Egy idegen megváltóról tett vatikáni nyilatkozat kirobbanthat egy vallási háborút?

Az " Exo-Vaticana " egyszerre informatív és veszélyes könyv. Informatív abban az értelemben, hogy a szerzők, Chris Putnam és Th...


Az "Exo-Vaticana" egyszerre informatív és veszélyes könyv. Informatív abban az értelemben, hogy a szerzők, Chris Putnam és Thomas Horn átfogó tudományos betekintést nyújtanak a Katolikus Egyház történelmébe és kialakult helyzetébe a földönkívüli élettel kapcsolatosan. Azt állítják, hogy a Katolikus Egyház megkezdte a globális párbeszédet a földönkívüli életről, melyben Ferenc Pápa végül nyilvánosságra fogja hozni létezésüket. Az Exo-Vaticana veszélyes, mivel Putnam és Horn alábecsüli a hatalmas vallási előítéleteket a világunkat érintő idegen látogatók motivációit tekintve.

Azt állítják, hogy a bibliai szentírás egy szilárd alapot ad annak megértéséhez, hogy az idegenek démoni lények, akik rombolóan beavatkoztak az emberiség történelmébe és visszatérnek, hogy ezt újra megtegyék. Ezzel szemben Putnam és Horn szerint Ferenc Pápa arra készül, hogy a Katolikus Egyházat vezetve üdvözölve ölelje át a visszatérő/látogató idegeneket, mint "fivéreket a Krisztusban" - ami tükrözi az 1950-es és 1960-as évek jóindulatú "űrtestvéreiről" szóló kontakta jelentéseket. Putnam és Horn könyve előrevetít egy jövőbeli vallási háborút azok között, akik elfogadják a földönkívüli látogatókat, mint "testvéreiket Krisztusban", és akik úgy gondolják, hogy visszatérő démonok, akik rabszolgává tesznek bennünket.

Putnam és Horn fő tézise az, hogy a Katolikus Egyház nyilvánosan és merész módon halad előre a földönkívüli élet létezésének bejelentése kérdésében. A következőket állítják:

"Az Exo-Vaticana olvasásakor a dokumentumok száma és a római csillagászok részéről tett szövegmagyarázat bizonyítékok mennyisége, valamint a Vatikán kialakulóban lévő teológiája, amit közvetít, elég lenne egy jogi eljáráshoz, hogy meggyőzzék egy nagy esküdtszék tagjainak többségét hogy meghatározzák a 'valószínű okot' - azaz, hogy arra következtethessenek minden kétséget kizáróan, hogy a Vatikán szándékosan pozicionálja magát, hogy vallási hatóság legyen, valamint a hivatalos közzététel egyházi jótevője: a küszöbön álló és a világ kormányai által engedélyezett nyilvános bejelentője a fejlett földönkívüli intelligenciának." (523)

Előző könyvükben, a "Petrus Romanusban" Putnam és Horn feltárta, hogyan cselekedett a Katolikus Egyház, hogy beteljesítse Szent Malakiás 12. századi próféciáját az utolsó pápáról Petrus Romanusról, aki majd a Katolikus Egyházat vezeti a Végidőkben, ahogy azt leírta a Jelenések Könyvében. Putnam és Horn részletes elemzést adott Malakiás Próféciájáról, és hogyan lehet Ferenc Pápa maga Petrus Romanus. A Katolikus Egyház felbomlása mint tudjuk, be fog következni a földönkívüli élet látogatása miatt, és egy idegen megmentő jelenik meg. Putnam és Horn így ír:

"Az olvasott vizsgálat felfedi a titkos tervet... és ezen az úton magának a Vatikánnak egy megdöbbentő exoteológiai tervét egy idegen, megmentő intelligencia érkezésére... és a kapcsolatot Petrus Romanussal, az utolsó pápával. Benedek Pápa lemondott, amint ez a könyv nyomtatásba került. Mára a világ tudja, hogy kicsoda Petrus Romanus. De ismeri valaki az idegen megmentővel kapcsolatos szerepét?" - (337-38)

Nem csak Ferenc Pápa hivatott, hogy nyilvánosságra hozza az idegen élet létezését Putnam és Horn szerint, de támogatni fog egy radikális exoteológiai álláspontot más világok idegen megváltóival kapcsolatban, melyet a Jezsuita közösség is támogat. Az a gondolat, hogy az idegen világoknak meglehetnek a saját egyedi tapasztalataik a Keresztény Szentháromság szempontjairól - egy idegen 'Jézus Krisztus' is élhetett és meghalhatott más bolygókon. Ez azt jelentené, hogy a Keresztény megváltás a Földre nézve nem lenne egyedi, és az idegeneknek is lehetnek saját Krisztusi hagyományaik és vallási betekintésük.

A Katolikus Egyháznak Putnam és Horn szerint ez lehetővé tenné, hogy az idegeneket mint "fivéreiket a Krisztusban" fogadják el. Idézik a pápa vezető csillagászát, aki szintén Jezsuita, támogatva ezt a gondolatot 2009-ben, amikor azt mondta: "Szent Ferenc szavait használva, ha úgy tekintünk a földi lényekre, mint 'fivéreinkre' és 'nővéreinkre', akkor miért ne beszélhetnénk 'földönkívüli testvéreinkről'?"

Putnam és Horn idézi Kenneth J. Delano atyát, aki felvetette annak lehetőségét, hogy az ide látogató idegenek erkölcsi felsőbbrendűsége bizonyíték a Vatikán fejlődő exoteológiai helyzetére:

"Az embernek, hogy elfoglalja megfelelő helyét mint az univerzum polgára, túl kell lépnie kicsinyességén és földi provincializmusán, és kész kell legyen kegyesen elfogadni más világok lakóit egyenrangúnak, sőt elöljáróinak. Ezen a ponton az emberi történelemben, terjeszkedésünk az űrben a szükséges eszköz, mellyel fejleszthetjük szellemi képességeinket, hogy a lehető legnagyobb mértékben, és talán együttműködve a földönkívüliekkel elérjük a maximális tudatosságot." (555-56)


Putnam és Horn idézik Teilhard de Chardin, a híres Jezsuita kulcsszerepét a Vatikán hitét befolyásolva a földönkívüli élettel kapcsolatban. Chardin ezt írja:

"...figyelembe véve a tudásunkat, most már ismerjük a 'világok' számát és belső fejlődésüket, az egyetlen hominizálódott [1] bolygó elmélete a világegyetemben immár azt illeti... majdnem olyan elképzelhetetlen, mint egy ember, aki úgy tűnik, hogy nincs faji kapcsolata a földi állatpopuláció többi részével. Az átlagos (legalább) egy emberi faj egy galaxisban, ami összesen több millió emberi fajt jelent az egész mindenségben." (288)

Teilhard de Chardin befolyása a Katolikus teológiára felismerhető Benedek Pápa egyik 2009-es szentbeszédében, amit Putnam és Horn kulcsfontosságú bizonyítékként idéz a Vatikán földönkívüliek ihlette teológiájának bevezetésére:

"A papság szerepe, hogy megszentelje a világot, hogy élő gazdája lehessen, egy liturgia: hogy a liturgia ne valami világ valósága melletti legyen, hanem a világ maga lesz az élő gazda, egy liturgia. Ez is Teilhard de Chardin nagy víziója: a végén el kell érnünk egy valódi kozmikus liturgiát, amikor a kozmosz élő gazdájává válik."

Leírják, hogy a "földönkívüliek démoni lények", mint a bukott angyalok vagy "Figyelők", akik elsőként landoltak a Földön a bibliai Hermon-hegynél. Leírják, hogy a bukott angyalok egyszer hogyan szültek egy óriás fajt:

"...a földönkívüli lények ott szálltak le, azok, amelyek nőket használtak az eredeti Anakim és Nephilim nevű óriások megszüléséhez (és egyéb abnormális teremtményekhez Noé napjaiban)" (469)


Putnam és Horn továbbmegy, hogy J.R. Church-öt támogassa, aki ezt írja: "Lehet, hogy a Nephilimek eredeti csoportjai felderítők voltak egy sokkal nagyobb démoni angyali erő előtt, akik a Sátán vezetése alatt jöttek a Földre az Özönvíz után" (469). Azt állítják, hogy az atmoszféra a birodalma ezeknek a lázadó szellemeknek vagy bukott angyaloknak:

"Tekintettel arra, hogy a bibliai és okkult források egyetértenek, bőséges okunk van azt állítani, hogy az atmoszféra, ahol a legtöbb furcsa észlelés előfordul, ezeknek a lázadó szellemeknek a birodalma. Úgy tűnik elkerülhetetlen, hogy a bukott angyalok a forrásai néhány azonosítatlan légi jelenségnek vagy UFO-nak." (512)

Végül elérünk Putnam és Horn könyvének kritikus pontjához. Ez az a pont, ahol úgy vélik, hogy a Katolikus Egyház felkészíti híveit, hogy átöleljék majd a földönkívüli megváltókat, akik "démonok álruhában":

"Tekintettel arra, hogy a Vatikán uralkodik több mint 1 milliárd követője fölött, valamint befolyással van emberek még nagyobb tömegeire, a kormányokra és a politikára világszerte, a felülvizsgált Kereszténységük apró akadályai távol fogják tartani a 'spirituális' embereket attól, hogy teljes szívvel átöleljék az idegen kígyó-megváltókat az érkezésükkor." (546-47)

Mit kezdjünk Putnam és Horn fantasztikus állításával, hogy a Vatikán álcázott démonokat ölel magához, mint földönkívülieket, az Egyház és az emberiség jövőbeli megváltóit? Ez sokkal inkább UFO szerzők elferdített írásain alapszik, akik figyelmen kívül hagyják a földönkívüli látogatók jóindulatú tevékenységeit és szándékait feltáró kiterjedt szakirodalmat, távol az elrablások jelenségétől.

http
Putnam és Horn idézi Richard Dolant és Bryce Zabelt a "Közzétételt követően" szerzőit, akik komolyan hitelt adnak annak az elképzelésnek, hogy a földönkívüliek álcázott démonok:

"Ha a Keresztényeknek igazuk van abban, hogyan értelmezik az UFO jelenséget, akkor azt remélik, hogy az emberiség többsége megköszöni majd nekik, hogy ellenállnak a magukat földönkívülinek álcázó démonoknak. Ha tévednek, vagy hiányosak az elemzéseik, akkor őket obstrukcionistáknak fogják tartani, vagy akár veszélyesnek, megtagadva az igazságot, mely az arcukba bámul." (221)

Ahogy a széles körben idézett UFO történész, Dolan megjeleníti ő és társszerzője vakságát a "démoni jelenlét földönkívülinek álcázva" állításával, mint egy elfogadható értékelését a földönkívüli jelenségnek. Könyvük egy kivonatában a földönkívüli közzététel vallási jellege kapcsán világossá válik, hogy Dolan és Zabel csak az elrablási jelenség értékelését veszi komolyan, mint a földönkívüli látogatók motivációját. Nem veszik figyelembe a korai "kontakta jelentések" bizonyítékait, ahol az emberi kinézetű "űrtestvérek" azt állították, hogy azért érkeztek, hogy segítsenek navigálni az emberiségnek a veszélyes nukleáris korban.

Az első jelentések szerint az emberi külsejű földönkívüliek túlnyomórészt jóindulatúak és nem támadóak voltak, ami arra utal, hogy az "űrtestvérek" etikailag, valamint technológiailag magasan fejlettek. Dolan korábban két könyvet írt az UFO-król és a nemzetbiztonságról, melyek egyikében sem vette komolyan a korai kontakta jelentéseket a barátságos ember-idegen kapcsolatokról. Zabel a Dark Skies televíziós sorozat társalkotója hasonlóan az emberrablási jelenségre, és a földönkívüliek mögötte rejlő támadó aspektusára összpontosított, ismét figyelmen kívül hagyva teljesen a kontakta jelentéseket. Putnam és Horn, ahogy Dolan és Zabel elsősorban az emberrablási jelenség támadó jellegére és a mögötte meghúzódó földönkívüli lényekre fókuszált. Ez egy veszélyesen elferdített helyzet, miközben kísérletet teszünk a földönkívüliek valós motivációinak kiértékelésére, nem beszélve a világvallásokra gyakorolt hatásáról.


Ezenfelül hozzátesznek egy negatív jelentést az ide látogató földönkívüliek indítékaihoz, kizárólag az elrablási jelenségek adataira támaszkodva. Putnam és Horn ellene van annak az ötletnek is, hogy lehetnek idegen Krisztusok, akik más világokban testesültek meg:

"A legimpozánsabb bibliai érv a földi élet egyediségére a megtestesülés. A Szentháromság második személyisége, az Első, aki létrehozta az egész világegyetemet (János 1:1-3, Kolossébeliekhez 1:16-17), vált örök tagjává az emberi fajnak a megtestesülésben (János 1:14, Timóteushoz 1 2:5). Felment a mennybe testben, és a trónján ült, mint egy ember. Ez erősen ellentétes a földönkívüliek létezésével és a többszörös megtestesüléssel idegen világokon." (216)

Putnam és Horn elutasítja idegen Krisztusok lehetőségét, melyek más világokban testesültek meg, ami egy meghökkentő homosovinizmus. Ez ahhoz vezet, hogy egy buzdítással fejezik be az Exo-Vaticanat:

"Mi... egy agresszív felkészülést javaslunk egy Antikrisztusra - egy idegen kígyó megváltóra... ez mostanra mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Vatikán ügyesen készül az eljövetelére." (556-57)

Az "Agresszív felkészülés" úgy tűnik, hogy a kódszó egy esetleges vallási háborúra, ahol az evangélikus Keresztények együtt fognak működni az UFO elrablás kutatókkal, akik a negatív ferde megközelítést vették alapul az idegen látogatók motivációinak kiértékelésére. A csúcspontja egy ilyen vallási háborús napirendnek az volna, hogy szabotálni tudjanak minden konstruktív párbeszédet és együttműködést bármilyen földönkívüli élettel.

Putnam és Horn nagyon valószínű, hogy helyesen értékeli, hogy a Vatikán és a Katolikus Egyház pozicionálja magát a földönkívüli látogatók, mint "fivérek a Krisztusban" elfogadásával. Ebben a tekintetben mindannyian meglepődnénk azon, hogy a Vatikán jövőbeli szerepet vállaljon abban, hogy felfedje a földönkívüli élet létezését. Az Exo-Vaticana, amennyiben a Katolikus Egyház álláspontjának történetét mutatja be a földönkívüli életről, nagyon hasznos és informatív.

A könyv viszont abból a szempontból veszélyes, hogy az adatokat eltorzítja a földönkívüli látogatók motivációnak negatív értékelésében. A bizonyítékok egyértelműen mutatják, hogy nem minden idegen látogató viselkedik oly módon, mint amit károsnak lehet tekinteni az emberiség alapvető érdekeire, vagy megsértenék az egyének jogait. Egy kiegyensúlyozottabb megközelítést találhatunk a Galaktikus diplomácia (Galactic Diplomacy: Getting to Yes with ET is needed) című könyvben, melyben átfogóan valamennyi földönkívüli látogató adatait elemzi. Ez segít abban, hogy az emberiség harmonikusabban haladjon egy szélesebb galaktikus társadalom felé, ahol létfontosságú az érdekek tiszteletben tartása ahelyett, hogy részt vennénk egy vallási (bolygóközi) háborúban, amit úgy tűnik, hogy az Exo-Vaticana támogat.

Michael E. Salla

Exopolitics

[1] - A hominizáció azt a folyamatot jelenti, melynek során a felegyenesedett emberszabású modern emberré lett.
Név

3D nyomtató,47,432 Hz,1,51-es körzet,35,52-es körzet,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,9,adósság,20,Afganisztán,29,Afrika,127,agy,289,agykontroll,28,Akasa-krónika,4,akkumulátor,76,alakváltó,1,alapjövedelem,24,Alaszka,20,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,2,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,4,állati tudatosság,35,állatvilág,546,allergia,13,álmatlanság,3,álom,48,alumínium,7,alvás,54,alvási paralízis,2,Amazonas,7,Amerika,1644,aminosav,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,472,angyal,10,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,90,antianyag,2,antibiotikum,7,antigravitáció,30,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,25,anyagtudomány,70,anyaméh,1,anyatej,1,Apollo,6,arany,201,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,Argentína,32,Arisztotelész,1,árja faj,1,arkhónok,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,12,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,8,Asszíria,3,aszteroida,43,asztma,1,asztráltest,20,asztrológia,5,ateizmus,1,Atlantisz,39,átok,4,atombomba,98,atomenergia,78,atomok,4,átverés,1,aura,11,Ausztrália,181,Ausztria,27,autizmus,18,autó,35,autokrácia,1,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,26,Ázsia,57,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,2,Bajkál-tó,1,baktérium,42,baleset,31,Bankrendszer,463,bányászat,26,barlang,34,barlangfestmény,5,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,29,Belize,3,belső hang,6,Benedek pápa,43,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,5,beszéd,8,betegség,659,Bhután,2,Biblia,86,Bilderberg,20,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológiai fegyver,3,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,7,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,9,boldogság,25,Bolívia,21,bolygómérnökség,5,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,9,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,17,bőrszín,3,Brazília,88,Brbados,1,BRICS nemzetek,100,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,15,Bulgária,8,bunker,3,bűnözés,1,cannabis,83,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,34,chip,1,CIA,389,Ciprus,5,Costa Rica,7,cukor,18,cukorbetegség,19,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,10,csend,1,Csernobil,7,csillagászat,209,csillagkapu,3,csillagkép,5,Csillaggyermek,3,csoda,8,csont,3,csontritkulás,2,Dagesztán,1,Dalai láma,13,Dánia,35,DARPA,17,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,5,déjà vu,1,Dél-Afrika,32,Dél-Korea,95,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,68,digitális társadalom,4,diktátor,7,diktatúra,16,dimenziók,56,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,28,DNS,303,dogonok,1,dohányzás,17,dokumentumfilm,1073,dolmen,1,Donald Trump,241,döntés,2,drágakő,8,drón,61,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,5,Ecuador,21,édesítőszer,1,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,739,éghajlat,158,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,15,Egyiptom,270,Einstein,75,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,90,elektromos autó,128,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,6,elektromos motor,13,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,7,elektroszmog,44,élelmiszer,200,élet a halál után,133,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,72,elmezavar,5,Elon Musk,51,élővilág,56,előző élet,14,elveszett nyelv,4,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,20,emberáldozat,9,emberi jogok,3,emberi nyelv,31,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,194,emberkereskedelem,2,emlékezet,54,empátia,13,Enceladus,1,energia,95,energiafegyver,5,ENSZ,152,epilepszia,4,építészet,370,erdősítés,22,erdőtűz,2,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,26,érzelmek,151,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,16,ESA,31,esküvői ruha,1,esőerdő,19,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,15,Észtország,9,étel,178,Etiópia,13,Etruszkok,3,Eurázsia,6,Európa,321,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,105,évszakok,2,exobolygó,33,extrém időjárás,83,ezüst,6,fa,75,Facebook,4,fájdalom,29,fakír,1,FBI,84,FED,131,fegyver,36,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,3,fejlődés,330,fekete lyuk,39,feldolgozott étel,19,félelem,113,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,114,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,18,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,7,Ferenc Pápa,88,ferrofluid,1,fertőzés,1,fiatalság elixírje,16,film,360,filozófia,3,Finnország,34,fizika,87,fluorid,4,fóbia,4,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,35,fotó,71,foton,10,fotoszintézis,2,Föld,558,föld alatti város,7,földalatti bázis,49,földcsuszamlás,1,földgáz,11,földönkívüliek,736,földrengés,86,Fönícia,1,Franciaország,295,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,21,fúziós reaktor,22,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,26,galaktikus föderáció,54,galaxis,62,gáz,23,genetika,207,génmanipuláció,18,génszerkesztés,2,geoglifa,10,George Orwell,1,geotermikus energia,3,gerinc,4,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,18,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,136,globális lehűlés,67,GMO,34,gnoszticizmus,1,gomba,22,gondolatolvasás,14,gondolkodás,1,gonosz,13,gömbvillám,4,Görögország,73,grafén,10,gravitáció,29,gravitációs hullám,6,Grönland,17,Grúzia,2,Guatemala,15,Günther Wiechmann,1,gyémánt,21,gyermekfejlődés,240,gyermekmunka,2,gyógyítás,329,gyógynövény,82,gyógyszeripar,155,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,18,háború,517,hacker,4,hadi fejlesztés,98,haj,5,hajóroncs,23,hajszín,4,halál,102,halálközeli élmény,39,halhatatlanság,13,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,12,hang,46,hangterápia,6,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,29,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,35,hidrogén,10,hieroglifa,12,higany,1,Himalája,8,hipnózis,8,hírek,2150,hírszerzés,2,hit,16,Hold,226,holdbázis,19,holdfogyatkozás,4,holdjáró,14,Hollandia,78,holografikus univerzum,28,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,5,Hongkong,6,hormon,14,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,6,húrelmélet,3,hurrikán,7,húsevés,9,Húsvét-sziget,4,hüllő,18,Hüperborea,1,idegen elrablás,72,idegen lény,356,idegen technológia,250,idegsejt,9,idézet,3,idő,47,időgép,17,időhurok,1,időjárás,75,időjárás módosítás,55,időjárási fegyver,17,időkapszula,4,időkristály,1,időutazás,57,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,9,illóolaj,6,illúzió,9,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,20,India,177,indián,16,indigó gyerekek,10,Indonézia,49,influenza,4,információ,1,ingyen energia,102,Inkák,16,inkarnáció,2,intelligencia,51,internet,65,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,91,Iraki Kurdisztán,2,Irán,162,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,59,ISON üstökös,1,ISS,54,Isten,151,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,ízlelés,1,izom,1,Izrael,400,James Tyberonn,1,Japán,547,járvány,369,játék,6,jég,54,jéghegy,1,jégkorszak,18,Jemen,10,Jézus,58,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,29,jóga,5,jógi,1,Jordánia,16,jóslat,28,jövőbelátás,32,Jugoszlávia,3,Jupiter,30,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,135,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,34,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,13,katonai technológia,129,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,11,kemoterápia,6,kender,75,Kenya,9,kerámia,2,Kereszténység,94,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,6,kibernetika,1,kiborg,4,kihalt faj,58,kiméra,2,Kína,941,kincs,14,kísérlet,38,kísértet,4,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,41,klónozás,21,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,28,kommunikáció,74,Kongó,2,korall,8,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,595,környezetszennyezés,232,környezetvédelem,196,Közép-Amerika,4,közlekedés,235,közösség,4,kráter,8,kreativitás,8,Kréta,1,Krím,4,kriptid,1,kriptovaluta,46,kristály,34,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,78,Kuvait,9,kvantumfizika,135,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,47,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,5,légkör,11,légzés,11,lélek,117,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,409,Lemúria,3,Lengyelország,56,létezés,7,Lettország,1,levegő,63,levitáció,7,lézer,46,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,27,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,15,magány,8,mágia,7,mágneses mező,67,mágneses portál,1,Magyarország,166,magyarság eredete,9,Maja leletek,44,maja naptár,3,májbetegség,2,Malajzia,14,Mali,1,Málta,4,mamut,9,Mandela effektus,3,manipuláció,10,manó,1,Marokkó,1,Mars,195,Mars Curiosity,21,Marshall-szigetek,2,marsjáró,14,matematika,17,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,86,meditáció,123,médium,1,megalit,34,megfigyelés,37,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,6,megújuló energia,144,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,57,menedék,2,mentális betegség,39,mennyország,49,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,33,Merkúr,10,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,178,metaanyag,2,meteor,57,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,128,mezoamerika,1,Mezopotámia,10,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikroba,2,mikrohullám,3,mitológia,3,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,23,múmia,79,munka,23,mutáció,12,műanyag,85,műhold,91,műtét,5,művészet,195,nagylábú,5,nanotechnológia,37,Nap,231,napciklus,4,napelem,50,napenergia,159,napfény,100,napfogyatkozás,10,napfolt,10,napkitörés,5,Naprendszer,176,napszél,17,NASA,333,NATO,129,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,438,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,10,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,43,Nostradamus,8,növények,256,növényvédőszer,40,NSA,45,nukleáris energia,56,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,184,obszervatórium,5,óceán,48,okkultizmus,3,okostelefon,37,oktatás,64,olaj,72,olajfüggőség,34,Olaszország,187,Olmékok,5,oltás,183,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,27,Orionidák,1,Oroszország,1220,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,303,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,7,ördögűzés,8,öregedés,53,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,15,öröklődés,29,ősi civilizációk,416,ősi gyógyítók,4,ősi szöveg,71,ősi technológia,182,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,20,őssejt,21,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,17,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,6,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,89,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,33,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,316,pénz,468,Peru,91,perzsák,1,Phobos,3,pihenés,1,piramis,111,platina,4,plazma,9,Plejádok,4,Plútó,3,pokol,8,polgárháború,1,Polinézia,2,poltergeist,2,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,22,prekogníció,3,prófécia,18,propaganda,9,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,13,pszichokinézis,7,pszichológia,50,Puerto Rico,9,pulzár,1,rabszolgaság,7,radioaktív,8,rákbetegség,158,reaktor,1,régészet,768,reiki,1,reinkarnáció,28,rejtélyek,601,rendőrállam,73,replikátor,1,reptilián,17,repülés,201,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,15,robotok,145,ródium,1,Római Birodalom,60,Románia,18,Roswell,37,rovarok,1,rovarölő,8,rovásírás,3,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,9,sarki fény,8,Sátán,22,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,214,sellő,6,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,41,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,20,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,12,Spanyolország,108,spiritualitás,351,sport,33,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,14,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,43,sugárzás,51,sumérok,10,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,60,Svédország,57,szabad akarat,5,szabadság,8,szag,6,számítástechnika,155,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,10,Szaturnusz,28,Szaúd-Arábia,114,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,57,szellem,4,szellemek,63,szem,51,szembetegség,23,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,17,szent geometria,1,Szerbia,12,szerelem,11,szeretet,56,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szerzetes,1,szfinx,9,sziámi iker,1,sziámi ikrek,2,Szibéria,56,Szicília,3,sziklarajz,10,szimbiózis,1,Szingapúr,25,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,8,Szíria,321,szív,49,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,89,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,9,szupernóva,3,szülés,6,születés,39,Tádzsikisztán,1,Tajvan,14,találmány,41,táltos,1,tanítások,38,tanulás,49,Tanzánia,3,táplálkozás,88,tarot,1,társadalom,125,távolbalátás,27,technológia,1189,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,3,telepátia,44,teleportálás,15,teleszkóp,26,telomer,6,temetkezés,1,tengeralattjáró,21,tengervíz,236,teremtés,38,terhesség,3,téridő,16,térkép,5,térmeghajtás,1,természet,451,természetfeletti,47,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,92,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,16,testhőmérséklet,3,testmódosítás,3,testmozgás,6,tetoválás,6,Thaiföld,23,Tibet,19,Timbuktu,1,titkos tanítások,1,titkos társaságok,428,titkos űrprogram,144,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,8,tömegmédia,73,Törökország,167,történelem,945,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,91,tudatalatti,76,tudatmódosítás,20,tudatos álom,24,tudatosság,742,tudomány,1012,túlnépesedés,6,túlvilág,110,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,3,tűzönjárás,1,ufo,785,UFO felfedés,85,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,362,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,111,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,10157,új pénzügyi rendszer,368,Új-Zéland,33,újrahasznosítás,61,Ukrajna,126,ultrahang,8,Univerzum,226,Uránusz,7,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,6,utazás,1,űrállomás,33,űrbányászat,2,Üreges Föld,28,űrfegyver,4,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,551,űrlift,1,űrszemét,9,űrtechnológia,210,űrutazás,133,űrverseny,10,üstökös,16,üveg,8,üzenetek,63,vakcina,184,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,253,valóság,38,vámpír,3,Vatikán,178,vécépapír,1,vegetáriánus,12,végítélet,2,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,70,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,24,vér,39,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,8781,videojáték,15,Vietnam,18,viking,13,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,14,villám,22,virtuális valóság,14,vírus,248,vitamin,17,víz,324,vízenergia,11,víznyelő,12,Vlagyimir Putyin,320,vonat,6,vulkánkitörés,76,Wi-Fi,16,WikiLeaks,42,x-akták,22,zaj,5,Zambia,1,zene,53,zeneipar,4,Zimbabwe,5,Zsidóság,33,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Egy idegen megváltóról tett vatikáni nyilatkozat kirobbanthat egy vallási háborút?
Egy idegen megváltóról tett vatikáni nyilatkozat kirobbanthat egy vallási háborút?
https://3.bp.blogspot.com/-PWwkdqyDajE/UnlTzdOZAFI/AAAAAAAAMvI/G5Hg6bIlbcg/s640/vatik%C3%A1n+idegenek+f%C3%B6ld%C3%B6nk%C3%ADv%C3%BCliek+ufo+bukott+angyal+d%C3%A9mon-kereszt%C3%A9ny-k%C3%B6nyv-exovaticana-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-PWwkdqyDajE/UnlTzdOZAFI/AAAAAAAAMvI/G5Hg6bIlbcg/s72-c/vatik%C3%A1n+idegenek+f%C3%B6ld%C3%B6nk%C3%ADv%C3%BCliek+ufo+bukott+angyal+d%C3%A9mon-kereszt%C3%A9ny-k%C3%B6nyv-exovaticana-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/11/egy-idegen-megvaltorol-tett-vatikani.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/11/egy-idegen-megvaltorol-tett-vatikani.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy