Archive Pages Design$type=blogging

­

A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át

A mindennapos fecsegés mögött, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke, valami sokkal nagyobb dolog készülődik. Olyasmi, amit a...


A mindennapos fecsegés mögött, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke, valami sokkal nagyobb dolog készülődik. Olyasmi, amit a legtöbb ember nem képes elhinni. Bár amit most olvasni fogsz az valóban igaz és hamarosan tagadhatatlan lesz. Szinte az összes "valódi" pénzzel együtt, ami aranyból, ezüstből, nemesfémekből, ékszerekből és törvényes bankjegyekből, kötvényekből és tanúsítványokból áll, a keleti félteke nemzetei szándékában áll, hogy az egész globális pénzügyi rendszert visszairányítsák ennek a hatalmas nagy vagyonnak a jogos tulajdonosaihoz.

Az úgynevezett Globális Fedezeti Számlák (1) azok, melyekért John F. Kennedy dolgozott, hogy megnyíljanak az emberiség számára. Ezek a számlák azok, melyen a Bretton Woods megállapodás alapszik (bár csalárd módon). Ezek azok a számlák, melyekkel szinte minden nemzet és minden nagyobb bank jogellenesen visszaélt. Most azonban egy nemzetközi szövetség működik együtt azért, hogy megnyissák ezeket a számlákat az emberiség javára, egy Neil Keenan nevű férfi vezetésével. Neil Keenan közvetlenül válaszolt a neki feltett kérdésekre. Mindezt azzal a céllal, hogy felvilágosítsák a nagyobb nyilvánosságot azzal kapcsolatban, hogy mik is azok a Globális Fedezeti Számlák, és hogy felkészítsék ugyanezt a széles közönséget arra a nagy eseményre, amely a nagyon közeli jövőben fog megtörténni.

Kérdés: Azok számára, akik nem tudják, hogy mik azok a Globális Fedezeti Számlák, el tudná magyarázni, illetve, hogy milyen célra használják őket?

Keenan: A Globális Fedezeti Számlák kifejezés azon kínai betétesi konzorcium hatalmas gazdagságára utal, amely a Sárkány Család néven ismert és az örökségükre, amely több száz éves. Ezeknek a fizikai eszközöknek a nagy része Ázsiában található biztonságos föld alatti létesítményekben, amelyek együttes értéke nagyságrendileg 94 billiárd (94x1015 vagy 94000000000000000) amerikai dollár. Az eszközök elsősorban aranyrudakból állnak, valamint más nemesfémekből és drágakövekből, valamint nagy mennyiségű papír bankjegyből és kötvényekből. Ezen eszközök felhalmozása évszázadokkal ezelőtt kezdődött, nagyrészt a Selyemút kereskedelmi útvonalak révén, melynek köszönhetően nagy gazdagság halmozódott fel azok részéről az egyenlítői régiókban, ahol volt egy forrásbőség és termelés, amelyet a világ más részein az emberek aranyért vásároltak meg. Azokban az időkben a fizetés valós értékű tárgyi eszközökkel történt, nem pedig FIAT valutákkal, amelyeket értéktelen papírok képviseltek. Számos próbálkozás történt, hogy ellopják a Globális Fedezeti Számlák eszközeit az évszázadok során, és részben ez volt az oka, hogy ezek az eszközök Délkelet-Ázsiába kerültek tároló bunkerekbe megőrzésre. Az eszközöket helyi családi csoportok őrizték és védték, akik "A Vének"-ként ismertek. Sajnos ezen emberek közül néhány az őrzőkként betöltött néhány nemzedéknyi szerepük után a "gondviselő" szerepet összetévesztették a "betétes" meghatározással.

Kérdés: Ki vagy kik a Sárkány Család? Mi a szerepük a Globális Fedezeti Számlákkal kapcsolatban?

Keenan: A Sárkány Család valójában egy szervezet, amely Kínán és Tajvanon belül működik az öreg családok között a két független kínai kormány politikai megosztottsága fölött. A kínaiak figyelemre méltóak e tekintetben, hogy a régi családi kötelékek és funkciók hatálytalanítják a politikai intézkedéseket, amelyek bár tarthatnak generációkon keresztül, a legtöbb kínai lényegtelennek tekinti azokat az idő múlásával. Ennek volt köszönhető több nemzet gazdagsága. A Sárkány Család tartózkodik mindenféle nyilvánosságtól és ismertségtől, de a világ javára és hasznára cselekszik, és meg kellett küzdenie a magasabb globális pénzügyi szervezetekkel, mint a 300-ak Bizottsága és különösen a Federal Reserve Rendszer.

Az Arany Sárkányok (Sárkány Család) megállapodást írtak alá a BIS/Bretton Woods/Kínai rendszerrel 1944-ben, amelyben a vagyonuk fedezetként szolgált volna ahhoz, hogy azt a világ nagy humanitárius célokra használja fel. A Sárkány Családot minden alkalommal betétesnek tekintették. Ezt a megállapodást nem írta alá a 300-ak Bizottsága és/vagy a Federal Reserve, vagy bármi más hivatalos státuszban lévő szervezet, hanem a nagy nemzetek, többek között az "Egyesült Államok", amely nem volt egy igazi kormány, hanem egy idegen érdekek által vezérelt vállalat. Ezek a Kötvények sok ezer billió amerikai dollár érték körül mozognak. A nyugati nemzeteket a 300-ak Bizottsága és számos aljas kollektíva döntései alapján működtetik különböző frakciók és csoportok, köztük "A rejtett kéz" és a "Federal Reserve Rendszer" és sok más hasonló bűnöző, akik azon munkálkodnak, hogy fenntartsák az irányítást a nyugati félteke és azok népei felett.

Ezzel lényegében elérkeztünk az Új Világrendhez. A Sárkány Család befektetését az ENSZ úgynevezett "Harmadik Világ nemzetei" és különösen a szidott nemzetek legjobb érdekeire tekintettel tette, azonban a kitűzött szándék soha nem jutott el a megnyilvánulásig az említett területeken, amelyet teljes mértékben megakadályoztak a kazárok vezérelte globalisták, akik a judaizmuson belül bújtak el, és évszázadokon keresztül kihasználták az antiszemitizmust mintegy elterelésként.

A Humanitárius számlákat illegálisan és csalárd módon hazaküldték szinte azonnal, ahogy aláírták a Bretton Woods megállapodást, és ez tovább folytatódott szinte napjainkig. A pénzügyi ajtókat egy ideje lezárták az összeesküvés számára, és most az összeesküvés egy ellenállás-vezérelte mesterséges irányításának összeomlását/felfordulását figyelhetjük meg. Az összeesküvés vezérelte nyugat nehézkesen próbál megtervezni egy pénzügyi összeomlást, mivel ők ellenőrzik az élelmiszer termelés és a pénzügyek nagy részét, amivel az embereknek alig hagynának valamit, vagy semmi mást, csak az éhezést vagy a rabszolgaságot, melynek során pénzügyi uzsorával, törvénytelen adóztatással és a gyógyszeriparral szívnának el minden forrást, hogy csak három machinációt említsünk a támadó fegyvertárukból.

Az ENSZ Agenda 21, és most az Agenda 2030 programja nyilvánosan kimondja, és ezt leírva bárki láthatja, hogy szándékukban áll a bolygó népességének 80 százalékát megszüntetni. Egy utolsó megjegyzés, hogy a Globális Fedezeti Számlák nyugat általi ellopásában nincsen benne a Sárkány Család, ezért a kelet nagyon hosszú ideje vár, hogy végre a saját kezébe vegye a sorsát a nyugat beavatkozása nélkül. Bár az összeesküvés megpróbálja kirobbantani a 3. Világháborút, hogy mindenkit magukkal rántsanak.

Kérdés: Kennedy együttműködött Sukarno elnökkel, hogy megnyissák ezeket a számlákat?

Keenan: Igen. 1963-ban John F. Kennedy elnök szerződést kötött Sukarno elnökkel, hogy biztosítják az alapot ahhoz, hogy az Egyesült Államok kincstára saját valutát bocsásson ki, ezzel megkerülve a Federal Reserve birtokában lévő "jogot" a pénz nyomtatására.

A megállapodás értelmében 59.000 tonna aranyat adtak volna át, hogy fedezetet nyújtsanak ehhez a valutához. A probléma ezzel az volt, hogy az amerikai belföldi valuta aranyfedezetű lett volna, ami a nemzetközi megállapodások megsértését jelentette volna a valuta stabilizálása érdekében.

A képek nem hazudnak. John Kennedy érzelmileg felfokozott állapotban volt ezen a találkozón, ahogy Sukarno is, de nem tudták, hogy Johnson alelnök tagja volt bizonyos titkos társaságoknak, amelyeknek Kennedy ellentmondott.

A Pentagon forrásaim azt mondták nekem, hogy Johnson részt vett Kennedy meggyilkolásában. Az egész forgatókönyvet nem csak azért hozták létre, amit Kennedy a Federal Reserve Rendszer megszüntetése szempontjából tett, hogy azt az Egyesült Államok kincstára által kibocsátott valutával helyettesítse, hanem azért is, amit a CIA megszüntetése érdekében elkövetett. Ezen kívül mindez magában foglalta a Texacot és a Standard Oilt és a bevételkiesésüket Nyugat-Pápuán.

Ahogy Johnson révén a Kennedytől és Sukarnotól kapott információk eljutottak Washington D.C.-be az összeesküvés vezetőihez, sikerült megakadályozni az eseményeket azzal, hogy meggyilkolták őt.

Az összeesküvésnek meg kellett akadályoznia Kennedyt terveinek végrehajtásában, mert el akarta távolítani az illuminátusokat és a Federal Reserve Rendszert. A Lyndon Johnsontól Jakartából, Indonéziából érkező napi jelentések arra ítélték Kennedyt, hogy meggyilkolják őt.

A CIA fáradságos erőfeszítése eredményeként Sukarnot puccsal távolították el az elnöki székből, és a helyére Suharto tábornok került, aki egy életre szóló házi őrizetre ítélte Sukarnot.

Amikor Kennedy visszatért az Egyesült Államokba, Dallasban meggyilkolták, amely Texasban, Lyndon Johnson államában található. Továbbá arról is beszámoltak, hogy mielőtt Kennedyt hivatalosan is halottnak nyilvánították, Lyndon Johson önmagát eskette fel az Egyesült Államok új elnökévé.

Most is úgy gondolják, hogy Lee Harvey Oswald ölte meg Kennedyt? Egyáltalán nem. Lyndon Johnson, George H. W. Bush és az összeesküvés voltak felelősek a Kennedy ellen elkövetett merényletért.

Nyolc nappal azt követően, hogy Sukarno indonéz elnökkel a Green Hilton Memorialban aláírta a megállapodást, Kennedy elnököt meggyilkolták. Johnson elnök felfüggesztette a Kennedy által kiadott 11110-es számú elnöki végrehajtási rendeletet, és átvitték a veretlen aranyat a Federal Reserve-be. Indonéziában Sukarno elnököt fokozatosan helyezték házi őrizetbe. A Green Hilton Megállapodás végrehajtására 1968-ig nem került sor, amikor Sukarnot eltávolították hivatalából, és amikor a Globális Kereskedelem szükségessé tette, hogy legyen egy Globális Valuta.

httphttp
Kérdés: Mi az ön szerepe ezen számlákkal kapcsolatban, és hogyan választották ki, hogy részt vegyen mindebben?

Keenan: Az egész akkor kezdődött, amikor megkeresett engem (Neil Keenant) a Sárkány Család egy Akihko Yamaguchi nevű diplomatán keresztül. A segítség és politikai kapcsolatok miatt, melyet korábban nyújtottam számára, Yamaguchi folyamatosan kereste a közvetlen szolgáltatásaimat, hogy az ő nevében járjak el a nemzetközi banki és kereskedelmi ügyletek során a Sárkány Család humanitárius programjainak előmozdítása érdekében (melyeket végre kell hajtani, amikor a Globális Fedezeti Számlák jogszerűen nyitottá válnak).

Kérdés: Mi az a Monaco Megállapodások és mit sikerült végrehajtani belőle?

Keenan: 2011 augusztusában jómagam és egy nagyon erős politikai üzlettársam rendeztünk egy titkos találkozót a világ 57 pénzügyminiszterével (egyik nyugati nemzet sem vett részt) egy jacht fedélzetén Monacoban abból a célból, hogy létrehozzunk egy új, egész világra kiterjedő, eszközalapú pénzügyi rendszert. A találkozó híre elérte a Rockefellereket, az egyik kiemelkedő amerikai oligarcha klánt, akik elküldték Jay Rockefeller szenátort, hogy lényegében hívatlan vendégként "tegye tönkre" a partit. Én fizikailag tartóztattam fel Rockefellert a hajóhídon. Ekkor Rockefeller kikérte magának, hogy "Nem tudja, ki vagyok?" Erre azt válaszoltam: "De igen, pontosan az a személy, akit nem akarunk látni ezen a hajón." Rockefeller laza kidobását követően a jacht közelében Blackhawk helikopterek jelentek meg, mielőtt francia vadászgépek figyelmeztetőleg repültek át felettük, mire a helikopterek visszavonultak. Néhány hónapon belül a "Monaco Megállapodások" találkozó szerződése realizálódott, melyet hivatalossá tettek a résztvevők, és ezt a dokumentumot mostanra több mint 180 ország írta alá. Ez példátlan kollektív lépés, hogy kiragadjuk az irányítást a nyugat planetáris bűnügyi uralkodóinak kezéből. Ebből született meg a BRICS szövetség.

Folytatás a 2. részben: A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át - 2. rész

A 2. részben Neil válaszolni fog arra, hogy mennyi arany létezik valójában ezekben az alapokban, hogy milyen szerepet játszik a BRICS, és hogy mely kormányokkal és ügynökségekkel működik együtt, valamint milyen szerepe van mindebben globális szinten Vlagyimir Putyinnak.

(1) - http://neilkeenan.com/history-events-timeline/

TMU

loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 5
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve bőrszín Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Fönícia Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés hajóroncs hajszín halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Malajzia Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át
A globális pénzügyi rendszer soha nem látott változáson megy át
https://3.bp.blogspot.com/-1esnBZFEWtY/WApj0oq665I/AAAAAAAAhBY/2JQdWLZid4MtNNLmLG4c0QS7CeiqYUS5ACLcB/s1600/neil%2Bkeenan%2Bglob%25C3%25A1lis%2Bfedezeti%2Bsz%25C3%25A1ml%25C3%25A1k%2Barany%2B%25C5%2591si%2B%25C3%25A1zsiai%2Bcsal%25C3%25A1dok%2Bcs%25C3%25A1rk%25C3%25A1ny%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bkennedy%2Baranyfedezet%25C5%25B1%2Bvaluta%2Bj%25C3%25B3l%25C3%25A9ti%2Bprogram-video-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-1esnBZFEWtY/WApj0oq665I/AAAAAAAAhBY/2JQdWLZid4MtNNLmLG4c0QS7CeiqYUS5ACLcB/s72-c/neil%2Bkeenan%2Bglob%25C3%25A1lis%2Bfedezeti%2Bsz%25C3%25A1ml%25C3%25A1k%2Barany%2B%25C5%2591si%2B%25C3%25A1zsiai%2Bcsal%25C3%25A1dok%2Bcs%25C3%25A1rk%25C3%25A1ny%2Bcsal%25C3%25A1d%2Bkennedy%2Baranyfedezet%25C5%25B1%2Bvaluta%2Bj%25C3%25B3l%25C3%25A9ti%2Bprogram-video-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/10/a-globalis-penzugyi-rendszer-soha-nem.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/10/a-globalis-penzugyi-rendszer-soha-nem.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete