Nagyszámú dokumentum fogja felfedni a titkos űrprogramokat és az idegeneket 2016-ban?

2015. júliusában részletek kerültek nyilvánosságra egy " teljes nyilvánosságra hozatali " tervről, melyet állítólag a Titkos Űrp...

2015. júliusában részletek kerültek nyilvánosságra egy "teljes nyilvánosságra hozatali" tervről, melyet állítólag a Titkos Űrprogramok Szövetsége dolgozott ki, hogy feltárják az igazságot ezekről a szigorúan titkos programokról, és a földönkívüli élet létezéséről. Corey Goode szerint, aki azt állítja, hogy 20 éven keresztül dolgozott több titkos űrprogramban, és 2015-ben egy ide látogató földönkívüli csoport kapcsolattartójának nevezték ki, a "teljes nyilvánosságra hozatal" terve tömeges dokumentum felfedést irányzott elő.

Egy kérdésre adott június 15-i válaszában, hogy a teljes nyilvánosságra hozatal mivel jár, Goode a következőket írta:

"Egy teljes nyilvánosságra hozatali esemény magában foglalná jelentős mennyiségű adat kiadását az interneten sok százezer dokumentummal, audió és videó fájlokkal több tükrözött weboldalon, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. A vállalati média gépezet összeomlana, és egy 24/7 televíziós és rádiós oktatási kampányt kezdeményeznének. Nem minden csatornát és állomást választanák be, úgyhogy az emberek nem lennének túlterhelve, és 'el tudnának hangolni', mivel szükségük volna rá az okozott stressz következtében." (1)

Goode ezt összevetette egy "részleges közzétételi" eseménnyel, amit az elit egy csoportja tervezett, akiket gyakran illuminátusokként/összeesküvésként írnak le:

"Ha egy személy vagy csoport lépne a nyilvánosság elé, felfedné a földönkívüli látogatás létezését és néhány fejlett technológiát, de nem olyan technológiákat, amelytől összeomlana az 'Új pénzügyi rendszer', vagy nem fednék fel az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeket, melyeket az 'emberi elit' és néhány 'nem evilági' vagy 'ősi elszakadt csoportok' követtek el, akkor nem mondták el a teljes igazságot."

"Ez egy részleges közzététel lenne, ahol a narratíva egy hatalmát megőrző csoport által volna irányítva, és elkerülnék, hogy kitudódjanak az elkövetett bűncselekményeik. A világ többsége már ezen információktól is meg lenne döbbenve, és egy ideig elfoglalnák a képzeletüket. Közülünk nagyon kevesen jönnének rá az aktuális pillanatban, hogy ez is csak egy megtévesztés."

A titkos űrprogram találkozókkal kapcsolatban 2015. júniusában Goode arról számolt be, hogy az összeesküvés/illuminátus hajlandóak voltak folytatni a saját korlátozott közzétételi eseményüket, és átadni 2015. november végéig egy lehetséges "részleges közzétételi" időpontot, ha megállapodásra jutnának a Titkos Űrprogram Szövetséggel. Nem jutottak megállapodásra, és ezért 2016 elején abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy van két közzétételi terv, amelyek készek előrelépni, amikor elérték a megfelelő feltételeket.

A Kozmikus Közzététel egyik legutóbbi epizódjában David Wilcocknak Goode elmagyarázta, milyen szükséges feltételeket kell elérni a teljes nyilvánosságra hozatali terv előrelépéséhez:

"Azt mondták nekem, hogy az adatok felfedése egy katalizáló eseményt követően fog bekövetkezni itt lenn a felszínen. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy lesz, de egy példaként olyasvalamit mondtak, mint egy globális gazdasági összeomlás, ahol nyilvánvalóvá válik mindenki számára a felszínen, minden alvó tömegnek, hogy a gazdaság egy hatalmas Ponzi rendszer volt a kezdetektől fogva. Mindenki, akire szavaztak, és akit támogattak a kormányban, bűnözők voltak az összeesküvés zsebeiben. És azon emberek tömegei, akik általában aludtak, és nem hallgattak olyan dolgokat, melyeket az emberek 'összeesküvés elméleteknek' tartottak, nyitva állnak majd az információra. Ezt követően az információkat elérhetővé teszik a lakosság számára a különböző médiákon keresztül, beleértve az internetet." (2)

Egy másik fontos választóvonal ebben a csatában a Titkos Űrprogram Szövetség és az összeesküvés/illuminátus között a "hivatalos nyilvánosságra hozatal" mértéke és időpontja kapcsán, ahogy Goode leírja, a "Föld alapú szövetség". Ehhez a szövetséghez tartoznak elsősorban a "Fehér kalaposok" az amerikai hadiipari komplexumon belül más nagy nemzetek "Fehér kalaposai" mellett, akik együttműködnek a BRICS blokk nemzeteivel (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika vezetésével) egy alternatív pénzügyi rendszer elindításában, ami a hivatalos közzétételi folyamat egy része lenne.

Bonyolítja a teljes nyilvánosságra hozatali tervet, melyet a Titkos Űrprogram Szövetség szorgalmazott az a technológia, mely az összeesküvés/illuminátus birtokában van, hogy pontosan megjósolják a jövőbeli eseményeket mesterséges intelligencia használatával, hogy késleltessék a közzétételi folyamatot, ösztönözve az elpártolást a Föld alapú szövetségtől. Az alábbi beszélgetés Goode (CG) és Wilcock (DW) között a Kozmikus Közzététel egyik legutóbbi epizódjában feltárja azon problémákat, melyeket ezen technológia okozott:

CG - ... Az összeesküvés használta ezt a fejlett mesterséges intelligencia technológiát, ami valószínű jövőbeli forgatókönyveket biztosít számukra, ami segített nekik egész idő alatt, hogy egy lépéssel előbbre járjanak. A Titkos Űrprogram Szövetség megtalálta a módját, és nagyon bíznak abban, hogy képesek lesznek az adatok kiadására, ha a szövetség a földön együttműködik (Föld alapú szövetség)... de ha az adatok nyilvánosságra hozása túl hamar történik, az összeesküvés képes lesz azt csillapítani, 'összeesküvés elméletnek' nevezni, megszakítani azt és meghiúsítani.

DW - És ahogy mondtad, a Föld alapú szövetségben néhány ember most áruló módon elmondta az összeesküvésnek, hogy mi van az adatok között?

CG - Megmutatták nekik.

DW - Ami lehetőséget ad számukra, hogy alibiket és ellenérveket készítsenek elő.

CG - Így van. És ez ösztönözte őket arra, hogy 3. Világháborús forgatókönyveket és ehhez hasonló dolgokat hozzanak létre.

Ha Goode pontos a dinamikus kölcsönhatás leírásában a különböző frakciók között a nyilvánosságra hozatal mértékével és időzítésével kapcsolatban, akkor nyilvánvalóan nagyon nehéz megjósolni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni a "teljes nyilvánosságra hozatal".

Goode vallomása, hogy a Föld alapú szövetség fő frakcióiból átálltak az összeesküvéshez/illuminátushoz azt sugallja, hogy a Goode által leírt feltételeket egy "katalizáló eseményhez", mely felkészítené az emberiséget a teljes nyilvánosságra hozatalra "dokumentumok felfedése" révén, aktívan megakadályozták, hogy bekövetkezzenek.

Egy katalizáló esemény, például egy gazdasági összeomlás, ahogy Goode mondta, megelőzhető lenne egy új pénzügyi rendszer bevezetésével, amely megreformálná a jelenlegi pénzügyi rendszert. Így Kína és más BRICS nemzetek előállhatnának, hogy megmentsék a düledező nemzetközi pénzügyi rendszert, cserébe különböző előnyökért.


Egy cikkhez fűzött megjegyzésében Goode a következőképpen ír le egy ilyen forgatókönyvet:

"Néhány 'Földi szövetséges csoport' már beszivárgott, és most keresi, hogyan köthet alkut ezekkel az 'összeesküvés csoportokkal', ami a pénzügyi rendszer lecserélésén alapul, ahol több hatalmuk lenne ('A nyugaté volt 100 évig, most a keleté lesz 100 évig', ez az idézet kering a Föld alapú szövetség csoportjai között). Az új pénzügyi rendszer egy újabb adósság/rabszolga rendszer lesz, csak emberek egy másik csoportjának irányítása alatt áll. Úgy tervezik, hogy kiegyenlítik az emberek adósságait és ingyen pénzt adnak nekik az elején, hogy reménykedjenek, és hogy izgatottak legyenek az új pénzügyi rendszerrel kapcsolatban."

Az a képesség, hogy előre lássák és megakadályozzák a "teljes nyilvánosságra hozatalhoz" szükséges feltételek bekövetkeztét arra utal, hogy az összeesküvés/illuminátus, és a Föld alapú szövetségtől dezertáló frakciók valószínűleg egy korlátozott közzétételi tervvel készülnek. Egy ilyen terv fel fog fedni néhány fejlett technológiát, és a földönkívüli élet létezését. Ez olyan módon fog megtörténni, ahogy Goode mondja, hogy az lehetővé teszi az összeesküvés/illuminátusok számára, hogy fenntartsák hatalmukat, és elkerüljék a felelősségre vonást a bűneikért.

Az összeesküvés/illuminátus ellenőrzése a világ legnagyobb médiái felett arra utal, hogy óriási erőforrásaik vannak, hogy úgy forgassanak minden nagy nemzetközi eseményt, hogy az elősegítse a végső napirendjüket. Így a "katalizáló eseményt", amit a Titkos Űrprogram Szövetség vár enyhíteni lehet, és/vagy úgy alakítani, hogy azzal megteremtsék a szükséges globális pszichológiai fogékonyságot, ami szükséges a "teljes nyilvánosságra hozatalhoz" a hatalmas dokumentum közzétételen keresztül.

Következésképpen úgy tűnik, hogy van egy mély hiba a Titkos Űrprogram Szövetség stratégiai tervezésében, ahogy Goode kifejtette az érvelésében. Egyszerűbben fogalmazva, a dokumentumok nyilvánosságra hozásához szükséges megfelelő feltételekre várva több idő áll rendelkezésére az összeesküvésnek/illuminátusnak, hogy előkészítsék és előlépjenek a saját "korlátozott közzétételi" tervükkel.

Miután a "korlátozott közzététel" terve halad előre, a globális változások több lehetőséget teremtenek az összeesküvés/illuminátus számára, hogy megőrizzék globális befolyásukat, és megmeneküljenek a múltban elkövetett bűntetteik miatti elszámoltathatóságtól. Ezt már láthattuk bizonyos mértékig az amerikai kongresszus és Barack Obama elnök által elfogadott aszteroida bányászati törvényből, amely hatékonyan nyújt azon vállalatoknak szabad kezet az űrben egészen 2022-ig, melyek titokban részt vesznek az űrbányászatban.

Kapcsolódó cikk: Obama aláírt egy törvényjavaslatot, amely az űrben elkövetett vállalati bűnöket védi 2022-ig

Az oszd meg és uralkodj stratégia az, amihez az összeesküvés/illuminátus ért, amivel jól kezelte a különböző Föld alapú szövetség frakciókat. Együttműködésük szükséges a "teljes nyilvánosságra hozatalhoz", amit a Titkos Űrprogram Szövetség szeretne, hogy megtörténjen.

Egy alternatív megoldás az lenne, hogy közzé tesznek a Titkos Űrprogram Szövetség birtokában lévő bizonyos dokumentumokat a nyilvános szférában. A "teljes nyilvánosságra hozatal" dokumentumok csepegtetésével való elkezdése számos előnnyel jár:

Ez lehetővé teszi az UFO/exopolitika kutatók számára, hogy tanulmányozzák a megjelenő dokumentumokat, és összehasonlítsák őket a jelenleg rendelkezésre álló ismeretekkel a titkos űrprogramokról és a földönkívüli életről;

Továbbá előkészíti azokat a nyilvános arénában azok számára, akik már ismerik és/vagy nyitottak a bejelentésekre, melyeket Goode és egyéb titkos űrprogram informátorok megtettek;

Segít számos tisztviselőnek a különböző nemzetbiztonsági apparátusban, hogy jobban megértsék annak a mértékét, ami a titkos űrprogramok révén bekövetkezett, és megtehetnék a szükséges intézkedéseket, összhangban közfeladatukkal és lelkiismeretükkel;

Végül szilárd választ adna Goode nyilvánosságra hozatalának kritikusai számára, akik komoly bizonyítékokat kérnek állításainak igazolására.

Nem példa nélküli az UFO-kkal/földönkívüli élettel kapcsolatos dokumentumok csepegtetéssel történő nyilvánosságra hozatala a nyilvánosság számára. Ez korábban már előfordult a "Majestic dokumentumokkal", kezdve az 1980-as években, melyeket a CIA és más amerikai nemzetbiztonsági apparátus "Fehér kalaposai" hoztak nyilvánosságra az UFO/exopolitikai kutatók számára. (3)

A Majestic dokumentumokat is hozzávetőleg húsz év alatt hozták nyilvánosságra 1984-el kezdődően. Vezető UFO kutatók vizsgálták őket, mint Dr. Robert Wood, aki szigorú dokumentum ellenőrző technikákat használt, hogy megerősítse hitelességüket.


A Majestic dokumentumok a szigorúan titkos földönkívüli élet és a fejlett technológiák számos sötét pontjára világítottak rá. A Majestic dokumentumok nyilvánosságra hozatala csak egy példa, hogy a dokumentumok kiszivárogtatása milyen óriási segítséget nyújt a közvélemény igazságra való felkészítésében.

Tekintettel a magas kockázatokra, melyek egy katalizáló eseményre való várakozással járnak a teljes nyilvánosságra hozatal érdekében, bölcs dolog lenne, ha a lehető leghamarabb elkezdődne a dokumentumok csepegtetéssel történő kiadása 2016-ban, amely könnyen felgyorsítható, ahogy a közvélemény egyre nyitottabbá válik az igazságra a titkos űrprogramokról és a földönkívüli életről.

(1) - http://spherebeingalliance.com/faqs/461-hi-corey-you-commented-on-dr-sallas-page-that
(2) - http://sitsshow.blogspot.hu/2015/12/cosmic-disclosure-season-2-episode-1731.html
(3) - http://www.majesticdocuments.com/

Exopolitics
Név

3D nyomtató,50,432 Hz,1,51-es körzet,37,52-es körzet,1,5d,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,24,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,5,adattárolás,11,adósság,21,Afganisztán,28,Afrika,140,agy,360,agykontroll,28,ájulás,1,Akasa-krónika,4,akkumulátor,91,alagút,1,alakváltó,1,alapjövedelem,26,Alaszka,26,Albánia,1,albínó,2,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,22,alga,3,Algéria,3,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,8,állati tudatosság,47,állatvilág,613,allergia,14,álmatlanság,3,álom,56,alumínium,7,alvás,60,alvási paralízis,2,Amazonas,8,Amerika,1535,aminosav,1,amishok,1,amputáció,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,469,angyal,12,animációs film,7,Anonymous,5,Antarktisz,94,antenna,1,antianyag,4,antibiotikum,9,antigravitáció,31,Antikrisztus,5,antioxidáns,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,25,anyagtudomány,101,anyaméh,3,anyatej,1,Apollo,7,arany,134,aranymetszés,2,árapály,3,arcfelismerés,8,arcolvasás,1,arcvakság,2,Argentína,37,Arisztotelész,1,árja faj,2,arkhónok,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,14,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,9,Asszíria,3,aszteroida,63,asztma,1,asztráltest,21,asztrológia,8,ateizmus,1,Atlantisz,39,átok,5,atombomba,96,atomenergia,86,atomok,6,átverés,1,aura,11,Ausztrália,201,Ausztria,30,autizmus,18,autó,36,autoimmun betegség,1,autokrácia,1,avarok,2,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,29,Ázsia,48,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,2,Bajkál-tó,1,baktérium,49,baleset,34,Balti-tenger,2,balzsamozás,1,Banglades,2,Bankrendszer,296,bányászat,37,Barbados,1,barlang,43,barlangfestmény,7,barlangrajz,6,bázisugrás,1,Belgium,28,Belize,3,belső hang,9,Benedek pápa,27,bennszülött,1,bénulás,2,Bermuda-háromszög,6,beszéd,12,betegség,684,beton,2,Bhután,3,Biblia,98,Bilderberg,13,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofegyver,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológia,2,biológiai fegyver,5,biológiai kor,2,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,11,bioüzemanyag,9,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,12,boldogság,25,Bolívia,22,bolygómérnökség,9,bor,4,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,10,Botswana,3,böjtölés,11,bölcsek köve,1,bőr,20,bőrszín,3,börtön,1,Brazília,84,BRICS nemzetek,35,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,18,Bulgária,9,bunker,4,bűnözés,1,cannabis,83,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,39,chip,1,CIA,152,Ciprus,5,Costa Rica,10,cukor,20,cukorbetegség,20,csakra,7,család,1,családfakutatás,1,csapadék,3,Csecsenföld,2,Csehország,11,csend,1,Csernobil,9,csillagászat,300,csillagkapu,3,csillagkép,6,Csillaggyermek,3,csoda,9,csont,4,csontritkulás,2,Dagesztán,2,Dalai láma,13,Dánia,44,DARPA,18,Darwin,11,David Icke,12,David Wilcock,26,deepfake,6,déjà vu,1,Dél-Afrika,37,Dél-Amerika,2,Dél-Korea,42,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,78,digitális társadalom,12,diktátor,8,diktatúra,18,dimenziók,64,Dimitrij Medvegyev,2,dinoszauruszok,34,DNS,329,dogonok,1,dohányzás,18,dokumentumfilm,1110,dolmen,1,Donald Trump,121,döntés,2,drágakő,9,drón,63,druidák,1,dszinn,1,dűne,1,Dzsibuti,2,dzsinn,1,Ebola,3,ébredés,3,Eckhart Tolle,5,Ecuador,24,édesítőszer,1,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,13,Egely György,6,egészség,808,éghajlat,181,ego,2,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,16,Egyiptom,288,Einstein,86,éjjellátó,1,ékírás,6,Eldorádó,1,elektromos áram,106,elektromos autó,144,elektromos hajó,4,elektromos impulzus,3,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,20,elektromos motor,14,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,9,elektroszmog,44,élelmiszer,211,élet a halál után,163,életcél,7,elhízás,4,elme,3,elme kontroll,75,elmezavar,5,Elon Musk,55,élővilág,59,előző élet,16,elveszett nyelv,6,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,30,emberáldozat,11,emberi faj,6,emberi jogok,3,emberi nyelv,40,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,216,emberkereskedelem,2,emlékezet,63,empátia,16,Enceladus,1,energia,113,energiafegyver,7,ENSZ,83,enzim,1,epilepszia,4,építészet,425,erdő,5,erdősítés,23,erdőtűz,3,ereklye,2,Erich Von Däniken,3,erkölcs,1,erózió,1,érrendszer,5,érzékelés,28,érzelmek,166,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,5,ESA,40,esküvői ruha,1,esőerdő,20,Észak-Korea,35,északi fény,2,Északi-sark,17,Észtország,10,étel,203,Etiópia,15,Etruszkok,3,Eurázsia,7,Európa,289,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,112,évszakok,2,exobolygó,39,extrém időjárás,85,ezüst,7,fa,84,Facebook,4,fájdalom,33,fakír,1,FBI,53,FED,42,fegyver,39,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,6,fejátültetés,1,fejlődés,333,fekete lyuk,53,feldolgozott étel,25,félelem,117,felemelkedés,1,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,16,fény,130,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,5,fénysebesség,21,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,8,Ferenc Pápa,43,ferrofluid,1,fertőzés,2,fiatalság elixírje,18,film,359,filozófia,5,Finnország,37,fizika,108,fluorid,4,fóbia,5,fog,3,fogamzásgátló,1,fogyás,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,folyó,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,39,fotó,74,foton,12,fotoszintézis,2,Föld,670,föld alatti város,11,földalatti bázis,44,földalatti tó,1,földcsuszamlás,3,földgáz,11,földönkívüliek,794,földrengés,98,Fönícia,1,Franciaország,202,frekvencia,35,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,24,fúzió,2,fúziós reaktor,26,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,25,galaktikus föderáció,53,galaxis,76,gáz,23,genetika,238,génmanipuláció,19,génszerkesztés,4,geoglifa,10,George Orwell,2,geotermikus energia,4,gerinc,4,Ghána,3,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,20,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,2,globális felmelegedés,148,globális lehűlés,68,GMO,27,gnoszticizmus,1,gomba,28,gondolatátvitel,1,gondolatolvasás,17,gondolkodás,1,gonosz,15,gömbvillám,4,Görögország,68,grafén,12,gravitáció,40,gravitációs hullám,8,Grönland,19,Grúzia,2,Guatemala,17,Günther Wiechmann,1,gyász,1,gyémánt,20,gyermekfejlődés,259,gyermekmunka,2,gyógyítás,348,gyógynövény,87,gyógyszeripar,158,gyorsétel,2,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,19,háború,475,hacker,5,hadi fejlesztés,97,haj,5,hajó,2,hajóroncs,29,hajszín,4,halak,2,halál,123,halálközeli élmény,50,halhatatlanság,14,hallás,15,Halley -üstökös,1,hallucináció,17,hang,56,hangszer,1,hangterápia,6,harcművészet,11,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,31,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,9,hibrid faj,7,hidegháború,33,hidrogén,14,hidroponika,1,hieroglifa,12,higany,3,Himalája,10,hipnózis,11,hírek,1724,hírszerzés,3,hit,20,Hold,277,holdbázis,25,holdfogyatkozás,5,holdjáró,16,Hollandia,81,holografikus univerzum,29,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,6,Hongkong,5,hormon,15,horpaszizom,1,Horvátország,12,humor,3,hunok,8,húrelmélet,4,hurrikán,7,húsevés,12,Húsvét-sziget,6,hüllő,21,Hüperborea,1,idegen elrablás,91,idegen lény,414,idegen technológia,315,idegsejt,11,idézet,3,idő,59,időgép,18,időhurok,1,időjárás,86,időjárás módosítás,53,időjárási fegyver,15,időkapszula,6,időkristály,1,időszámítás,2,időutazás,60,igazságszérum,1,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,12,illóolaj,6,illúzió,10,ima,1,immunrendszer,46,immunterápia,1,implantátum,27,India,193,indián,18,indigó gyerekek,11,Indonézia,40,influenza,4,információ,11,ingyen energia,102,Inkák,17,inkarnáció,2,intelligencia,57,internet,71,intuíció,8,invázió,2,ionhajtómű,4,Irak,87,Iraki Kurdisztán,2,Irán,125,írás,7,irídium,1,Írország,20,iskola,62,ISON üstökös,1,ISS,59,Isten,178,Iszlám,7,ital,2,ITCCS,7,Izland,26,ízlelés,1,izom,1,Izrael,161,James Tyberonn,1,Japán,274,járvány,355,játék,7,jég,64,jéghegy,1,jégkorszak,22,Jemen,10,Jézus,61,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,32,jóga,5,jógi,2,Jordánia,15,jóslat,52,jövőbelátás,42,Jugoszlávia,2,Jupiter,39,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,131,Kanári-szigetek,3,kannibalizmus,1,káosz,2,kapcsolat,37,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,8,katonai technológia,125,kávé,1,Kazahsztán,6,Kazárok,1,Kelták,4,kémkedés,16,kemoterápia,6,kender,77,Kenya,10,kerámia,2,kerékpár,1,Kereszténység,95,Keshe Alapítvány,5,KGB,8,kiberháború,8,kibernetika,2,kiborg,4,kihalt faj,69,kiméra,3,Kína,642,kincs,16,kiropraktika,1,kísérlet,41,kísértet,13,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,45,klónozás,21,kobold,1,Kobra,35,Kolumbia,33,kommunikáció,105,kondenzátor,1,Kongó,2,konkréció,1,koponya módosítás,1,korall,8,Koszovó,2,kőkorszak,1,kőkör,1,könyv,621,környezetszennyezés,242,környezetvédelem,202,köröm,1,Közép-Amerika,4,középkor,2,közlekedés,276,közösség,4,kráter,11,kreativitás,10,kreditrendszer,1,Kréta,2,Krím,4,kriogenika,1,kriptid,1,kriptoföldiek,1,kriptovaluta,45,kristály,38,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,6,kromoszóma,9,Kuba,9,kultúra,27,Kung-fu,1,kungfu,1,kutatás,79,Kuvait,8,kvantumfizika,164,kvazár,2,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,55,láthatatlanság,4,látomás,6,Laura Eisenhower,13,láva,3,lávacső,2,láz,1,lebegésterápia,1,LED,8,léggömb,4,léghajó,6,légkör,28,légzés,13,lélek,125,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,424,Lemúria,3,Lengyelország,60,létezés,8,Lettország,1,levegő,71,levitáció,7,lézer,54,Li-Fi,1,Libanon,13,Líbia,22,lítium,1,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,24,madarak,1,magány,13,mágia,8,mágnes,3,mágneses mező,88,mágneses portál,1,mágus,1,Magyarország,176,magyarság eredete,9,Maja leletek,50,maja naptár,5,májbetegség,2,majom,1,Malajzia,12,Mali,1,Málta,5,mamut,10,Mandela effektus,4,manipuláció,13,manó,1,Marokkó,4,Mars,221,Mars Curiosity,21,Marshall-szigetek,2,marsjáró,19,masszázs,1,matematika,20,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,3,meddőség,1,média,75,meditáció,134,médium,4,megalit,37,megfigyelés,40,megnyúlt koponyák,21,megtermékenyítés,7,megújuló energia,161,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,66,menedék,2,mentális betegség,42,mennyország,59,méregtelenítés,8,mérés,3,mérgezés,37,Merkúr,15,messiás,2,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,244,metaanyag,2,meteor,67,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,146,mezoamerika,8,Mezopotámia,12,Mianmar,2,mike quinsey,10,mikroba,3,mikrohullám,4,Minósz,1,mitológia,4,mítosz,6,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,27,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,26,múmia,94,munka,30,mutáció,12,műanyag,95,műhold,99,műtét,5,művészet,208,nagylábú,7,Namíbia,1,nanotechnológia,38,Nap,262,napciklus,7,napelem,53,napenergia,164,napfény,106,napfogyatkozás,14,napfolt,11,napkitörés,11,Naprendszer,205,napszél,20,naptár,1,NASA,400,NATO,65,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,6,Neil Keenan,3,nemesfém,13,Németország,349,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,14,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,3,Niels Bohr,1,Nigéria,10,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,51,Nostradamus,11,növények,279,növényvédőszer,41,NSA,28,nukleáris energia,58,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,51,obeliszk,1,obszervatórium,5,óceán,90,okkultizmus,5,okostelefon,42,oktatás,65,olaj,62,olajfüggőség,31,Olaszország,198,Olmékok,5,oltás,177,olvasás,1,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,4,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,28,Orionidák,1,Oroszország,753,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,2,önismeret,320,önkényuralom,2,önvezető autó,33,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,8,ördögűzés,8,öregedés,70,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,21,öröklés,1,öröklődés,31,ősi civilizációk,453,ősi gyógyítók,5,ősi szöveg,71,ősi technológia,189,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,22,őssejt,23,összeesküvés-elmélet,3,ötvözet,1,özönvíz,8,Pakisztán,17,Palesztina,27,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,4,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,7,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,116,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,34,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,79,pénz,423,permafroszt,1,Peru,97,perzsák,2,Phobos,3,pihenés,1,piramis,124,platina,4,plazma,10,Plejádok,4,Plútó,3,pokol,10,polgárháború,2,Polinézia,3,politika,2,poltergeist,3,pólusváltás,14,Popper Péter,1,porördög,1,portál,3,Portugália,23,prekogníció,4,prófécia,33,propaganda,10,protézis,1,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,14,pszichokinézis,7,pszichológia,76,Puerto Rico,10,pulzár,1,rabszolgaság,9,rádió,1,radioaktív,12,rákbetegség,159,rakéta,2,reaktor,2,recept,1,régészet,963,reiki,1,reinkarnáció,36,rejtélyek,709,rémálom,1,rendőrállam,75,replikátor,1,reptilián,17,repülés,226,repülő autó,6,repülő humanoid,3,rezgés,19,robot,33,robotok,152,ródium,1,Római Birodalom,84,Románia,18,Roswell,39,rovarok,3,rovarölő,8,rovásírás,4,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,2,Salvador,3,sámánok,10,sárkányok,2,sarki fény,13,Sátán,16,sav,1,schumnann frekvencia,6,sci-fi,217,sellő,7,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,52,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,22,smaragd,1,só,23,sors,2,sótalanítás,9,sör,1,sötét anyag,18,sötét energia,5,Spanyolország,109,spiritualitás,377,sport,40,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,16,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,45,sugárzás,60,sumérok,14,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,60,Svédország,68,szabad akarat,7,szabadkőműves,1,szabadság,8,szag,12,szaglás,4,szállítás,1,számítástechnika,175,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,6,szarkofág,12,Szaturnusz,35,Szaúd-Arábia,70,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,61,szellem,14,szellemek,87,szellemváros,2,szem,60,szembetegség,25,személyiség,1,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,18,szent geometria,1,Szerbia,13,szerelem,12,szeretet,58,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szervátültetés,2,szerzetes,1,szfinx,10,sziámi iker,1,sziámi ikrek,2,Szibéria,56,Szicília,3,sziget,4,sziklarajz,12,szimbiózis,1,Szingapúr,25,szinkronicitás,5,színlátás,3,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,11,Szíria,187,szív,57,szkíták,9,Szlovákia,3,Szlovénia,4,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,88,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,10,szupernóva,6,szülés,10,születés,41,Tádzsikisztán,1,Tajvan,17,találmány,44,táltos,1,tanítások,38,tanulás,58,Tanzánia,3,táplálkozás,99,tarot,1,társadalom,148,távolbalátás,31,technológia,1354,tej,5,tektonikus lemez,4,telekinézis,4,telepátia,49,teleportálás,15,teleszkóp,37,telomer,9,temetkezés,2,tengeralattjáró,25,tengervíz,246,teremtés,43,terhesség,4,téridő,20,térkép,6,térmeghajtás,3,természet,465,természetfeletti,62,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,12,tervezett elavulás,2,Tesla,99,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,20,testhőmérséklet,4,testmódosítás,4,testmozgás,12,testsúly,1,tetoválás,6,Thaiföld,20,Tibet,23,Timbuktu,1,Titán,1,titkos tanítások,2,titkos társaságok,265,titkos űrprogram,134,tó,1,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,9,torpedó,1,tömeg,1,tömegmédia,65,Törökország,121,történelem,1206,törzs,1,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,122,tudatalatti,79,tudatmódosítás,20,tudatos álom,28,tudatosság,791,tudomány,1234,túlnépesedés,9,túlvilág,151,Tunézia,1,tüdőbetegség,20,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,5,tűzönjárás,1,ufo,908,UFO felfedés,106,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,408,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,113,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,Uganda,1,új,11107,új pénzügyi rendszer,175,Új-Zéland,37,újrahasznosítás,65,Ukrajna,88,ultrahang,9,Univerzum,255,Uránusz,12,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,10,utazás,7,űrállomás,45,űrbányászat,4,Üreges Föld,28,űrfegyver,5,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,674,űrlift,2,űrsikló,2,űrszemét,14,űrtechnológia,236,űrutazás,168,űrverseny,10,üstökös,21,üveg,14,üzenetek,63,vakcina,179,vakság,4,választás,2,Valiant Thor,1,vallás,266,valóság,47,vámpír,5,Vatikán,97,vécé,1,vécépapír,2,vegetáriánus,12,végítélet,3,Végjáték,26,végtelen,1,vegyi anyag,69,vegyi fegyver,13,véletlen,1,Venezuela,44,Vénusz,30,vér,45,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,9899,videojáték,17,Vietnam,18,viking,17,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világrend,1,világvége,15,villám,28,virtuális valóság,14,vírus,242,vitamin,21,víz,377,vízenergia,13,vízesés,2,víznyelő,15,Vlagyimir Putyin,26,vonat,9,vulkán,12,vulkánkitörés,88,Wi-Fi,16,WikiLeaks,34,x-akták,21,zaj,5,Zambia,1,zene,61,zeneipar,4,Zimbabwe,5,Zsidóság,24,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Nagyszámú dokumentum fogja felfedni a titkos űrprogramokat és az idegeneket 2016-ban?
Nagyszámú dokumentum fogja felfedni a titkos űrprogramokat és az idegeneket 2016-ban?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlNWOlVb25U132S6Y3MAAU-J45hf3I4sPvv6HRaBo7fWRp9Wqw295vmlf3WDoFVwTssWK_hlBjTYiM6Mv3uuxxDiwUZHWKIJsFKEeECQ9LQNAgz08DOWg2hg14nFziblqcdFJaVafE9l4H/s1600/teljes+nyilv%25C3%25A1noss%25C3%25A1gra+hozatal+ufo+f%25C3%25B6ld%25C3%25B6n%25C3%25ADv%25C3%25BCliek+%25C3%25BAj+p%25C3%25A9nz%25C3%25BCgyi+rendszer+corey+goode+michael+salla+exopolitics+video+majestic+12+dokumentum-2016-%25C3%25BAj+vil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlNWOlVb25U132S6Y3MAAU-J45hf3I4sPvv6HRaBo7fWRp9Wqw295vmlf3WDoFVwTssWK_hlBjTYiM6Mv3uuxxDiwUZHWKIJsFKEeECQ9LQNAgz08DOWg2hg14nFziblqcdFJaVafE9l4H/s72-c/teljes+nyilv%25C3%25A1noss%25C3%25A1gra+hozatal+ufo+f%25C3%25B6ld%25C3%25B6n%25C3%25ADv%25C3%25BCliek+%25C3%25BAj+p%25C3%25A9nz%25C3%25BCgyi+rendszer+corey+goode+michael+salla+exopolitics+video+majestic+12+dokumentum-2016-%25C3%25BAj+vil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/01/nagyszamu-dokumentum-fogja-felfedni.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/01/nagyszamu-dokumentum-fogja-felfedni.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy