Archive Pages Design$type=blogging

­

Német tudósok felfedezték, hogy a fény roncsolja a rákos sejteket és gyógyít egyéb betegségeket

" Még mindig annak küszöbén állunk, hogy teljes mértékben megértsük a fény és az élet bonyolult viszonyát, de most már nyomatékosa...


"Még mindig annak küszöbén állunk, hogy teljes mértékben megértsük a fény és az élet bonyolult viszonyát, de most már nyomatékosan kijelenthetjük, hogy az egész anyagcserénk a fénytől függ." - Dr. Fritz-Albert Popp

Már régóta úgy tartják, hogy a rák nem hagyományos gyógymódjai, mint a homeopátia, a Tai Chi, a jóga vagy az akupunktúra nem képes "meggyógyítani" egy betegséget, mert az orvostudomány egyszerűen nem érti, hogyan működnek. Német kutatók a DNS-ünkben tárolt fotonok tanulmányozására létrehozott speciális berendezések segítségével bebizonyították, hogy nincs szükség a kemoterápiára vagy más invazív műtétre, hogy a testet kigyógyítsák a rákból. Ahogy Karl Pribram (1) neurofiziológus feltételezte, Fritz-Alfred Popp (2) német kísérleti fizikus demonstrálta, valamint sok ősi kultúra bizonyította, a rák (és sok más betegség) elhal a fény jelenlétében.

Kapcsolódó cikk: Biofotonok: Az emberi test bocsátja ki, kommunikál vele, és fényből van

A biofoton tudomány története

Tudományosan dokumentálták, hogy a szervezetben minden sejt több mint 100 ezer fényimpulzust vagy fotont bocsát ki másodpercenként. Ezek a fénykibocsátások, melyek nem csupán az emberekből áradnak, hanem minden élőlényből, az úgynevezett biofotonok, melyekkel kapcsolatban úgy találták, hogy valamennyi biokémiai reakciót irányítják. (3)

Alexander G. Gurwitsch (4) orosz tudós és tanár 1923-ban fedezte fel először a biofotonokat és a morfogenetikus mezőt, de a fény ezen egységeit máshogy nevezte. Kísérleti és elméleti kutatók az 1970-es években végzett további vizsgálatai azt sugallták, hogy a biofotonok valóban léteznek. Majd 1974-ben Fritz-Albert Popp bizonyította be a létezésüket, valamint azt, hogy a DNS-ünkből származnak, majd később azok összhangját ugyanúgy, mint a fény egy lézerben. Ezekből a különböző kutatásokból a biofoton elmélet a mai napra tudománnyá fejlődött.

Az MIT egyik közelmúltban megjelent cikke a Technology Review című folyóiratban a következőket mondja:

"A biológia egyik legfurcsább ága a biofotonok tanulmányozása: élő sejtek optikai vagy ultraibolya fotonokat bocsátanak ki oly módon, amely különbözik a hagyományos biolumineszcenciától. Senki sem tudja biztosan, hogyan termelik a sejtek a biofotonokat, de a legújabb gondolkodás az, hogy a különböző molekuláris folyamatok bocsátják ki, és ezeket a sejtek felszínére energia hordozó excitonok szállítják. Egy hasonló folyamat szállítja a fotonok energiáját hatalmas protein mátrixon keresztül a fotoszintézis során. Bármi legyen is a mechanizmus, egyre több biológus van meggyőződve arról, hogy amikor lekapcsoljuk a világítást, a sejtek a biofotonok halvány tűzijátékában fürdenek." (5)

A Rhine Bioenergia Laboratórium jelenleg végzett munkája egyre közelebb kerül a biofotonikus ismeretekhez oly módon, hogy felismeri ezt a korábban azonosítatlan energiaforrást és információt az emberek, állatok, növények és más élő szervezetek esetében. (6)


Biofotonok mint Csi

A Rhine laboratórium azt bizonyítja, amit a csi mesterek, harcművészek, jógik és mások állítanak már évszázadok óta, hogy az "energia", "prána" vagy "csi" áramlását manipulálni lehet, és kialakult fizikai bizonyíték van arra, hogy ez az energia, vagyis a csi biofotonok formájában létezik.

Sifu Ciceronak, a csi generáció egyik oktatójának bio-elektromágneses energiáját (bioenergia) lehetősége volt a Rhine Kutatóközpont tudósainak megmérni egy többfázisú ultraibolya fény érzékelővel, amelyet arra terveztek, hogy megmérje a fél másodperc alatt termelt egyéni fotonokat.

A Rhine kutatói képesek voltak megmérni egy fényt át nem eresztő szobában a fotonok számának drámai növekedését akkor, amikor egyes emberek meditáltak, gyógyítást végeztek vagy azt állították, hogy manipulálták a csit.

A fotonokat termelő feszültség alatt álló elektronok visszatérnek rendes pályájukra, amely egybeesik egy adott hullámhosszal. A foton színe közvetlen összefüggésben van az energiájával; ez a foton hullámhossza az elektromágneses spektrumban, és ezért a látható fény színe.

Amikor Sifu Cicero biofoton energiáját megmérték, a kutatók úgy találták, hogy a biofoton szintje nagyon magas az ultraibolya tartományban.

Extrém koherencia

A biofoton elmélet szerint minden élő dolog sejtjeinek DNS molekuláin belül biofotonikus fény van tárolva. Ez a fény folyamatosan elnyelődik és bekerül testünk valamennyi zegzugába, folyamatosan befolyásolva a szöveteinket, szerveinket és élettani folyamatainkat. Ez a fényhálózat a fő módja, amelyben egy biológiai organizmus fenntartja a koherenciát vagy egyensúlyt, és ahogy a pitagoreusok feltételezik, az egész élet, kezdve a méhektől egy egész bolygóig az isteni geometria alapján rendeződik egy olyan aláírással, amely a legjobban megfelel az egyes élőlényeknek.

Ez mint egy gyenge elektromágneses mező figyelhető meg az organizmusokon belül, de csak a fény látható spektrumán belül hozzáférhető szabad szemmel. Különleges berendezésekkel mérhető a biofotonok ereje és megfigyelhető a jelenlétük az organizmusokban olyan mértékben, amely sokkal mélyebb, mint a látszólag gyenge energiaszint, amit általában meg tudunk figyelni.

Az alakfejlődés, növekedés, differenciálódás és a regeneráció folyamatai is magyarázhatók a következetes biofotonikus mező strukturáló és szabályozó hatásával. A biofotonikus mező nem csupán a fizikai testet befolyásolja, beleértve az agyat és az idegrendszert, hanem az emlékezet és a tudat alapja is lehet, ahogy azt Karl Pribram neurofiziológus és mások feltételezték.

A biofotonikus mező tudatszerű koherenciája alapjában véve szorosan kapcsolódik a fizikai vákuum tulajdonságaihoz, melyet a kutatók egyszerűen a "mező"-nek hívnak, az ősök Brahma, Tao és más neveken említik. A biofotonikus mező intelligenciája egy olyan utat jelez számunkra, melyben kommunikálni tudunk az elme, a lélek és a tudat nem fizikai valóságával.


Hogyan gyógyítják a biofotonok az emberi formát

Mindezen információkra tekintettel elkezdhetjük megérteni, hogyan gyógyítják a biofotonok a rákot, valamint egy sor más betegséget.

Ahogy Dr. Fritz-Popp kifejtette, a biofotonok nagyfokú koherenciával rendelkeznek. Ha egy szubsztancia, mint a biofotonok ennyire jól szervezettek, akkor az információ egy nagyon erős szállító közegeként működhetnek. Ez a hihetetlen összhang az, amely ennyi fantasztikus dolog megtörténését teszi lehetővé a testünk minden egyes sejtjében.

Fritz-Popp a Berkeley fizikusai által végzett kutatást használja példának, melynek során a fotoszintézist figyelték meg. A koherencia, illetve a növény által a Napból felvett fotonok szervezettsége olyan magas, hogy csupán nagyon kevés foton változik hővé. A többségük egyszerűen a növény felé mint energia irányul, hogy segítsen "elfogyasztani" a fényt.

Érdekes megjegyezni, hogy a rák kezelésének hagyományos módszerei, mint a kemoterápia és a sugárzás hőt használ, hogy megöljék a rákos sejteket, így nem csupán a beteg, hanem a tökéletesen egészséges sejtek halálát is okozzák. Ez lehet az egyik oka, hogy a biofotonikus fény olyan hasznos a biológiai organizmusok gyógyításában. Arra terveztek bennünket, hogy közvetlenül legyünk képesek befolyásolni ezt az energiát, mivel ebből áll minden az univerzumban.

Amikor Fritz-Poppot megkérdezték, hogy pontosan hogyan képesek a biofotonok kommunikálni a sejtjeinkkel azt állította, hogy a biológiai rendszerünk egy sokkal magasabb szintű koherenciával rendelkezik, mint azt gondolnánk. A legjobb lézereknek mindössze egy tized másodperc a koherenciája, miközben az emberi biológiai forma napokig vagy akár hetekig rendelkezik ezzel a koherencia szinttel.

Ahelyett, hogy kémiai hírvivőkre vagy más módozatokra támaszkodna, a "fény sebességével" gyógyít meg bennünket, mivel ez a kommunikációnak az a szintje, ahol a biofotonok kölcsönhatásba lépnek velünk - és ténylegesen mi magunk vagyunk. Fritz-Popp elmagyarázza, hogy ez a sebesség és koherencia hogyan pusztítja el a testben a rákot és más betegségeket. A biofotonok lényegében leolvassák a formát, pontosan tudják, hogy mi a probléma bennük, és átszervezik az információt a fény sebességével.

Minden egyes sejtben több százezer reakció zajlik minden másodpercben, miközben élünk. Ezen művelet mögött egy elektromágneses energia mintázat áll, melyet a fotonikus fény szállít. Ez a minta bennünk található, valamint az időben. Megmondja egy sejtnek, hogy mit kell tennie, hogy mikor és melyik helyen. Valamint ez az, ahogy a sejtek nem fizikailag és nem kémiailag is kommunikálnak egymással.

Egy "Mitokondriális biofoton kibocsátás és hatása a membrán elektromos aktivitására a mikrotubulusokon keresztül" című tanulmányban kifejtették, hogyan "látják" a sejtek egymás fényét és veszik fel a biofotonokat, akárcsak a növények a fotoszintézis során.

"Eddig nem voltunk képesek megtalálni az összefüggést az EEG diagramok és a funkció ingadozás között, de a biomolekulák elektromos dipólusainak egyidejű és koherens rezgését nem lehet figyelmen kívül hagyni az EEG diagramokban." (7)

Még érdekesebb az a sebesség, amellyel a biofotonokat "dolgozzák fel" a szervezet sejtjei. A fotont kevesebb, mint egy ezredmásodperc alatt felveszik, közvetítik a biológiai forma számára szükséges információkat, hogy a legnagyobb mértékű összhangot érjék el, majd visszaadják a "mezőnek", ahonnan érkeztek, írja le Fritz-Popp. Ez az energia lényegében újra visszakerül az éterbe. Amikor összhangban vagyunk, ugyanolyan gyógyító erő áll rendelkezésünkre, mint a csi mesterek és jógik számára, más szóval a forma önszabályozó és meggyógyítja önmagát.

A rákkeltő anyagok blokkolják a biofotonikus energia összhangját

Itt válnak a dolgok igazán érdekessé. 260 nanométeren az üzenet, melyet egy biofoton átküldhet egy biológiai formának, torzítottá válik. Ez az aláírása egy rákkeltő anyagnak. Ehhez képest a csi, prána vagy a biofotonok termelése helyreállítja az isteni geometriát vagy az emberi forma összhangját, amelyen belül a rák nem képes élni.

A fent említett tanulmányban a tudósok elmagyarázzák:

"Ez az elrendezés egy primitív 'szemet' biztosít a sejtnek , amely lehetővé teszi azt, hogy megkeresse helyzetét más sejtekhez képest 2-3 foknyi pontossággal az azimutális síkban és a merőleges tengelyéhez képest. Azt is kimutatta, hogy az elektromágneses jelek kiváltják a sejtek újrapozicionálását. Ez nagyrészt még rejtély, hogy a centriólum hogyan fogadja ezt az elektromágneses sugárzást. Egy másik rejtély, ami kapcsolatos ezekkel a megfigyelésekkel, az az eredeti elektromágneses sugárzás (biofoton), amit egy élő sejt bocsát ki."

Tény, hogy ez a sejt-sejt nem fizikai kommunikáció, amely a biofotonikus mezőn keresztül történik az, ami életben és egészségesen tartja az összes organizmust. (8) Ahogy a Dose-Response tudományos folyóiratban írja Charles L. Sanders, (9)

"Mothersill és sokan mások az elmúlt száz évben megmutatták, hogy a sejtek, sőt egész állatok kommunikálnak egymással a biofotonoknak nevezett elektromágneses hullámok segítségével. Ez megmagyarázná a bystander jelenségek forrását. Ezek az ultra gyenge fotonok koherensek, és úgy tűnik, hogy a sejtmag DNS-éből származnak és ott koncentrálódnak, és gyorsan képesek nagy mennyiségű adat szállítására minden sejthez, és trillió más sejthez az emberi szervezetben. Egy ilyen lehetőség következményei csodálatosan fontosak lehetnek."

Az ember, mint spiritualizált fény

Mint ilyen, a korokon át tartó tudományos csata az életfilozófiai és mechanisztikus trendek között végre befejeződhet. Mi vagyunk a fény, és így a fény meggyógyít mindenféle rákot vagy más betegséget bennünk.

Ahogy Paramahansa Yogananda megállapította,

"Amikor a modern tudomány felfedezi, hogyan lehet egy ember finom elektromágneses állapotába mélyen belemenni, akkor képes lesz arra, hogy szinte bármilyen betegséget meggyógyítson oly módon, ami ma szinte természetfelettinek tűnik. A jövőben a gyógyítást egyre inkább különböző típusú fénysugarak felhasználásával fogják végezni. A fény az, amiből vagyunk - nem durva fizikai fény, hanem a prána finomabb spiritualizált fénye, intelligens életenergia. Ez a fény az igazi lényege mindennek. Ez a Föld nem az, aminek látjuk, hanem fény. De nem érzékelhető, amíg nem ismeri valaki a mögöttes asztrális világot." (10)

http
(1) - https://en.wikipedia.org/wiki/Holonomic_brain_theory
(2) - http://www.biontologyarizona.com/dr-fritz-albert-popp/
(3) - http://www.chienergyheals.com/energy-healing-and-the-science-of-biophotons/
(4) - https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gurwitsch
(5) - https://www.technologyreview.com/s/427982/biophoton-communication-can-cells-talk
(6) - http://www.rhine.org/what-we-do/current-research/235-a-study-of-human-biofields-by
(7) - https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1012/1012.3371.pdf
(8) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786266/
(9) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4267444/
(10) - http://www.yogananda.com.au/gurus/yoganandaquotes05b.html

TMU

loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 5
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antibiotikum antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve bőrszín Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA esküvői ruha Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Etruszkok Eurázsia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Fönícia Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés haj hajóroncs hajszín halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii házasság hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jezsuita jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok Kelták kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás látomás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Malajzia Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia munka mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó önvezető motor ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság vámpír Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Német tudósok felfedezték, hogy a fény roncsolja a rákos sejteket és gyógyít egyéb betegségeket
Német tudósok felfedezték, hogy a fény roncsolja a rákos sejteket és gyógyít egyéb betegségeket
https://2.bp.blogspot.com/-bWmU_bsDUQg/WA_luYfto5I/AAAAAAAAhGc/dqJyT0-DMwE6UcH1bwbih3OLmXiiF2_XgCLcB/s1600/biofoton%2Benergia%2Binform%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bsejt%2Bdns%2Bkibocs%25C3%25A1t%25C3%25A1s%2Bvideo%2Btudom%25C3%25A1ny%2Bf%25C3%25A9ny%2Br%25C3%25A1k-gy%25C3%25B3gy%25C3%25ADt%25C3%25A1s%2B%25C3%25B6ngy%25C3%25B3gy%25C3%25ADt%25C3%25A1s-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-bWmU_bsDUQg/WA_luYfto5I/AAAAAAAAhGc/dqJyT0-DMwE6UcH1bwbih3OLmXiiF2_XgCLcB/s72-c/biofoton%2Benergia%2Binform%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bsejt%2Bdns%2Bkibocs%25C3%25A1t%25C3%25A1s%2Bvideo%2Btudom%25C3%25A1ny%2Bf%25C3%25A9ny%2Br%25C3%25A1k-gy%25C3%25B3gy%25C3%25ADt%25C3%25A1s%2B%25C3%25B6ngy%25C3%25B3gy%25C3%25ADt%25C3%25A1s-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/10/nemet-tudosok-felfedeztek-hogy-feny.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/10/nemet-tudosok-felfedeztek-hogy-feny.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete