambia,1,zene,36,zeneipar,4,Zimbabwe,2,Zsidóság,30,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A Szaturnusz közelében egy titkos diplomáciai megbeszélésen az emberiség jövőjét vitatták meg
A Szaturnusz közelében egy titkos diplomáciai megbeszélésen az emberiség jövőjét vitatták meg
https://1.bp.blogspot.com/-EEcGF6Bgf0s/WsUWP8zkiBI/AAAAAAAAswY/gGD-ch11WYc3Hw7YuQulbOxElLwnllUXACLcBGAs/s1600/titkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bg%25C3%25B6mb%2Bl%25C3%25A9nyek%2Bsz%25C3%25B6vets%25C3%25A9ge%2Bszaturnusz%2Bjupiter%2Bvideo%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2Bidegen-l%25C3%25A9ny-bels%25C5%2591-f%25C3%25B6ld-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-EEcGF6Bgf0s/WsUWP8zkiBI/AAAAAAAAswY/gGD-ch11WYc3Hw7YuQulbOxElLwnllUXACLcBGAs/s72-c/titkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bg%25C3%25B6mb%2Bl%25C3%25A9nyek%2Bsz%25C3%25B6vets%25C3%25A9ge%2Bszaturnusz%2Bjupiter%2Bvideo%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2Bidegen-l%25C3%25A9ny-bels%25C5%2591-f%25C3%25B6ld-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/04/a-szaturnusz-kozeleben-egy-titkos.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/04/a-szaturnusz-kozeleben-egy-titkos.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy