Archive Pages Design$type=blogging

­

A vibrációs kvantumelméletet egy 2000 éves ősi szöveg ismerteti

A kvantumfizika jelenleg azt állítja, hogy az anyag csupán illúzió, és hogy minden energia, mely eltérő frekvencián végez rezgőmozgást. Ez...

A kvantumfizika jelenleg azt állítja, hogy az anyag csupán illúzió, és hogy minden energia, mely eltérő frekvencián végez rezgőmozgást. Ez olyan dolog, amit a tudomány csupán az elmúlt században kezdett komolyan venni. Erről azonban már Hermész Triszmegisztosz (a hermetikus tanítások alapítója) is tanított, mint a létezés 7 elvének egyike, és az ő tanításai az időszámítás szerinti első századig nyúlnak vissza.

Ezek a tanítások tovább mennek annál, mint amit a modern tudomány képes mérni, de lassan felzárkózik a sok ötlethez.

Itt olvasható egy rész a rezgésekről a "A Kybalion" című könyvből. A Kybalion egy bevezetés az okkult hermeticizmusba, és Hermész Triszmegisztosz ősi tanításaiból ered.

"Semmi sem nyugszik; minden mozog; minden vibrál." - A Kybalion

A nagy Harmadik Hermetikus Elv - a Vibráció Elve - azt az igazságot testesíti meg, hogy a mozgás mindenben megnyilvánul az univerzumban, hogy semmi sincs nyugalomban, hogy minden mozog, rezeg és köröz. Ezt a Hermetikus Elvet ismerte fel néhány korai görög filozófus, akik megtestesítették ezt a rendszereikben. De aztán évszázadokon keresztül szem elől tévesztették ezt a hermetikusok sorain kívül gondolkodók. A tizenkilencedik században azonban a fizika tudománya újra felfedezte az igazságot, és a huszadik század tudományos felfedezései további bizonyítékokkal támasztották alá ennek a sok évszázados Hermetikus tanításnak a realitását.

A Hermetikus Tanítások szerint nem csak, hogy minden folyamatos mozgásban és rezgésben van, hanem az egyetemes erő különböző megnyilvánulásai közötti "különbségeket" teljes egészében a rezgések változó mértéke és módja okozza. De nem csak ez, hanem önmagában A MINDEN is egy állandó rezgésben nyilvánul meg végtelen intenzitással és gyors mozgással, ami gyakorlatilag nyugalmi állapotnak tekinthető; a tanítók irányítják a diákok figyelmét arra a tényre, hogy még a fizikai síkon gyorsan mozgó tárgy (például egy forgó kerék) is nyugalomban lévőnek tűnik. A tanítások szerint a lélek a rezgés egyik pólusa, a másik pólusa pedig az anyag bizonyos rendkívül durva formái. E két pólus között a rezgésnek több millió különböző mértéke és módja létezik.

A modern tudomány bebizonyította, hogy mindaz, amit Anyagnak és Energiának hívunk azok a "rezgő mozgásnak a módjai", és néhány előrehaladottabb tudós gyorsan közelít az okkultisták azon álláspontja felé, hogy az Elme jelensége úgyszintén a rezgés vagy mozgás egy módja. Lássuk, mit mond a tudomány a rezgés kérdéséről az anyag és az energia vonatkozásában.

Első helyen a tudomány azt tanítja, hogy minden anyag bizonyos mértékben a hőmérsékletből származó rezgésnek köszönhetően nyilvánul meg. Legyen egy tárgy hideg vagy meleg - mindkettő ugyanannak a dolognak a fokozatai -, bizonyos hő rezgéseken nyilvánul meg, és ebben az értelemben mozgásban és rezgésben van. Majd minden anyagi részecske körkörös mozgásban van, kezdve a molekuláktól egészen a csillagokig. A bolygók a napok körül keringenek, és sok közülük a saját tengelye körül forog. A csillagok azonban még nagyobb központi pontok körül mozognak, és ezekről úgy véljük, hogy még nagyobb dolgok körül mozognak a végtelenségig.

http://indavideo.hu/video/Rezgesek

A molekulák, melyek az Anyag különleges fajtái, az állandó rezgés és egymás körüli, és egymás elleni mozgás állapotában vannak. A molekulák atomokból állnak, melyek hasonlóképpen az állandó mozgás és rezgés állapotában vannak. Az atomok is részecskékből állnak, melyeket "elektronoknak", "ionoknak" stb. nevezünk, melyek ugyancsak gyors mozgásban vannak egymás körül, ami a rezgés egy nagyon gyors állapotában és módjában nyilvánul meg. És így láthatjuk, hogy az anyag minden formája rezgés, összhangban a rezgés Hermetikus Elvével.

És így van ez az Energia különböző formáival. A tudomány azt tanítja, hogy a fény, a hő, a mágnesesség és az elektromosság a rezgő mozgás bizonyos formái, melyek valamilyen formában az Éterhez kapcsolódnak, illetve valószínűleg abból erednek. A tudomány még nem próbálja megmagyarázni a Kohézióként ismert jelenség természetét, amely a Molekuláris Vonzás elve, sem a Kémiai Affinitást, amely az Atomi Vonzás elve, sem a Gravitációt (a legnagyobb rejtélyt a három közül), amely az Anyag minden részecskéje vagy tömege és minden más részecske vagy tömeg közötti vonzás elve. Az Energia ezen három formája még nem érthető a tudomány számára, de egyes írók arra a véleményre hajlanak, hogy ezek is a rezgési energia bizonyos formáinak valamilyen megnyilvánulásai, mely tényt a Hermetisták vallották, és tanították az elmúlt korokban.

Az Univerzális Éter, melyet a tudomány a természetének pontos megértése nélkül feltételezett, melynek a Hermetisták birtokában voltak, egy magasabb megnyilvánulása annak, amit hibásan anyagnak neveznek - vagyis egy magasabb fokú rezgéssel rendelkező anyagnak - és "Éteri Anyagnak" hívták. A Hermetisták azt tanították, hogy ez az Éteri Anyag extrém vékonyságú és rugalmasságú, és áthatja az univerzális teret, és közegként szolgál a rezgési energia hullámainak továbbítására, mint a hő, a fény, az elektromosság, mágnesesség stb. A Tanítások szerint az Éteri Anyag összekötő kapocs a rezgési energia formái, az úgynevezett "Anyag" között egyfelől, másfelől az "Energia vagy Erő" között, és hogy ez bizonyos fokú rezgésben nyilvánul meg, sebességében és módjában teljesen önmagától.

A tudósok egy gyorsan forgó kereket vagy hengert kínálnak illusztrációként, hogy bemutassák a növekvő rezgés hatását. Az illusztráció feltételez egy kereket vagy egy forgó hengert, ami alacsony sebességgel forog - ezt a forgó dolgot nevezzük "a tárgynak". Tegyük fel, hogy a tárgy lassan mozog. Ezt könnyen lehet látni, de a mozgás hangja nem éri el a fület. A sebesség fokozatosan növekszik. Néhány pillanat múlva a mozgás olyan gyors lesz, hogy egy mély morgást vagy hangot lehet hallani. Aztán a sebesség további növekedésével a hangjegyek egyre magasabbak a zenei skálán. Majd ahogy a mozgás még tovább gyorsul, a következő legmagasabb hang is különbözik. Aztán egyik a másik után, az összes hangjegy megjelenik a zenei skálán egyre magasabban, amíg a mozgás gyorsul. Végül, amikor a mozgás elért egy bizonyos mértékig, az utolsó hang még hallható az emberi fül számára, majd az éles, átható sikoly elhal, és csend következik. Nem hallható a forgó tárgy hangja, mivel a mozgási sebessége olyan nagy, hogy az emberi fül nem képes érzékelni a rezgéseket.

Ezután következik a növekvő mértékű Hő felfogása. Egy bizonyos idejű melegítés után a szem megpillantja, hogy a tárgy tompa, sötét vöröses színűvé válik. Ahogy a hőmérséklet nő, a vörös egyre fényesebb lesz. Aztán ahogy fokozódik a hő, a piros narancssárgába olvad. Ezután a narancssárgából világos sárgává változik. Ezután egymást követik a zöld árnyalatai, a kék, indigó és végül a lila, ahogy a hőmérséklet nagy sebességgel növekszik. Aztán a lila elsötétedik, és minden szín eltűnik, mert az emberi szem nem képes érzékelni őket. De van láthatatlan sugárzás, amit a tárgy bocsát ki, amelyeket fényképezéshez használnak, és más finom fénysugarak. Aztán kezdenek megnyilvánulni olyan sajátos sugarak, mint az úgynevezett "Röntgensugárzás", stb., ahogy a tárgy állapota megváltozik. Elektromosságot és mágnesességet bocsát ki, amikor eléri a megfelelő mértékű rezgést.

Amikor az objektum elér egy bizonyos mértékű rezgést, a molekulái felbomlanak, és eredeti elemeire vagy atomjaira esik szét. Ezután az atomok, a Rezgés Elvét követve számtalan részecskévé bomlanak, melyekből felépülnek. Végül a részecskék is eltűnnek, és elmondható, hogy a tárgy Éteri Anyagból áll. A tudomány nem mer továbbmenni az illusztrációban, de a Hermetisták azt tanítják, hogyha a rezgés folyamatosan emelkedik, és a tárgy a megnyilvánulás egyre magasabb állapotait éri el, ez a megnyilvánulás különböző szellemi fázisokra vált egészen addig, amíg újra be nem lép A MINDENBE, ami az Abszolút Szellem. A "tárgy" azonban már megszűnt "tárgynak" lenni jóval azelőtt, hogy elérte volna az Éteri Anyag állapotát, de egyébként az illusztráció helyes, mivel a rezgés módjának és sebességének folyamatos emelkedését mutatja. Emlékeznünk kell arra, hogy ebben az illusztrációban az egyes szakaszokban, ahol a "tárgy" ledobja a fény, a hő stb. rezgéseit, valójában nem "oldódnak fel" ezekben az energia formákban (melyek jóval magasabbak a skálán), hanem egyszerűen csak elérnek egy bizonyos fokú rezgést, melyeken ezek az energia formák felszabadulnak egy fokozattal a molekulák, atomok és részecskék korlátozó hatásai alól, az esettől függően. Ezek az energia formák bár sokkal magasabbak a skálán mint az anyag, melyeket bebörtönöztek és korlátoztak az anyagi kombinációkban, és ezért az energiák az anyagi formákon keresztül és azt felhasználva nyilvánulnak meg, így válnak határozatlanná és korlátozottá az anyagi formájú teremtéseikben, amely olyan mértékben igaz minden teremtésre, ahogy a teremtő erő részt vett a létrehozásában.

De a Hermetikus tanítások sokkal tovább mennek, mint a modern tudomány. Azt tanítják, hogy a gondolat, érzelem, értelem, akarat vagy vágy, illetve bármilyen szellemi állapot mindenféle megnyilvánulását rezgések kísérik, amelynek egy részét levetjük, amely hajlamos más személyek elméjére "gerjesztőleg" hatni. Ez az elv, amely létrehozza a "telepátia" jelenségét, a szellemi befolyást és más elme feletti cselekvési formát és erőt, amellyel a közvélemény egyre gyorsabban ismerkedik meg a különböző iskolák, kultuszok és tanítók okkult tudásának széles körben történő terjedésével ezekben az időkben.

Minden gondolatnak, érzelemnek vagy mentális állapotnak megvan a megfelelő sebességű és módozatú rezgése. És a személy vagy más személyek akaratától függően ezeket a mentális állapotokat reprodukálni lehet, ahogy egy zenei hang is másolható, ami egy bizonyos hangszer rezgését okozza egy adott sebességen - a színeket ugyanígy lehet reprodukálni. A Rezgés Elvének ismeretével, ahogy a Mentális Jelenségek esetében, az ember bármilyen fokban polarizálhatja az elméjét ahogy akarja, így egyre tökéletesebb ellenőrzést érhet el a mentális állapotai, hangulata stb. felett. Ugyanígy mások elméjét is befolyásolhatja, létrehozva bennük a kívánt mentális állapotokat. Röviden, képes előállítani a Mentális Síkon azt, amit a tudomány a Fizikai Síkon, nevezetesen a "Tetszés szerinti rezgéseket." Ez a hatalom természetesen csak megfelelő utasítások, edzések és gyakorlatok révén szerezhető meg, a Mentális Transzmutáció tudománya, ami a Hermetikus Művészet egyik ága.

Egy kis gondolkodás minderről megmutatja a hallgatónak, hogy a Rezgés Elve szolgál alapjául az erő csodálatos jelenségeinek megnyilvánulásában, mely a Mesterek és Beavatottak által nyilvánul meg, akik látszólag képesek félretenni a Természet Törvényeit, de akik a valóságban egyszerűen csak egyik törvényt használják a másik ellen; egyik elvet a másik ellen; és akik eredményeiket az anyagi tárgyak, vagy az energia formák rezgésének megváltoztatásával tudják elérni, és így hajtanak végre általában "csodáknak" nevezett tetteket.

Ahogy az egyik régi Hermetikus író mondta: "Aki megérti a Rezgés Elvét, az megragadta a hatalom jogarát."

Könyvajánló

A Kybalion
A három beavatott titkos tanítása

A világ birtokában lévő okkult tanításoknak nincs olyan része, melyeket olyan szigorúan őriznének, mint a Hermetikus Tanítások részleteit. Ezek azok alatt az évszázadok alatt kerültek a birtokunkba, amíg nagy alapítójuk, Hermész Triszmegisztosz élt. Őt "Az istenek írnokának" nevezték. Azokban a napokban élt az ősi Egyiptomban, amikor a jelen emberi faj kialakulóban volt. Egykorú Ábrahámmal és ha a legenda igaz, Hermész Triszmegisztosz akkor oktatója volt ennek a tiszteletre méltó bölcsnek. Hermész volt és van. ő az Okkultizmus Nagy Központi Napja, kinek kisugárzása számos olyan tanítást megvilágít, melyek élete után terjedtek el. Minden lényeges és alapvető tanítás beleilleszkedik az összes ezoterikus tanításba, mely visszavezethető Hermészig. Kétségkívül még a legősibb indiai tanítások is gyökerét képezték az eredeti Hermetikus Tanításoknak. * A Kybalion-tól származó titkos tanításokra jellemző, hogy a Szovjet Titkos Szolgálat, a KGB kutatócsoportja is évekig tanulmányozta és értelmezte a könyvben található tanokat. Ez is hozzájárult jelen mű - okkult- ezoterikus körökben elterjedt - sikeréhez.

loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A vibrációs kvantumelméletet egy 2000 éves ősi szöveg ismerteti
A vibrációs kvantumelméletet egy 2000 éves ősi szöveg ismerteti
https://4.bp.blogspot.com/-ukVrvFcEZyY/V0MibfYQ9MI/AAAAAAAAeH0/DKBw6SDZkr8WD41Zhw0CuRukc2gnXQONgCLcB/s1600/kybalion%2Bk%25C3%25B6nyv%2Brezg%25C3%25A9s%2Belve%2Bvibr%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bteremt%25C3%25A9s%2B%25C3%25A9ter%2Banyag%2Bill%25C3%25BAzi%25C3%25B3%2Bfizika%2Btudom%25C3%25A1ny%2Bokkult%2Btud%25C3%25A1s%2Bvideo-kvantumfizika-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ukVrvFcEZyY/V0MibfYQ9MI/AAAAAAAAeH0/DKBw6SDZkr8WD41Zhw0CuRukc2gnXQONgCLcB/s72-c/kybalion%2Bk%25C3%25B6nyv%2Brezg%25C3%25A9s%2Belve%2Bvibr%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bteremt%25C3%25A9s%2B%25C3%25A9ter%2Banyag%2Bill%25C3%25BAzi%25C3%25B3%2Bfizika%2Btudom%25C3%25A1ny%2Bokkult%2Btud%25C3%25A1s%2Bvideo-kvantumfizika-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/05/a-vibracios-kvantumelmeletet-egy-2000.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/05/a-vibracios-kvantumelmeletet-egy-2000.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete