Archive Pages Design$type=blogging

­

A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?

Április 12-én az amerikai légierő a Pentagon fegyvertárának legnagyobb hagyományos bombáját dobta le Afganisztánban, hogy kisöpörje az Isz...

Április 12-én az amerikai légierő a Pentagon fegyvertárának legnagyobb hagyományos bombáját dobta le Afganisztánban, hogy kisöpörje az Iszlám Állam terroristáit, a Pentagon hivatalos jelentése szerint. Bennfentesek vallomásai azonban azt sugallják, hogy a MOAB bomba használatának egészen más oka volt. A meg nem nevezett cél állítólag az, hogy kifüstöljék, elfogják vagy elpusztítsák azokat az óriásokat, akik Afganisztán barlang rendszereiben rejtőznek, akik rendelkeznek azokkal a technológiai titkokkal, melyek egészen az emberi civilizáció gyökeréig nyúlnak vissza.

A Massive Ordnance Air Blast bomba (MOAB) más néven "Minden bombák anyja" mintegy 11 tonna TNT-nek megfelelő robbanóanyagot tartalmaz, melynek teljes hatósugara mintegy másfél kilométer. A "The Intercept" című folyóirat beszámolója szerint a MOAB-ot 2003 óta nem használta a Bush kormányzat a járulékos károk nagy kockázata miatt. (1)

Donald Trump azonban úgy tűnik tartja azon ígéretét, miszerint darabokra bombázzák az ISIS-t. De vajon tényleg ez az igazság? Valóban az ISIS terroristák a valódi célpontok, vagy ez csak egy fedősztori, hogy eltussoljanak egy nem nyilvános ellenséget? Egy olyan fenyegetést, amiről Trump nem fogja tájékoztatni a közvéleményt, de igazából ez áll a háttérhatalom célkeresztjében és ez a valódi ok a Pentagon támadása mögött.


Számos informátor állt elő azzal a történettel, hogy óriások bujkálnak Afganisztánban és más helyeken, ahol ezek a lények az elmúlt időszakban kezdtek felébredni azokban a "sztázis kamrákban," melyekben több ezer évig aludtak.

Corey Goode, a titkos űrprogram informátora az elsők között volt, aki nyilvánosságra hozta a "sztázis kamrák" létezését, melyek évezredeken át tökéletes állapotban megőrizték ezeket az óriásokat.

Egy 2015 augusztus 4-i interjúban Goode elmondta, hogyan jutott ezekhez az információkhoz az óriásokról és a sztázis kamrákról, amelyek megőrizték őket azon okos eszközökön keresztül, melyekhez hozzáférése volt titkos szolgálata során. Goode akkor a következőket mondta:

"Amikor a titkos űrprogramban voltam és időm volt leülni, akkor sok információt láttam ezen az okos eszközön. Az egyik ezek közül az volt, hogy lényeket találtak a Föld felszíne alatt, általában hegyek, temetkezési dombok, indián temetkezési halmok alatt, akik nem haltak meg, hanem életben voltak. 'Sztázis lényeknek' nevezték őket. Kiderült, hogy egy olyan technológiát használtak, amely már régóta ott volt és az általuk 'ősi építő fajnak' nevezett csoporttól származott. Ezeket a lényeket nem úgy helyezték sztázisba, ahogy azt sokan gondolnák, hogy lefagyasztották őket. Csak megváltoztatja az idő megtapasztalását. Talán csak 20 percre mentek el aludni, miközben 30,000 év telt el."

Kapcsolódó cikk: Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket, állítja a titkos űrprogram informátora

Goode ismertette a sztázis kamrákban talált lények méreteit:

"Amikor rájuk pillantottak látták, hogy nagyon magas lények, óriási emberek vöröses szakállal. Ezek a magas, vörös hajú, vörös szakállú csoportok megtalálhatók voltak Európában, Dél- és Észak-Amerikában. És úgy tűnik, hogy egy időben az utolsó jégkorszakot megelőzően nagyon nagy területet uraltak."

Stephen Quayle szerint, aki több könyvet írt az óriásokról, (2) elit amerikai erők állomásoznak szerte a világon, többek között Afganisztában, hogy megkeressék ezeket az óriásokat. Olyan elit katonákat idéz, akik beszéltek neki az óriásokkal vívott csatákról.

Quayle egyik rádió interjúja során az egyik betelefonáló katonai informátora beszámolt egy olyan incidensről Afganisztánban, amikor halálos találkozásra került sor egy 3,5 méter magas óriás és az Egyesült Államok különleges ereje között. Az informátor azt állította, hogy az óriás az elfogására küldött elit csapat kilenc tagját gyilkolta meg, és egy második csapatot küldtek, hogy megölje az óriást.

Kapcsolódó cikk: Sztázisból felébredt óriásokat keresett meg és börtönzött be a globális elit

Hasonló történetekről számolt be egy másik különleges erőnél szolgáló tiszt, aki a McDill Légibázison állomásozott, aki járt Afganisztánban és ismeri a titkos háborút, amit az óriások elfogása vagy megölése érdekében folytatnak.

Quayle bibliai forrásokat használ az óriásokkal kapcsolatos elemzéseinek alátámasztására, és hogy mit is jelent mindez valójában az emberiség számára a jelen korszakban. Quayle alapvetően a bibliai "Nefilimnek" tartja őket, akik a "Bukott Angyalok" utódai, és akik a Teremtés könyve szerint keresztezték a DNS-üket az emberekével.

"Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei." - Teremtés könyve 6:4

Több bibliai részlet is van, melyek az óriásokra (Nefilim) és az ókori izraeliták ellenük vívott háborúira utal:

"Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.

És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberekből áll.

És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk." - Mózes 4. 13:32-34

A Nefilimek/óriások a jóslat szerint újra megjelenhetnek a végső időkben, és visszahelyezheti őket a hatalomba a korrupt globális elit, hogy fenntartsák a vérvonal kapcsolatot a Bukott Angyalokkal, állítja Quayle.

Egy korábbi cikkben már tárgyaltuk, hogy a "Bukott Angyalok" a Biblia leírása szerint valójában földönkívüli menekültek, akik kolóniát hoztak létre az Antarktiszon mintegy 60,000 évvel ezelőtt. Az eredetileg a Marsról származó idegenek Corey Goode szerint az "ősi építő faj" több millió éves technológiájára alapozva hozták létre az antarktiszi kolóniát.

A Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek (Goode szerint Ádám előtti faj) kolóniákat hozott létre szerte a világon, többek között a Közel-Keleten. Géntechnológiát használtak hibrid utódok létrehozására, akik aztán hatalmi pozíciókba kerültek, hogy az Antarktiszon élő menekültek nevében uralkodjanak.

A Nefilim/óriás hatalom végső forrása az a fejlett földönkívüli technológia, amely létrehozóik, a Bukott Angyalok/marslakók/Ádám előtti faj birtokában volt.

Furcsa iróniaként, talán szándékosan a Biblia egy Moábtól, Lót fiától leszármazott törzsre utal, akik az Émi nevű óriásokkal küzdöttek.

"Az Emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok.

Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket.

Szeirben pedig Horeusok laktak az előtt, a kiket az Ézsaú fiai kiűztek, és kiirtottak színök elől, és azoknak helyén laktak, a miképen cselekedék Izráel is az ő örökségének földén, a melyet adott néki az Úr." - Mózes 5. 2:10-12

Ebben a részben Moáb elpusztította az óriásokat azon a földön, ahol a Moábiták le akartak telepedni. És milyen érdekes egybeesés, hogy a Pentagon pont egy MOAB nevű bombával akarta megsemmisíteni az Afganisztán barlang rendszereiben rejtőzködő óriásokat, ha Quayle és más források pontosak. Ez nem tűnik puszta véletlennek!

Ezen túlmenően az ISIS név egy ősi egyiptomi istennőre utal, akit széles körben tiszteltek az egész ókori Közel-Keleten, mint egy jóindulatú entitást. Vagyis tekinthettek rá úgy, mint a Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek vagy Nefilim/óriások egyik tagjára, akik fejlett technológiájuk segítségével befolyásolták az emberi dolgokat, és ezért istenszerűnek tűntek abban az időben.


A fentebb említett cikk hosszabban tárgyalja azt, hogy az óriások motivációi sokkal összetettebbek lehetnek, mint amit a bibliai beszámolók sugallnak. A cikkben idézett több forrás szerint néhány óriás valójában jóindulatú volt és nem vérszomjas zsarnok, akinek szándékában állt az emberiség leigázása.

Isis szintén egy jóindulatú óriás vagy földönkívüli lehetett, akinek hozzáférése volt a fejlett technológiákhoz és segíteni próbált az emberiségnek, hogy pozitív irányba fejlődjön. Az ISIS rövidítés használata mögött tehát egy rejtett szándék húzódhat, amely az iszlám fundamentalista csoportokat írja le, melyek a globális terrorizmus hátterében állnak.

Vajon a történelem újra ismétli önmagát, amikor az emberek az óriásokra támadnak, hogy átvegyék a területük és az ősi tudásuk feletti irányítást? Úgy tűnik ez lehet a helyzet Afganisztánban, ahol a MOAB bombát az állítólagos ISIS terroristák ellen vetették be legutóbb.

Ha a vizsgálatunk helyes, akkor aminek tanú lehetünk a Közel-Keleten az állítólagos ISIS terroristákat illetően, az egy titkos háború az óriások ellen, akik közül néhányan az ősi Isis istennő követői lehetnek.

A Pentagon április 6-i Szíria elleni csapása is része lehet az óriások ellen dúló titkos háborúnak. A Szíria és Libanon közötti határon fekszik a Hermon hegy, amit Énok könyve a Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek fő műveleti bázisaként ír le.

"És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között: „Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük. ... Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá." - Énok könyve 6.1-2; 6.6

Kapcsolódó cikk: Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében

A Hermon hegy volt az, ahol a Nefilim hatalmi központja volt a Közel-Keleten, és ahol feltehetően sok fejlett technológia volt elrejtve.

Következésképpen az új lendületet, amellyel az Egyesült Államok be akar lépni a szíriai polgárháborúba, nem a humanitárius aggodalmak hajtják, ahogy azt Trump elnök állította. Ehelyett az amerikai katonai erők igazi célja az, hogy behatoljanak Szíriába, és megtalálják azokat a bázisokat, melyeket a Bukott Angyalok/óriások használtak, és hogy átvegyék az irányítást azon földönkívüli technológiák felett, amelyek ott vannak elrejtve.

Nyilvánvaló, hogy az amerikai katonai tevékenység megugrása Afganisztánban és Szíriában komoly aggodalomra ad okot az ártatlan életek elvesztése miatt. Még inkább aggasztóak azon bizonyítékok, hogy azokat az óriásokat, akik között lehetnek jóindulatúak is, jelenleg titokban megpróbálják elfogni vagy megölni.

Az információk, amelyekkel az óriások rendelkeznek az ősi emberi civilizációkról, fejlett technológiákról és a földönkívüli életről, érdemesek arra, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra kerüljenek, és hogy ne tarthassa vissza azokat az amerikai hadsereg és a globális elit, akik igyekeznek kisajátítani az óriások birtokában lévő tudást a maguk íratlan céljai számára.

(1) - https://theintercept.com/2017/04/13/mother-of-all-bombs-never-used-before-due-to-civilian
(2) - https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Dstripbooks&field

Exopolitics

loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 3
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antibiotikum antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve bőrszín Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA esküvői ruha Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Etruszkok Eurázsia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Fönícia Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés haj hajóroncs hajszín halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii házasság hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jezsuita jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok Kelták kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás látomás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Malajzia Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia munka mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó önvezető motor ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság vámpír Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?
A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?
https://3.bp.blogspot.com/-mq_18G8scMI/WPPHQtu8cjI/AAAAAAAAlJM/xs9FadD2wagwnZA099k9E4tBlk_kZhm5QCLcB/s1600/nefilim%2B%25C3%25B3ri%25C3%25A1s%2Bafganiszt%25C3%25A1n%2Bamerika%2Bmoab%2Bbomba%2Bbarlang%2Brendszer%2Bsz%25C3%25ADria%2Bh%25C3%25A1bor%25C3%25BA%2B%25C5%2591si%2Bidegen%2Bfaj%2Bfejlett%2Btechnol%25C3%25B3gia%2B%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbiblia%2Bvideo%2Btrump-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-mq_18G8scMI/WPPHQtu8cjI/AAAAAAAAlJM/xs9FadD2wagwnZA099k9E4tBlk_kZhm5QCLcB/s72-c/nefilim%2B%25C3%25B3ri%25C3%25A1s%2Bafganiszt%25C3%25A1n%2Bamerika%2Bmoab%2Bbomba%2Bbarlang%2Brendszer%2Bsz%25C3%25ADria%2Bh%25C3%25A1bor%25C3%25BA%2B%25C5%2591si%2Bidegen%2Bfaj%2Bfejlett%2Btechnol%25C3%25B3gia%2B%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbiblia%2Bvideo%2Btrump-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/a-pentagon-moab-bombakat-az.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/a-pentagon-moab-bombakat-az.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete