Archive Pages Design$type=blogging

­

Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében

Március 14-én az Israeli News Live egy provokatív történetet közölt " A Bukott Angyalokat az Antarktiszon börtönözték be és még mindi...

Március 14-én az Israeli News Live egy provokatív történetet közölt "A Bukott Angyalokat az Antarktiszon börtönözték be és még mindig élnek" címmel. (1) A kommentátor Steve Ben-Nun az apokrif Énok könyvét elemezte, amely Énok, egy özönvíz előtti személy tapasztalatait írja le, akit elvittek az egekbe, hogy tanúja és kulcsfontosságú szereplője legyen egy nagyon régi konfliktusnak.

Énok lett a fő közvetítő a konfliktusban részt vevő két fél, a "Bukott Angyalok" és a "Tisztességes Angyalok" között, akik "az Úr"-nak nevezett mindentudó istenséget szolgálták. A konfliktus során több probléma is volt, mint például az, hogy a Bukott Angyalok keresztezést és/vagy genetikai kísérleteket hajtottak végre az emberiségen, és tiltott tudást valamint technológiát adtak át a még fejlődő emberi civilizáció számára.

Énok könyve 200 Bukott Angyal Hermon hegyére történő érkezésével kezdődik, amely határos a mai Libanonnal és Szíriával. A Bukott Angyalok a helyi lakosok keresztezésébe és/vagy genetikai módosításába kezdtek.

6. 1. És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak.

6. 2. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között: „Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük.”

6. 6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá.

Miközben a Bukott Angyalok egy előörsöt hoztak létre a Hermon hegyen, végül az Antarktiszra távolították el őket, miután végleg elvesztették a Tisztességes Angyalokkal vívott égi csatát, Ben-Nun Énok könyve elemzése szerint.

Ben-Nun olyan részeket idéz Énok könyvéből, amelyek erősen az Antarktiszra utalnak, ami egyébként az a hely, ahová Énokot vitték, hogy tanúja legyen ezeknek az égi eseményeknek:

18. 5. Láttam a földi szeleket, amint a felhőket viszik; Láttam az angyalok ösvényét: Láttam a föld végénél, honnan kezdődik az ég boltozata.

18. 6. És továbbmenve láttam egy helyet, amely éjjel és nappal ég, ahol hét csodás kövekből álló hegy áll, három kelet felé, három pedig dél felé.

18. 7. Azok, amelyek kelet felé néztek, azok közül egy színes kőből volt, és egy gyöngyből, és egy jácintból, és a dél felől állók pedig rubint kőből voltak.

18. 8. De a középső felnyúlt az égbe, mint az Isten trónja, alabástromból, és a trónusnak csúcsa zafírból volt.

Ami érdekes a fenti részekben, hogy Énok egy olyan helyre utal, amely "éjjel nappal égett". Ben-Nun úgy véli, hogy ez a leírás az Antarktiszra illik a déli féltekén a nyári időszak alatt, amikor 24 órán keresztül látható a napfény.


A hét hegyet illetően úgy tűnik, hogy a Vinson-hegyre utal az Antarktisz Sentinel Range hegységének tartományában, Ben-Nun szerint. Valamint megemlít hat közeli hegyet ezen a területen, amelyek megfelelhetnek az Énok könyvében leírt hegyeknek.

A Vinson hegy a legmagasabb hegy az Antarktiszon, amely a Sentinel Range közepe felé található. Úgy tűnik, hogy ugyanolyan látványosan kitűnt a havas csúcsaival az ókorban, mint manapság.

Ami a hat szomszédos hegy déli és keleti igazodását illeti, melyek szomszédosak az Énok könyvében leírt Vinson heggyel, Ben-Nun szerint ez volt az elhelyezkedésük a katasztrofális özönvíz eseményt megelőzően, amely egybeesett a Föld forgástengelyének megváltozásával.

Mindez megfelel Sir Charles Hapgood kutatásának, aki azt állította, hogy a pólusváltás rendszeres esemény a Föld történetében. 1958-as "A Föld változó kérge" című könyvében Hapgood azt írja, hogy körülbelül időszámításunk előtt 11 ezer évvel az utolsó jégkorszak végén egy pólusváltás történt.

Kapcsolódó cikk: A jégbe fagyott antarktiszi civilizáció felfedezése sokkolta a politika és a tudomány embereit

Ben-Nun felvetése érdekes, mert a Sentinel Range környékét ábrázoló térképen, ahol a Vinson hegy is elhelyezkedik, sokkal több, mint hét hegycsúcs található. Ben-Nun sejtése nem meggyőző, ahogy maga is utal rá. Ennek ellenére megadhatja a Bukott Angyalok bebörtönzésének lehetséges helyét, a Vinson hegyet és/vagy hat másik hegyet a Sentinel Range területén.


Ben-Nun folytatja Énok könyvének és annak a hivatkozásnak az elemzését, miszerint a Bukott Angyalokat bebörtönözték, akiket az Antarktiszra (Vinson hegy/Sentinel Range) vittek a Hermon hegyről.

18. 14. Az angyal pedig azt mondta: ‘Ez a hely a menny és a föld vége: ez a csillagoknak, a mennyei seregeknek börtöne.

18. 15. És a csillagok, amelyek tűzben forognak, ezek azok, amelyek áthágták az Úr parancsolatát felemelkedésük kezdetén, mert nem jöttek fel a nekik megszabott időben.

18. 16. És harcolt velük, és megkötözte őket addig, amíg bűnük beteljesül, (igen, még) tízezer esztendeig.

Ben-Nun utalása a Bukott Angyalokra, akik még mindig életben vannak az antarktiszi börtönükben, felvet egy érdekes lehetőséget. Énok könyve egy "tízezer esztendő" múlva bekövetkező jövőt ír le, amikor kiszabadulnak. Lehet, hogy ez egy olyan esemény, amelynek nemsokára tanúi lehetünk?

Ennek megválaszolására vizsgáljunk meg néhány érdekes párhuzamot Ben-Nun Énok könyve elemzése és Corey Goode, a titkos űrprogram informátorának Antarktiszra vonatkozó legutóbbi felfedései között.

Ahogy Énok, az özönvíz előtti bibliai alak, úgy Goode is azt állítja, hogy elvitte őt egy nemrég érkezett, magasan fejlett földönkívüli csoport, az úgynevezett "Gömb Lények Szövetsége", hogy tanúja legyen bizonyos égi eseményeknek. Ahogy Énokot, úgy Goode-t is felkérték, hogy járjon el közvetítőként mindkét fél számára egy "égi" vagy Naprendszerre kiterjedő konfliktus során.

Goode szerint ez 2015 márciusában kezdődött, amikor elfogadta a Gömb Lények Szövetsége küldöttének szerepét a folyamatban lévő tárgyalások során földi és nem világi csoportok különböző frakciói között.

Goode elmondta, hogy kétszer is elvitték az Antarktiszra, hogy szemtanúja legyen bizonyos eseményeknek. A legutóbbi alkalomra 2017 januárjában került sor, melynek során megnézhette az Ádám előtti civilizáció maradványait, amely egészen addig virágzott, amíg egy nagy globális katasztrófa, amely megfelel a nagy özönvíznek, elpusztította a part menti városokat és a mélyen fekvő területeket az egész világon mintegy 12-13 ezer évvel ezelőtt.

Goode azt is elmondta, hogy az Ádám előtti civilizáció tagjai sztázis kamrákban élték túl a legnagyobb 5 kilométer hosszú anyahajójukon, amely a Földön zuhant le körülbelül 60 ezer évvel ezelőtt, miután elűzték őket a Holdról egy ottani domináns földönkívüli fajjal keletkezett konfliktus miatt.


Az Ádám előtti civilizáció a fő műveleti bázisát az Antarktiszon hozta létre, és előretolt állásokat építettek Ázsiában, Európában és az amerikai kontinensen Goode szerint. A konfliktus hamar kiújult az Ádám előtti civilizáció és más emberi külsejű földönkívüli csoportok között, amelyek 22 genetikai kísérletet hajtottak végre a felszíni emberiségen közel 500 ezer éven keresztül.

Ez az a pont, ahol Goode történelmi beszámolója egybecseng Ben-Nun Énok könyve elemzésével. Goode Ádám előtti civilizációja úgy tűnik ugyanazok a "Bukott Angyalok," akiket Énok könyve leír a helyi emberi populáción végzett keresztezést és/vagy genetikai kísérleteket tekintve.

A Hermon hegyen leszállt 200 Bukott Angyal esete összhangban van Goode azon állításával, hogy az Ádám előtti civilizáció kolóniákat hozott létre szerte a világon, ahol genetikailag módosították a helyi embereket és hibrideket helyeztek vezetői pozíciókba.

Ami a Tisztességes Angyalokat illeti, amelyekről szintén ír Énok könyve úgy tűnik, hogy olyan földönkívüli csoportok voltak, amelyek 22 hosszú távú genetikai kísérletet folytattak, amelyek akadályozták az Ádám előttiek céljait.

A Gömb Lények Szövetsége, amennyiben biztosítani próbálják a játékteret a konstruktív tárgyalásokhoz a különböző űrprogramok és földönkívüli frakciók, a mai Bukott és Tisztességes angyalok között, úgy tűnik hasonló szerepkört tölt be, mint az Énok könyvében említett mindentudó Úr.

Kapcsolódó cikkek: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/search/label/titkos%20%C5%B1rprogram

Ben-Nun elemzése, miszerint a Bukott Angyalokat az Antarktiszon börtönözték be és még mindig életben vannak, megfelel Goode azon állításának, hogy az Ádám előtti civilizáció egyes tagjai sztázis kamrákban vannak az egyik hatalmas anyahajójukon, mélyen az antarktiszi jégtakaró alatt.

Végül Goode azt is nyilvánosságra hozta, hogy ásatások vannak folyamatban az Antarktiszon, és hogy az Ádám előtti civilizáció tagjait találták meg a sztázis kamrákban. Az Ádám előttiek hibrid leszármazottai, akik megtalálhatók a vérvonal családokban, és akik titokban irányították az emberiséget már alig várják, hogy hozzáférjenek a sztázis kamrákhoz, hogy felébresszék az őseiket.

A céljuk ezzel úgy tűnik az, hogy az Ádám előtti civilizáció újra domináns szerepet töltsön be a bolygó ügyeiben, ezáltal lehetővé téve, hogy hibrid utódaik kiléphessenek az árnyékból és közvetlenül uralkodhassanak az emberiség felett. Ez arra utal, hogy az Énok könyvében említett "tízezer esztendő," vége, amikor a "Bukott Angyalok" felszabadulnak, közel lehet.

Mindez egy érdekes kérdéshez vezet. Lehet, hogy Goode egy modern kori Énok, aki mint szemtanú és közvetítő kulcsszerepet tölt be a különböző emberi és földönkívüli frakciók között, mint a Gömb Lények Szövetsége képviselője, akik úgy tűnik funkcionálisan megegyeznek a mindentudó istenséggel, amelyről Énok könyve ír? Ha igen, akkor ez azt sugallja, hogy Énok maga a Gömb Lények Szövetsége vagy egy hasonló csoport földönkívüli kontakt személye volt mintegy 13 ezer évvel ezelőtt.

Ha az Ádám előttiek/Bukott Angyalok felébrednek/felszabadulnak, akkor minden bizonnyal szükséges lesz foglalkozni velük és hibrid utódaikkal a tekintetben, hogy milyen szerepet játszanak abban, hogy az emberiség ráébred valódi történelmére és több földönkívüli csoport valamint az elit vérvonal családok manipulációjára.

(1) - https://www.youtube.com/watch?v=Bez4DKZI7yU

Exopolitics
loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos kerékpár elektromos motor elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jóga Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso Üreges Föld űrháború űrkutatás űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében
Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében
https://3.bp.blogspot.com/-IYzE3Jo0sjo/WOZRVXPxdsI/AAAAAAAAk98/eKsBEwy7i-sn3BvTKYiswrz8nGVKtMCggCLcB/s1600/%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbukott%2Bangyalok%2Bantarktisz%2Bb%25C3%25B6rt%25C3%25B6n%2Bszt%25C3%25A1zis%2Bkamra%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bvideo%2Bhemron%2Bhegy%2Bcorey%2Bgoode%2Bidegen%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli%2Bfaj%2Bkeresztez%25C3%25A9s%2Bgenetikai%2Bk%25C3%25ADs%25C3%25A9rlet%2Bv%25C3%25A9rvonal%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bdns-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-IYzE3Jo0sjo/WOZRVXPxdsI/AAAAAAAAk98/eKsBEwy7i-sn3BvTKYiswrz8nGVKtMCggCLcB/s72-c/%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbukott%2Bangyalok%2Bantarktisz%2Bb%25C3%25B6rt%25C3%25B6n%2Bszt%25C3%25A1zis%2Bkamra%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bvideo%2Bhemron%2Bhegy%2Bcorey%2Bgoode%2Bidegen%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCli%2Bfaj%2Bkeresztez%25C3%25A9s%2Bgenetikai%2Bk%25C3%25ADs%25C3%25A9rlet%2Bv%25C3%25A9rvonal%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bdns-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/az-antarktisz-es-bebortonzott-bukott.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/az-antarktisz-es-bebortonzott-bukott.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete