A NATO szupertitkos hadseregei állnak számos terrorista cselekmény hátterében

Az Egyesült Államok legkevesebb tíz közel-keleti és dél-ázsiai országba küldött kommandókat, amelyekről sem a kormányokat, sem saját nagyk...

Az Egyesült Államok legkevesebb tíz közel-keleti és dél-ázsiai országba küldött kommandókat, amelyekről sem a kormányokat, sem saját nagyköveteit, de még a CIA helyi rezidensét sem tájékoztatták. 

Bombaként robbant 2005 januárjának közepén Seymour Hersh, az amerikai oknyomozó újságírás gurujának leleplező írása a The New Yorker hasábjain. (1)

Hersh sztorija azt állította a középpontba, hogy a Pentagon, jelentős adminisztratív győzelmet aratva, kiszorította a terepről a CIA-t. Pedig a lényeg távolról sem az, hogy Bush elnök a Pentagon vagy a CIA hatáskörébe utalja-e törvénytelen hadműveleteit, hanem az, hogy szinte háboríthatatlanul megteheti ezt.

Persze nincs új a nap alatt: bár Hersh aktuális alkalomból idéz titkosszolgálati és katonai szakértőket arról, hogy Rumsfeld titkos kommandókat telepített a világ különböző pontjaira, hogy legyőzzék “a rossz fiúkat", mindenki tudja, hogy az Egyesült Államok mindig is élt az állami terrorizmus eszközeivel.

Szintén 2005-ben jelent meg Londonban a Frank Cass kiadójánál egy új könyv Dr. Daniel Ganser tollából A NATO titkos hadseregei. A Gladio hadművelet és terrorizmus Nyugat-Európában címmel. (“NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe") (2) Ganser, a zürichi Szövetségi Technológiai Intézet Biztonsági Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársa, a hidegháború egy mindmáig agyonhallgatott fejezetéről mutat be nagyrészt újdonság számba menő részleteket.

Nem kevesebbet mond, mint azt, hogy számos nyugat-európai országban a kormányok - az Egyesült Államokkal és az általa uralt NATO-val szövetkezve - titkos hadseregeket tartottak fenn, amelyek saját országaik területén saját polgáraik ellen követtek el merényleteket, számtalan ártatlan embert küldve az értelmetlen halálba. A cél mindvégig az volt, hogy a titkosszolgálatok által irányított terroristacsoportok véres akcióival manipulálják a közvéleményt, elvegyék a kedvüket a baloldali opciótól.

Drábik János több évtizede könyveiben, előadásaiban felfestette a ma már egyre nyíltabban fellépő háttérhatalom rémképét. Amíg a háborúk, nemzetgyalázások tőlünk távolabbi országokban zajlottak, nem éreztük ennek súlyát.

Aki Oroszország -gal játszik macska-egér harcot, az a világbékével játszik. Szétszakítható-e a világ?

"Az eljárás ismert, gazdaságilag fojtogassunk egy nemzeti státuszához ragaszkodó országot; korrupció, terrorizmus, merénylet, merthogy minden eszköz megengedett. Az elmozdított nemzeti kormány helyére azonnal kollaboráns csatlósok kerülnek, akik széles mosollyal azonnal hiteleket vesznek föl az IMF-től, amelyet majd a népnek több életfogytiglanig kell visszafizetnie. A következő hónapokban megszorító csomagokkal tönkreteszik a belső gazdaságot, a szociális ellátást és lehetővé teszik a pénzszivattyúk beindítását, amíg teljesen tönkre nem teszik a gazdatestet. Akinek eszébe jut Egyiptom, Ukrajna, Szíria, Líbia, Afganisztán, azok mind-mind jól válaszoltak. A jó hír az, hogy a katonai beavatkozástól megrettentek Szíria és Irán esetében és Ukrajnában csak a „hülye" nem látja, hogy mire megy ki a játék. (Jakab István)" -  http://vntv.hu/

A hivatalosan “a feszültség stratégiájának" nevezett politikát a gyakorlatban azoknak a titkos - és "persze" törvénytelen - hadseregeknek a tagjai hajtották végre, amelyeket a NATO eredetileg - a CIA forrásait felhasználva - azért hozott létre Olaszországban, Portugáliában, Németországban, Spanyolországban és más nyugat-európai országokban (például Törökországban is), hogy a Szovjetunió feltételezett támadása esetén szabotázsakciókat hajtsanak végre a megszállt területeken.

Később, látván, hogy elmarad a rettegett szovjet katonai invázió, a CIA és nyugat-európai testvérszervezetei, futni kezdtek a pénzük után; nyilván nem akarták szélnek ereszteni a titkos fegyveres csoportokat, ezért új feladatokat találtak ki a számukra: hajtsanak végre - együttműködve a szélsőjobboldali terrorszervezetekkel - merényleteket, amelyeket azután a baloldal nyakába lehet varrni. A cél egyértelmű volt: mindenáron megakadályozni a baloldal megerősödését, közelkerülésüket a hatalomhoz.

Eddig csak három ország - Olaszország, Belgium és Svájc - végezte el a házi feladatát e piszkos polgáháborúcskák hátterének parlamenti kivizsgálásában: az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, amelyek a feltételezések szerint a legmeghatározóbb módokon vettek részt a felforgatásban, mindmáig hallgatnak, ami annál is veszélyesebb, mert aláássák a szervezet hitelét (már amennyi megmaradt belőle). Ganser könyve azért is fontos, mert számos részletet feltár a “demokráciák" háború utáni történetének e sötét fejezetéből, és továbbgondolkodásra késztet: vajon mindaz, amiről ír, már a múlt, tiszta történelem?

Ganser szerint minden akkor kezdődött, amikor - még a háború alatt - Winston Churchill brit miniszterelnök titkos hadsereg felállításáról intézkedett a kommunizmus elleni harcra. Allen Dulles (3), a CIA főnöke dolgozta ki az eredeti tervet, majd a brit titkosszolgálat, az MI6 és a különleges fegyveres erők a CIA-val egyesítették erőiket és hozzáláttak a “hátrahagyott" (stay-behind) hadseregek kiképzéséhez szerte Nyugat-Európában, egy lehetséges szovjet invázióra készülve. “Minden nagyon James Bond-i volt" - csak sötét - hamisított útlevelekkel, “halott" postaládákkal, ejtőernyős ugrásokkal a csatorna fölött, az egykori kiképzések egyes, a szerző által idézett résztvevői szerint. A lényeg persze az, hogy amit Washingtonban a terroristák elleni fellépésnek mondtak, gyakran valójában színtiszta - állami - terrorizmus volt, a törvényhozások megkerülésével.

A Ganser által idézett egyik gyakorlati kézikönyvben ez állt a hadműveletek indoklásaként: “...amikor a forradalmárok átmenetileg felhagynak az erő alkalmazásával ... az USA katonai hírszerzésének rendelkeznie kell az eszközökkel, hogy különleges műveleteket indítson, amelyek meggyőzik a Vendéglátó Országok Kormányait (sic!) és a közvéleményt a felforgatás veszélyének realitásáról..."

Magyarán, ha az ellenséges terroristák éppen szabadságoltatták magukat, a titkos hadseregeknek gondoskodniuk kellett róla, hogy mégis legyenek terrorcselekmények.

Ganser szerint a titkos hadsereg Spanyolországban együttműködött Francóval és több mint 1000 támadáshoz lehetett köze. Németországban kész tervei voltak arra, hogy eltegyék láb alól a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetőit egy szovjet megszállás esetén. Terrorcselekményeket hajtottak végre Franciaországban de Gaulle elnök ellen és az algériai béketerv megakadályozására. Közük lehetett a volt portugál-afrikai gyarmatok két prominens vezetője, Amilcar Cabral és Edoardo Mondlane meggyilkolásához, valamint Papandreou görög kormányfő megbuktatásához és a katonai junta hatalomba ültetéséhez, csakúgy, mint a kurdok elleni számtalan terrorakcióhoz Törökország területén.

Ganser, aki külön fejezetekben veszi górcső alá az egyes NATO-országokban folytatott titkos akciókat, úgy tudja, Hollandiában, Luxemburgban, Dániában és Norvégiában nincs jele annak, hogy a titkos hálózat kapcsolatba hozható lett volna a terrorizmussal.


Furcsa módon az új kijevi vezetés ellenzi, hogy kivizsgálják: valójában ki is lőtt a tömegbe a Majdanon? Ki követte el a szokatlanul véres orvlövészetet? Mely népirtás végül kiprovokálta a kormányváltást, a törvényes elnök elűzését, a nyugat barát és orosz ellenes hatalom győzelmét. Noha a negyven egynéhány milliós Ukrán középhatalomnak mindössze tíz-húsz ezer lakosa vett részt a majdani tüntetéseken.

És itt jön be a képbe a Gládió. Ezt a titkos terrorszervezetet annak idején, még 1950-ben az USA és a nyugat azért hozta létre, hogy ha a Szovjetunió megtámadná és megszállná Nyugat-Európát, vagy annak egy részét, a szovjetek megszállta nyugati államokban a Gládió gerilla háborút folytatna, szervezné az ellenállást és terrormerényletekkel gyöngítené az ellenséget: az oroszokat, és azok kiszolgálóit. Ám a Gládió, ez a NATO keretein belül a legteljesebb titokban működő, jól kiképzett s felfegyverzett ügynökökből álló haderő végül nemtelen ügy kiszolgálójává züllött: mivel a szovjetek nem szállták meg Nyugat-Európát, majd szét is hullott, a feleslegessé vált titkos különítmény a globális pénzügyi háttérhatalom zsoldosseregévé szerződött, és a szervezett magánhatalom gazdasági, pénzügyi, politikai érdekeiben vett részt az elmúlt évtizedekben puccsok, merényletek, politikai gyilkosságok, belső rendbontásokat és hatalomváltásokat kiprovokáló tömeggyilkosságok végrehajtásában. - Világ-panoráma

A titkos hadseregekre először 1990 augusztusában derült fény, amikor az akkori olasz kormányfő, Andreotti egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt kénytelen volt elismerni egy ilyen szervezet létezését. Ganser könyve az olasz vonallal indul és nagyon sok izgalmas részletet dolgoz fel.

A svájci kutató a több között ezt írja: 1990 augusztus 3-án Olaszországban Giulio Andreotti akkori kormányfő megerősítette a Gladio - latinul kard - fedőnevű titkos hadsereg létezését. A római szenátusnak az olaszországi terrorizmussal foglalkozó albizottsága előtt tett vallomása nagy politikai hullámokat vert a parlamentben és az olasz közvéleményben, és ennek nyomán mind többen feszegették a kérdést: lehetséges-e, hogy a titkos hadsereg terrorcselekmények elkövetésével manipulálta a politikát?

Andreotti elárulta, hogy a titkos Gladio hadsereget az SISML, a katonai titkosszolgálat egyik részlegeként a hadügyminisztériumban “rejtegették".

Vito Miceli tábornok, az olasz katonai titkosszolgálat egyik korábbi vezetője nem hitt a fülének, és tiltakozott: “Börtönbe vonultam, mert nem akartam felfedni e szupertitkos szervezet létezését. És most Andreotti odaáll és elmondja a parlamentnek!"

Egy, az olasz katonai titkosszolgálat által még 1959-ben készített dokumentum szerint a titkos hadseregeknek kettős stratégiai céljuk volt: 1. egy “hátrahagyott" (stay-behind) csoport működtetése egy feltételezett szovjet invázió esetére, majd gerillahadműveletek végrehajtása a megszállt területeken; 2. belföldi hadműveletek végrehajtása “vészhelyezetekben".

Azt, hogy mit értettek "vészhelyzeten" a hidegháború Olaszországában, pontosan körülhatárolták: elsősorban az olasz kommunista és szocialista pártok erősödését, ezekre ugyanis úgy tekintettek, mint a NATO belső gyengítésének ügynökségeire. Felice Casson, olasz vizsgálóbíró, aki a jobboldali terrorizmus feltérképezése közben jutott - elsőként - a Gladio nyomaira, és kényszerítette színvallásra Andreottit, kimutatta, hogy a titkos hadsereg, hogy szembenézhessen a “vészhelyezetekkel", kapcsolatokat épített ki jobboldali terroristákkal. A terroristák a titkos hadsereg támogatásával, robbantásokat hajtottak végre nyilvános helyeken. Ezeket a támadásokat rendre a baloldal nyakába varrták, az elkövetők pedig a katonai titkosszolgálat védelmét élvezve elkerülhették a felelősségre vonást.

"Civileket, az embereket, nőket, gyerekeket, ártatlan embereket, bármiféle politikai játéktól távol álló ismeretlen embereket kellett megtámadni" - magyarázta el Casson vizsgálóbírónak Vincezo Vinciguerra jobboldali terrorista, hogy mit jelentett az úgynevezett “feszültség stratégiája".

“Az ok egészen egyszerű volt. Az volt a feltételezés, hogy arra kényszerítik ezeket az embereket, az olasz közvéleményt, hogy az államhoz fordul, nagyobb biztonságot kérve. Ez az a politikai logika, amely az összes mészárlás és robbantás mögött meghúzódik, és amely mind büntetlenül marad, mert az állam nem ítélheti el magát és nem vállalhat felelősséget a történtekért."

Egyelőre nagyon kevéssé van feltárva, hogy a NATO és annak meghatározó ereje, az Egyesült Államok milyen mértékben támogatta a terrorizmust, mint a politikai ellenféllel való szembeszállás, magyarán a baloldal diszkreditálásának eszközét, mindenesetre tény, hogy Gerardo Serravalle tábornok, aki 1971-74 között állt a Gladio élén, megerősítette: a titkos hadsereg “a defenzív, posztinváziós logikáról áttérhetett a támadás, a polgárháború logikájára."

Az olasz szenátus ennél egyértelműbb szóhasználatot választott, amidőn 2000-ben, vizsgálatait befejezve rögzítette: “Azokat a mészárlásokat, azokat a bombákat, azokat a katonai akciókat olasz állami intézményeken belüli emberek, és mint legújabban kiderült, az Egyesült Államok hírszerzésének struktúráihoz kapcsolódó emberek szervezték vagy mozdították elő vagy támogatták".

Amióta 1990-ben fény derült a NATO titkos hadseregeire, a “hátrahagyott" fegyveres erők tevékenységével összefüggő kutatások nagyon lassan mentek előre, az elsődleges dokumentumokhoz való hozzáférés rendkívül korlátozott volta miatt és azért is, mert mind a NATO, mind a CIA elzárkózik az ügyben a nyilvánosságtól.

A NATO egyik szóvivője 1990 november 5-én kijelentette: “a NATO soha nem fontolgatott gerillaháborút vagy földalatti (titkos) hadműveleteket". Másnap NATO-tisztségviselők beismerték, hogy az előző napi cáfolat téves volt, hozzátéve, hogy a szövetség nem kommentál katonai titkokkal kapcsolatos ügyeket. November 7-én John Galvin amerikai tábornok, Európában a NATO legmagasabb rangú tisztje, a SACEUR főparancsnoka Manfred Wörner főtitkár, a szervezet legmagasabb rangú polgári tisztségviselője társaságában zárt ajtók mögött tájékoztatta a tagállamok nagyköveteit. “Tekintve, hogy ez egy titkos szervezet, nem várom, hogy túl sok kérdés kerül megválaszolásra" - nyilatkozott, név nélkül akkor egy vezető NATO-diplomata, és még hozzátette: “Ha léteztek bármilyen kapcsolatok terrorszervezetekhez, akkor az ilyenfajta információt nagyon mélyen el fogják rejteni".

Azóta William Colby, a CIA egyik korábbi igazgatója visszaemlékezéseiben megerősítette, hogy a CIA számára “jelentős program" volt a titkos hadseregek felállítása Nyugat-Európában. “A ’projekt’ a második világháború után kezdődött tökéletes titoktartás mellett, és az információk csak Washington, a NATO (és az érintett országok) legmegbízhatóbb embereinek lehető legkisebb köre számára voltak hozzáférhetők".

Mégis, amikor Stansfield Turner admirálist, a CIA egyik korábbi igazgatóját 1990-ben Olaszországban egy tévéműsorban a Gladioról kérdezték, határozottan elzárkózott a választól a kínos ügyben, és amikor az újságíró - a terror áldozatainak emlékére hivatkozva - kötötte az ebet a karóhoz, Stansfield idegesen letépte magáról a mikrofont és azt üvöltötte, hogy “Megmondtam, hogy nem kérdezhet a Gladioról" ... minekutána az interjúnak vége szakadt.

Amikor ma a Pentagon krimikbe illő legújabb különleges akcióiról olvasunk történeteket, nem árt felidézni a fentieket, annál is inkább, mert a történelem úgy hozta: egy olyan hajóban evezünk amelynek kapitánya hajlamos a saját szakállára cselekedni. Jó lenne biztosra venni, hogy az Egyesült Államok titkos műveletei bennünket elkerülnek, és azt is, hogy adóforintjaink, amelyek egy részének elköltésébe, mint tudjuk, masszívan beleszól a NATO, semmilyen formában nem vándorolnak titkos, a törvényhozások megkerülésével végrehajtott “különleges" hadműveletek finanszírozására ismeretlen helyekre.

nol.hu

(1) - http://www.newyorker.com/archive/2005/01/24/050124fa_fact
(2) - http://issuu.com/webshare/docs/ganser_-_nato_s_secret_armies-opera
(3) - http://issuu.com/webshare/docs/dulles__allen_welsh_1893___1969_-_c

Név

3D nyomtató,44,432 Hz,1,51-es körzet,31,6 órás munkanap,2,911,59,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,6,adósság,17,Afganisztán,22,Afrika,112,agy,234,agykontroll,26,Akasa-krónika,3,akkumulátor,62,alakváltó,1,alapjövedelem,21,Alaszka,18,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,1,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,1,állati tudatosság,30,állatvilág,474,allergia,13,álmatlanság,2,álom,37,alumínium,7,alvás,42,alvási paralízis,2,Amazonas,4,Amerika,1456,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,382,angyal,9,animációs film,6,Anonymous,6,Antarktisz,80,antianyag,1,antibiotikum,6,antigravitáció,28,Antikrisztus,2,Antonio Urzi,2,Anunnaki,22,anyagtudomány,47,anyatej,1,Apollo,6,arany,189,aranymetszés,2,árapály,1,arcfelismerés,5,arcolvasás,1,Argentína,26,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,3,árnyember,2,árvíz,8,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,6,Asszíria,3,aszteroida,29,asztma,1,asztráltest,18,asztrológia,4,ateizmus,1,Atlantisz,36,átok,2,atombomba,89,atomenergia,65,atomok,2,átverés,1,aura,11,Ausztrália,150,Ausztria,21,autizmus,18,autó,34,Azerbajdzsán,2,Aztékok,25,Ázsia,52,Bábel tornya,1,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,1,baktérium,36,baleset,24,Bankrendszer,444,bányászat,20,barlang,25,barlangfestmény,4,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,24,Belize,2,belső hang,6,Benedek pápa,42,Benjamin Fulford,385,bénulás,1,Bermuda-háromszög,2,beszéd,6,betegség,587,Bhután,2,Biblia,74,Bilderberg,20,Bill Gates,14,biofoton,10,biogáz,1,biokerámia,1,biológiai kor,1,biológiai memória,1,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,7,bioüzemanyag,6,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,9,boldogság,23,Bolívia,18,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,7,Botswana,3,böjtölés,7,bölcsek köve,1,bőr,14,bőrszín,2,Brazília,75,Brbados,1,BRICS nemzetek,99,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,14,Bulgária,7,bunker,2,cannabis,76,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,12,Chile,30,CIA,380,Ciprus,4,Costa Rica,6,cukor,16,cukorbetegség,16,csakra,7,Csecsenföld,2,Csehország,7,csend,1,Csernobil,4,csillagászat,160,csillagkapu,1,csillagkép,3,Csillaggyermek,3,csoda,6,csont,2,csontritkulás,1,Dalai láma,12,Dánia,32,DARPA,15,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,3,déjà vu,1,Dél-Afrika,25,Dél-Korea,90,demokrácia,7,démon,7,depresszió,25,diagnosztizálás,2,digitális pénz,48,digitális társadalom,3,diktátor,7,diktatúra,1,dimenziók,50,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,23,DNS,266,dogonok,1,dohányzás,14,dokumentumfilm,977,dolmen,1,Donald Trump,236,döntés,2,drágakő,7,drón,51,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,2,Eckhart Tolle,4,Ecuador,21,Edgar Mitchell,12,Edison,5,Edward Snowden,15,Egely György,5,egészség,670,éghajlat,123,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,11,Egyiptom,239,Einstein,57,EKB,2,ékírás,5,elekromos közlekedés,1,elekromos roller,1,elektomos repülőgép,4,elektromos áram,58,elektromos autó,113,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,5,elektromos motor,12,elektromos út,1,elektromos vonat,5,elektroszmog,43,élelmiszer,173,élet a halál után,109,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,60,elmezavar,5,Elon Musk,43,élővilág,47,előző élet,11,elveszett nyelv,3,ember állat hibrid,1,ember idegen hibrid,16,emberáldozat,8,emberi jogok,1,emberi nyelv,27,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,174,emberkereskedelem,2,emlékezet,40,empátia,12,energia,67,energiafegyver,4,ENSZ,142,epilepszia,4,építészet,321,erdősítés,15,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,21,érzelmek,142,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,24,esküvői ruha,1,esőerdő,15,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,13,Észtország,9,étel,151,Etiópia,12,Etruszkok,2,Eurázsia,4,Európa,283,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,95,évszakok,2,exobolygó,24,extrém időjárás,70,ezüst,6,fa,57,Facebook,4,fájdalom,25,fakír,1,FBI,79,FED,131,fegyver,30,fehér lyuk,1,fehérje,4,Fehéroroszország,2,fejlődés,321,fekete lyuk,26,feldolgozott étel,17,félelem,102,fém,26,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,87,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,15,fényterápia,9,fénytest,11,féregjárat,3,Ferenc Pápa,82,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,14,film,355,filozófia,2,Finnország,29,fizika,50,fluorid,4,fóbia,2,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,3,fosszilis tüzelőanyag,24,fotó,66,foton,8,Föld,462,föld alatti város,2,földalatti bázis,45,földcsuszamlás,1,földgáz,5,földönkívüliek,631,földrengés,66,Fönícia,1,Franciaország,267,frekvencia,30,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,18,fúziós reaktor,19,függőség,11,Fülöp-szigetek,12,gabonakör,24,galaktikus föderáció,54,galaxis,49,gáz,12,genetika,169,génmanipuláció,15,génszerkesztés,2,geoglifa,8,George Orwell,1,geotermikus energia,1,gerinc,2,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,13,glifozát,4,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,109,globális lehűlés,58,GMO,33,gomba,16,gondolatolvasás,12,gonosz,11,gömbvillám,3,Görögország,65,grafén,5,gravitáció,19,gravitációs hullám,5,Grönland,15,Grúzia,2,Guatemala,12,Günther Wiechmann,1,gyémánt,14,gyermekfejlődés,198,gyermekmunka,2,gyógyítás,296,gyógynövény,76,gyógyszeripar,134,gyulladáscsökkentő,3,HAARP,18,háború,458,hacker,3,hadi fejlesztés,89,haj,5,hajóroncs,16,hajszín,3,halál,81,halálközeli élmény,32,halhatatlanság,11,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,10,hang,34,hangterápia,4,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,2,Hawaii,27,házasság,1,hazugság,3,hibernálás,6,hibrid faj,5,hidegháború,34,hidrogén,9,hieroglifa,11,Himalája,7,hipnózis,7,hírek,1794,hírszerzés,1,hit,15,Hold,192,holdbázis,16,holdfogyatkozás,3,holdjáró,12,Hollandia,66,holografikus univerzum,23,hologram,12,Holt-tenger,2,homeopátia,1,Honduras,4,Hongkong,6,hormon,13,horpaszizom,1,Horvátország,9,humor,3,hunok,5,húrelmélet,2,hurrikán,6,húsevés,8,Húsvét-sziget,3,hüllő,15,Hüperborea,1,idegen elrablás,45,idegen lény,280,idegen technológia,192,idegsejt,6,idézet,3,idő,31,időgép,15,időjárás,61,időjárás módosítás,51,időjárási fegyver,17,időkapszula,2,időkristály,1,időutazás,45,III. Richárd,1,ikerláng,3,ikrek,1,illat,6,illóolaj,6,illúzió,8,immunrendszer,33,immunterápia,1,implantátum,13,India,148,indián,10,indigó gyerekek,10,Indonézia,41,influenza,4,ingyen energia,96,Inkák,15,inkarnáció,2,intelligencia,44,internet,54,intuíció,5,ionhajtómű,4,Irak,82,Iraki Kurdisztán,1,Irán,160,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,46,ISON üstökös,1,ISS,51,Isten,132,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,20,izom,1,Izrael,380,James Tyberonn,1,Japán,491,járvány,249,játék,4,jég,42,jégkorszak,13,Jemen,8,Jézus,54,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,24,jóga,5,jógi,1,Jordánia,14,jóslat,20,jövőbelátás,20,Jugoszlávia,3,Jupiter,20,kalóz,1,Kambodzsa,9,Kamerun,1,Kanada,114,Kanári-szigetek,2,káosz,2,kapcsolat,28,karma,7,karmikus kapcsolat,2,Katar,13,katonai technológia,116,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,7,kemoterápia,6,kender,67,Kenya,8,kerámia,2,Kereszténység,85,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,1,kiborg,2,kihalt faj,50,kiméra,1,Kína,836,kincs,12,kísérlet,25,kiterjesztett valóság,2,klímaváltozás,38,klónozás,17,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,22,kommunikáció,42,Kongó,2,korall,6,Koszovó,1,kőkör,1,könyv,545,környezetszennyezés,209,környezetvédelem,180,Közép-Amerika,4,közlekedés,192,közösség,4,kráter,7,kreativitás,7,Kréta,1,Krím,4,kriptovaluta,35,kristály,30,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,9,kultúra,18,Kung-fu,1,kutatás,75,Kuvait,9,kvantumfizika,98,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,2,lapos Föld,4,látás,39,láthatatlanság,2,látomás,3,Laura Eisenhower,13,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,2,légkör,3,légzés,6,lélek,111,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,11,lelki fejlődés,389,Lemúria,2,Lengyelország,47,létezés,5,Lettország,1,levegő,47,levitáció,7,lézer,38,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,25,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,9,magány,7,mágia,7,mágneses mező,55,mágneses portál,1,Magyarország,148,magyarság eredete,9,Maja leletek,37,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,13,Mali,1,Málta,4,mamut,6,Mandela effektus,3,manipuláció,4,manó,1,Marokkó,1,Mars,164,Mars Curiosity,16,Marshall-szigetek,2,marsjáró,4,matematika,15,mátrix,6,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,média,69,meditáció,116,megalit,31,megfigyelés,26,megnyúlt koponyák,18,megtermékenyítés,5,megújuló energia,125,megvilágosodás,14,méhek,11,memória,45,menedék,2,mentális betegség,31,mennyország,41,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,24,Merkúr,8,mesterséges intelligencia,137,metaanyag,1,meteor,47,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,108,mezoamerika,1,Mezopotámia,8,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikrohullám,3,mkultra,17,Mongólia,3,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,21,múmia,63,munka,14,mutáció,8,műanyag,69,műhold,82,műtét,3,művészet,180,nagylábú,5,nanotechnológia,34,Nap,187,napelem,45,napenergia,147,napfény,86,napfogyatkozás,7,napfolt,8,Naprendszer,149,napszél,16,NASA,275,NATO,120,Nazca-kultúra,1,Nazca-vonalak,12,Nefilim,4,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,11,Németország,395,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,8,népvándorlás,3,NESARA,3,neuron,4,Niels Bohr,1,Nigéria,7,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,38,Nostradamus,8,növények,218,növényvédőszer,37,NSA,45,nukleáris energia,54,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,182,obszervatórium,4,óceán,19,okkultizmus,3,okostelefon,31,oktatás,62,olaj,67,olajfüggőség,33,Olaszország,166,Olmékok,5,oltás,108,Omán,2,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,21,Orionidák,1,Oroszország,1147,oxigén terápia,1,ózonréteg,3,önbecsülés,3,önismeret,297,önkényuralom,2,önvezető autó,29,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,5,ördögűzés,6,öregedés,42,Örményország,5,örök élet,7,örök fiatalság,12,öröklődés,24,ősi civilizációk,377,ősi gyógyítók,3,ősi szöveg,62,ősi technológia,172,ősi viselet,2,őslakos,13,ősrobbanás,13,őssejt,19,ötvözet,1,özönvíz,5,Pakisztán,14,Palesztina,25,Panama,3,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,5,Pápua Új-Guinea,3,Paraguay,1,paranormális,63,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,30,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,301,pénz,431,Peru,80,perzsák,1,Phobos,3,piramis,98,platina,4,plazma,6,Plejádok,4,Plútó,2,pokol,5,poltergeist,1,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,18,prekogníció,3,prófécia,16,propaganda,6,Proxima Centauri,2,pszichiátria,7,pszichikai erő,9,pszichokinézis,5,pszichológia,33,Puerto Rico,8,pulzár,1,rabszolgaság,4,radioaktív,5,rákbetegség,151,reaktor,1,régészet,632,reiki,1,reinkarnáció,25,rejtélyek,474,rendőrállam,28,replikátor,1,reptilián,14,repülés,164,repülő autó,5,repülő humanoid,2,rezgés,15,robot,3,robotok,131,ródium,1,Római Birodalom,53,Románia,17,Roswell,32,rovarölő,6,rovásírás,3,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,2,sámánok,5,sarki fény,5,Sátán,19,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,210,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,30,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,17,smaragd,1,só,13,sors,2,sótalanítás,7,sötét anyag,9,Spanyolország,94,spiritualitás,338,sport,30,Srí Lanka,1,Star Trek,12,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,11,Steve Quayle,1,Stonehenge,11,stressz,40,sugárzás,37,sumérok,7,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,58,Svédország,51,szabad akarat,4,szabadság,3,szag,5,számítástechnika,130,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,9,Szaturnusz,24,Szaúd-Arábia,106,szavak,1,szegénység,14,szekta,3,Szelei Magdolna,6,szélenergia,50,szellemek,42,szem,43,szembetegség,20,személyiségteszt,9,szén-dioxid,9,szent geometria,1,Szerbia,9,szerelem,10,szeretet,53,szerotonin,1,szertartás,1,szerv implantátum,8,szerzetes,1,szfinx,7,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,43,Szicília,3,sziklarajz,10,Szingapúr,17,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,5,Szíria,320,szív,45,szkíták,4,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,1,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,81,szökőár,8,Szudán,6,szuperkontinens,5,szupernóva,3,szülés,2,születés,33,Tádzsikisztán,1,Tajvan,10,találmány,32,táltos,1,tanítások,38,tanulás,43,Tanzánia,2,táplálkozás,80,tarot,1,társadalom,102,távolbalátás,22,technológia,1007,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,2,telepátia,39,teleportálás,11,teleszkóp,13,telomer,5,tengeralattjáró,16,tengervíz,200,teremtés,32,terhesség,1,téridő,12,térkép,3,természet,389,természetfeletti,24,természetvédelem,60,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,84,testbeszéd,1,testelhagyás,5,testen kívüli élmény,15,testhőmérséklet,1,testmódosítás,1,tetoválás,4,Thaiföld,19,Tibet,17,Timbuktu,1,titkos társaságok,422,titkos űrprogram,143,tobozmirigy,9,Toltékok,2,torinói lepel,1,tornádó,6,tömegmédia,60,Törökország,157,történelem,754,transzhumanizmus,4,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,62,tudatalatti,70,tudatmódosítás,19,tudatos álom,20,tudatosság,695,tudomány,844,túlnépesedés,5,túlvilág,84,Tunézia,1,tüdőbetegség,17,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,666,UFO felfedés,75,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,322,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,109,ufo-fotók,8,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,8484,új pénzügyi rendszer,358,Új-Zéland,21,újrahasznosítás,46,Ukrajna,95,ultrahang,5,Univerzum,185,Uránusz,6,Uriel,1,Uruguay,5,uso,3,űrállomás,26,űrbányászat,2,Üreges Föld,22,űrfegyver,4,űrháború,11,űrhaderő,1,űrkutatás,466,űrlift,1,űrszemét,4,űrtechnológia,191,űrutazás,103,űrverseny,10,üstökös,15,üveg,6,üzenetek,63,vakcina,114,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,226,valóság,28,vámpír,2,Vatikán,171,vécépapír,1,vegetáriánus,11,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,58,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,15,vér,31,vércsoport,3,vertikális gazdálkodás,1,veszélyeztetett faj,4,vezeték nélküli áram,2,videó,7201,videojáték,13,Vietnam,16,viking,11,Világgazdasági Fórum,9,világítás,1,világkormány,1,világvége,9,villám,17,virtuális valóság,10,vírus,172,vitamin,14,víz,251,vízenergia,8,víznyelő,4,Vlagyimir Putyin,316,vonat,3,vulkánkitörés,61,Wi-Fi,16,WikiLeaks,39,x-akták,22,zaj,2,Zambia,1,zene,50,zeneipar,4,Zimbabwe,4,Zsidóság,32,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A NATO szupertitkos hadseregei állnak számos terrorista cselekmény hátterében
A NATO szupertitkos hadseregei állnak számos terrorista cselekmény hátterében
https://2.bp.blogspot.com/-mKRcy6RhO3s/U0U79R_jCsI/AAAAAAAAOP4/ZX1ntKMAG1o/s640/gladio+nato+titkos+hadsereg+terror+t%C3%A1mad%C3%A1s+dr%C3%A1bik+j%C3%A1nos+oroszorsz%C3%A1g+amerika+cia+pentagon-2014-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-mKRcy6RhO3s/U0U79R_jCsI/AAAAAAAAOP4/ZX1ntKMAG1o/s72-c/gladio+nato+titkos+hadsereg+terror+t%C3%A1mad%C3%A1s+dr%C3%A1bik+j%C3%A1nos+oroszorsz%C3%A1g+amerika+cia+pentagon-2014-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2014/04/a-nato-szupertitkos-hadseregei-allnak.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2014/04/a-nato-szupertitkos-hadseregei-allnak.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy