Ferenc Pápa a hamis próféta

" Ki fogja megmenteni az Egyházat? Nem a püspökeink, a papjaink és szerzeteseink. Ez rajtatok múlik, embereken. Megvan hozzá az elmét...

"Ki fogja megmenteni az Egyházat? Nem a püspökeink, a papjaink és szerzeteseink. Ez rajtatok múlik, embereken. Megvan hozzá az elmétek, a szemetek, a fületek, hogy megmentsétek az Egyházat. A küldetésetek, hogy lássátok, a papjaitok úgy viselkednek mint a papok, a püspökök úgy tesznek mint a püspökök, és a vallásotok úgy működik, mint egy vallás." - Fulton Sheen érsek

Ahol vallást gyakorolnak, gyakran keletkezik feszültség, amikor a tanok konfliktusba kerülnek. Háborúkat folytattak a hit kérdései felett, miközben valójában a politikai hatalomért harcoltak. Amikor a Katolikus Egyház lesz a beszélgetés témája, a protestáns uralom és a pápaság közötti történelmi különbségek szenvedélyessé válnak. Ugyanakkor a Katolikus Egyházon belüli hierarchikus viták válhatnak a legelszántabbá. A Ferenc Pápához való hozzáállás széles körben változó. Előbb vizsgáljuk meg a tényeket, hogy miért hirdeti olyan sok megfigyelő, hogy ez a pápa a Jelenések hamis prófétája?

Az embernek nem kell hívőnek lennie ahhoz, hogy elismerje a próféciák jelentőségét számos kultúrában az évszázadok alatt. A bibliai versek bőségesen hivatkoznak a hamis prófétára a szentírásban. (1)

Egyértelmű utalások olvashatók Dr. Kelly Bowring "12 prófécia, melyek jelzik, hogy baj előtt áll a pápaság" című írásában. "Az egyház tudni fogja a nagy hitehagyás óráját. A romlottság embere be fog hatolni a belsőjébe, és ott fog ülni Isten nagy templomában, míg a maradék, akik hűek maradtak, ki lesznek téve a legnagyobb megpróbáltatásoknak és üldöztetésnek." (2) Kibővítve ezt a nézőpontot egy Fulton J. Sheen idézettel, amely prófétai figyelmeztetést nyújt:

"A hamis próféta egy kereszt nélküli vallás lesz. Egy vallás nélküli világ jön. Egy vallás, mely elpusztítja a vallásokat. Lesz egy hamis (Katolikus) egyház. Krisztus (az igazi Katolikus) egyház lesz az egyik. És a hamis próféta létre fogja hozni a másikat. A hamis egyház világi lesz, ökumenikus és globális. Ez az egyházak laza szövetsége lesz. És a vallások valamilyen globális szövetséget alkotnak. Az egyházak világparlamentjét. Ki lesz ürítve minden isteni tartalma, és az antikrisztus misztikus szervezete lesz. A misztikus szervezet a Földön Iskarióti Júdás lesz, és ő lesz a hamis próféta. A sátán a püspökeink közül fogja toborozni őt."

Dr. Bowring érvelését Jeannie Law kritizálta:

"Bowring azzal az állítással fejezi be írását, hogy a Katolikus Egyház a közeljövőben megosztottá válik, melyet hitehagyott vezetője okoz. Ahol lesz két csoport, esetleg felosztva Ferenc katolikusaira, és Benedek Pápa katolikusaira, aki Ferenc előtt volt vezető."

Egy kiterjedt vitát szenteltek annak, hogy bemutassák és archiválják a bizonyítékokat. (3)(4) Egy kritikus felülvizsgálat megéri az időt.

Ferenc Pápával kapcsolatban egyes konzervatívok egyházszakadásról beszélnek, de az ilyen motivációjú kijelentések a hagyományos Katolikus tanítások elhagyása, vagy a társadalmi és politikai kijelentései miatt lehetségesek?

A Római Katolikus Egyház kritikusai arra figyelmeztetnek, hogy Jorge Bergoglio egy jezsuita. Don Koenig ezt a "Jezsuita Ferenc Pápa az Antikrisztus, vagy a hamis próféta?" című írásában értékeli. (5)

"A jezsuiták végső napirendje az, hogy legyen egy világ ökumenikus rendszer, amely a pápa ellenőrzése alatt áll. Jó okunk van azt hinni, hogy a jezsuiták mögött globalista szervezetek és ideológiák állnak. Azoknak, akik úgy vélik, hogy a világ eseményeit egy szabadkőműves összeesküvés hangszereli, valószínűleg egy szinttel lejjebb kell keresniük a jezsuita kapcsolat irányában."

Egy politikai vonatkozást is közbevetett a végső idők előrejelzésében a Zsidó rádiós műsorvezető Michael Savage. (6)

"A pápa egy marxista," - mondta Savage. "Ő egy farkas a pápa ruhájában, ő egy öko-farkas a pápa ruházatában, ő egy lopakodó marxista vallási ruhában." Savage úgy folytatta, hogy Ferenc "úgy hangzik, mint a hamis próféta a jelenésekben, ökumenikus szellemi figura, aki az Antikrisztus imádása felé irányítja az emberiséget. Azt hiszem, hogy a Katolikus embereken múlik, hogy hátat fordítsanak ennek a pápának, mielőtt még túl késő lenne, mielőtt felébrednének, és rájönnének, hogy láncra vannak verve, és ez az ember minden vonatkozásában marxista," mondta Savage azt állítva, hogy őt az Új Világrend választotta ki, ahogy Obamát.

A BREAKING ALL THE RULES az "Új Világrend Pápa - Frankie a hamis" című esszéjében foglalkozott a témával. (7)

Fontos, hogy a fenti témában a versengő árnyalatok és az egymásnak ellentmondó finomságok nem semlegesítik az alapvető zavaró tényezőt, amire a jelenlegi pápa vállalkozik.

A hitehagyott pápa mondásainak listája megérne egy saját értekezést. Az a szempont, hogy a globális média, a felszabadító teológusok, a kollektivista haladók és istentelen szocialisták annyira beleszerettek ebbe a pápába, azt kellene okoznia, hogy minden Keresztény hívőnek el kellene ítélnie Róma püspökét.

Ferenc Pápa puszta ellenkezése a vallásos iránnyal és politikai szövetségeivel szemben nem elég. Megérteni a hiteles tanítást alapvető fontosságú, és szükség van hozzá az eretnekség hamis dogmájáról való lemondásra.

Amikor a Keresztény-cionisták a szentségtörés alóli felmentést vallják, és odaadó engedelmességgel vannak egy hamis Izrael iránt, az eredmény az, hogy az igazi ok, hogy szembe szálljanak Ferenc Pápával, felhígul.

A példa Ferenc Pápától, a "hamis prófétától" jól illusztrálja a téves gondolkodásmódot, amelyeket a zavaros és halálos spirált okozó gondolatok okoznak.

"Az Evangéliumi Keresztények hiszik, hogy Izrael állam központi szerepet játszik a bibliai végidők eseményeiben, melyek be fogják vezetni az Armageddont, a végső apokaliptikus harcot a jó és a gonosz kozmikus erői között. A bibliai végső idők összeesküvés teoretikusai is úgy hiszik, hogy a baloldali haladók, akik támogatják Palesztina államiságát, és kritizálják Izrael politikáját a Közel-Keleten, ugyanúgy részei az Új Világrend gonosz erőinek, akik harcolni fognak Izraellel és Jézussal a második eljövetelkor."

Az utolsó napok végén azok, akik a tettetett prófétát követik, le fognak maradni az üdvözülésükről.

A Bibliában, az evangéliumokban, vagy akár az isteni teremtőjükben nem hívők számára Ferenc Pápa éljenzése ésszerűnek és optimistának tűnhet. Egy ilyen szempont csak sietteti a globalista tervet, hogy a világot a sátáni uralom igájába hajtsák.

A szentírás jövendölése az univerzális kormányzás erőinek támadása alatt áll. A vallástörténelem átfogó megértésének hiánya nyomasztó. Egy másik korszakban a Medici kelyhet fel lehetett használni egy pápa eltávolítására. De amikor a méreg cseppek az ördög kezétől származnak, a gyülekezet Krisztus evangéliuma hithű követőinek eltávolítását látja.

Amikor Ferenc az ENSZ és az Egyesült Államok Kongresszusa előtt mond beszédet, egy egész világ lesz a közönsége, hogy terjessze a marxista közgazdaságtant, és a globális felmelegedés istenkáromló kultuszát.

Tükröződik a konzervatív elégedetlenségből, hogy valami készülődik a Vatikánon belül, és nyilvánvalóvá válik, hogy lassú erjedés van folyamatban a felszín alatt. (8)

Vajon nem ez a funkciója egy hamis prófétának, hogy a tan egy hitehagyott változatát tanítsa? Tehát mi kell tennie az 1,2 milliárd kihirdetett Katolikusnak, ha a jelenlegi pápa letér a helyes út gyakorlásáról?

A pápa nyilvános népszerűségéből megítélve a tömegek egy olyan üzenet után vágyódnak, ami egy földi paradicsomot hoz létre egy világi hatóság központosítása alatt. Ebből a csábító eufóriából az hiányzik, hogy az ördög nem csupán a részletekben rejlik, hanem hogy az ördög valójában a világkormány megszilárdításának az ügyintézője.

A kísértés, hogy megszüntessék a kulturális és nemzeti különbségeket, hogy leigázzák a társadalmakat egy ökumenikus rendszer keretében az egész bolygón, a valódi jelentése az Antikrisztus poklának.

Ferenc Pápa a farizeusok ihlette módszertan ritmusára vonul egy Lucifer irányította Föld felé. Ha nem ő az apokalipszis hamis prófétája, akkor finom erőfeszítéseket tesz, hogy elnyerje ezt a szerepet.

A Katolikus konklávé politikai jelentősége messze túlmutat a Vatikán falain. Mivel a Keresztények üldözése a világ nagy részén felgyorsult, a gondolat, hogy Ferenc lesz az emberiség megmentője, képtelenség.

Elhagyva az igaz hitet, amit Jézus Krisztus tanított a társadalmi politikai korrektségről egy varázsló által hirdetett prédikáció. Ferenc inkább a Simon mágus plébánosa, mint a mi Megváltónk. Óvakodj egy marxista pap felszabadító teológiájának csábításától. Az egyetlen mód az Isten kegyelméből történő megváltásra Jézus keresztre feszítés áldozatának vére.

A Katolikus Egyház intézménye egyre kevésbé szól a lelki üdvösségről, de annál inkább a politikai hatalomról. Ferenc Pápa nem II. János Pál. A világ állampolgárának lenni azáltal, hogy elhagyja valaki a hitet, az Isten kinyilatkoztatásában a kísértőnek az imádata.

(1) - http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-False-Prophets/
(2) - http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/
(3) - http://thewildvoice.org/new-world-pope-francis-false-prophet-fulfilled-prophecies/
(4) - http://batr.org/forbidden/091615.html
(5) - http://www.thepropheticyears.com/wordpress/is-jesuit-pope-frances-the-antichrist-or-
(6) - http://www.rightwingwatch.org/content/michael-savage-pope-francis-false-prophet-dir
(7) - http://batr.org/autonomy/010615.html
(8) - https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-conservative-revolt-is-brewing-inside

Veterans News Now
Név

3D nyomtató,45,432 Hz,1,51-es körzet,33,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,7,adósság,18,Afganisztán,27,Afrika,120,agy,258,agykontroll,28,Akasa-krónika,3,akkumulátor,70,alakváltó,1,alapjövedelem,21,Alaszka,19,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,2,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,4,állati tudatosság,34,állatvilág,507,allergia,13,álmatlanság,3,álom,43,alumínium,7,alvás,49,alvási paralízis,2,Amazonas,6,Amerika,1556,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,426,angyal,9,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,84,antianyag,2,antibiotikum,6,antigravitáció,28,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,22,anyagtudomány,59,anyatej,1,Apollo,6,arany,195,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,Argentína,28,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,3,árnyember,2,árvíz,9,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,7,Asszíria,3,aszteroida,37,asztma,1,asztráltest,18,asztrológia,4,ateizmus,1,Atlantisz,36,átok,2,atombomba,93,atomenergia,73,atomok,3,átverés,1,aura,11,Ausztrália,172,Ausztria,25,autizmus,18,autó,34,Azerbajdzsán,3,Aztékok,25,Ázsia,53,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,1,Bajkál-tó,1,baktérium,38,baleset,29,Bankrendszer,452,bányászat,26,barlang,31,barlangfestmény,4,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,27,Belize,2,belső hang,6,Benedek pápa,43,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,3,beszéd,6,betegség,632,Bhután,2,Biblia,82,Bilderberg,20,Bill Gates,19,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,8,bioüzemanyag,6,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,9,boldogság,24,Bolívia,19,bolygómérnökség,1,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,7,Botswana,3,böjtölés,7,bölcsek köve,1,bőr,15,bőrszín,2,Brazília,82,Brbados,1,BRICS nemzetek,99,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,14,Bulgária,7,bunker,2,cannabis,79,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,30,CIA,383,Ciprus,4,Costa Rica,6,cukor,17,cukorbetegség,18,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,8,csend,1,Csernobil,5,csillagászat,181,csillagkapu,2,csillagkép,3,Csillaggyermek,3,csoda,6,csont,3,csontritkulás,2,Dalai láma,13,Dánia,34,DARPA,17,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,5,déjà vu,1,Dél-Afrika,28,Dél-Korea,94,demokrácia,7,démon,8,depresszió,29,diagnosztizálás,2,digitális pénz,60,digitális társadalom,4,diktátor,7,diktatúra,7,dimenziók,52,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,25,DNS,281,dogonok,1,dohányzás,16,dokumentumfilm,1027,dolmen,1,Donald Trump,240,döntés,2,drágakő,8,drón,54,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,4,Ecuador,21,Edgar Mitchell,12,Edison,5,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,710,éghajlat,139,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,14,Egyiptom,250,Einstein,66,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,71,elektromos autó,120,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,2,elektromos motor,13,elektromos repülőgép,4,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,6,elektroszmog,43,élelmiszer,179,élet a halál után,119,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,65,elmezavar,5,Elon Musk,45,élővilág,52,előző élet,12,elveszett nyelv,3,ember állat hibrid,4,ember idegen hibrid,16,emberáldozat,8,emberi jogok,2,emberi nyelv,30,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,180,emberkereskedelem,2,emlékezet,49,empátia,12,energia,77,energiafegyver,5,ENSZ,146,epilepszia,4,építészet,344,erdősítés,20,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,23,érzelmek,144,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,27,esküvői ruha,1,esőerdő,18,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,13,Észtország,9,étel,162,Etiópia,13,Etruszkok,2,Eurázsia,6,Európa,301,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,99,évszakok,2,exobolygó,27,extrém időjárás,79,ezüst,6,fa,63,Facebook,4,fájdalom,27,fakír,1,FBI,82,FED,131,fegyver,34,fehér lyuk,1,fehérje,5,Fehéroroszország,2,fejlődés,327,fekete lyuk,32,feldolgozott étel,18,félelem,110,fém,27,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,105,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,18,fényterápia,9,fénytest,11,féregjárat,5,Ferenc Pápa,85,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,14,film,359,filozófia,2,Finnország,32,fizika,68,fluorid,4,fóbia,3,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,3,fosszilis tüzelőanyag,26,fotó,67,foton,10,Föld,497,föld alatti város,4,földalatti bázis,46,földcsuszamlás,1,földgáz,7,földönkívüliek,674,földrengés,73,Fönícia,1,Franciaország,284,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,19,fúziós reaktor,20,függőség,11,Fülöp-szigetek,13,gabonakör,25,galaktikus föderáció,54,galaxis,52,gáz,17,genetika,185,génmanipuláció,16,génszerkesztés,2,geoglifa,10,George Orwell,1,geotermikus energia,2,gerinc,4,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,16,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,120,globális lehűlés,65,GMO,34,gomba,17,gondolatolvasás,13,gonosz,12,gömbvillám,4,Görögország,70,grafén,7,gravitáció,25,gravitációs hullám,6,Grönland,16,Grúzia,2,Guatemala,14,Günther Wiechmann,1,gyémánt,18,gyermekfejlődés,222,gyermekmunka,2,gyógyítás,313,gyógynövény,81,gyógyszeripar,147,gyulladáscsökkentő,4,HAARP,18,háború,475,hacker,3,hadi fejlesztés,94,haj,5,hajóroncs,19,hajszín,3,halál,92,halálközeli élmény,36,halhatatlanság,11,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,11,hang,38,hangterápia,5,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,4,Hawaii,27,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,34,hidrogén,9,hieroglifa,12,higany,1,Himalája,7,hipnózis,8,hírek,2009,hírszerzés,2,hit,16,Hold,201,holdbázis,18,holdfogyatkozás,4,holdjáró,12,Hollandia,74,holografikus univerzum,25,hologram,14,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,4,Hongkong,6,hormon,14,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,5,húrelmélet,3,hurrikán,7,húsevés,8,Húsvét-sziget,3,hüllő,15,Hüperborea,1,idegen elrablás,53,idegen lény,311,idegen technológia,223,idegsejt,8,idézet,3,idő,38,időgép,15,időjárás,71,időjárás módosítás,54,időjárási fegyver,17,időkapszula,2,időkristály,1,időutazás,47,III. Richárd,1,ikerláng,3,ikrek,1,illat,6,illóolaj,6,illúzió,8,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,15,India,160,indián,13,indigó gyerekek,10,Indonézia,44,influenza,4,ingyen energia,97,Inkák,15,inkarnáció,2,intelligencia,48,internet,63,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,84,Iraki Kurdisztán,1,Irán,160,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,56,ISON üstökös,1,ISS,53,Isten,137,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,izom,1,Izrael,393,James Tyberonn,1,Japán,510,járvány,345,játék,4,jég,49,jégkorszak,15,Jemen,10,Jézus,55,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,28,jóga,5,jógi,1,Jordánia,15,jóslat,20,jövőbelátás,21,Jugoszlávia,3,Jupiter,22,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,130,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,30,karma,7,karmikus kapcsolat,2,Katar,13,katonai technológia,121,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,10,kemoterápia,6,kender,69,Kenya,8,kerámia,2,Kereszténység,88,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,5,kiborg,3,kihalt faj,52,kiméra,2,Kína,890,kincs,13,kísérlet,32,kísértet,2,kiterjesztett valóság,2,klímaváltozás,39,klónozás,18,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,25,kommunikáció,50,Kongó,2,korall,7,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,568,környezetszennyezés,221,környezetvédelem,193,Közép-Amerika,4,közlekedés,214,közösség,4,kráter,8,kreativitás,7,Kréta,1,Krím,4,kriptovaluta,43,kristály,32,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,76,Kuvait,9,kvantumfizika,117,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,41,láthatatlanság,2,látomás,3,Laura Eisenhower,13,láva,2,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,4,légkör,7,légzés,8,lélek,117,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,11,lelki fejlődés,399,Lemúria,2,Lengyelország,52,létezés,6,Lettország,1,levegő,56,levitáció,7,lézer,41,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,25,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,13,magány,8,mágia,7,mágneses mező,59,mágneses portál,1,Magyarország,159,magyarság eredete,9,Maja leletek,38,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,14,Mali,1,Málta,4,mamut,7,Mandela effektus,3,manipuláció,6,manó,1,Marokkó,1,Mars,176,Mars Curiosity,18,Marshall-szigetek,2,marsjáró,9,matematika,17,mátrix,8,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,82,meditáció,119,megalit,32,megfigyelés,35,megnyúlt koponyák,19,megtermékenyítés,6,megújuló energia,134,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,52,menedék,2,mentális betegség,37,mennyország,45,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,27,Merkúr,9,mesterséges intelligencia,154,metaanyag,1,meteor,51,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,118,mezoamerika,1,Mezopotámia,8,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikrohullám,3,mitológia,2,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,22,múmia,67,munka,19,mutáció,10,műanyag,74,műhold,85,műtét,4,művészet,188,nagylábú,5,nanotechnológia,36,Nap,201,napciklus,1,napelem,47,napenergia,154,napfény,93,napfogyatkozás,8,napfolt,10,napkitörés,1,Naprendszer,159,napszél,16,NASA,291,NATO,122,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,4,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,414,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,9,népvándorlás,3,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,8,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,42,Nostradamus,8,növények,242,növényvédőszer,40,NSA,45,nukleáris energia,55,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,183,obszervatórium,4,óceán,33,okkultizmus,3,okostelefon,34,oktatás,64,olaj,68,olajfüggőség,33,Olaszország,172,Olmékok,5,oltás,168,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,22,Orionidák,1,Oroszország,1174,oxigén terápia,1,ózonréteg,3,önbecsülés,3,önismeret,300,önkényuralom,2,önvezető autó,30,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,6,ördögűzés,7,öregedés,48,Örményország,5,örök élet,8,örök fiatalság,12,öröklődés,27,ősi civilizációk,390,ősi gyógyítók,3,ősi szöveg,66,ősi technológia,175,ősi viselet,2,őslakos,19,ősrobbanás,15,őssejt,20,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,15,Palesztina,26,Panama,3,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,5,Pápua Új-Guinea,3,Paraguay,1,paranormális,75,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,31,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,311,pénz,446,Peru,84,perzsák,1,Phobos,3,piramis,103,platina,4,plazma,8,Plejádok,4,Plútó,2,pokol,7,Polinézia,1,poltergeist,1,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,19,prekogníció,3,prófécia,16,propaganda,8,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,12,pszichokinézis,6,pszichológia,43,Puerto Rico,8,pulzár,1,rabszolgaság,5,radioaktív,8,rákbetegség,155,reaktor,1,régészet,680,reiki,1,reinkarnáció,26,rejtélyek,518,rendőrállam,62,replikátor,1,reptilián,14,repülés,177,repülő autó,5,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,6,robotok,134,ródium,1,Római Birodalom,54,Románia,17,Roswell,34,rovarölő,7,rovásírás,3,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,6,sarki fény,5,Sátán,19,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,212,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,38,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,20,smaragd,1,só,17,sors,2,sótalanítás,8,sötét anyag,12,Spanyolország,103,spiritualitás,347,sport,32,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,12,Steve Quayle,1,Stonehenge,11,stressz,42,sugárzás,43,sumérok,9,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,58,Svédország,54,szabad akarat,4,szabadság,6,szag,5,számítástechnika,150,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,9,Szaturnusz,24,Szaúd-Arábia,108,szavak,1,szegénység,14,szekta,3,Szelei Magdolna,6,szélenergia,52,szellem,2,szellemek,49,szem,45,szembetegség,21,személyiségteszt,9,szén-dioxid,11,szent geometria,1,Szerbia,10,szerelem,11,szeretet,55,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,8,szerzetes,1,szfinx,7,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,51,Szicília,3,sziklarajz,10,Szingapúr,22,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,6,Szíria,320,szív,48,szkíták,7,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,84,szökőár,10,Szudán,7,szuperkontinens,8,szupernóva,3,szülés,5,születés,35,Tádzsikisztán,1,Tajvan,13,találmány,36,táltos,1,tanítások,38,tanulás,45,Tanzánia,3,táplálkozás,81,tarot,1,társadalom,114,távolbalátás,24,technológia,1080,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,3,telepátia,41,teleportálás,13,teleszkóp,15,telomer,5,tengeralattjáró,19,tengervíz,224,teremtés,33,terhesség,1,téridő,13,térkép,3,természet,418,természetfeletti,33,természetvédelem,60,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,86,testbeszéd,1,testelhagyás,5,testen kívüli élmény,16,testhőmérséklet,3,testmódosítás,1,testmozgás,1,tetoválás,5,Thaiföld,20,Tibet,19,Timbuktu,1,titkos társaságok,426,titkos űrprogram,143,tobozmirigy,9,Toltékok,2,torinói lepel,1,tornádó,7,tömegmédia,70,Törökország,163,történelem,826,transzhumanizmus,6,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,78,tudatalatti,74,tudatmódosítás,19,tudatos álom,23,tudatosság,716,tudomány,926,túlnépesedés,6,túlvilág,93,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,714,UFO felfedés,79,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,347,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,110,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,9207,új pénzügyi rendszer,365,Új-Zéland,28,újrahasznosítás,52,Ukrajna,99,ultrahang,8,Univerzum,200,Uránusz,6,Uriel,1,Uruguay,5,uso,5,űrállomás,30,űrbányászat,2,Üreges Föld,22,űrfegyver,4,űrháború,11,űrhaderő,2,űrkutatás,503,űrlift,1,űrszemét,5,űrtechnológia,200,űrutazás,117,űrverseny,10,üstökös,16,üveg,7,üzenetek,63,vakcina,170,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,235,valóság,34,vámpír,2,Vatikán,173,vécépapír,1,vegetáriánus,11,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,61,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,20,vér,35,vércsoport,3,vertikális gazdálkodás,1,veszélyeztetett faj,5,vezeték nélküli áram,2,videó,7874,videojáték,15,Vietnam,17,viking,13,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,9,villám,21,virtuális valóság,12,vírus,235,vitamin,14,víz,290,vízenergia,10,víznyelő,8,Vlagyimir Putyin,318,vonat,4,vulkánkitörés,66,Wi-Fi,16,WikiLeaks,40,x-akták,22,zaj,4,Zambia,1,zene,51,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,32,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Ferenc Pápa a hamis próféta
Ferenc Pápa a hamis próféta
http://2.bp.blogspot.com/-nYTRMrQbfVY/VgBNOedAcXI/AAAAAAAAZZk/q_pSDk9wdJE/s1600/ferenc%2Bp%25C3%25A1pa%2Bhamis%2Bpr%25C3%25B3f%25C3%25A9ta%2Bvil%25C3%25A1gv%25C3%25A9ge%2Bv%25C3%25A9gs%25C5%2591%2Bid%25C5%2591k%2Bbiblia%2Bizrael%2Bvatik%25C3%25A1n%2Bkereszt%25C3%25A9ny%2Begyh%25C3%25A1z%2Bj%25C3%25A9zus%2Bkrisztus-2015-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nYTRMrQbfVY/VgBNOedAcXI/AAAAAAAAZZk/q_pSDk9wdJE/s72-c/ferenc%2Bp%25C3%25A1pa%2Bhamis%2Bpr%25C3%25B3f%25C3%25A9ta%2Bvil%25C3%25A1gv%25C3%25A9ge%2Bv%25C3%25A9gs%25C5%2591%2Bid%25C5%2591k%2Bbiblia%2Bizrael%2Bvatik%25C3%25A1n%2Bkereszt%25C3%25A9ny%2Begyh%25C3%25A1z%2Bj%25C3%25A9zus%2Bkrisztus-2015-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2015/09/ferenc-papa-hamis-profeta.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2015/09/ferenc-papa-hamis-profeta.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy