A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át

A mindennapos fecsegés mögött, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke, valami sokkal nagyobb dolog készülődik. Olyasmi, amit a...


A mindennapos fecsegés mögött, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke, valami sokkal nagyobb dolog készülődik. Olyasmi, amit a legtöbb ember nem képes elhinni. Bár amit most olvasni fogsz az valóban igaz és hamarosan tagadhatatlan lesz. Szinte az összes "valódi" pénzzel együtt, ami aranyból, ezüstből, nemesfémekből, ékszerekből és törvényes bankjegyekből, kötvényekből és tanúsítványokból áll, a keleti félteke nemzetei szándékában áll, hogy az egész globális pénzügyi rendszert visszairányítsák ennek a hatalmas nagy vagyonnak a jogos tulajdonosaihoz.

Az úgynevezett Globális Fedezeti Számlák (1) azok, melyekért John F. Kennedy dolgozott, hogy megnyíljanak az emberiség számára. Ezek a számlák azok, melyen a Bretton Woods megállapodás alapszik (bár csalárd módon). Ezek azok a számlák, melyekkel szinte minden nemzet és minden nagyobb bank jogellenesen visszaélt. Most azonban egy nemzetközi szövetség működik együtt azért, hogy megnyissák ezeket a számlákat az emberiség javára, egy Neil Keenan nevű férfi vezetésével. Neil Keenan közvetlenül válaszolt a neki feltett kérdésekre. Mindezt azzal a céllal, hogy felvilágosítsák a nagyobb nyilvánosságot azzal kapcsolatban, hogy mik is azok a Globális Fedezeti Számlák, és hogy felkészítsék ugyanezt a széles közönséget arra a nagy eseményre, amely a nagyon közeli jövőben fog megtörténni.

Kérdés: Azok számára, akik nem tudják, hogy mik azok a Globális Fedezeti Számlák, el tudná magyarázni, illetve, hogy milyen célra használják őket?

Keenan: A Globális Fedezeti Számlák kifejezés azon kínai betétesi konzorcium hatalmas gazdagságára utal, amely a Sárkány Család néven ismert és az örökségükre, amely több száz éves. Ezeknek a fizikai eszközöknek a nagy része Ázsiában található biztonságos föld alatti létesítményekben, amelyek együttes értéke nagyságrendileg 94 billiárd (94x1015 vagy 94000000000000000) amerikai dollár. Az eszközök elsősorban aranyrudakból állnak, valamint más nemesfémekből és drágakövekből, valamint nagy mennyiségű papír bankjegyből és kötvényekből. Ezen eszközök felhalmozása évszázadokkal ezelőtt kezdődött, nagyrészt a Selyemút kereskedelmi útvonalak révén, melynek köszönhetően nagy gazdagság halmozódott fel azok részéről az egyenlítői régiókban, ahol volt egy forrásbőség és termelés, amelyet a világ más részein az emberek aranyért vásároltak meg. Azokban az időkben a fizetés valós értékű tárgyi eszközökkel történt, nem pedig FIAT valutákkal, amelyeket értéktelen papírok képviseltek. Számos próbálkozás történt, hogy ellopják a Globális Fedezeti Számlák eszközeit az évszázadok során, és részben ez volt az oka, hogy ezek az eszközök Délkelet-Ázsiába kerültek tároló bunkerekbe megőrzésre. Az eszközöket helyi családi csoportok őrizték és védték, akik "A Vének"-ként ismertek. Sajnos ezen emberek közül néhány az őrzőkként betöltött néhány nemzedéknyi szerepük után a "gondviselő" szerepet összetévesztették a "betétes" meghatározással.

Kérdés: Ki vagy kik a Sárkány Család? Mi a szerepük a Globális Fedezeti Számlákkal kapcsolatban?

Keenan: A Sárkány Család valójában egy szervezet, amely Kínán és Tajvanon belül működik az öreg családok között a két független kínai kormány politikai megosztottsága fölött. A kínaiak figyelemre méltóak e tekintetben, hogy a régi családi kötelékek és funkciók hatálytalanítják a politikai intézkedéseket, amelyek bár tarthatnak generációkon keresztül, a legtöbb kínai lényegtelennek tekinti azokat az idő múlásával. Ennek volt köszönhető több nemzet gazdagsága. A Sárkány Család tartózkodik mindenféle nyilvánosságtól és ismertségtől, de a világ javára és hasznára cselekszik, és meg kellett küzdenie a magasabb globális pénzügyi szervezetekkel, mint a 300-ak Bizottsága és különösen a Federal Reserve Rendszer.

Az Arany Sárkányok (Sárkány Család) megállapodást írtak alá a BIS/Bretton Woods/Kínai rendszerrel 1944-ben, amelyben a vagyonuk fedezetként szolgált volna ahhoz, hogy azt a világ nagy humanitárius célokra használja fel. A Sárkány Családot minden alkalommal betétesnek tekintették. Ezt a megállapodást nem írta alá a 300-ak Bizottsága és/vagy a Federal Reserve, vagy bármi más hivatalos státuszban lévő szervezet, hanem a nagy nemzetek, többek között az "Egyesült Államok", amely nem volt egy igazi kormány, hanem egy idegen érdekek által vezérelt vállalat. Ezek a Kötvények sok ezer billió amerikai dollár érték körül mozognak. A nyugati nemzeteket a 300-ak Bizottsága és számos aljas kollektíva döntései alapján működtetik különböző frakciók és csoportok, köztük "A rejtett kéz" és a "Federal Reserve Rendszer" és sok más hasonló bűnöző, akik azon munkálkodnak, hogy fenntartsák az irányítást a nyugati félteke és azok népei felett.

Ezzel lényegében elérkeztünk az Új Világrendhez. A Sárkány Család befektetését az ENSZ úgynevezett "Harmadik Világ nemzetei" és különösen a szidott nemzetek legjobb érdekeire tekintettel tette, azonban a kitűzött szándék soha nem jutott el a megnyilvánulásig az említett területeken, amelyet teljes mértékben megakadályoztak a kazárok vezérelte globalisták, akik a judaizmuson belül bújtak el, és évszázadokon keresztül kihasználták az antiszemitizmust mintegy elterelésként.

A Humanitárius számlákat illegálisan és csalárd módon hazaküldték szinte azonnal, ahogy aláírták a Bretton Woods megállapodást, és ez tovább folytatódott szinte napjainkig. A pénzügyi ajtókat egy ideje lezárták az összeesküvés számára, és most az összeesküvés egy ellenállás-vezérelte mesterséges irányításának összeomlását/felfordulását figyelhetjük meg. Az összeesküvés vezérelte nyugat nehézkesen próbál megtervezni egy pénzügyi összeomlást, mivel ők ellenőrzik az élelmiszer termelés és a pénzügyek nagy részét, amivel az embereknek alig hagynának valamit, vagy semmi mást, csak az éhezést vagy a rabszolgaságot, melynek során pénzügyi uzsorával, törvénytelen adóztatással és a gyógyszeriparral szívnának el minden forrást, hogy csak három machinációt említsünk a támadó fegyvertárukból.

Az ENSZ Agenda 21, és most az Agenda 2030 programja nyilvánosan kimondja, és ezt leírva bárki láthatja, hogy szándékukban áll a bolygó népességének 80 százalékát megszüntetni. Egy utolsó megjegyzés, hogy a Globális Fedezeti Számlák nyugat általi ellopásában nincsen benne a Sárkány Család, ezért a kelet nagyon hosszú ideje vár, hogy végre a saját kezébe vegye a sorsát a nyugat beavatkozása nélkül. Bár az összeesküvés megpróbálja kirobbantani a 3. Világháborút, hogy mindenkit magukkal rántsanak.

Kérdés: Kennedy együttműködött Sukarno elnökkel, hogy megnyissák ezeket a számlákat?

Keenan: Igen. 1963-ban John F. Kennedy elnök szerződést kötött Sukarno elnökkel, hogy biztosítják az alapot ahhoz, hogy az Egyesült Államok kincstára saját valutát bocsásson ki, ezzel megkerülve a Federal Reserve birtokában lévő "jogot" a pénz nyomtatására.

A megállapodás értelmében 59.000 tonna aranyat adtak volna át, hogy fedezetet nyújtsanak ehhez a valutához. A probléma ezzel az volt, hogy az amerikai belföldi valuta aranyfedezetű lett volna, ami a nemzetközi megállapodások megsértését jelentette volna a valuta stabilizálása érdekében.

A képek nem hazudnak. John Kennedy érzelmileg felfokozott állapotban volt ezen a találkozón, ahogy Sukarno is, de nem tudták, hogy Johnson alelnök tagja volt bizonyos titkos társaságoknak, amelyeknek Kennedy ellentmondott.

A Pentagon forrásaim azt mondták nekem, hogy Johnson részt vett Kennedy meggyilkolásában. Az egész forgatókönyvet nem csak azért hozták létre, amit Kennedy a Federal Reserve Rendszer megszüntetése szempontjából tett, hogy azt az Egyesült Államok kincstára által kibocsátott valutával helyettesítse, hanem azért is, amit a CIA megszüntetése érdekében elkövetett. Ezen kívül mindez magában foglalta a Texacot és a Standard Oilt és a bevételkiesésüket Nyugat-Pápuán.


Ahogy Johnson révén a Kennedytől és Sukarnotól kapott információk eljutottak Washington D.C.-be az összeesküvés vezetőihez, sikerült megakadályozni az eseményeket azzal, hogy meggyilkolták őt.

Az összeesküvésnek meg kellett akadályoznia Kennedyt terveinek végrehajtásában, mert el akarta távolítani az illuminátusokat és a Federal Reserve Rendszert. A Lyndon Johnsontól Jakartából, Indonéziából érkező napi jelentések arra ítélték Kennedyt, hogy meggyilkolják őt.

A CIA fáradságos erőfeszítése eredményeként Sukarnot puccsal távolították el az elnöki székből, és a helyére Suharto tábornok került, aki egy életre szóló házi őrizetre ítélte Sukarnot.

Amikor Kennedy visszatért az Egyesült Államokba, Dallasban meggyilkolták, amely Texasban, Lyndon Johnson államában található. Továbbá arról is beszámoltak, hogy mielőtt Kennedyt hivatalosan is halottnak nyilvánították, Lyndon Johson önmagát eskette fel az Egyesült Államok új elnökévé.

Most is úgy gondolják, hogy Lee Harvey Oswald ölte meg Kennedyt? Egyáltalán nem. Lyndon Johnson, George H. W. Bush és az összeesküvés voltak felelősek a Kennedy ellen elkövetett merényletért.

Nyolc nappal azt követően, hogy Sukarno indonéz elnökkel a Green Hilton Memorialban aláírta a megállapodást, Kennedy elnököt meggyilkolták. Johnson elnök felfüggesztette a Kennedy által kiadott 11110-es számú elnöki végrehajtási rendeletet, és átvitték a veretlen aranyat a Federal Reserve-be. Indonéziában Sukarno elnököt fokozatosan helyezték házi őrizetbe. A Green Hilton Megállapodás végrehajtására 1968-ig nem került sor, amikor Sukarnot eltávolították hivatalából, és amikor a Globális Kereskedelem szükségessé tette, hogy legyen egy Globális Valuta.

httphttp
Kérdés: Mi az ön szerepe ezen számlákkal kapcsolatban, és hogyan választották ki, hogy részt vegyen mindebben?

Keenan: Az egész akkor kezdődött, amikor megkeresett engem (Neil Keenant) a Sárkány Család egy Akihko Yamaguchi nevű diplomatán keresztül. A segítség és politikai kapcsolatok miatt, melyet korábban nyújtottam számára, Yamaguchi folyamatosan kereste a közvetlen szolgáltatásaimat, hogy az ő nevében járjak el a nemzetközi banki és kereskedelmi ügyletek során a Sárkány Család humanitárius programjainak előmozdítása érdekében (melyeket végre kell hajtani, amikor a Globális Fedezeti Számlák jogszerűen nyitottá válnak).

Kérdés: Mi az a Monaco Megállapodások és mit sikerült végrehajtani belőle?

Keenan: 2011 augusztusában jómagam és egy nagyon erős politikai üzlettársam rendeztünk egy titkos találkozót a világ 57 pénzügyminiszterével (egyik nyugati nemzet sem vett részt) egy jacht fedélzetén Monacoban abból a célból, hogy létrehozzunk egy új, egész világra kiterjedő, eszközalapú pénzügyi rendszert. A találkozó híre elérte a Rockefellereket, az egyik kiemelkedő amerikai oligarcha klánt, akik elküldték Jay Rockefeller szenátort, hogy lényegében hívatlan vendégként "tegye tönkre" a partit. Én fizikailag tartóztattam fel Rockefellert a hajóhídon. Ekkor Rockefeller kikérte magának, hogy "Nem tudja, ki vagyok?" Erre azt válaszoltam: "De igen, pontosan az a személy, akit nem akarunk látni ezen a hajón." Rockefeller laza kidobását követően a jacht közelében Blackhawk helikopterek jelentek meg, mielőtt francia vadászgépek figyelmeztetőleg repültek át felettük, mire a helikopterek visszavonultak. Néhány hónapon belül a "Monaco Megállapodások" találkozó szerződése realizálódott, melyet hivatalossá tettek a résztvevők, és ezt a dokumentumot mostanra több mint 180 ország írta alá. Ez példátlan kollektív lépés, hogy kiragadjuk az irányítást a nyugat planetáris bűnügyi uralkodóinak kezéből. Ebből született meg a BRICS szövetség.

Folytatás a 2. részben: A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át - 2. rész

A 2. részben Neil válaszolni fog arra, hogy mennyi arany létezik valójában ezekben az alapokban, hogy milyen szerepet játszik a BRICS, és hogy mely kormányokkal és ügynökségekkel működik együtt, valamint milyen szerepe van mindebben globális szinten Vlagyimir Putyinnak.

(1) - http://neilkeenan.com/history-events-timeline/

TMU
Név

3D nyomtató,45,432 Hz,1,51-es körzet,34,52-es körzet,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,8,adósság,19,Afganisztán,29,Afrika,125,agy,273,agykontroll,28,Akasa-krónika,3,akkumulátor,73,alakváltó,1,alapjövedelem,22,Alaszka,20,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,2,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,4,állati tudatosság,34,állatvilág,531,allergia,13,álmatlanság,3,álom,45,alumínium,7,alvás,51,alvási paralízis,2,Amazonas,6,Amerika,1618,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,451,angyal,10,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,89,antianyag,2,antibiotikum,6,antigravitáció,30,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,24,anyagtudomány,67,anyatej,1,Apollo,6,arany,200,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,Argentína,32,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,10,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,8,Asszíria,3,aszteroida,41,asztma,1,asztráltest,20,asztrológia,5,ateizmus,1,Atlantisz,38,átok,2,atombomba,96,atomenergia,76,atomok,4,átverés,1,aura,11,Ausztrália,178,Ausztria,26,autizmus,18,autó,35,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,25,Ázsia,56,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,1,Bajkál-tó,1,baktérium,41,baleset,31,Bankrendszer,460,bányászat,26,barlang,33,barlangfestmény,5,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,28,Belize,3,belső hang,6,Benedek pápa,43,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,5,beszéd,8,betegség,654,Bhután,2,Biblia,84,Bilderberg,20,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológiai fegyver,1,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,6,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,9,boldogság,24,Bolívia,19,bolygómérnökség,2,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,9,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,15,bőrszín,2,Brazília,84,Brbados,1,BRICS nemzetek,99,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,14,Bulgária,8,bunker,3,bűnözés,1,cannabis,80,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,31,CIA,389,Ciprus,4,Costa Rica,7,cukor,17,cukorbetegség,19,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,8,csend,1,Csernobil,7,csillagászat,201,csillagkapu,3,csillagkép,5,Csillaggyermek,3,csoda,7,csont,3,csontritkulás,2,Dalai láma,13,Dánia,35,DARPA,17,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,5,déjà vu,1,Dél-Afrika,30,Dél-Korea,94,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,64,digitális társadalom,4,diktátor,7,diktatúra,15,dimenziók,54,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,27,DNS,295,dogonok,1,dohányzás,17,dokumentumfilm,1068,dolmen,1,Donald Trump,241,döntés,2,drágakő,8,drón,59,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,4,Ecuador,21,Edgar Mitchell,12,Edison,5,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,731,éghajlat,151,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,14,Egyiptom,264,Einstein,72,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,83,elektromos autó,123,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,5,elektromos motor,13,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,7,elektroszmog,44,élelmiszer,190,élet a halál után,129,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,68,elmezavar,5,Elon Musk,51,élővilág,56,előző élet,13,elveszett nyelv,4,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,19,emberáldozat,8,emberi jogok,3,emberi nyelv,31,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,190,emberkereskedelem,2,emlékezet,51,empátia,13,energia,88,energiafegyver,5,ENSZ,151,epilepszia,4,építészet,358,erdősítés,22,erdőtűz,2,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,25,érzelmek,149,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,29,esküvői ruha,1,esőerdő,18,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,14,Észtország,9,étel,169,Etiópia,13,Etruszkok,2,Eurázsia,6,Európa,312,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,104,évszakok,2,exobolygó,30,extrém időjárás,82,ezüst,6,fa,71,Facebook,4,fájdalom,28,fakír,1,FBI,84,FED,131,fegyver,35,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,3,fejlődés,330,fekete lyuk,38,feldolgozott étel,18,félelem,112,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,112,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,18,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,6,Ferenc Pápa,86,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,16,film,360,filozófia,3,Finnország,34,fizika,83,fluorid,4,fóbia,4,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,31,fotó,71,foton,10,Föld,537,föld alatti város,5,földalatti bázis,48,földcsuszamlás,1,földgáz,11,földönkívüliek,717,földrengés,84,Fönícia,1,Franciaország,294,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,20,fúziós reaktor,22,függőség,11,Fülöp-szigetek,14,gabonakör,26,galaktikus föderáció,54,galaxis,60,gáz,20,genetika,201,génmanipuláció,18,génszerkesztés,2,geoglifa,10,George Orwell,1,geotermikus energia,3,gerinc,4,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,18,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,129,globális lehűlés,67,GMO,34,gomba,20,gondolatolvasás,14,gonosz,13,gömbvillám,4,Görögország,72,grafén,8,gravitáció,28,gravitációs hullám,6,Grönland,17,Grúzia,2,Guatemala,15,Günther Wiechmann,1,gyémánt,19,gyermekfejlődés,238,gyermekmunka,2,gyógyítás,327,gyógynövény,82,gyógyszeripar,155,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,18,háború,505,hacker,4,hadi fejlesztés,97,haj,5,hajóroncs,22,hajszín,3,halál,98,halálközeli élmény,38,halhatatlanság,13,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,12,hang,45,hangterápia,6,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,28,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,34,hidrogén,9,hieroglifa,12,higany,1,Himalája,8,hipnózis,8,hírek,2114,hírszerzés,2,hit,16,Hold,222,holdbázis,18,holdfogyatkozás,4,holdjáró,14,Hollandia,77,holografikus univerzum,28,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,5,Hongkong,6,hormon,14,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,6,húrelmélet,3,hurrikán,7,húsevés,9,Húsvét-sziget,4,hüllő,18,Hüperborea,1,idegen elrablás,67,idegen lény,342,idegen technológia,239,idegsejt,9,idézet,3,idő,46,időgép,17,időhurok,1,időjárás,75,időjárás módosítás,55,időjárási fegyver,17,időkapszula,3,időkristály,1,időutazás,55,III. Richárd,1,iker,1,ikerláng,3,ikrek,1,illat,9,illóolaj,6,illúzió,9,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,19,India,169,indián,16,indigó gyerekek,10,Indonézia,48,influenza,4,információ,1,ingyen energia,101,Inkák,16,inkarnáció,2,intelligencia,50,internet,65,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,91,Iraki Kurdisztán,1,Irán,160,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,58,ISON üstökös,1,ISS,54,Isten,148,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,izom,1,Izrael,395,James Tyberonn,1,Japán,535,járvány,368,játék,5,jég,53,jéghegy,1,jégkorszak,18,Jemen,10,Jézus,57,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,29,jóga,5,jógi,1,Jordánia,16,jóslat,26,jövőbelátás,30,Jugoszlávia,3,Jupiter,26,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,133,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,33,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,13,katonai technológia,126,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,11,kemoterápia,6,kender,72,Kenya,9,kerámia,2,Kereszténység,91,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,6,kibernetika,1,kiborg,3,kihalt faj,57,kiméra,2,Kína,917,kincs,14,kísérlet,36,kísértet,3,kiterjesztett valóság,3,klímaváltozás,41,klónozás,20,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,28,kommunikáció,69,Kongó,2,korall,7,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,589,környezetszennyezés,226,környezetvédelem,195,Közép-Amerika,4,közlekedés,231,közösség,4,kráter,8,kreativitás,8,Kréta,1,Krím,4,kriptovaluta,45,kristály,33,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,76,Kuvait,9,kvantumfizika,133,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,45,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,5,légkör,8,légzés,11,lélek,117,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,408,Lemúria,2,Lengyelország,55,létezés,7,Lettország,1,levegő,60,levitáció,7,lézer,44,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,27,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,14,magány,8,mágia,7,mágneses mező,63,mágneses portál,1,Magyarország,163,magyarság eredete,9,Maja leletek,43,maja naptár,3,májbetegség,2,Malajzia,14,Mali,1,Málta,4,mamut,9,Mandela effektus,3,manipuláció,9,manó,1,Marokkó,1,Mars,190,Mars Curiosity,20,Marshall-szigetek,2,marsjáró,13,matematika,17,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,86,meditáció,122,médium,1,megalit,33,megfigyelés,36,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,6,megújuló energia,140,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,55,menedék,2,mentális betegség,39,mennyország,49,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,29,Merkúr,10,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,167,metaanyag,2,meteor,55,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,123,mezoamerika,1,Mezopotámia,10,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikroba,2,mikrohullám,3,mitológia,3,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,23,múmia,73,munka,22,mutáció,12,műanyag,80,műhold,89,műtét,5,művészet,193,nagylábú,5,nanotechnológia,37,Nap,224,napciklus,1,napelem,48,napenergia,158,napfény,99,napfogyatkozás,10,napfolt,10,napkitörés,4,Naprendszer,171,napszél,17,NASA,318,NATO,125,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,430,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,9,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,43,Nostradamus,8,növények,254,növényvédőszer,40,NSA,45,nukleáris energia,55,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,184,obszervatórium,5,óceán,44,okkultizmus,3,okostelefon,35,oktatás,64,olaj,71,olajfüggőség,34,Olaszország,183,Olmékok,5,oltás,182,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,25,Orionidák,1,Oroszország,1206,oxigén terápia,1,ózonréteg,3,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,302,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,7,ördögűzés,8,öregedés,52,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,15,öröklődés,29,ősi civilizációk,408,ősi gyógyítók,4,ősi szöveg,70,ősi technológia,180,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,18,őssejt,20,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,15,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,5,Pápua Új-Guinea,4,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,83,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,32,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,316,pénz,461,Peru,89,perzsák,1,Phobos,3,pihenés,1,piramis,109,platina,4,plazma,8,Plejádok,4,Plútó,2,pokol,8,polgárháború,1,Polinézia,2,poltergeist,1,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,21,prekogníció,3,prófécia,18,propaganda,9,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,13,pszichokinézis,7,pszichológia,47,Puerto Rico,9,pulzár,1,rabszolgaság,7,radioaktív,8,rákbetegség,158,reaktor,1,régészet,744,reiki,1,reinkarnáció,27,rejtélyek,583,rendőrállam,73,replikátor,1,reptilián,16,repülés,198,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,10,robotok,142,ródium,1,Római Birodalom,57,Románia,17,Roswell,37,rovarölő,7,rovásírás,3,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,8,sarki fény,8,Sátán,21,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,214,sellő,6,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,41,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,18,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,12,Spanyolország,107,spiritualitás,349,sport,32,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,13,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,43,sugárzás,50,sumérok,10,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,59,Svédország,57,szabad akarat,5,szabadság,8,szag,5,számítástechnika,154,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,9,Szaturnusz,27,Szaúd-Arábia,112,szavak,1,szegénység,14,szekta,4,Szelei Magdolna,6,szélenergia,56,szellem,3,szellemek,59,szem,49,szembetegség,22,személyiségteszt,9,szén,1,szén-dioxid,17,szent geometria,1,Szerbia,10,szerelem,11,szeretet,56,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,8,szerzetes,1,szfinx,9,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,56,Szicília,3,sziklarajz,10,szimbiózis,1,Szingapúr,22,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,7,Szíria,321,szív,49,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,89,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,9,szupernóva,3,szülés,6,születés,39,Tádzsikisztán,1,Tajvan,13,találmány,39,táltos,1,tanítások,38,tanulás,47,Tanzánia,3,táplálkozás,85,tarot,1,társadalom,123,távolbalátás,26,technológia,1144,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,3,telepátia,44,teleportálás,14,teleszkóp,19,telomer,5,temetkezés,1,tengeralattjáró,21,tengervíz,232,teremtés,37,terhesség,3,téridő,16,térkép,5,térmeghajtás,1,természet,444,természetfeletti,45,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,89,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,16,testhőmérséklet,3,testmódosítás,1,testmozgás,5,tetoválás,5,Thaiföld,22,Tibet,19,Timbuktu,1,titkos tanítások,1,titkos társaságok,427,titkos űrprogram,144,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,8,tömegmédia,73,Törökország,165,történelem,909,transzhumanizmus,7,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,85,tudatalatti,76,tudatmódosítás,19,tudatos álom,24,tudatosság,736,tudomány,984,túlnépesedés,6,túlvilág,105,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,2,tűzönjárás,1,ufo,764,UFO felfedés,81,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,358,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,111,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,9863,új pénzügyi rendszer,367,Új-Zéland,32,újrahasznosítás,57,Ukrajna,116,ultrahang,8,Univerzum,220,Uránusz,6,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,6,utazás,1,űrállomás,33,űrbányászat,2,Üreges Föld,28,űrfegyver,4,űrháború,11,űrhaderő,2,űrkutatás,533,űrlift,1,űrszemét,7,űrtechnológia,205,űrutazás,130,űrverseny,10,üstökös,16,üveg,8,üzenetek,63,vakcina,183,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,247,valóság,36,vámpír,2,Vatikán,176,vécépapír,1,vegetáriánus,12,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,67,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,22,vér,38,vércsoport,4,vertikális gazdálkodás,1,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,8495,videojáték,15,Vietnam,18,viking,13,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,12,villám,22,virtuális valóság,13,vírus,245,vitamin,15,víz,316,vízenergia,11,víznyelő,11,Vlagyimir Putyin,318,vonat,6,vulkánkitörés,74,Wi-Fi,16,WikiLeaks,42,x-akták,22,zaj,4,Zambia,1,zene,53,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,32,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át
A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át
https://3.bp.blogspot.com/-1esnBZFEWtY/WApj0oq665I/AAAAAAAAhBY/2JQdWLZid4MtNNLmLG4c0QS7CeiqYUS5ACLcB/s1600/neil%2Bkeenan%2Bglob%25C3%25A1lis%2Bfedezeti%2Bsz%25C3%25A1ml%25C3%25A1k%2Barany%2B%25C5%2591si%2B%25C3%25A1zsiai%2Bcsal%25C3%25A1dok%2Bcs%25C3%25A1rk%25C3%25A1ny%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bkennedy%2Baranyfedezet%25C5%25B1%2Bvaluta%2Bj%25C3%25B3l%25C3%25A9ti%2Bprogram-video-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-1esnBZFEWtY/WApj0oq665I/AAAAAAAAhBY/2JQdWLZid4MtNNLmLG4c0QS7CeiqYUS5ACLcB/s72-c/neil%2Bkeenan%2Bglob%25C3%25A1lis%2Bfedezeti%2Bsz%25C3%25A1ml%25C3%25A1k%2Barany%2B%25C5%2591si%2B%25C3%25A1zsiai%2Bcsal%25C3%25A1dok%2Bcs%25C3%25A1rk%25C3%25A1ny%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bkennedy%2Baranyfedezet%25C5%25B1%2Bvaluta%2Bj%25C3%25B3l%25C3%25A9ti%2Bprogram-video-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/10/a-globalis-penzugyi-rendszer-soha-nem.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/10/a-globalis-penzugyi-rendszer-soha-nem.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy