A Polgári Közzétételi Meghallgatás harmadik napján tagadhatatlan bizonyítékok kerültek napvilágra a Földönkívüliekről

A kongresszusi közzétételi meghallgatás harmadik napja egy bizottsági meghallgatással kezdődött a különböző szervezetek UFO eseteiről. ...


A kongresszusi közzétételi meghallgatás harmadik napja egy bizottsági meghallgatással kezdődött a különböző szervezetek UFO eseteiről.

Nemzeti UFO Jelentési Központ (NUFORC)

Az első felszólaló Peter Devenport volt, a  Nemzeti UFO Jelentési Központ (NUFORC) igazgatója, aki 86,000 írásos jelentésről számolt be, mely a NUFORC-hez az elmúlt 19 évben érkezett.

Davenport kijelentette, hogy számára az, hogy az ember egyedül van-e a Világegyetemben, a legfontosabb tudományos kérdés az emberiség történelmében, és egy olyan lehetőség, mely jelentősen megváltoztathatja az emberiség jövőjét.

Davenport tanúskodott tizenhárom drámai UFO eseményről szerte az USA-ban, mely több tanút is érintett. Megemlítette, hogy több mint 2000 hasonló eset van az adatbázisukban.

Felmerült a kérdés a sajtó távollétéről minden ilyen fontos esemény alkalmával. Davenport azt válaszolta, hogy van egy rés a helyi sajtó és az országos sajtó között. Míg a helyi sajtót érdeklik az adatok, nemzeti szinten az érdeklődés teljesen hiányzik, és van egy tendencia, hogy nevetségessé tegyék az eseményeket

Rendőrségi Jelentés UFO Észlelések Adatbázisa (PRUFOS)

Gary Heseltine rendőr az Egyesült Királyságban, az egyik elvi nyomozója a Rendelsham Erdő eseménynek Suffolkban, Angliában. 2002-ben elkészült a Rendőrségi Jelentés UFO Észlelések Adatbázisa (PRUFOS), amely jelenleg több mint 940 rendőr jelentéseit tartalmazza UFO észlelésekről, több mint 11,000 esetről. Az esetek 70%-ában több tanú is volt.

Heseltine öt esetet említett, ahol több tisztviselő is tanúja volt az UFO-knak. Az egyik eset 1994-ben Ohioban történt, ahol 15 rendőr volt szemtanúja több kör alakú UFO-nak különböző pozíciókban. Az esemény ideje alatt az autók motorjai leálltak, amikor az UFO egy fénysugarat küldött lefelé.

Egy másik esetben 1991-ben több száz tiszt vett észre nagy háromszög alakú objektumokat, melyet később a polgári és katonai radar berendezések is megerősítettek.

Heseltine ugyanabban a szellemben értett egyet mindenkivel abban, hogy eljött a megfelelő pillanat, hogy fellebbenjen a fátyol a témában meglévő titoktartásról, és hagyni kell, hogy az emberek megtudják az igazságot.


Állatok lemészárlása

Linda Moulton Howe kutató és újságíró vette át a beszélgetés vezetését egy kiemelt fontosságú témában, a szarvasmarha csonkításokkal kapcsolatban.

1967 szeptemberében jelentették az első eseteket, ahol lovakat találtak, melyeknek koponyáját és nyakát fosztották meg a hústól, minden szervet műtéti úton távolítottak el. Vér sehol sem volt, sem más állatnak a nyoma, vagy bármilyen egyéb nyom a közelben. Ugyanezen eseményekkel egy napon ragyogó UFO fényeket láttak az égen.

Megemlítette, hogy az első jelentett szarvasmarha csonkítás a világon Ausztráliában volt 1911-ben, ahol 104 juhot találtak Billabong városban, vér sehol sem volt, sem nyomok az állatok körül.

"Ami érvényessé tesz néhány csonkítási esetet az a tény, hogy eltitkolás követte őket, a hadsereg próbálta elhallgattatni a farmereket, akik szemtanúi voltak az eseményeknek."

Moulton Howe több mint 30 éve folytat vizsgálatokat a témában, és az eredmények kétségtelenül azt mutatják, hogy ezek nem olyan dolgok, melyeket emberek tettek. Itt a bizonyíték.


"Különböző levágott állatokból vett minták alapján azt találtuk, hogy a vágások pontossága lézer használatát jelzi. Azonban volt egy érdekes felfedezés, miszerint a lézert kivették a lehetséges eszközök közül."

A szövetelmzés kimutatta, hogy magas hőmérsékletű precíziós eszközzel készítették a vágásokat nagyon rövid, talán 2 másodpercnyi idő alatt. Ez több esetben minden szövetmintában közös volt. A vizsgált szövetben azonban nem volt szén maradvány. Tudjuk, hogy a szén alapvető eleme az életnek, és ha lézert használtak volna, akkor szén lett volna jelen. De a csonkításos esetekben nem volt. Nincs olyan ismert eszköz ma, mely erre képes lenne.

Tehát összefoglalva, valaki vagy valami felemelte az állatokat a levegőbe (ezért nem találtak nyomokat), elvégezték az operációt egy repülő jármű belsejében egy pár másodperc alatt, eltávolítva a szerveket és a vért egy eszközzel, ami eltünteti a szén nyomait, majd visszatették az állatokat a földre. Linda megemlítette, hogy hasonló esetek történtek Kanadában is.

Sajtócsend

A bizottsági meghallgatás végén Peter Robbins nyomozó és író utalt a kutatásaira annak okán, hogy a nemzeti sajtó miért maradt néma. Azt mondta, hogy a téma nevetségessé tétele 1947-ben kezdődött és szándékos volt. Truman elnök ideje alatt az adminisztráció számos tagja kereste meg a nagy médiákat New Yorkban, Bostonban, Los Angelesben stb., és találkoztak az NBC és más nagy médiák tulajdonosaival, és azt mondták nekik, hogy a tömeghisztéria miatt, és az  Oroszok felé kiszivárgó érzékeny információk miatti aggodalom okán nem kellene említeni semmit, melyek az UFO eseményekkel kapcsolatosak. Azóta egyik nagyobb csatorna sem végzett komolyabb kutatást ezekben a témákban, beállítva így a normákat a kisebb sajtók számára.

Ugyanakkor a mai körülmények eltérőek, és ennek a titoktartásnak egyáltalán nincs semmiféle értelme.

Minősített hivatalos kormányzati jelentések

Dr Bob Wood kutató és a fizika doktora bemutatta a Majestic-12 csoport 1970-es kiszivárgott kézikönyvét, mely 28 oldalas, 6 fejezetből és 4 mellékletből áll, mely utasításokat mutat be a katonai személyzetnek, hogyan kell kezelni az UFO eseteket.

A dokumentum szerepel egy régi filmben, mely bemutatja, hogy a dokumentum kiszivárgott, és a dokumentum hitelességét igazolja, melyet a kormány nyomtatott 1954-ben. Ez a dokumentum és még sok másik található meg ITT. Dr Bob Wood a legjobb eljárásokat követte a dokumentum hitelesítéséhez.

A dokumentum címe: "Földönkívüli Entitások és Technológia Begyűjtése és Ártalmatlanítása", mely szigorúan titkos minősítést kapott.

A dokumentum részletesen leírja az UFO-k és Földönkívüliek fajtáit, ami azt mutatja, hogy a megjelenése előtt már nemcsak UFO-kat, hanem Földönkívüliek testeit is begyűjtötték. Hihetetlen dokumentum, melyet a tudatlan "leleplezők" figyelmen kívül hagytak.

A következő felszólaló Grant Cameron kanadai kutató volt, akinek birtokában van egy 1000 oldalas dokumentum, melyet a Clinton adminisztráció jelentetett meg, melyből valamennyi kapcsolódik a Rockefeller Kezdeményezéshez. A dokumentumot bár korábban nyilvánosságra hozták, de ha most akarnánk megszerezni a kormánytól, azt mondanák, hogy elveszett!

Grant a Kanadai Kormány emlékeztetőit és dokumentumait mutatta be, melyekből kiderül, hogy az UFO-k létezése elfogadott és bizonyított volt kormány körökben.

A Roswell esemény

A következő meghallgatást a híres Roswell eseménynek szentelték, tanúk és nyomozók bizonyságtételével.

Keving Randle kapitány az egyik legfontosabb nyomozó, aki széles körben kutatott a témában. Ifjabb Jesse Marcel volt az egyik szemtanú, Jesse Marcel őrnagy fia, az egyik tisztviselő, aki közvetlen kapcsolatba került az eseménnyel és a törmelékekkel.

Az interjúk alapján itt a történet: 1947 júliusának első hetében Mac Brazel farmer, Corona-tól mintegy 50 kilométerre Délkeletre azt jelentette, hogy valami leesett az égből a farmjára, ami nem volt evilági. Ezt jelentette George Wilcox seriffnek Chavez megyében. Összeszedett néhány törmeléket a balesetből és elvitte a seriffnek.

Az eseményről később beszámoltak a rádióban, és csak ezután értesült róla a hadsereg. A seriff felvette a kapcsolatot a Roswell Katonai Bázissal (RAAF), és beszélt Jesse Marcel őrnaggyal, aki ezután ezt jelentette a bázis parancsnokának.

Jesse Marcel őrnagyot valamint egy hírszerző tisztet küldték ki, hogy a helyszínt megvizsgálja. Marcel összegyűjtött néhány törmeléket, és útban a bázis felé megállt a házánál, hogy megmutassa azokat a feleségének és a gyerekeinek.

Letette a törmelékeket a konyha padlójára, és amit a fia látott (és bizonyságot tett róla) az egy meghajlott fémdarab, néhány fekete műanyagszerű darab, és néhány vékony gerenda volt, melyre szimbólumokat írtak. Marcel ezután folytatta útját a bázis felé, és amikor később hazatért, a családjának azt mondta, hogy ez az esemény nem történt meg, és soha nem beszélhetnek róla.

Nem sokkal később történt, hogy a Hadsereg jelentése megjelent a Roswell Daily Record-ban, miszerint egy repülő csészealjat gyűjtöttek be.


Azonban nem sokkal azután a hadsereg visszavonta ezt az állítását mondván, hogy az csak egy meteorológiai léggömb volt...


A téma további elemzése nélkül a főbb pontok mutatják, hogy a Roswell esemény igaz volt.

▪ A hadsereg sajtóközleményét, ami soha nem megy ki szigorú ellenőrzés nélkül, katonai szakértők készítették, akik bemutatták a törmelékeket. Egy ilyen nyilatkozat visszavonása aláássa mind a katonai, mind a polgári hírszerzést.

▪ Több mint 50 katona ment ki, hogy megtisztítsák a területet a törmeléktől. Ennek az állításnak nem lenne értelme, ha csak egy meteorológiai léggömbről lett volna szó. Ez egy olyan pont, melyben a meghallgatás valamennyi résztvevője egyetértett.

▪ A törmelékeket a Wright Patterson Légibázisra küldték, ahol az Idegen technológiai kutatást megalapozták. Miért tették ezt egy meteorológiai léggömb maradványaival?

▪ 5 órán belül az esemény titkosításra került. A fő emberek, akik tanúi voltak az eseménynek, és kapcsolatba kerültek a törmelékekkel, őket rábírták, hogy ne jelentsenek semmit a sajtónak. Különösen Mac Brazelt farmert, aki jelentette a balesetet, a hadsereg három napig tartotta fogva, és még arra sem kapott engedélyt, hogy felhívja a családját. Más tanúkat, köztük a seriffet is halálosan megfenyegette a hadsereg, valamint a tanúk családjait is, arra az esetre, ha bármit mondani mernek a nyilvánosság előtt - a seriff lányának vallomása szerint. Az egész falut, több mint 150 tanút fenyegetésekkel és titoktartási megállapodásokkal elhallgattatták.

Következtetés

Sok ezer ember volt tanúja UFO eseményeknek, beszámolók ezrei, fotók, videók és hivatalos dokumentumok léteznek, melyek bizonyítják ezeket az eseményeket. Hogyan lehetséges, hogy a kormány elutasítja és nevetségessé teszi mindezt, miközben hivatalos dokumentumokat készítenek arra vonatkozóan, hogy miképp kell begyűjteni a technológiát és az UFO baleset során keletkezett törmeléket?

Igen, megértjük, hogy az 50-es években nemzetbiztonsági kockázatot jelentett volna az UFO technológia megszerzésének és tervezésük visszafejtésének bejelentése. De most nincs rá ok, hogy ezt tegyék.

Az embereknek joguk van tudni.
Név

3D nyomtató,45,432 Hz,1,51-es körzet,34,52-es körzet,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,8,adósság,19,Afganisztán,29,Afrika,125,agy,276,agykontroll,28,Akasa-krónika,3,akkumulátor,73,alakváltó,1,alapjövedelem,22,Alaszka,20,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,2,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,4,állati tudatosság,34,állatvilág,531,allergia,13,álmatlanság,3,álom,45,alumínium,7,alvás,51,alvási paralízis,2,Amazonas,6,Amerika,1619,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,451,angyal,10,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,89,antianyag,2,antibiotikum,6,antigravitáció,30,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,24,anyagtudomány,68,anyatej,1,Apollo,6,arany,200,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,Argentína,32,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,10,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,8,Asszíria,3,aszteroida,41,asztma,1,asztráltest,20,asztrológia,5,ateizmus,1,Atlantisz,38,átok,2,atombomba,96,atomenergia,76,atomok,4,átverés,1,aura,11,Ausztrália,178,Ausztria,26,autizmus,18,autó,35,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,25,Ázsia,56,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,1,Bajkál-tó,1,baktérium,41,baleset,31,Bankrendszer,460,bányászat,26,barlang,33,barlangfestmény,5,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,28,Belize,3,belső hang,6,Benedek pápa,43,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,5,beszéd,8,betegség,656,Bhután,2,Biblia,84,Bilderberg,20,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológiai fegyver,2,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,6,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,9,boldogság,24,Bolívia,19,bolygómérnökség,2,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,9,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,15,bőrszín,2,Brazília,84,Brbados,1,BRICS nemzetek,99,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,14,Bulgária,8,bunker,3,bűnözés,1,cannabis,80,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,31,CIA,389,Ciprus,4,Costa Rica,7,cukor,17,cukorbetegség,19,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,8,csend,1,Csernobil,7,csillagászat,202,csillagkapu,3,csillagkép,5,Csillaggyermek,3,csoda,7,csont,3,csontritkulás,2,Dalai láma,13,Dánia,35,DARPA,17,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,5,déjà vu,1,Dél-Afrika,30,Dél-Korea,94,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,64,digitális társadalom,4,diktátor,7,diktatúra,15,dimenziók,55,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,27,DNS,297,dogonok,1,dohányzás,17,dokumentumfilm,1068,dolmen,1,Donald Trump,241,döntés,2,drágakő,8,drón,59,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,4,Ecuador,21,Edgar Mitchell,12,Edison,5,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,731,éghajlat,151,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,14,Egyiptom,265,Einstein,72,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,84,elektromos autó,123,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,5,elektromos motor,13,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,7,elektroszmog,44,élelmiszer,190,élet a halál után,131,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,68,elmezavar,5,Elon Musk,51,élővilág,56,előző élet,13,elveszett nyelv,4,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,19,emberáldozat,8,emberi jogok,3,emberi nyelv,31,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,190,emberkereskedelem,2,emlékezet,52,empátia,13,energia,89,energiafegyver,5,ENSZ,151,epilepszia,4,építészet,359,erdősítés,22,erdőtűz,2,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,25,érzelmek,149,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,29,esküvői ruha,1,esőerdő,18,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,14,Észtország,9,étel,169,Etiópia,13,Etruszkok,2,Eurázsia,6,Európa,313,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,104,évszakok,2,exobolygó,30,extrém időjárás,82,ezüst,6,fa,71,Facebook,4,fájdalom,28,fakír,1,FBI,84,FED,131,fegyver,35,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,3,fejlődés,330,fekete lyuk,38,feldolgozott étel,18,félelem,112,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,112,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,18,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,6,Ferenc Pápa,86,ferrofluid,1,fertőzés,1,fiatalság elixírje,16,film,360,filozófia,3,Finnország,34,fizika,85,fluorid,4,fóbia,4,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,31,fotó,71,foton,10,Föld,539,föld alatti város,5,földalatti bázis,48,földcsuszamlás,1,földgáz,11,földönkívüliek,720,földrengés,84,Fönícia,1,Franciaország,294,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,20,fúziós reaktor,22,függőség,11,Fülöp-szigetek,14,gabonakör,26,galaktikus föderáció,54,galaxis,61,gáz,20,genetika,202,génmanipuláció,18,génszerkesztés,2,geoglifa,10,George Orwell,1,geotermikus energia,3,gerinc,4,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,18,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,129,globális lehűlés,67,GMO,34,gomba,20,gondolatolvasás,14,gonosz,13,gömbvillám,4,Görögország,72,grafén,9,gravitáció,28,gravitációs hullám,6,Grönland,17,Grúzia,2,Guatemala,15,Günther Wiechmann,1,gyémánt,19,gyermekfejlődés,238,gyermekmunka,2,gyógyítás,327,gyógynövény,82,gyógyszeripar,155,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,18,háború,507,hacker,4,hadi fejlesztés,97,haj,5,hajóroncs,22,hajszín,3,halál,100,halálközeli élmény,39,halhatatlanság,13,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,12,hang,45,hangterápia,6,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,28,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,34,hidrogén,9,hieroglifa,12,higany,1,Himalája,8,hipnózis,8,hírek,2114,hírszerzés,2,hit,16,Hold,222,holdbázis,18,holdfogyatkozás,4,holdjáró,14,Hollandia,77,holografikus univerzum,28,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,5,Hongkong,6,hormon,14,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,6,húrelmélet,3,hurrikán,7,húsevés,9,Húsvét-sziget,4,hüllő,18,Hüperborea,1,idegen elrablás,69,idegen lény,344,idegen technológia,243,idegsejt,9,idézet,3,idő,46,időgép,17,időhurok,1,időjárás,75,időjárás módosítás,55,időjárási fegyver,17,időkapszula,3,időkristály,1,időutazás,55,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,9,illóolaj,6,illúzió,9,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,19,India,169,indián,16,indigó gyerekek,10,Indonézia,48,influenza,4,információ,1,ingyen energia,101,Inkák,16,inkarnáció,2,intelligencia,50,internet,65,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,91,Iraki Kurdisztán,1,Irán,160,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,58,ISON üstökös,1,ISS,54,Isten,149,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,izom,1,Izrael,395,James Tyberonn,1,Japán,537,járvány,368,játék,6,jég,53,jéghegy,1,jégkorszak,18,Jemen,10,Jézus,57,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,29,jóga,5,jógi,1,Jordánia,16,jóslat,26,jövőbelátás,30,Jugoszlávia,3,Jupiter,26,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,133,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,33,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,13,katonai technológia,126,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,11,kemoterápia,6,kender,72,Kenya,9,kerámia,2,Kereszténység,91,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,6,kibernetika,1,kiborg,3,kihalt faj,57,kiméra,2,Kína,918,kincs,14,kísérlet,36,kísértet,3,kiterjesztett valóság,3,klímaváltozás,41,klónozás,20,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,28,kommunikáció,71,Kongó,2,korall,7,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,590,környezetszennyezés,226,környezetvédelem,195,Közép-Amerika,4,közlekedés,231,közösség,4,kráter,8,kreativitás,8,Kréta,1,Krím,4,kriptovaluta,45,kristály,33,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,76,Kuvait,9,kvantumfizika,133,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,46,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,5,légkör,8,légzés,11,lélek,117,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,408,Lemúria,2,Lengyelország,55,létezés,7,Lettország,1,levegő,60,levitáció,7,lézer,44,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,27,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,14,magány,8,mágia,7,mágneses mező,63,mágneses portál,1,Magyarország,164,magyarság eredete,9,Maja leletek,43,maja naptár,3,májbetegség,2,Malajzia,14,Mali,1,Málta,4,mamut,9,Mandela effektus,3,manipuláció,9,manó,1,Marokkó,1,Mars,190,Mars Curiosity,20,Marshall-szigetek,2,marsjáró,13,matematika,17,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,86,meditáció,122,médium,1,megalit,33,megfigyelés,36,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,6,megújuló energia,141,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,56,menedék,2,mentális betegség,39,mennyország,49,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,29,Merkúr,10,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,167,metaanyag,2,meteor,55,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,123,mezoamerika,1,Mezopotámia,10,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikroba,2,mikrohullám,3,mitológia,3,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,23,múmia,73,munka,22,mutáció,12,műanyag,81,műhold,89,műtét,5,művészet,193,nagylábú,5,nanotechnológia,37,Nap,224,napciklus,1,napelem,49,napenergia,159,napfény,99,napfogyatkozás,10,napfolt,10,napkitörés,4,Naprendszer,171,napszél,17,NASA,319,NATO,126,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,431,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,9,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,43,Nostradamus,8,növények,254,növényvédőszer,40,NSA,45,nukleáris energia,55,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,184,obszervatórium,5,óceán,44,okkultizmus,3,okostelefon,36,oktatás,64,olaj,71,olajfüggőség,34,Olaszország,183,Olmékok,5,oltás,182,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,25,Orionidák,1,Oroszország,1207,oxigén terápia,1,ózonréteg,3,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,302,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,7,ördögűzés,8,öregedés,52,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,15,öröklődés,29,ősi civilizációk,408,ősi gyógyítók,4,ősi szöveg,70,ősi technológia,180,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,18,őssejt,20,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,15,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,5,Pápua Új-Guinea,4,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,83,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,33,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,316,pénz,461,Peru,89,perzsák,1,Phobos,3,pihenés,1,piramis,109,platina,4,plazma,8,Plejádok,4,Plútó,2,pokol,8,polgárháború,1,Polinézia,2,poltergeist,1,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,21,prekogníció,3,prófécia,18,propaganda,9,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,13,pszichokinézis,7,pszichológia,47,Puerto Rico,9,pulzár,1,rabszolgaság,7,radioaktív,8,rákbetegség,158,reaktor,1,régészet,744,reiki,1,reinkarnáció,27,rejtélyek,583,rendőrállam,73,replikátor,1,reptilián,16,repülés,198,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,11,robotok,142,ródium,1,Római Birodalom,58,Románia,17,Roswell,37,rovarölő,7,rovásírás,3,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,8,sarki fény,8,Sátán,21,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,214,sellő,6,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,41,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,18,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,12,Spanyolország,107,spiritualitás,349,sport,32,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,14,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,43,sugárzás,50,sumérok,10,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,59,Svédország,57,szabad akarat,5,szabadság,8,szag,5,számítástechnika,154,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,9,Szaturnusz,27,Szaúd-Arábia,112,szavak,1,szegénység,14,szekta,4,Szelei Magdolna,6,szélenergia,56,szellem,3,szellemek,59,szem,50,szembetegség,23,személyiségteszt,9,szén,1,szén-dioxid,17,szent geometria,1,Szerbia,10,szerelem,11,szeretet,56,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,8,szerzetes,1,szfinx,9,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,56,Szicília,3,sziklarajz,10,szimbiózis,1,Szingapúr,22,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,8,Szíria,321,szív,49,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,89,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,9,szupernóva,3,szülés,6,születés,39,Tádzsikisztán,1,Tajvan,13,találmány,40,táltos,1,tanítások,38,tanulás,47,Tanzánia,3,táplálkozás,85,tarot,1,társadalom,123,távolbalátás,26,technológia,1147,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,3,telepátia,44,teleportálás,14,teleszkóp,19,telomer,5,temetkezés,1,tengeralattjáró,21,tengervíz,232,teremtés,37,terhesség,3,téridő,16,térkép,5,térmeghajtás,1,természet,444,természetfeletti,45,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,89,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,16,testhőmérséklet,3,testmódosítás,1,testmozgás,5,tetoválás,5,Thaiföld,22,Tibet,19,Timbuktu,1,titkos tanítások,1,titkos társaságok,427,titkos űrprogram,144,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,8,tömegmédia,73,Törökország,166,történelem,910,transzhumanizmus,7,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,86,tudatalatti,76,tudatmódosítás,19,tudatos álom,24,tudatosság,737,tudomány,988,túlnépesedés,6,túlvilág,106,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,2,tűzönjárás,1,ufo,767,UFO felfedés,83,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,359,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,111,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,9886,új pénzügyi rendszer,367,Új-Zéland,32,újrahasznosítás,58,Ukrajna,117,ultrahang,8,Univerzum,222,Uránusz,6,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,6,utazás,1,űrállomás,33,űrbányászat,2,Üreges Föld,28,űrfegyver,4,űrháború,11,űrhaderő,2,űrkutatás,534,űrlift,1,űrszemét,7,űrtechnológia,205,űrutazás,130,űrverseny,10,üstökös,16,üveg,8,üzenetek,63,vakcina,183,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,248,valóság,37,vámpír,2,Vatikán,176,vécépapír,1,vegetáriánus,12,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,67,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,22,vér,38,vércsoport,4,vertikális gazdálkodás,1,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,8518,videojáték,15,Vietnam,18,viking,13,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,12,villám,22,virtuális valóság,13,vírus,246,vitamin,15,víz,316,vízenergia,11,víznyelő,11,Vlagyimir Putyin,318,vonat,6,vulkánkitörés,74,Wi-Fi,16,WikiLeaks,42,x-akták,22,zaj,4,Zambia,1,zene,53,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,32,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A Polgári Közzétételi Meghallgatás harmadik napján tagadhatatlan bizonyítékok kerültek napvilágra a Földönkívüliekről
A Polgári Közzétételi Meghallgatás harmadik napján tagadhatatlan bizonyítékok kerültek napvilágra a Földönkívüliekről
https://2.bp.blogspot.com/-OFL0TODo_xs/UYQLPgXVJ1I/AAAAAAAAKAU/IwNzqEUJIUk/s640/citizens+hearing+on+disclosure+meghallgat%C3%A1s+ufo+felfed%C3%A9s+%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-OFL0TODo_xs/UYQLPgXVJ1I/AAAAAAAAKAU/IwNzqEUJIUk/s72-c/citizens+hearing+on+disclosure+meghallgat%C3%A1s+ufo+felfed%C3%A9s+%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/05/a-polgari-kozzeteteli-meghallgatas.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/05/a-polgari-kozzeteteli-meghallgatas.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy