Archive Pages Design$type=blogging

­

100 éve történtek a fatimai jelenések, de úgy tűnik, probléma van a Szűzanya magyarázattal

Ha a Fatimában 1917-ben tapasztalt jelenések évszázadokkal korábban történtek volna, akkor valószínűleg tündérekkel vagy lelkekkel és démo...

Ha a Fatimában 1917-ben tapasztalt jelenések évszázadokkal korábban történtek volna, akkor valószínűleg tündérekkel vagy lelkekkel és démonokkal való találkozásról számoltak volna be.

Ma azonban UFO eseménynek, esetleg más dimenzióból származó üzenetként írhatnánk le őket. Természetesen csak akkor, ha ezeket a találkozásokat valós fizikai élményként tapasztaljuk meg.

A jelenséget a vallási és kulturális paradigmák szűrőjén keresztül határozzák meg, sokszor elfogult módon, amely több okból célzott és szándékos. Az irányítás és a félelem ezek közül csupán két példa.

1916 tavaszának elején három helyi pásztor gyermek, Lúcia Santos és unokatestvérei, Jacinta és Francisco Marto arról számoltak be, hogy többször meglátogatta őket egy angyal. Ezeket a látogatásokat később a Római Katolikus Egyház címkézte meg, és római katolikus nevet kaptak, mint Fatimai Szűzanya vagy Szűz Mária. Ahogy híre ment, több ezer ember gyülekezett a környéken, hogy meglátogassa a gyerekeket és az esemény helyét. Azt mondták, hogy a látogató a következő év október 13-ára egy csodát ígért.

A "Napcsoda" esemény során 1917. október 13-án több mint 80000 ember látott egy olyan jelenséget Fatimában, amikor egy fényes tárcsaszerű tárgy kúszott át az égen, miközben a Nap ezüst színűvé vált, majd úgy tűnt, hogy az alatta lévő tömegek fölött lezuhan. A lemez színes fényeket sugárzott, és azt mondják, hogy hőt bocsátott ki, mielőtt visszatért volna a felhőkbe.


A lelki meggyőződés és a természetfeletti

A fatimai jelenések egyik legérdekesebb tényezője talán az, hogy látszólag hónapokkal előre megjósolta egy médiumi csoport. Bár ez nem vezet bennünket tovább a látomásokra vonatkozó magyarázatokkal kapcsolatban, lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogyan alakult ki a fatimai eseményből egy adott vallási értelmezés, szemben egy idegen és kevésbé meghatározható találkozási sorozattal.

A Katolikus Egyház a médiumi előrejelzéseket és az okkult dolgokat a démoni birodalomhoz tartozónak tekinti, így természetes, hogy el akarták fojtani a médiumok állításait, akik dokumentálták egy istenséggel történt kommunikációjukat, amit az egyház később Szűz Mária néven azonosított.

De mielőtt megvizsgálnánk azokat a próféciákat, amelyeket a portugál újságokban a Fatimai eseményeket megelőző hónapokban kinyomtattak, először meg kell értenünk a Portugáliában abban az időben fennálló társadalmi légkört.

Portugália a 20. század elején katolikus ország volt, de a portugál első köztársaság létrehozása 1910-ben az instabilitás és a vallási üldöztetés időszakát eredményezte. Ne feledjük, hogy az inkvizíció árnyéka még mindig súlyosan érintette az európai népességeket, és az utolsó "boszorkány" kivégzés csak 1826-ban történt meg.

A portugál ortodox külső mögött népi és spirituális hiedelmek mindig is léteztek kéz a kézben a kereszténységgel együtt, ami a pogány és a katolikus szentek furcsa keveredéséhez vezetett, és a szent alakokat gyakran cserélgették az ünnepnapoktól vagy az év adott időszakától függően. Ugyanakkor ezt nem mindig fejezték ki nyíltan.

Fatima környékén hosszú története van a pogány gyakorlatoknak. A helyi folklór sok történetet mesél tündérekről és nem evilági találkozásokról. A sziklás terep és a hegyvidéki terület hasonló a nyugat-írországi Benbulbin térségéhez, amely szintén hosszú hagyományokkal rendelkezik egy "A dzsentri" néven ismert természetfölötti és titokzatos emberrel kapcsolatban. Ezek a tündérszerű lények néha kölcsönhatásba lépnek az emberekkel, tanácsokat vagy figyelmeztetéseket adnak. Máskor úgy tűnik, hogy megvetéssel szemlélik az embereket, gyakran utalva arra, hogy ők valamilyen módon jobbak és fejlettebbek.

Portugália hasonló hagyományokkal rendelkezik, amelyek természetfölötti nők egy faját, a "Moura Encantada"-t írják le, akikről úgy gondolják, hogy más dimenziókba nyíló átjárók védelmezői, valamint magának a földnek az őrzői. Ezekről a nőkről azt is mondták, hogy képesek megforgatni a Napot, ami szorosan kapcsolódik a fatimai utolsó jelenéshez, amikor tanúk ezrei látták, hogy egy fényes, ovális fény forog az égen.

Valami transzcendentális dolog előrejelzései

A hagyományos katolicizmus és a progresszív politika anarchikus társadalmi légkörében portugál spiritiszták egy csoportja üzeneteket vagy "közvetítéseket" kezdett kapni, amelyek egy sor rendkívüli eseményt jeleztek, amelyre végül 1917 május 13-án került sor. (Ez volt az a nap, amikor a fatimai jelenések elkezdődtek.) A médiumokra állítólag annyira hatással voltak az általuk közvetített üzenetek, hogy úgy döntöttek, hogy újsághirdetésekben és cikkekben dokumentálják azokat, hogy senki se tudja később azt mondani, hogy nem voltak hitelesek.


Filipe Furtado de Mendonce szerint, amit az "Egy fénysugár Fatimában" című könyvében meg is írt, a médiumi csoport először hirdetést jelentetett meg egy helyi újságban, a Diario de Noticias-ban, ahol bejelentették, hogy a következő május 13-án "A nagy boldogság napja" lesz, és amely "a reggeli csillag ragyogó fényeként megvilágítja az utat." Egy másik figyelemreméltó tény az üzenetben, hogy a csatornázó médium visszafelé írta ezt le, és csak a papírt egy tükör mellé téve lehetett elolvasni. A visszafelé írás jelensége sokszor fordul elő a spiritiszta és a sámáni kommunikáció történetében, különösen olyan hagyományokban, amelyek azt állítják, hogy kapcsolatba léptek a csillag emberekkel.

Az újságban kinyomtatott eredeti hirdetés még mindig megtalálható a Diario de Noticias levéltárában, és az 1917. március 10-én megjelent kiadványban két hónappal a fatimai események előtti hivatkoztak rá.

Porto-ban egy másik médiumi csoport is hasonló üzeneteket kapott, és ők is úgy döntöttek, hogy dokumentálják a kommunikációikat, hogy képesek legyen bizonyítani az előrejelzéseiket. Ez a második csoport egy olyan üzenetet kapott, miszerint "valami transzcendentális" fog történni május 13-án. Ismét a kommunikáció alátámasztása érdekében hirdetéseket és közleményeket jelentettek meg vezető portugál újságokban, például az O Primeiro de Jeneiro-ban, a Jornal de Noticias-ban és a Liberdade-ban. Az ezen üzeneteket fogadó személy egy jól ismert portugál médium volt, akit Antonio úrnak hívtak.

Tény azonban, hogy a portugál újságokban megjelent hirdetések meglehetősen felkavarták a hangulatot, és sok szkeptikus illetve szellemi gondolkodású ember egyaránt várta, hogy megnézhesse, történik-e valami május 13-án.

A Napcsoda

Az ezt követő jelenések egy olyan örökséget hagytak ránk, amelynek még ma is van visszhangja a világban. Azonban e látszólag természetfeletti események számos aspektusa jelentősen megváltozott az eredeti jelentésekhez képest.

Az úgynevezett "Napcsoda" például talán a legismertebb természetfeletti tömeges látomás az írott történelemben, a tanúk azonban sosem mondták, hogy a Nap volt az, ami a levegőben repült, hanem ragaszkodtak ahhoz, hogy ez egy második fényes, ovális tárgy volt, amely gyöngyként csillogott.


Egy másik dolog az, hogy a gyermekeknek megjelent lény soha nem mondta, hogy a mennyből jött, hanem csak felfelé mutatott, amikor megkérdezték, honnan származik. A jelenések alatt a gyerekek soha nem látták a lény száját, de elmagyarázták, hogy a szavakat egy zümmögő hangon keresztül hallották, amely körülöttük szólalt meg a találkozások során.

Egy másik fizikai tulajdonság, amelyet a Katolikus Egyház megváltoztatott az volt, hogy a lényt alig egy méter magasnak mondták, és úgy tűnt, hogy kopasz. A kihallgatások és felülvizsgálatok során a gyerekek megváltoztatták ezt a jelenést egy gyönyörű hölggyé, amely inkább illett a templomi Szűz Mária archetípushoz.


Jelenség kultúrákon és időn keresztül

Sok más látnok és lelki vezető ebben az időben szintén azt állította, hogy hasonló módon kaptak kommunikációt. Alice Bailey azt mondta, hogy üzeneteket kapott a Szíriusz magasabb civilizációjától. Aleister Crowley és Rudolf Steiner mindketten kaptak 1904-ben olyan információkat, amelyek "A Törvény Könyve" és "A magasabb világok megismerésének útja" című könyveikben öltöttek testet.

Még korábbról pedig ismerjük a Dogon emberek tapasztalatait és beszámolóit, akik azt állítják, hogy ők is megkapták a Szíriuszról származó lények bölcsességét, bár a dogonok maguk elég rejtélyesek, ami az információ átvitelének módjának magyarázatát illeti, és hogy vajon fizikai vagy testetlen hírvivők voltak, akik kapcsolatba léptek velük. (1)

A dogonok nagyon kifinomult tudással rendelkeznek a tudományról és a kvantummechanikáról, amiről a korai antropológusok nem tudhattak, és a modern tudományok legfrissebb felfedezései csak csak most kezdenek olyan dolgokra fényt deríteni, amit a dogonok évszázadokkal korábban írtak le, és azt mondják, hogy több ezer éve van birtokukban ez az ismeret.

Van egy feltűnő hasonlóság az ókori kétéltű istennel Óannésszal, (2) akiről azt mondták, hogy a csillagokból érkezett, civilizációs készségeket adott át a korai embereknek és a dogon istenségeknek, a Nommo-nak. Ezeknek az isteneknek és lényeknek a faragványai gyakran hullámba merülnek, ami szintén szimbolizálja anyagtalan és kvantum jellegüket.


Egy másik érdekes párhuzam a hangzásbeli hasonlóság Óannész és Noé között, akik mind a ketten civilizációt hoztak, és akik a vizekből származnak. Ezt tovább erősíti az a tény, hogy a bibliai Noé és az özönvíz története sokkal régebbi sumér mítosz, amely összekapcsolja a dogonokat a mai mítoszokkal és istenekkel.

A változás ősi ügynökei

Lehetséges, hogy mindezek az istenségek ugyanarról a helyről származnak, és az általuk hozott üzenetek attól függően változnak, hogy milyen az emberek kultúrája és kifinomultsága? Lehetséges, hogy a hopik csillaglényei és a kachinák, akikről azt is mondják, hogy a Szíriuszról származnak, ugyanazok a lények, akik a dogonoknak megjelentek? A hopik az egyik megmentő istenüket Anu-nak hívják, amely egyben a babiloni égi isten neve.

Lehetségesek, hogy ezek az istenségek ugyanazok a hírnökök, akik Fatimában jelentek meg és akiket Aleister Crowley és Rudolf Steiner is csatornáztak, vagy ezen információk mindegyike valamilyen öntudatlan, kulturális impulzus?

Ha figyelembe vesszük a sok más vallási mozgalmat is, amelyek egy jelenéssel vagy egy csatornázott közvetítéssel kezdődtek, akkor egy nagyon ősi mintát látunk. Függetlenül attól, hogy a mormonizmust, az Ábrahám hiteket, a buddhizmust, a hinduizmust vagy a különböző sámáni hagyományokat vizsgáljuk, az egyetlen közös jellemző az a kiindulási pont, ahol azok a lények, akik azt állítják, hogy az emberi birodalmon kívülről érkeztek, egy új paradigma ösztönzői.

Ez csak egy véletlen egybeesés, vagy lehet, hogy valami mélyebb dolog van a háttérben?


(1) - https://hu.wikipedia.org/wiki/Dogonok
(2) - https://hu.wikipedia.org/wiki/Óannész

AO

loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki Apollo arany Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biológiai memória biológiai ritmus bioprinter bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Korea demokrácia depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos motor elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom FBI FED fegyver fejlődés fekete lyuk félelem feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fluorid fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földönkívüliek földrengés Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána Gladio glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán Jemen Jézus jóga Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kihalt faj Kína klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár Málta Mars Mars Curiosity matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás Naprendszer NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó öregedés öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia ősrobbanás őssejt Pakisztán Palesztina Panama pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat számítástechnika szamuráj szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej telepátia teleportálás tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport Tesla testbeszéd testen kívüli élmény Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso Üreges Föld űrháború űrkutatás űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: 100 éve történtek a fatimai jelenések, de úgy tűnik, probléma van a Szűzanya magyarázattal
100 éve történtek a fatimai jelenések, de úgy tűnik, probléma van a Szűzanya magyarázattal
https://1.bp.blogspot.com/-ojUWmoo110w/WTHH4tAB4OI/AAAAAAAAmFQ/3gOMVgXGy8E6PhAQEa_KTyozh9yM9BX1QCLcB/s1600/fatima%2Bjelen%25C3%25A9sek%2Bnapcsoda%2Bvall%25C3%25A1s%2Bisten%2Bsz%25C5%25B1z%2Bm%25C3%25A1ria%2Bsz%25C5%25B1zanya%2Bidegen-l%25C3%25A9ny-f%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli-ufo-video-%25C3%25BCzenet-katolikus-egyh%25C3%25A1z-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ojUWmoo110w/WTHH4tAB4OI/AAAAAAAAmFQ/3gOMVgXGy8E6PhAQEa_KTyozh9yM9BX1QCLcB/s72-c/fatima%2Bjelen%25C3%25A9sek%2Bnapcsoda%2Bvall%25C3%25A1s%2Bisten%2Bsz%25C5%25B1z%2Bm%25C3%25A1ria%2Bsz%25C5%25B1zanya%2Bidegen-l%25C3%25A9ny-f%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli-ufo-video-%25C3%25BCzenet-katolikus-egyh%25C3%25A1z-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/06/100-eve-tortentek-fatimai-jelenesek-de.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/06/100-eve-tortentek-fatimai-jelenesek-de.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete