Titkos társaságok, titkosszolgálatok és vallások: a hatalom jelenlegi egyensúlya

Emlékeztető az olvasóknak: Ez a második a három előzetesen megírt jelentés közül, miközben folytatjuk a nyári " digitális méregtelen...


Emlékeztető az olvasóknak: Ez a második a három előzetesen megírt jelentés közül, miközben folytatjuk a nyári "digitális méregtelenítésünket".

A Föld bolygóért folyó titkos háború egyre intenzívebbé válik, és valamiféle csúcspontra készül elérni. Éppen ezért, mielőtt az őszi csaták megkezdődnek, ez jó alkalom arra, hogy megnézzük a világ néhány legfontosabb titkos társaságát és a kormányokat, vallásokat és a különböző napirendeket, amelyekhez kapcsolódnak.

Az első dolog, amit az embereknek meg kell érteniük, amikor ezt a kérdést vizsgálják az, hogy a valós világban a kém ügynökségek, a titkos társaságok és a hadseregek a vallások alárendeltjei. Ennek az az oka, hogy bár Mao Ce-tung azt mondta: "A hatalom a puska csövéből születik meg", valójában a fegyverrel rendelkező személy elméjéből jön világra. Így a Föld bolygóért folyó harc valójában azon emberek szívében és elméjében folyó csata, akik valóban számítanak egy hatalmi küzdelem során.

Kezdjük az ázsiai titkos társaságokkal. Összességében úgy vélik, hogy a nyugat elég hosszú ideje uralkodik már ezen a bolygón, és most rajtuk a sor. Az ázsiai titkos társaságok ugyanúgy, mint a nyugati társaik, több, egymással versengő csoportra oszthatók.

A legnagyobb valószínűleg a Hongmen 55 millió taggal, főleg Kínában és az ázsiai közösségekben szerte a világon. A kínai elnök Hszi Csin-ping is tagja ennek a csoportnak. Úgy néz ki, mint a kereskedelmi kamarák és a gengszter csoport egyfajta kombinációja. Ez a fajta dolog egyébként a nyugati titkos társaságokra is igaz, hiszen a nagy pénz és a hatalom védelmet igényel. A Hongmen szorosan kapcsolódik, de nem ugyanaz, mint a Kínai Kommunista Párt. Hierarchiájuk a meritokráciára és nem a vérvonalra épül. Van egy tajvani székhelyű szakadár csoport is, de a rossz vezetés és a március 19-i titkos ígéretük elárulása miatt elveszítik a befolyásukat és a hatalmukat.

A Hongmen azt mondja, hogy egy világkormányt akarnak, hogy az emberiség békében és jólétben élhessen. Azonban a velük kapcsolatos személyes tapasztalatok alapján multikulturálisabbnak kellene lenniük, ha sikerrel akarnak járni.

A második nagy ázsiai csoport a Sárkány család. Ez a régi királyi vérvonalak egy csoportja követők egy hálózatával és a történelmi aranyukkal. Ők a legerősebbek Tajvanon, Észak-Kínában és Délkelet-Ázsiában. Észak-Korea az egyik legfontosabb erődítményük, mivel ez az ország a mandzsu dinasztia valódi örököse, amely Kínát a Csing-dinasztia idején (1644-1912) vezette. Szintén erősek Észak-Kínában, Japánban és Mongóliában. Ők a mongol harcosok örökösei, és minden olyan országé, amelynek neve "sztán"-ra végződik, mint Pakisztán vagy Afganisztán, és erős mongol örökséggel rendelkeznek. A Sárkány család szoros kapcsolatban áll az európai királyi családokkal, és hisznek egy világkormányban is, de úgy vélik, hogy örökletes vérvonalak és alkotmányos monarchiák szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen kormány stabilitást és folytonosságot biztosítson.

Egy másik csoport, amely korábban nagyon erős volt, a Fekete Sárkány Társaság. Ők állltak a 2. világháború japán birodalmi törekvései mögött egy nagyobb kelet-ázsiai együttes fellendülés érdekében. Ez a csoport azt hitte, hogy a nácik megnyerik a 2. világháborút, és megpróbálják rabszolgává tenni, majd kiirtani az ázsiai és nem fehér fajokat, amint Hitler a Mein Kampf-ban is jelezte. A Fekete Sárkány Társaság nagyon sikeres volt a nem európai emberek világszerte történő toborzásában annak érdekében, hogy véget vessenek az európai/nyugati uralkodásnak. Ahogy azonban egy afroamerikai aktivista kifejtette e sorok írójának: "Mindannyian támogattuk a céljukat, kivéve, amikor azt mondták nekünk, hogy mindannyiunknak japánná kell válnunk, és engedelmeskednünk kell a japánoknak." Számos szervezet állítja, hogy örököse a Fekete Sárkány Társaságnak, de egyikük sem rendelkezik valódi hatalommal.
[post_ads_2]
A másik nagy ázsiai titkos társaság a Kék Sárkány, és ők az asszaszinok örökösei. Erősek Perzsiában (Irán) és a muzulmán világban, különösen az indiai muszlimok körében. Úgy vélik, hogy egy hatalmas vezető, a Mehdi fog felemelkedni és megszabadítja a gonosztól a világot a végidők előtt. Ez a csoport, annak ellenére, hogy nincs egyértelmű vezetője, azon közös cél elérése felé törekszik, hogy felszabadítsa a neokolonialista uralkodók muzulmán világát, különösen a Közel-Keletet.

Vannak más ázsiai csoportok és alcsoportok is, mint például a Shinto-kapcsolatú Háromlábú Varjú, de ők nem játszanak fontos szerepet a Föld bolygóért folyó jelenlegi csatában, és igazodnak bárkihez, aki győzni fog.

Most nézzük meg a nyugati titkos társaságokat, mivel már sokat írtak róluk, és olvasóink jobban ismerik őket, ezért itt csupán felvázoljuk őket.

A nyugati társadalmat átfogó csoport a kereszténység. Miközben a nyugatiak évezredeken keresztül harcoltak egymással, még mindig hajlandóak egyesülni egy közös, nem keresztény fenyegetéssel szemben. Ez hagyományosan a muszlimokat jelenti, de napjainkban a "keresztény szövetség" megnyilvánulása az ázsiai felemelkedés ellensúlyozására szolgál.

Az első közülük a skót rítusú szabadkőművesek, akik az angol világ legfontosabb titkos társaságának tekinthetők. Kapcsolatban vannak a Brit Monarchiával, a Brit Birodalommal és a nem Katolikus kereszténységgel. Ők az uralkodó erő az angol világban, nevezetesen Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, és Kínával és Oroszországgal is együtt dolgoznak a színfalak mögött. Támogatják Ázsia nagyobb szerepét a megújított globális struktúrában, de inkább halálukig küzdenek, mint hogy az ázsiaiak rabszolgái legyenek.

A másik nagy nyugati csoport a P2 szabadkőműves páholy. Ez a csoport irányítja a 1,5 milliárd tagú Katolikus Egyházat és a maffiát. A katonai-ipari komplexumban is igen befolyásosak a lovagrendek irányításával, mint például a Máltai Lovagok, a Teuton Lovagok stb. Ez a csoport 2013-ban egyfajta puccsot volt kénytelen megtapasztalni, amikor Maledict pápát (XVI. Benedek) eltávolították a hivatalából. Ferenc pápa alatt a Katolikus Egyháznak megváltozott az orientációja európai szülőföldjétől Afrika és Dél-Amerika irányába, ahol követőinek túlnyomó többsége él.

Itt elérkeztünk a legproblémásabb nyugati csoporthoz - a zsidókhoz és azok titkos mestereihez, a sátánimádó kazár maffiához. A zsidó titkos társaság tiszta értelemben azon a történeten alapul, hogy miután Jeruzsálemet meghódították a babiloniak, Dávid király minden férfi örökösét meggyilkolták. Ezért Dávid vérvonalának megőrzése érdekében titkosszolgálata elkezdte őrizni a női leszármazottait. Ez lett azon szokás eredete, hogy zsidó anyával kell rendelkeznie valakinek, hogy zsidónak tekintsék. Ez a csoport nagyon sikeresen beszivárgott az európai királyi és arisztokratikus családokba. Úgy vélik, hogy Istentől kapott örökletes joguk van arra, hogy uralkodjanak az emberiségen. Szimbólumuk, amint az európai királyi családok számos címerén is látható, a Júda oroszlánja.


Nyugaton a történelmi ellenfeleik a gnosztikus illuminátusok, akik történelmi eredetüket a görög matematikus Püthagoraszig (i.e. 570-495), lelki származásukat pedig Atlantisz túlélőinek, egy olyan civilizáció korszakáig követik vissza, amelyről azt mondják, hogy egy özönvíz pusztította el 26 ezer évvel ezelőtt. A gnosztikus illuminátusok a különböző korok nagy géniuszait tudták soraikban, és ellenzik a vérvonal szabályt. Azt állítják, hogy a francia, az amerikai és az orosz forradalmak mögött ők álltak, és most egy világforradalmon dolgoznak.
Végül elérkeztünk a kazár maffiához. Történetük az alábbi linken található cikkben olvasható:

https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history

Ehhez hozzátesszük, hogy a legkorábbi szilárd történelmi utalás a mai kazár maffiára a hükszoszok, egy állattenyésztő nép volt, akik i.e. 1650 körül meghódították Egyiptomot. Egy állat arcú Baal nevű lényt imádtak villás farokkal, amelynek képe alább látható:


Ez az isten összeolvadt az egyiptomi Széth istennel, és ez az eredete annak, amit ma Sátánnak, Molochnak hívunk. Az imádóik 2001. szeptember 11. után az Egyesült Államokban és a nyugati világban magukhoz ragadták a hatalmat. Szándékukban állt megölni az emberiség 90%-át és rabszolgává tenni a többieket. Sok magas rangú oligarcha tagja ennek a csoportnak. Ezt láthatjuk például a Moloch hívők esetében, akik minden nyáron összegyűlnek a Bohém Erdőben. Központjuk a svájci Zugban található Rothschild családi komplexum, de sok más bázisuk van. Erejük legfontosabb forrása a világ pénzügyi rendszerének eltérítése és a világméretű adósrabszolgaság létrehozása a pénzükön keresztül - fiat pénznem -, melyet a semmiből állítanak elő.

Végül visszatérünk a Fehér Sárkány Társasághoz. A FST egy laza szövetség, amelynek tagjai közé tartoznak az európai királyi vérvonalak, a gnosztikus illuminátus vezetők, a katonai-ipari létesítmény vezetői, az orosz FSZB, az észak-koreai titkosrendőrség, a japán katonai hírszerzés, az ázsiai titkos társaságok stb. A Fehér Sárkány Társaság szövetséget a a kazárok népirtó terveire válaszul hozták létre. Ráadásul aggódnak amiatt is, hogy a bolygót jelenleg hihetetlenül inkompetens emberek irányítják.

A FST szorgalmazza a globális békét és egy tömeges kampányt, hogy azonnal megszüntethessék a szegénységet és a környezet pusztítását. Azt is szeretnék, hogy az eltitkolt technológiákat (például az Egyesült Államok által "nemzetbiztonsági okok miatt elnyomott 6000 szabadalmat") hozzák nyilvánosságra, hogy a jólét és az univerzumban történő exponenciális terjeszkedés soha nem látott új korszaka kezdődhessen.

Ennek a kulcsa az, hogy kivegyék a világ pénzügyi rendszerének ellenőrzését a kazárok kezéből. Ebben az évben az őszi offenzívának ez lesz a célja, és különös figyelmet fordítanak a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) és leányvállalataira, mint a Federal Reserve Board-ra, az Európai Központi Bankra, a Bank of Japan-ra, a Bank of England-re, stb.

A kazárok tudják, hogy ha bűncselekményeik valódi terjedelme - beleértve az emberáldozatokat, a kannibalizmust, az élelmiszerek és az orvosi rendszerek mérgezését, a háború előmozdítását stb. napvilágra kerül, akkor meg fogják őket büntetni. Hagyjuk, hogy ez megtörténjen!

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford tudósítóként dolgozott Japánban a Knight Ridder, az International Financing Review, a Nihon Keizai Shimbun angol kiadásánál, és a South China Morning Post számára, mielőtt a Forbes magazinhoz került, ahol ő volt az ázsiai iroda vezetője 1998 és 2005 között. Oknyomozó riportjait botrányok követték a japán kormányban és az üzleti világban. Miután elhagyta a Forbes-ot, egy könyvsorozatot írt japán nyelven, melyek közül néhány bestseller lett, majd elkezdett az interneten is publikálni.
Név

3D nyomtató,25,432 Hz,1,51-es körzet,23,6 órás munkanap,1,911,55,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,3,adattárolás,4,adósság,8,Afganisztán,16,Afrika,59,agy,114,agykontroll,20,Akasa-krónika,3,akkumulátor,27,alakváltó,1,alapjövedelem,14,Alaszka,10,albínó,1,Alex Jones,26,aligátor,1,alkímia,4,állati tudatosság,18,állatvilág,238,allergia,9,álmatlanság,2,álom,21,alumínium,6,alvás,21,alvási paralízis,1,Amazonas,2,Amerika,851,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,212,angyal,7,animációs film,6,Anonymous,5,Antarktisz,57,antibiotikum,1,antigravitáció,22,Antikrisztus,2,Antonio Urzi,2,Anunnaki,21,anyagtudomány,1,anyatej,1,Apollo,5,arany,138,aranymetszés,2,arcfelismerés,2,Argentína,16,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,2,árnyember,1,árvíz,3,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,1,Asszíria,1,aszteroida,14,asztma,1,asztráltest,16,asztrológia,2,Atlantisz,34,átok,1,atombomba,75,atomenergia,45,átverés,1,aura,10,Ausztrália,67,Ausztria,11,autizmus,14,autó,27,Azerbajdzsán,1,Aztékok,18,Ázsia,20,Bábel tornya,1,babona,2,Bahama-szigetek,1,baktérium,12,baleset,8,Bankrendszer,368,bányászat,11,barlang,12,barlangfestmény,3,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,13,Belize,1,belső hang,4,Benedek pápa,39,Benjamin Fulford,322,bénulás,1,Bermuda-háromszög,1,beszéd,1,betegség,301,Biblia,63,Bilderberg,20,Bill Gates,4,biofoton,8,biogáz,1,biológiai memória,1,biológiai ritmus,5,bioprinter,1,biorobot,4,bioüzemanyag,4,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,6,boldogság,16,Bolívia,11,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,5,böjtölés,4,bölcsek köve,1,bőr,4,bőrszín,2,Brazília,47,BRICS nemzetek,96,bronzkor,1,Buddha,14,buddhizmus,4,Bulgária,3,bunker,1,cannabis,60,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,10,Chile,16,CIA,340,Ciprus,2,Costa Rica,4,cukor,11,cukorbetegség,11,csakra,7,Csecsenföld,2,Csehország,3,csend,1,Csernobil,3,csillagászat,63,Csillaggyermek,3,csoda,2,csontritkulás,1,Dalai láma,11,Dánia,15,DARPA,10,Darwin,5,David Icke,16,David Wilcock,34,déjà vu,1,Dél-Afrika,16,Dél-Korea,77,demokrácia,5,démon,5,depresszió,13,diagnosztizálás,1,digitális pénz,28,diktátor,4,dimenziók,37,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,18,DNS,190,dogonok,1,dohányzás,6,dokumentumfilm,769,Donald Trump,150,döntés,1,drágakő,3,drón,27,Ebola,6,Eckhart Tolle,4,Ecuador,10,Edgar Mitchell,12,Edison,3,Edward Snowden,13,Egely György,2,egészség,417,éghajlat,61,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,4,Egyiptom,171,Einstein,50,EKB,2,ékírás,1,elektromos áram,17,elektromos autó,64,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,3,elektromos motor,10,elektromos út,1,elektromos vonat,3,elektroszmog,16,élelmiszer,120,élet a halál után,80,életcél,7,elhízás,1,elme kontroll,48,elmezavar,2,Elon Musk,27,élővilág,19,előző élet,8,elveszett nyelv,1,ember idegen hibrid,13,emberáldozat,7,emberi nyelv,14,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,117,emlékezet,17,empátia,12,energia,33,energiafegyver,3,ENSZ,116,epilepszia,1,építészet,200,erdősítés,2,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,1,érzékelés,14,érzelmek,86,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,10,esküvői ruha,1,esőerdő,4,Észak-Korea,117,északi fény,2,Északi-sark,5,Észtország,3,étel,103,Etiópia,5,Etruszkok,1,Eurázsia,1,Európa,129,Európai Űrügynökség,5,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,65,exobolygó,5,extrém időjárás,48,ezüst,2,fa,17,Facebook,4,fájdalom,12,fakír,1,FBI,72,FED,118,fegyver,16,Fehéroroszország,1,fejlődés,284,fekete lyuk,15,feldolgozott étel,5,félelem,64,fém,10,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,10,fény,29,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,7,fényterápia,5,fénytest,11,féregjárat,1,Ferenc Pápa,76,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,10,film,309,filozófia,1,Finnország,11,fizika,14,fluorid,4,fóbia,2,folyadékmembrán,1,fosszília,1,fosszilis tüzelőanyag,13,fotó,49,foton,4,Föld,263,földalatti bázis,41,földgáz,4,földönkívüliek,528,földrengés,49,Fönícia,1,Franciaország,202,frekvencia,19,furcsa hangok világszerte,15,fúziós reaktor,10,függőség,4,Fülöp-szigetek,4,gabonakör,19,galaktikus föderáció,54,galaxis,22,gáz,5,genetika,93,génmanipuláció,7,geoglifa,5,George Orwell,1,gerinc,1,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,3,glifozát,2,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,77,globális lehűlés,46,GMO,28,gomba,8,gondolatolvasás,6,gonosz,8,gömbvillám,3,Görögország,55,grafén,3,gravitáció,11,gravitációs hullám,4,Grönland,4,Grúzia,2,Guatemala,10,Günther Wiechmann,1,gyémánt,8,gyermekfejlődés,130,gyermekmunka,1,gyógyítás,166,gyógynövény,58,gyógyszeripar,93,gyulladáscsökkentő,2,HAARP,18,háború,360,hacker,3,hadi fejlesztés,67,haj,2,hajóroncs,6,hajszín,2,halál,49,halálközeli élmény,19,halhatatlanság,6,hallás,6,Halley -üstökös,1,hallucináció,5,hang,11,hangterápia,2,harcművészet,7,harmadik szem,10,hatodik érzék,1,Hawaii,12,házasság,1,hazugság,1,hibernálás,4,hibrid faj,1,hidegháború,20,hidrogén,2,hieroglifa,6,Himalája,2,hipnózis,7,hírek,1218,hit,8,Hold,124,holdbázis,12,holdfogyatkozás,2,holdjáró,6,Hollandia,37,holografikus univerzum,19,hologram,4,Holt-tenger,2,homeopátia,1,Honduras,2,Hongkong,1,hormon,8,horpaszizom,1,Horvátország,2,humor,3,húrelmélet,2,hurrikán,2,húsevés,2,Húsvét-sziget,3,hüllő,9,idegen elrablás,27,idegen lény,197,idegen technológia,83,idézet,3,idő,21,időgép,11,időjárás,17,időjárás módosítás,45,időjárási fegyver,16,időkapszula,1,időutazás,37,III. Richárd,1,ikerláng,1,illat,3,illóolaj,3,illúzió,8,immunrendszer,11,implantátum,8,India,90,indián,5,indigó gyerekek,9,Indonézia,23,influenza,2,ingyen energia,83,Inkák,13,inkarnáció,1,intelligencia,31,internet,21,intuíció,5,ionhajtómű,3,Irak,57,Irán,108,írás,1,irídium,1,Írország,7,iskola,29,ISON üstökös,1,ISS,38,Isten,97,Iszlám,6,ITCCS,7,Izland,10,izom,1,Izrael,302,James Tyberonn,1,Japán,351,járvány,3,játék,4,jég,12,jégkorszak,3,Jemen,4,Jézus,41,jezsuita,1,jód,1,jóga,4,jógi,1,Jordánia,12,jóslat,8,jövőbelátás,12,Jugoszlávia,1,Jupiter,12,kalóz,1,Kambodzsa,7,Kamerun,1,Kanada,58,Kanári-szigetek,1,káosz,1,kapcsolat,18,karma,5,karmikus kapcsolat,2,Katar,10,katonai technológia,80,Kazahsztán,2,Kazárok,2,Kelták,1,kémkedés,3,kemoterápia,5,kender,51,Kenya,2,Kereszténység,67,Keshe Alapítvány,6,KGB,8,kiberháború,1,kiborg,2,kihalt faj,27,Kína,587,kincs,8,kísérlet,9,klímaváltozás,36,klónozás,12,Kobra,42,Kolumbia,12,kommunikáció,10,korall,2,Koszovó,1,kőkör,1,könyv,415,környezetszennyezés,133,környezetvédelem,104,Közép-Amerika,3,közlekedés,97,közösség,3,kráter,1,kreativitás,7,Kréta,1,Krím,3,kriptovaluta,22,kristály,21,kristály gyerekek,8,kristálykoponya,4,kromoszóma,4,Kuba,6,kultúra,14,Kung-fu,1,kutatás,49,Kuvait,8,kvantumfizika,61,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,1,lapos Föld,2,látás,21,látomás,3,Laura Eisenhower,13,LED,3,léghajó,1,légzés,4,lélek,90,lélekvándorlás,8,lelki fejlődés,326,Lemúria,2,Lengyelország,21,Lettország,1,levegő,18,levitáció,4,lézer,19,Li-Fi,1,Libanon,8,Líbia,20,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,3,magány,2,mágia,6,mágneses mező,21,mágneses portál,1,Magyarország,83,magyarság eredete,9,Maja leletek,28,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,5,Mali,1,Málta,4,mamut,2,Mandela effektus,2,Marokkó,1,Mars,126,Mars Curiosity,12,Marshall-szigetek,1,matematika,10,mátrix,4,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,1,média,45,meditáció,95,megalit,25,megfigyelés,10,megnyúlt koponyák,14,megtermékenyítés,4,megújuló energia,99,megvilágosodás,7,memória,18,menedék,2,mentális betegség,14,mennyország,31,méregtelenítés,2,mérgezés,10,Merkúr,6,mesterséges intelligencia,73,metaanyag,1,meteor,24,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,63,Mezopotámia,7,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikrohullám,1,mkultra,15,Mongólia,1,Monsanto,31,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,14,múmia,42,munka,5,mutáció,5,műanyag,26,műhold,32,műtét,1,művészet,123,nagylábú,2,nanotechnológia,19,Nap,115,napelem,14,napenergia,105,napfény,56,napfogyatkozás,4,napfolt,3,Naprendszer,104,napszél,7,NASA,189,NATO,112,Nazca-vonalak,9,Nefilim,4,nehézfém,3,Neil Keenan,14,nemesfém,3,Németország,276,nemiség,2,Nepál,4,Neptunusz,8,NESARA,3,Niels Bohr,1,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,18,Nostradamus,7,növények,106,növényvédőszer,16,NSA,39,nukleáris energia,42,nyersétel,12,nyomtató,2,Obama,179,obszervatórium,3,okkultizmus,2,okostelefon,14,oktatás,44,olaj,41,olajfüggőség,22,Olaszország,90,Olmékok,3,oltás,48,omniverzum,1,online tv,7,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,2,óriások,19,Orionidák,1,Oroszország,913,oxigén terápia,1,ózonréteg,1,önbecsülés,3,önismeret,253,önvezető autó,21,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,3,ördögűzés,2,öregedés,18,Örményország,1,örök élet,2,örök fiatalság,3,öröklődés,12,ősi civilizációk,309,ősi gyógyítók,3,ősi szöveg,43,ősi technológia,146,ősi viselet,2,őslakos,2,ősrobbanás,7,őssejt,13,ötvözet,1,özönvíz,3,Pakisztán,9,Palesztina,22,Panama,1,pánpszichizmus,1,pánspermia,2,papír,2,Pápua Új-Guinea,2,Paraguay,1,paranormális,35,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,18,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,255,pénz,323,Peru,56,Phobos,3,piramis,72,platina,2,plazma,3,Plejádok,1,Plútó,1,pokol,4,poltergeist,1,pólusváltás,5,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,9,prekogníció,1,prófécia,13,propaganda,3,Proxima Centauri,2,pszichiátria,5,pszichikai erő,8,pszichokinézis,4,pszichológia,23,Puerto Rico,4,rabszolgaság,2,rákbetegség,109,régészet,401,reinkarnáció,19,rejtélyek,335,rendőrállam,2,reptilián,11,repülés,84,repülő autó,2,repülő humanoid,2,rezgés,5,robotok,75,ródium,1,Római Birodalom,30,Románia,12,Roswell,24,rovarölő,2,rovásírás,2,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,1,sámánok,5,sarki fény,3,Sátán,19,schumnann frekvencia,4,sci-fi,167,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,6,sivatag,12,skizofrénia,3,Skócia,11,smaragd,1,só,12,sors,2,sótalanítás,3,sötét anyag,1,Spanyolország,48,spiritualitás,286,sport,16,Srí Lanka,1,Star Trek,7,Star Wars,3,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,8,Steve Quayle,1,Stonehenge,7,stressz,15,sugárzás,4,sumérok,5,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,33,Svédország,30,szabad akarat,3,szabadság,1,szag,1,számítástechnika,54,szamuráj,2,szaporodás,2,szarkofág,3,Szaturnusz,14,Szaúd-Arábia,78,szavak,1,szegénység,4,szekta,2,Szelei Magdolna,6,szélenergia,39,szellemek,21,szem,23,szembetegség,11,személyiségteszt,9,szén-dioxid,1,szent geometria,1,Szerbia,4,szerelem,8,szeretet,43,szerotonin,1,szerv implantátum,3,szfinx,6,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,8,Szicília,2,sziklarajz,7,Szingapúr,5,szinkronicitás,3,színpszichológia,1,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,3,Szíria,291,szív,26,Szlovákia,1,Szlovénia,1,szoftver,1,Szomália,1,szorongás,10,Szovjetunió,52,szökőár,6,Szudán,4,születés,15,Tádzsikisztán,1,Tajvan,3,találmány,20,tanítások,37,tanulás,23,táplálkozás,55,társadalom,39,távolbalátás,17,technológia,646,tej,2,tektonikus lemez,1,telekinézis,1,telepátia,31,teleportálás,8,telomer,1,tengeralattjáró,6,tengervíz,111,teremtés,24,téridő,7,térkép,2,természet,236,természetfeletti,11,természetvédelem,45,terraformálás,1,terrorcsoport,8,tervezett elavulás,1,Tesla,66,testbeszéd,1,testelhagyás,4,testen kívüli élmény,14,tetoválás,2,Thaiföld,9,Tibet,10,Timbuktu,1,titkos társaságok,406,titkos űrprogram,131,tobozmirigy,8,Toltékok,1,torinói lepel,1,tornádó,3,tömegmédia,40,Törökország,126,történelem,468,transzhumanizmus,3,Trianon,3,tudat,22,tudatalatti,44,tudatmódosítás,16,tudatos álom,14,tudatosság,531,tudomány,564,túlnépesedés,5,túlvilág,53,tüdőbetegség,8,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,517,UFO felfedés,66,UFO vadászok,7,ufo-afrika,3,ufo-amerika,224,ufo-ausztrália,6,ufo-ázsia,27,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,93,ufo-fotók,7,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,19,új,5753,új pénzügyi rendszer,305,Új-Zéland,7,újrahasznosítás,22,Ukrajna,88,ultrahang,1,Univerzum,134,Uránusz,6,Uriel,1,Uruguay,3,uso,1,űrállomás,12,Üreges Föld,22,űrfegyver,2,űrháború,4,űrkutatás,285,űrlift,1,űrszemét,2,űrtechnológia,155,űrutazás,43,űrverseny,9,üstökös,6,üveg,1,üzenetek,62,vakcina,58,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,177,valóság,22,vámpír,1,Vatikán,156,vécépapír,1,vegetáriánus,7,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,29,vegyi fegyver,18,Venezuela,29,Vénusz,9,vér,13,vércsoport,1,veszélyeztetett faj,2,vezeték nélküli áram,1,videó,4698,videojáték,9,Vietnam,9,viking,1,Világgazdasági Fórum,7,világítás,1,világkormány,1,világvége,6,villám,6,virtuális valóság,6,vírus,6,vitamin,9,víz,138,vízenergia,3,víznyelő,3,Vlagyimir Putyin,298,vonat,1,vulkánkitörés,44,Wi-Fi,15,WikiLeaks,26,x-akták,21,Zambia,1,zene,35,zeneipar,4,Zimbabwe,1,Zsidóság,30,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Titkos társaságok, titkosszolgálatok és vallások: a hatalom jelenlegi egyensúlya
Titkos társaságok, titkosszolgálatok és vallások: a hatalom jelenlegi egyensúlya
https://1.bp.blogspot.com/-VIrTezOvuuU/W28rl6NprBI/AAAAAAAAvho/FT6btAPFiMIvFxuq229uUxTdmafQFOcygCLcBGAs/s1600/benjamin%2Bfulford%2Bh%25C3%25ADrek%2Boroszorsz%25C3%25A1g%2Bk%25C3%25ADna%2Bamerika%2Beur%25C3%25B3pa%2Btitkos%2Bt%25C3%25A1rsas%25C3%25A1g%2B%25C3%25A1zsia%2Bbaal%2Bs%25C3%25A1t%25C3%25A1n%2Bkaz%25C3%25A1r%2Bmaffia%2Bvideo-jap%25C3%25A1n-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-VIrTezOvuuU/W28rl6NprBI/AAAAAAAAvho/FT6btAPFiMIvFxuq229uUxTdmafQFOcygCLcBGAs/s72-c/benjamin%2Bfulford%2Bh%25C3%25ADrek%2Boroszorsz%25C3%25A1g%2Bk%25C3%25ADna%2Bamerika%2Beur%25C3%25B3pa%2Btitkos%2Bt%25C3%25A1rsas%25C3%25A1g%2B%25C3%25A1zsia%2Bbaal%2Bs%25C3%25A1t%25C3%25A1n%2Bkaz%25C3%25A1r%2Bmaffia%2Bvideo-jap%25C3%25A1n-2018-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/08/titkos-tarsasagok-titkosszolgalatok-es.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/08/titkos-tarsasagok-titkosszolgalatok-es.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy