Archive Pages Design$type=blogging

­

Sitchin sumér szöveg fordításait az illuminátusok agyalták ki, hogy elősegítsenek egy hamis idegen vallást

Zecharia Sitchin széles körben ismert mint azon úttörő gondolat terjesztője, hogy egy vagy több földönkívüli faj látogatta meg a Földet az...

Zecharia Sitchin széles körben ismert mint azon úttörő gondolat terjesztője, hogy egy vagy több földönkívüli faj látogatta meg a Földet az antik világban, és segített az emberi civilizáció kifejlődésében. A sumér ékírásos szövegek általa történt fordításai arra utalnak, hogy egy idegen faj, az úgynevezett "Anunnaki" teremtette az emberiséget, amit több mint 25 nyelvre fordítottak le és több millió példányban értékesítettek világszerte. Corey Goode, a titkos űrprogram informátora szerint az a probléma, hogy Sitchin fordításai kitalált információkat tartalmaznak.

Goode ezt a megdöbbentő állítást Sitchin fordításaival kapcsolatban a David Wilcock által készített Kozmikus Közzététel interjú sorozat február 9-i epizódjában tette a Gaia TV-ben (1). Mindez Goode azon beszámolóját követően merült fel, melyet 2015. szeptemberében adott a Belső Földi civilizácók képviselőivel történt találkozójáról. Leírta, hogy elvitték egy olyan könyvtárba, amit a legrégebbi civilizáció hozott létre, és amely 18 millió évre nyúlik vissza.

"Kaaree" a főpapnő, aki végigvezette Goodet a könyvtáron, megmutatta neki az ősi könyvtár különböző szintjeit, melyek különféle kéziratoknak, tekercseknek, tábláknak és könyveknek adnak otthont az eltérő korokból. A könyvek egy szekciójában Goode olyan címeket ismert fel, melyeknek Zecharia Sitchin volt a szerzője, ami együttesen a Föld krónikája néven ismert.

A Kozmikus Közzététel február 2-i korábbi epizódjában Goode elmondta, hogy állítása szerint azt mondták neki, hogy az ókori suméroknak a Belső Föld lényei segítettek, akik úgy döntöttek, hogy megtanítják nekik a mezőgazdaságot és a nyelvet. Erre egy kisebb kataklizma miatt volt szükség, amely kiirtotta a civilizációkat a felszínen. Goode megkérdezte, hogy ez hogyan vethető össze azzal az információval, mely szerint a suméroknak idegen látogatók segítettek, amire Kaaree azt felelte, hogy választ fog rá találni a könyvtárban. (2)

A könyvtárban Goode megkapta a választ, amit keresett. Egy nagyon nagy ősi sumér nyelvi kifejezések értelmezésére szolgáló antik szótárról folytatott megbeszélés során Kaaree felmutatta Zecharia Sitchin könyveit, és azt mondta:

"Elég sok információ ezekben a könyvekben kitalált... Nem vehetők ezek a könyvek, nem lehet egy ősi sumér táblát és szöveget úgy lefordítani, hogy azt kapjuk, amit ezek a könyvek mondanak."

Példaként az "Anunnaki" szót vette, amit Sitchin első könyvében a "Tizenkettedik bolygóban" úgy határozott meg, mint "azok, akik az égből jöttek." Kaaree szerint a szó valójában "királyi magot" jelent. Az ő "Anunnaki" fordítását több hagyományos sumér tudós is alátámasztja, akik Sitchin kritikusaiként erre korábban már rámutattak.

Kaaree-ról készült művészi illusztráció

Goode szerint Kaaree azt mondta neki, hogy Sitchint egy titkos társaság három tagja kereste meg, akiknek célja az volt, hogy elhitessenek egy elit által ihletett vallást, ami fiktív földönkívüli teremtőkön alapul. Megetették Sitchinnel a sumér ékírásos szöveg fordításaikat, melynek hozzáfogott a kiadásához a Föld krónikája sorozat könyveiben, ami 1976-ban kezdődött a Tizenkettedik bolygóval.


Goode szerint:

"Azt mondta, hogy az írónak (Sitchin) ott volt három ember, akik adták számára a narratívát, hogy mit írjon, és hogy ez a három ember egy nagyon okos beszivárgás volt az illuminátusok részéről az ufológus ezoterikus közösségbe, hogy egy vallást hozzanak létre számunkra."

Goode azt állította, hogy ez a vitatott információ a Titkos Űrprogram számára is ismert volt, mivel olvasott erről az 1987-től 2007-ig tartó titkos szolgálata alatt. Ha Goode kinyilatkoztatásai pontosak, mint ahogy a kutatások eddig megállapították, akkor ez független módon is megerősíti Kaaree állításait.

Egy újabb szinten valószínűsíti a vádat, hogy Sitchin sumér szöveg fordításait titokban mások agyalták ki, egy Wilcock által elmondott anekdota, melyet a Kozmikus Közzététel legutóbbi részében osztott meg. Wilcock elmondta, hogy egy spanyol egyetemi barátja, akit nem akart felfedni a műsorban rendszeresen beszélt Sitchinnel, aki bizalmasan közölte vele, hogy megmondták neki, mit kell írnia a Föld krónikája könyvekben.

Goode információi bizonyos, hogy sok Sitchin támogató szerint ellentmondásosak, akik úgy vélik, hogy a sumér szövegek hagyományos tudományos fordításai pontatlanok. Ezzel ellentétben Goode arra mutat rá, hogy sok hagyományos tudós helyes az értelmezésben, ahogy azt az "Anunnaki" szó helyes fordításáról folyó vita is illusztrálta. Arra ösztönzi az embereket, hogy maguk kutassák a hagyományos sumér fordításokat, és döntsék el Sitchin fordításainak pontosságát.

A Belső Földi Civilizációval kapcsolatban, melyhez Kaaree tartozik, fontos tisztázni, hogy miért tűnhet ellentmondásosnak az, amit Kaaree mondott Sitchin fordításáról. A 2015. szeptember 23-i beszámolójában Goode a Kaareeval ugyanezen hónap elején történt találkozójáról azt mondta, hogy a Belső Földi civilizációk gyakran segítenek a felszíni civilizációknak egy kataklizmát követően. Ezekben az esetekben a Belső Földi lények azt mondanák, hogy ők istenek, vagy más síkokról vagy bolygókról származó földönkívüliek:

"Azt állították, hogy időről időre felbukkantak, hogy újra indítsák a túlélők civilizációját, akik velük a legközelebbi kapcsolatban voltak genetikailag.

Azt is elmondták, hogy ezek a túlélő fajok azt feltételezték, hogy ők a saját legendáikban felbukkanó istenek voltak. Úgy döntöttek, hogy hagyják azoknak, akiknek segítettek, hogy azt higgyék, hogy ők istenek voltak annak érdekében, hogy megtartsák föld alatti civilizációjuk titkát és biztonságát."

Kapcsolódó cikk: Titkos föld alatti városok évezredek óta befolyásolják az emberi civilizációt és vallást

Kaaree elismerte, hogy az ő civilizációja segített a suméroknak a mezőgazdaságban és a nyelvben. Feltételezhető, hogy a Belső Földi civilizáció szintén azt mondta a suméroknak, hogy ők "istenek", vagy legalábbis arra ösztönözték a sumérokat, hogy fogadjanak el egy olyan hitet, ami összhangban van a legendáikkal.

Mindez azt sugallja, hogy a Sitchin fordítások részleges igazságon alapultak, hogy a suméroknak egy technológiailag fejlett társadalom, az "Anunnaki" segített, akik azt állították, hogy istenek.

Azonban Sitchin azon fordítása, hogy az Anunnaki a Nibiru bolygóról érkezett, és genetikailag módosították az emberiséget, hogy összekapcsolják a saját DNS-üket a korai emberfélékkel, egy kiagyalt információ. Úgy tűnik ez az, amire Kaaree utalt, mint egy erőfeszítés az illuminátusok titkos társasága részéről, hogy létrehozzanak egy elit által inspirált vallást, amelybe földönkívüli lényeket vonnak be.

Clive Prince és Lynne Picknett a 2001-ben megjelent "A Csillagkapu-összeesküvés" című könyv szerzői nyomon követik a globális elit erőfeszítéseit, hogy létrehozzanak egy új vallást, amely a földönkívüli teremtők körül forog.

Ezt a gondolatot olyan szerzők fejlesztették tovább, mint Tom Horn és Chris Putnam az "Exo-Vaticana" című könyvükben, melyben a Római Katolikus Egyház a jezsuiták (Katolikus rend, melyhez Ferenc pápa is tartozik) segítségével egy olyan titkos erőfeszítést vezet, hogy egy új globális vallást hozzanak létre, melyben a földönkívüliek kulcsszerepet játszanak az emberiség megteremtésében. A pápa valóban tett egy drámai lépést ebbe az irányba egy 2014. október 27-i nyilatkozatában kifejtve, hogy a földönkívüliek tevékenysége Isten tervének a része volt.

Kapcsolódó cikk: Ferenc Pápa: Az Egyház megkeresztelné az idegeneket

Michael Salla 2013-as "Galaktikus diplomácia" című könyvében hangsúlyozta, hogy Sitchin beszámolója egy egységes földönkívüli teremtőről ellentmond a bizonyítéknak, hogy több földönkívüli faj keverte össze genetikáját az emberiségével hosszú történelmi időszakok során. Goode és olyan "földönkívüi kontaktok" szerint, mint Alex Collier, 22 különböző idegen faj létezik, melyek DNS-ükkel járultak hozzá az emberiség fejlődéséhez. (3)

A Belső Földi civilizációk azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját genetikájuk jóval megelőzi az ide látogató földönkívüliek többszörös beavatkozását, akik genetikailag módosították a felszíni emberiséget. Kaaree népe eredetében visszanyúlik az "Őrzők" korszakáig, magasabb dimenziós lények egy nagyon ősi fajához, akik segítettek létrehozni és/vagy megvédeni az első emberi civilizációkat a Földön.

Az első emberek genetikája feltehetően összeegyeztethetőbb volt egy magasabb egyetemes tudat megnyilvánulásával, amire az "Egység törvénye" anyag utal mint Logosz vagy kreatív elv fizikai formában. Következésképpen a Belső Földi civilizációk egy szigorú szeparációt tartottak fenn a genetikailag kevert, és hallgatólagosan "alsóbbrendű" felszíni emberiségtől sok évezreden keresztül.

Ez nagyban ellentmond Collier állításainak, melyben földönkívüliek az Androméda csillagképből a vegyes emberi DNS-t egyfajta genetikai királyi leszármazásnak tekintik. Egy 2000-es interjúban Collier a következőket mondta:

"Az andromédaiak szerint genetikailag királyi leszármazottak vagyunk, mindenki ezen a bolygón, és ennek semmi köze ahhoz, hogy hol állunk a lélek szintjén. Az emberek összekeverik a kettőt. Olyan ez, mintha az emberek nem figyelnének és hallanának. Azt mondják, hogy mi genetikailag királyi leszármazottak vagyunk, mert 22 különböző faj genetikai részösszege vagyunk. Sok különböző faj járt itt, több millió éven keresztül manipuláltak bennünket genetikailag majd hagytak el minket, és párosodtak, amíg itt voltak." (4)

Az összetett helyzet a Belső Föld lényeivel úgy tűnik meg fog változni, mivel egy öt csoportból álló földönkívüli faj, akiket Goode a Gömb Lények Szövetségének ír le, jelent meg a Naprendszerünkben a közelmúltban. A Belső Földi civilizációk a Gömb Lények Szövetségét az Őrzőikként ismerik el, akik visszatértek a nagy planetáris, csillag és galaktikus szinten bekövetkező változások idején.

Goode egyik januári beszámolója szerint egy szemtől szembe találkozón a Gömb Lények Szövetsége és a Belső Földi civilizációk képviselői között, amelyre a Kuiper-övben került sor 2015 végén azt mondták nekik, hogy "nem voltak megfelelő gondnokai" ennek a bolygónak. Ez oda vezetett, hogy néhány Belső Földi civilizáció újraértékelte a szigorú elkülönülés politikáját, és annak lehetséges módjait mérlegelik, hogyan fedjék fel magukat jobban a felszíni emberiség számára, ami egy eljövendő időben planetáris egységhez vezetne.

Kapcsolódó cikk: A Belső Földi civilizációk tárgyalásokat kezdeményeznek, hogy véget vessenek az emberiségtől való elszigeteltségüknek

Goode beszámolói a Belső Földi civilizációkkal történt találkozásairól meghökkentőek, és az emberiség ősi eredetének, valamint a különböző földönkívüli és Belső Földi csoportok szerepének újraértékeléséhez vezetnek, ahogy egyre több bizonyíték kerül napvilágra, melyek állításait igazolják. Felfedve Zecharia Sitchin sumér ékírásos szöveg fordításait, mint kitalált információkat, Goode arra is utal, hogy van egy hallgatólagos figyelmeztetés a Belső Földi civilizációk részéről, miszerint Sitchin része volt egy titkos illuminátus erőfeszítésnek, hogy létrehozzanak egy új, elit által vezetett globális vallást, amely az emberi ügyekbe történt földönkívüli beavatkozáson alapulna.

(1) - http://www.gaia.com/video/inner-earth-library
(2) - http://www.gaia.com/video/inner-earth-grand-tour
(3) - http://exopoliticsjournal.com/vol-2/vol-2-2-Collier.htm
(4) - http://www.bibliotecapleyades.net/andromeda/esp_andromedacom_8.htm

Exopolitics

loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 4
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos kerékpár elektromos motor elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jóga Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso Üreges Föld űrháború űrkutatás űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Sitchin sumér szöveg fordításait az illuminátusok agyalták ki, hogy elősegítsenek egy hamis idegen vallást
Sitchin sumér szöveg fordításait az illuminátusok agyalták ki, hogy elősegítsenek egy hamis idegen vallást
https://3.bp.blogspot.com/-ufzKOzqy_v4/VsHHHFExCZI/AAAAAAAAcjw/AyCswcxEgHk/s1600/Kaaree-corey%2Bgoode%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bzecharia%2Bsitchin%2Banunnaki%2Bkir%25C3%25A1lyi%2Bmag%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2Bbels%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ldi%2Bciviliz%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bsum%25C3%25A9r%2B%25C3%25A9k%25C3%25ADr%25C3%25A1s%2Bford%25C3%25ADt%25C3%25A1s%2Bhelytelen%2Billumin%25C3%25A1tus%2Bhamis-vall%25C3%25A1s-exovaticana-2016-%25C3%25BAj.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ufzKOzqy_v4/VsHHHFExCZI/AAAAAAAAcjw/AyCswcxEgHk/s72-c/Kaaree-corey%2Bgoode%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bzecharia%2Bsitchin%2Banunnaki%2Bkir%25C3%25A1lyi%2Bmag%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2Bbels%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ldi%2Bciviliz%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bsum%25C3%25A9r%2B%25C3%25A9k%25C3%25ADr%25C3%25A1s%2Bford%25C3%25ADt%25C3%25A1s%2Bhelytelen%2Billumin%25C3%25A1tus%2Bhamis-vall%25C3%25A1s-exovaticana-2016-%25C3%25BAj.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/sitchin-sumer-szoveg-forditasait-az.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/sitchin-sumer-szoveg-forditasait-az.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete