Egy meglepő tanulmány szerint a Föld valójában üreges

A Föld belső geofizikai modelljének megállapítása és meghatározása már jó ideje komoly kihívást jelent az értelmiségi közösségek számára....


A Föld belső geofizikai modelljének megállapítása és meghatározása már jó ideje komoly kihívást jelent az értelmiségi közösségek számára. A gyors technológiai fejlődés miatt az ember azt gondolja, hogy a Föld belső összetételének meghatározása könnyű lesz, de ez mégsem olyan egyszerű. A Föld belseje a legmegközelíthetetlenebb része bolygónknak.

Számos neves személyiség támogatta az Üreges Föld elméletet, és a róluk készült lista nem tréfadolog. Számos fizikus, csillagász, matematikusok és magas rangú katonatiszt osztotta ugyanazt a hitet. Ők megosztották történeteiket, tapasztalataikat, kutatásaikat és így tovább. Van valami valóban elképesztő abban az információban, hogy a Föld igazából üreges.

Jelenlegi tudásunkat a Föld belsejének összetételéről egy elmélet alapján feltételezik, melyet tényként tanítanak nekünk. A Föld belsejének összetételéről szóló bizonyítékok megfelelőek, de közvetettek. Nincsenek eszközeink a Föld belső mélyéből a közvetlen mintavételhez, az embernek (úgy tűnik, ha igen, akkor nem volt tudomásunk erről az információról) nem sikerült elérnie bolygónk ezen részét.

Gyakran nehéz felismernünk, hogy amit oly sokszor tekintünk igazságnak, az valójában elméleteken és feltételezéseken alapszik. Vesszük ezeket az elméleteket, beletuszakoljuk az igazság kategóriájába, amíg egy másik elmélet nem jön helyette. Azok a személyek, akik az Üreges Föld elméletet támogatták, talán megdöbbenést kelthetnek.

Néhányan közülük minden idők legbefolyásosabb, legintelligensebb, leginnovatívabb és legkreatívabb elméi, akik közül sokan adták a tudomány és a matematika gerincét. A értelmiségi aréna nem az egyetlen hely, az Üreges Föld elmélet a hadtörténelemben is kiemelkedő szerepet kapott, a globális szabályozás és az információk eltitkolása mára jól ismert, amit ma úgy ismerünk, mint a katonai ipari komplexum. Néhány ezen nevek közül meghökkentő lehet, de ne feledjük, hogy ez csak egy rövid lista azokról, akik támogatták az elméletet.

A Föld belsejéről szóló elméletek folyamatosan változnak, és még sokat kell vele foglalkoznunk, mielőtt igazságként betonoznánk be. Úgy tűnik, hogy minden évben újabb és újabb elméletek jelennek meg, az utolsó 2013 júliusában került napvilágra.A geofizikai módszerek jelentik az egyetlen közvetlen mérési lehetőséget a Föld belső tulajdonságainak feltérképezésére. A legnépszerűbb módszerek ma:

  • Szeizmikus hullámsebesség és szabad rezgési frekvenciák
A földrengés hullámai másként viselkednek, amikor különböző állapotú anyaggal találkoznak. Ez a legjobb mód a modern tudósok számára, hogy felmérjék a Föld belső szerkezetét. Azt állítván, hogy a Föld üreges, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincsenek földtömegek! A hullámok némelyike folyadékon megy keresztül, másikuk szilárd közegen, valamelyik mindkettőn. Ezért nyugodtan kijelenthető, hogy ezek nagyon gyenge bizonyítékok a Föld szerkezetére vonatkozóan. Ez majdnem olyan, mintha már több bizonyítékunk volna az Üreges Föld elméletre.

  • A tehetetlenségi nyomaték
  • A mágneses mező eloszlása és szekuláris változása
  • Az ásványi fizika laboratóriumi adatai
A ma fennálló legnépszerűbb elmélet, hogy a Föld egy szilárd belső vasmaggal, és egy külső olvadt réteggel rendelkezik. Eszerint a belső tér gömbhéjakra tagolódik, a belső magra, a külső magra, merevebb köpenyre és kéregre, ahogy a felszín felé haladunk. A Föld tehetetlenségi nyomatéka azt jelzi, hogy a tömeg koncentrációja a középpont körül van, a szeizmikus adatok azt is megmutatták, hogy a Föld középpontja egy szilárd gömb.

Ez azért érdekes, mert az Üreges Föld elmélet szerint ott egy központi nap található. A modern tudomány megállapította, hogy a Föld magja ugyanolyan meleg, mint a Nap felszíne. Itt ismét meg kell jegyezni, hogy a Föld mag elmélet nagyrészt szeizmikus aktivitáson alapszik, és eddig valójában még soha nem voltunk képesek szondázni a Föld belsejét. Nem garantálható, hogy a Föld belsejének modellje vagy térképe egyedül a szeizmikus aktivitásra alapozható, de logikus elméleteket lehet belőle fejleszteni.

A mai tudomány nem volt képes megállapítani a Föld belsejének fizikai szerkezetét, mint tényt. Az Üreges Föld elmélet szerint a Föld központjában egy központi nap található, ami nincs összefüggésben azzal, amit ma a tudósok mondanak. Szóval vizsgáljuk meg az Üreges Föld elméletet, és azt, honnan származik.
[post_ads_2]
Az Üreges Föld elmélet

Az Üreges Föld elmélet azt mondja, hogy a Föld bolygó vagy teljesen üreges, vagy jelentős kiterjedésű belső tereket tartalmaz. Ez nem egy új elmélet, létezésének ténye végigvonult az egész emberi történelmen. A Buddhisták úgy hiszik, hogy a belső Földet egy szuper embernek és nőnek nevezett faj lakja. Ők állítólag a belső Földből alagutakon jönnek a felszínre, hogy felügyeljék, mi történik a külső világban. A Buddhistáknak úgy tűnik lámáik voltak, hogy őrizzék a belső Föld bejáratait Tibetben.

A tibeti és a hindu/indiai hagyományokban és szövegekben egy ősi Shambhala nevű királyságról írnak. Ez egy mitikus hely, mely valahol Belső-Ázsiában található. Bámulatos, ahogy a belső Föld elmélete beágyazódott az ősi kultúrákba. Ez vajon mitológia, vagy valóság?

Ősi szövegek Indiából, mint a Rámájana leírja egy nagy kék lény, Avatar Rama történetét. A Rámájana Rama-t úgy ábrázolja, mint "Agartha" egy követét, aki légi járművel érkezett. Ez a jármű közismert nevén a "Vimána" volt. Az a tény, hogy mind a Buddhista, mind a Hindu vallás külön utal a belső Földre és civilizációjára, elég érdekes.

Ősi kultúráknak a világ minden tájáról, a Majáktól kezdve más jelenlegi őshonos populációkig mindnek vannak történeteik olyan lényekről, akik egy földalatti világban élnek, és onnan érkeznek. Északon Ontario környékén Kanadában "kis" emberekről beszélnek még ma is, akik egy föld alatt élt nép volt. Vizsgáljuk meg, hogy az ősi történelem hol találkozik a tudományos kutatással.

Edmund Halley

Edmund Halley egy angol csillagász és matematikus volt, ő volt az első ,aki kiszámította egy üstökös pályáját, amelyet később róla neveztek el, a népszerű Halley üstököst. Átélt egy tudományos forradalmat egy olyan korban, amelyet a Katolikus Egyház elítélt, ahol a tudósokat eretnekeknek látták, sőt megölték. Vajon ez egy elhallgatott információ volt, melyet a Katolikus Egyház ismert? Talán igen, talán nem.

Halley csillagkatalógusát az 1600-as évek vége fele jelentették meg, ami az első volt a maga nemében, mely meghatározta a déli csillagok helyét, és hírnevet szerzett neki, mint csillagász. 1678-ban az Angol Királyi Társaság tagjává választották, és a király közbenjárására az Oxfordi Egyetem kiadta a diplomáját.

Tehát elmondható, hogy Halley jó hírnévvel és intelligenciával rendelkező ember volt. Halley ismert volt Isaac Newtonnal folytatott beszélgetéseiről, és kiemelkedő szerepet játszott a gravitáció elméletének publikálásában. Newtont Halley ösztönözte, hogy bővítse tanulmányait az égi mechanika irányába, ami minden idők egyik legnagyobb kiadványához, a Principiához vezetett.

A Királyi Társaság úgy döntött, hogy Halley vállalja az üzleti részről való gondoskodást, és azt saját felelősségére nyomtassa ki. Konzultált Newtonnal, tapintatosan visszafogott egy kiemelt viát Newton és Hook között, szerkesztette a szöveget, korrigálta a bizonyítékokat, és megjelentette a sajtón keresztül 1697-ben.

Úgy tűnik, hogy a Királyi Társaság szorosan rajta tartotta a kezét a tudományos felfedezéseken. Ezekben az időkben a tudósokat eretnekeknek bélyegezték, és halálra jelölték. Úgy tűnik, hogy a kutatás a tudományos forradalom idején az elit éber felügyelete alatt állt. Edmund Halley kiadványában azt állította, hogy a Föld üreges, és megfelelő az élet számára:
Beszámoló a mágneses iránytű eltéréseinek változásáról; Egy hipotézissel a Föld belső struktúrájáról.
Ezt a tanulmányt szintén a Királyi Társaság jelentette meg. Halley úgy hitte, hogy a Föld egy üreges héj, ami körülbelül 800 kilométer vastag, két belső koncentrikus héjjal és egy legbelső maggal, melyek körülbelül a Vénusz, a Mars és a Merkúr bolygók átmérőjével egyenlőek. A héjakat légkör választja el, és mindegyiknek megvan a maga mágneses pólusa. A gömbök különböző sebességgel forognak.

Szerinte mindegyik szféra képes támogatni az életet, mivel mindegyik a légkörből származó fénnyel van megvilágítva, mely betölti a belső tereket. Felvetette egy "tágasabb teremtés" lehetőségét a Földön belül. Az ő Üreges Föld elmélete  a mágneses deklinációs vonalak fokozatos mozgásának tanulmányozásából eredt. Ez a Hold relatív sűrűségén alapult, amit Isaac Newton adott meg. Üreges Föld elmélete az első jelentős levezetés, amit Isaac Newton Principiája alapján vont le.

Leonhard Euler

Leonhard Euler svájci matematikus és fizikus volt. Ő dolgozta ki a modern matematikai fogalommeghatározások és jelölések nagy részét, pontosabban a matematikai függvény fogalmát. Úgy tartják, hogy ő volt minden idők egyik legnagyobb matematikusa, és mintegy ezer kiadvány fűződik a nevéhez.

Ahelyett, hogy a belső Föld koncentrikus héjakból állna, Euler azt mondta, hogy a Föld teljesen üreges, egy 950 kilométer átmérőjű nappal a közepén, ami hasonló ahhoz, amit Halley javasolt (központi nap). Az üreges belsőt, ahogy mondta, a Déli- és Északi-sarkon lévő lyukon keresztül lehet elérni, amelyek ha ma is megvannak, azokat a Google Föld nem mutatja, rejtettek és titkosak. Euler szerint ez a központi nap egy fejlett civilizációnak biztosít életet, amelyik ott él.


John Symmes kapitány

John Symmes kapitány az Egyesült Államok katonatisztje volt, aki kapitányi rangját az 1812-es háború alatt betöltött szerepe miatt kapta.
"Kijelentem, hogy a Föld üreges, és belül lakható, amely számos szilárd koncentrikus gömbből áll, egyik a másikban, és amelyek a pólusaiknál 12 vagy 16 fokra nyitva vannak. Az életemet ígérem ezen igazságért, és kész vagyok felfedezni a belsejét, ha a világ támogat, és segít ebben a vállalkozásban."
Symmes próbált beszélni a kongresszushoz, hogy finanszírozzanak egy expedíciót a Föld belsejébe nyíló Antarktiszi lyuk megtalálása érdekében, de nem kapott engedélyt.

Richard Byrd admirális

Ha előreugrunk a még modernebb időkbe, a belső Föld az 1940-es években kapott nagyobb figyelmet és azt követően, amikor Richard Byrd admirális állítólag elutazott a belső Földre. Ez az ember a becsületrend címzettje volt, és egy nagyon magas rangú (az egyik legmagasabb) tiszt az Egyesült Államok Haditengerészeténél. Ő volt az első ember, aki átrepült a Déli-sark fölött, Byrd admirális közvetlenül az Északi-sarkra is elrepült, és észrevett egy nyílást a tetején.

Naplójában leírja kalandját, ahol tanúja volt tavaknak, folyóknak, zöld növényzetnek és még annál is többnek. Részt vett számos expedícióban az Északi-sarkra, ezek közül az egyik egy hivatalos állami támogatású program, az úgynevezett Magasugrás művelet volt. Ez egy Byrd admirális vezette amerikai heditengerészeti program, melynek elsődleges célja egy antarktiszi kutatóbázis létrehozása volt.

Azt állítja, hogy egy repülő szerkezet fogadta, amikor először került kapcsolatba lényekkel, akik egy "Agartha" nevű helyen éltek, ahogy sokak számára ismert. Az ott élők elmondták neki, hogy aggódnak a nukleáris fegyverek fejlesztése, és az egész bolygó általános jóléte miatt annak alapján, ahogy az emberiség hatással van minderre.

Byrd admirális látszólag azt állította, mint sokan előtte, hogy az Északi- és a Déli-sark valójában kettő, a sok központba vezető nyílás közül. Azt is állította, hogy a belső Földnek egy központi napja van, ahogy azt Euler felvetette. Az elmélete az, hogy a Föld pólusai domborúak, ami azt jelenti, hogy a hajók és a repülőgépek képesek berepülni vagy beúszni a Föld belsejébe.

Az expedíció után az amerikai sajtó bejelentette Byrd admirális felfedezését a világnak. Megjelenése után a kormány azonnal elnyomta, és Byrd admirálist olyan embernek állította be, aki hamis kijelentéseket tesz. A történet nagyon népszerű volt, és megjelent a National Geographic-ban is. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a fia, ifjabb Richard Byrd nagyon nehéz életet élt. Titokzatos halált halt, egy üres raktárban találták meg. Hat éves volt, amikor apját már elkísérte az expedíciókra.

Az Üreges Föld története nem csak a sci-fi-hez köthető. Szerettünk volna bemutatni néhány rendelkezésre álló információt, mivel ez egy nagyon érdekes téma. Azt is érdemes megemlíteni, hogy UFO-kat folyamatosan látnak felszállni vízből, talán néhány ezek közül a Föld belsejében élő fejlett civilizációé? Amíg sikerül bejutnunk a Föld belsejébe, addig az Üreges Föld továbbra is egy erős lehetőség.


CE
Név

3D nyomtató,50,432 Hz,1,51-es körzet,35,52-es körzet,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,5,adattárolás,10,adósság,21,Afganisztán,29,Afrika,132,agy,308,agykontroll,28,Akasa-krónika,4,akkumulátor,78,alagút,1,alakváltó,1,alapjövedelem,24,Alaszka,23,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,3,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,5,állati tudatosság,37,állatvilág,572,allergia,13,álmatlanság,3,álom,51,alumínium,7,alvás,55,alvási paralízis,2,Amazonas,8,Amerika,1691,aminosav,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,485,angyal,11,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,95,antianyag,3,antibiotikum,8,antigravitáció,32,Antikrisztus,3,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,25,anyagtudomány,80,anyaméh,2,anyatej,1,Apollo,6,arany,205,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,arcvakság,1,Argentína,34,Arisztotelész,1,árja faj,1,arkhónok,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,13,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,9,Asszíria,3,aszteroida,52,asztma,1,asztráltest,21,asztrológia,5,ateizmus,1,Atlantisz,40,átok,4,atombomba,102,atomenergia,81,atomok,5,átverés,1,aura,11,Ausztrália,189,Ausztria,31,autizmus,18,autó,35,autokrácia,1,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,27,Ázsia,58,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,2,Bajkál-tó,1,baktérium,46,baleset,32,balzsamozás,1,Banglades,1,Bankrendszer,469,bányászat,28,barlang,38,barlangfestmény,6,barlangrajz,4,bázisugrás,1,Belgium,29,Belize,3,belső hang,6,Benedek pápa,44,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,6,beszéd,9,betegség,667,Bhután,3,Biblia,90,Bilderberg,20,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológia,1,biológiai fegyver,4,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,7,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,11,boldogság,25,Bolívia,22,bolygómérnökség,6,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,10,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,17,bőrszín,3,Brazília,93,Brbados,1,BRICS nemzetek,100,bronzkor,1,Buddha,19,buddhizmus,16,Bulgária,9,bunker,3,bűnözés,1,cannabis,83,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,35,chip,1,CIA,395,Ciprus,5,Costa Rica,7,cukor,18,cukorbetegség,19,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,10,csend,1,Csernobil,8,csillagászat,238,csillagkapu,3,csillagkép,5,Csillaggyermek,3,csoda,8,csont,3,csontritkulás,2,Dagesztán,1,Dalai láma,13,Dánia,40,DARPA,18,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,6,déjà vu,1,Dél-Afrika,32,Dél-Korea,95,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,73,digitális társadalom,5,diktátor,8,diktatúra,18,dimenziók,62,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,31,DNS,316,dogonok,1,dohányzás,18,dokumentumfilm,1087,dolmen,1,Donald Trump,241,döntés,2,drágakő,9,drón,65,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,5,Ecuador,22,édesítőszer,1,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,748,éghajlat,163,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,16,Egyiptom,290,Einstein,78,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,97,elektromos autó,131,elektromos hajó,4,elektromos impulzus,3,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,14,elektromos motor,14,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,8,elektroszmog,44,élelmiszer,206,élet a halál után,142,életcél,7,elhízás,2,elme,1,elme kontroll,76,elmezavar,5,Elon Musk,53,élővilág,56,előző élet,14,elveszett nyelv,5,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,25,emberáldozat,9,emberi jogok,3,emberi nyelv,32,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,207,emberkereskedelem,2,emlékezet,57,empátia,14,Enceladus,1,energia,105,energiafegyver,5,ENSZ,156,enzim,1,epilepszia,4,építészet,394,erdő,1,erdősítés,22,erdőtűz,2,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,27,érzelmek,153,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,16,ESA,33,esküvői ruha,1,esőerdő,20,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,16,Észtország,9,étel,183,Etiópia,15,Etruszkok,3,Eurázsia,6,Európa,335,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,111,évszakok,2,exobolygó,36,extrém időjárás,86,ezüst,6,fa,76,Facebook,4,fájdalom,31,fakír,1,FBI,84,FED,131,fegyver,38,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,3,fejlődés,331,fekete lyuk,44,feldolgozott étel,21,félelem,115,fém,29,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,16,fény,119,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,19,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,8,Ferenc Pápa,90,ferrofluid,1,fertőzés,2,fiatalság elixírje,17,film,360,filozófia,3,Finnország,35,fizika,94,fluorid,4,fóbia,4,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,39,fotó,71,foton,11,fotoszintézis,2,Föld,607,föld alatti város,9,földalatti bázis,49,földalatti tó,1,földcsuszamlás,1,földgáz,11,földönkívüliek,758,földrengés,91,Fönícia,1,Franciaország,300,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,21,fúziós reaktor,25,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,26,galaktikus föderáció,54,galaxis,70,gáz,23,genetika,220,génmanipuláció,19,génszerkesztés,3,geoglifa,10,George Orwell,2,geotermikus energia,4,gerinc,4,Ghána,3,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,19,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,138,globális lehűlés,68,GMO,34,gnoszticizmus,1,gomba,23,gondolatátvitel,1,gondolatolvasás,15,gondolkodás,1,gonosz,14,gömbvillám,4,Görögország,78,grafén,10,gravitáció,33,gravitációs hullám,7,Grönland,19,Grúzia,2,Guatemala,17,Günther Wiechmann,1,gyémánt,21,gyermekfejlődés,246,gyermekmunka,2,gyógyítás,335,gyógynövény,83,gyógyszeripar,157,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,20,háború,537,hacker,4,hadi fejlesztés,100,haj,5,hajó,1,hajóroncs,26,hajszín,4,halál,107,halálközeli élmény,41,halhatatlanság,13,hallás,14,Halley -üstökös,1,hallucináció,13,hang,49,hangterápia,6,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,30,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,35,hidrogén,13,hieroglifa,12,higany,2,Himalája,8,hipnózis,10,hírek,2194,hírszerzés,2,hit,16,Hold,246,holdbázis,21,holdfogyatkozás,4,holdjáró,14,Hollandia,81,holografikus univerzum,29,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,6,Hongkong,6,hormon,15,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,6,húrelmélet,4,hurrikán,7,húsevés,9,Húsvét-sziget,4,hüllő,19,Hüperborea,1,idegen elrablás,77,idegen lény,376,idegen technológia,270,idegsejt,9,idézet,3,idő,50,időgép,18,időhurok,1,időjárás,81,időjárás módosítás,57,időjárási fegyver,18,időkapszula,4,időkristály,1,időutazás,59,igazságszérum,1,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,11,illóolaj,6,illúzió,10,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,22,India,182,indián,16,indigó gyerekek,11,Indonézia,52,influenza,4,információ,5,ingyen energia,104,Inkák,17,inkarnáció,2,intelligencia,53,internet,68,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,95,Iraki Kurdisztán,2,Irán,166,írás,6,irídium,1,Írország,18,iskola,59,ISON üstökös,1,ISS,57,Isten,159,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,ízlelés,1,izom,1,Izrael,406,James Tyberonn,1,Japán,558,járvány,370,játék,6,jég,56,jéghegy,1,jégkorszak,19,Jemen,10,Jézus,60,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,30,jóga,5,jógi,1,Jordánia,17,jóslat,38,jövőbelátás,38,Jugoszlávia,3,Jupiter,34,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,140,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,37,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,13,katonai technológia,130,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,14,kemoterápia,6,kender,75,Kenya,10,kerámia,2,Kereszténység,95,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,7,kibernetika,1,kiborg,4,kihalt faj,63,kiméra,2,Kína,961,kincs,15,kiropraktika,1,kísérlet,39,kísértet,7,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,43,klónozás,21,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,28,kommunikáció,89,Kongó,2,korall,8,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,605,környezetszennyezés,235,környezetvédelem,198,Közép-Amerika,4,középkor,1,közlekedés,252,közösség,4,kráter,8,kreativitás,8,kreditrendszer,1,Kréta,1,Krím,4,kriptid,1,kriptovaluta,48,kristály,35,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,6,kromoszóma,9,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,79,Kuvait,9,kvantumfizika,150,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,49,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léggömb,2,léghajó,6,légkör,17,légzés,12,lélek,120,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,414,Lemúria,3,Lengyelország,56,létezés,7,Lettország,1,levegő,64,levitáció,7,lézer,48,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,27,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,21,magány,8,mágia,8,mágnes,1,mágneses mező,74,mágneses portál,1,Magyarország,168,magyarság eredete,9,Maja leletek,47,maja naptár,4,májbetegség,2,Malajzia,15,Mali,1,Málta,5,mamut,9,Mandela effektus,3,manipuláció,11,manó,1,Marokkó,1,Mars,206,Mars Curiosity,22,Marshall-szigetek,2,marsjáró,15,matematika,17,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,3,meddőség,1,média,88,meditáció,125,médium,2,megalit,35,megfigyelés,40,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,6,megújuló energia,151,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,60,menedék,2,mentális betegség,41,mennyország,49,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,34,Merkúr,12,messiás,1,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,192,metaanyag,2,meteor,63,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,134,mezoamerika,4,Mezopotámia,11,Mianmar,2,mike quinsey,10,mikroba,3,mikrohullám,4,mitológia,3,mítosz,2,mkultra,18,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,25,múmia,86,munka,25,mutáció,12,műanyag,88,műhold,96,műtét,5,művészet,198,nagylábú,6,Namíbia,1,nanotechnológia,38,Nap,246,napciklus,4,napelem,51,napenergia,161,napfény,103,napfogyatkozás,11,napfolt,10,napkitörés,7,Naprendszer,190,napszél,18,naptár,1,NASA,360,NATO,131,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,443,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,11,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,46,Nostradamus,8,növények,266,növényvédőszer,41,NSA,45,nukleáris energia,56,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,184,obeliszk,1,obszervatórium,5,óceán,63,okkultizmus,3,okostelefon,39,oktatás,64,olaj,73,olajfüggőség,36,Olaszország,199,Olmékok,5,oltás,183,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,27,Orionidák,1,Oroszország,1241,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,307,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,7,ördögűzés,8,öregedés,55,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,18,öröklés,1,öröklődés,31,ősi civilizációk,426,ősi gyógyítók,5,ősi szöveg,71,ősi technológia,185,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,21,őssejt,22,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,18,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,6,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,97,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,33,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,318,pénz,479,Peru,92,perzsák,2,Phobos,3,pihenés,1,piramis,117,platina,4,plazma,10,Plejádok,4,Plútó,3,pokol,8,polgárháború,1,Polinézia,3,poltergeist,2,pólusváltás,13,Popper Péter,1,porördög,1,portál,1,Portugália,23,prekogníció,4,prófécia,25,propaganda,10,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,14,pszichokinézis,7,pszichológia,54,Puerto Rico,10,pulzár,1,rabszolgaság,8,radioaktív,8,rákbetegség,158,reaktor,2,régészet,831,reiki,1,reinkarnáció,32,rejtélyek,633,rémálom,1,rendőrállam,75,replikátor,1,reptilián,17,repülés,215,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,20,robotok,147,ródium,1,Római Birodalom,65,Románia,19,Roswell,38,rovarok,2,rovarölő,8,rovásírás,3,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,9,sárkányok,1,sarki fény,9,Sátán,22,sav,1,schumnann frekvencia,6,sci-fi,214,sellő,7,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,45,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,21,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,14,sötét energia,1,Spanyolország,111,spiritualitás,361,sport,36,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,16,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,44,sugárzás,54,sumérok,12,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,65,Svédország,63,szabad akarat,6,szabadság,8,szag,7,számítástechnika,160,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,6,szarkofág,12,Szaturnusz,32,Szaúd-Arábia,118,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,58,szellem,8,szellemek,70,szem,53,szembetegség,24,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,18,szent geometria,1,Szerbia,12,szerelem,12,szeretet,57,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szerzetes,1,szfinx,10,sziámi iker,1,sziámi ikrek,2,Szibéria,57,Szicília,3,sziklarajz,10,szimbiózis,1,Szingapúr,25,szinkronicitás,5,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,9,Szíria,325,szív,50,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,91,szökőár,13,Szudán,7,szuperkontinens,9,szupernóva,3,szülés,8,születés,39,Tádzsikisztán,1,Tajvan,17,találmány,41,táltos,1,tanítások,38,tanulás,50,Tanzánia,3,táplálkozás,89,tarot,1,társadalom,130,távolbalátás,29,technológia,1240,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,4,telepátia,47,teleportálás,16,teleszkóp,33,telomer,7,temetkezés,2,tengeralattjáró,24,tengervíz,243,teremtés,40,terhesség,3,téridő,17,térkép,6,térmeghajtás,1,természet,455,természetfeletti,52,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,94,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,17,testhőmérséklet,3,testmódosítás,3,testmozgás,7,tetoválás,6,Thaiföld,23,Tibet,21,Timbuktu,1,Titán,1,titkos tanítások,1,titkos társaságok,428,titkos űrprogram,144,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,9,torpedó,1,tömegmédia,75,Törökország,177,történelem,1031,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,100,tudatalatti,78,tudatmódosítás,20,tudatos álom,25,tudatosság,756,tudomány,1067,túlnépesedés,7,túlvilág,126,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,3,tűzönjárás,1,ufo,825,UFO felfedés,88,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,374,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,113,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,Uganda,1,új,10647,új pénzügyi rendszer,372,Új-Zéland,35,újrahasznosítás,64,Ukrajna,136,ultrahang,8,Univerzum,239,Uránusz,8,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,8,utazás,6,űrállomás,38,űrbányászat,2,Üreges Föld,28,űrfegyver,4,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,590,űrlift,2,űrsikló,1,űrszemét,9,űrtechnológia,221,űrutazás,148,űrverseny,10,üstökös,17,üveg,9,üzenetek,63,vakcina,184,vakság,4,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,258,valóság,43,vámpír,4,Vatikán,180,vécé,1,vécépapír,2,vegetáriánus,12,végítélet,2,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,70,vegyi fegyver,18,véletlen,1,Venezuela,51,Vénusz,26,vér,39,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,9249,videojáték,15,Vietnam,19,viking,14,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,14,villám,23,virtuális valóság,14,vírus,249,vitamin,17,víz,342,vízenergia,11,víznyelő,12,Vlagyimir Putyin,322,vonat,7,vulkánkitörés,79,Wi-Fi,16,WikiLeaks,42,x-akták,22,zaj,5,Zambia,1,zene,56,zeneipar,4,Zimbabwe,5,Zsidóság,33,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Egy meglepő tanulmány szerint a Föld valójában üreges
Egy meglepő tanulmány szerint a Föld valójában üreges
https://3.bp.blogspot.com/-BxxEsuJWQXI/UhzMVfinOLI/AAAAAAAAL0s/g4KOMRSyuus/s640/bels%C5%91+%C3%BCreges+f%C3%B6ld+agartha+byrd+admir%C3%A1lis+edmund+halley+euler+newton-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-BxxEsuJWQXI/UhzMVfinOLI/AAAAAAAAL0s/g4KOMRSyuus/s72-c/bels%C5%91+%C3%BCreges+f%C3%B6ld+agartha+byrd+admir%C3%A1lis+edmund+halley+euler+newton-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/08/egy-meglepo-tanulmany-szerint-fold.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/08/egy-meglepo-tanulmany-szerint-fold.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy