Sitchin sumér szöveg fordításait az illuminátusok agyalták ki, hogy elősegítsenek egy hamis idegen vallást

Zecharia Sitchin széles körben ismert mint azon úttörő gondolat terjesztője, hogy egy vagy több földönkívüli faj látogatta meg a Földet az...

Zecharia Sitchin széles körben ismert mint azon úttörő gondolat terjesztője, hogy egy vagy több földönkívüli faj látogatta meg a Földet az antik világban, és segített az emberi civilizáció kifejlődésében. A sumér ékírásos szövegek általa történt fordításai arra utalnak, hogy egy idegen faj, az úgynevezett "Anunnaki" teremtette az emberiséget, amit több mint 25 nyelvre fordítottak le és több millió példányban értékesítettek világszerte. Corey Goode, a titkos űrprogram informátora szerint az a probléma, hogy Sitchin fordításai kitalált információkat tartalmaznak.

Goode ezt a megdöbbentő állítást Sitchin fordításaival kapcsolatban a David Wilcock által készített Kozmikus Közzététel interjú sorozat február 9-i epizódjában tette a Gaia TV-ben (1). Mindez Goode azon beszámolóját követően merült fel, melyet 2015. szeptemberében adott a Belső Földi civilizácók képviselőivel történt találkozójáról. Leírta, hogy elvitték egy olyan könyvtárba, amit a legrégebbi civilizáció hozott létre, és amely 18 millió évre nyúlik vissza.

"Kaaree" a főpapnő, aki végigvezette Goodet a könyvtáron, megmutatta neki az ősi könyvtár különböző szintjeit, melyek különféle kéziratoknak, tekercseknek, tábláknak és könyveknek adnak otthont az eltérő korokból. A könyvek egy szekciójában Goode olyan címeket ismert fel, melyeknek Zecharia Sitchin volt a szerzője, ami együttesen a Föld krónikája néven ismert.

A Kozmikus Közzététel február 2-i korábbi epizódjában Goode elmondta, hogy állítása szerint azt mondták neki, hogy az ókori suméroknak a Belső Föld lényei segítettek, akik úgy döntöttek, hogy megtanítják nekik a mezőgazdaságot és a nyelvet. Erre egy kisebb kataklizma miatt volt szükség, amely kiirtotta a civilizációkat a felszínen. Goode megkérdezte, hogy ez hogyan vethető össze azzal az információval, mely szerint a suméroknak idegen látogatók segítettek, amire Kaaree azt felelte, hogy választ fog rá találni a könyvtárban. (2)

A könyvtárban Goode megkapta a választ, amit keresett. Egy nagyon nagy ősi sumér nyelvi kifejezések értelmezésére szolgáló antik szótárról folytatott megbeszélés során Kaaree felmutatta Zecharia Sitchin könyveit, és azt mondta:

"Elég sok információ ezekben a könyvekben kitalált... Nem vehetők ezek a könyvek, nem lehet egy ősi sumér táblát és szöveget úgy lefordítani, hogy azt kapjuk, amit ezek a könyvek mondanak."

Példaként az "Anunnaki" szót vette, amit Sitchin első könyvében a "Tizenkettedik bolygóban" úgy határozott meg, mint "azok, akik az égből jöttek." Kaaree szerint a szó valójában "királyi magot" jelent. Az ő "Anunnaki" fordítását több hagyományos sumér tudós is alátámasztja, akik Sitchin kritikusaiként erre korábban már rámutattak.

Kaaree-ról készült művészi illusztráció

Goode szerint Kaaree azt mondta neki, hogy Sitchint egy titkos társaság három tagja kereste meg, akiknek célja az volt, hogy elhitessenek egy elit által ihletett vallást, ami fiktív földönkívüli teremtőkön alapul. Megetették Sitchinnel a sumér ékírásos szöveg fordításaikat, melynek hozzáfogott a kiadásához a Föld krónikája sorozat könyveiben, ami 1976-ban kezdődött a Tizenkettedik bolygóval.


Goode szerint:

"Azt mondta, hogy az írónak (Sitchin) ott volt három ember, akik adták számára a narratívát, hogy mit írjon, és hogy ez a három ember egy nagyon okos beszivárgás volt az illuminátusok részéről az ufológus ezoterikus közösségbe, hogy egy vallást hozzanak létre számunkra."

Goode azt állította, hogy ez a vitatott információ a Titkos Űrprogram számára is ismert volt, mivel olvasott erről az 1987-től 2007-ig tartó titkos szolgálata alatt. Ha Goode kinyilatkoztatásai pontosak, mint ahogy a kutatások eddig megállapították, akkor ez független módon is megerősíti Kaaree állításait.

Egy újabb szinten valószínűsíti a vádat, hogy Sitchin sumér szöveg fordításait titokban mások agyalták ki, egy Wilcock által elmondott anekdota, melyet a Kozmikus Közzététel legutóbbi részében osztott meg. Wilcock elmondta, hogy egy spanyol egyetemi barátja, akit nem akart felfedni a műsorban rendszeresen beszélt Sitchinnel, aki bizalmasan közölte vele, hogy megmondták neki, mit kell írnia a Föld krónikája könyvekben.

Goode információi bizonyos, hogy sok Sitchin támogató szerint ellentmondásosak, akik úgy vélik, hogy a sumér szövegek hagyományos tudományos fordításai pontatlanok. Ezzel ellentétben Goode arra mutat rá, hogy sok hagyományos tudós helyes az értelmezésben, ahogy azt az "Anunnaki" szó helyes fordításáról folyó vita is illusztrálta. Arra ösztönzi az embereket, hogy maguk kutassák a hagyományos sumér fordításokat, és döntsék el Sitchin fordításainak pontosságát.

A Belső Földi Civilizációval kapcsolatban, melyhez Kaaree tartozik, fontos tisztázni, hogy miért tűnhet ellentmondásosnak az, amit Kaaree mondott Sitchin fordításáról. A 2015. szeptember 23-i beszámolójában Goode a Kaareeval ugyanezen hónap elején történt találkozójáról azt mondta, hogy a Belső Földi civilizációk gyakran segítenek a felszíni civilizációknak egy kataklizmát követően. Ezekben az esetekben a Belső Földi lények azt mondanák, hogy ők istenek, vagy más síkokról vagy bolygókról származó földönkívüliek:

"Azt állították, hogy időről időre felbukkantak, hogy újra indítsák a túlélők civilizációját, akik velük a legközelebbi kapcsolatban voltak genetikailag.

Azt is elmondták, hogy ezek a túlélő fajok azt feltételezték, hogy ők a saját legendáikban felbukkanó istenek voltak. Úgy döntöttek, hogy hagyják azoknak, akiknek segítettek, hogy azt higgyék, hogy ők istenek voltak annak érdekében, hogy megtartsák föld alatti civilizációjuk titkát és biztonságát."

Kapcsolódó cikk: Titkos föld alatti városok évezredek óta befolyásolják az emberi civilizációt és vallást

Kaaree elismerte, hogy az ő civilizációja segített a suméroknak a mezőgazdaságban és a nyelvben. Feltételezhető, hogy a Belső Földi civilizáció szintén azt mondta a suméroknak, hogy ők "istenek", vagy legalábbis arra ösztönözték a sumérokat, hogy fogadjanak el egy olyan hitet, ami összhangban van a legendáikkal.

Mindez azt sugallja, hogy a Sitchin fordítások részleges igazságon alapultak, hogy a suméroknak egy technológiailag fejlett társadalom, az "Anunnaki" segített, akik azt állították, hogy istenek.

Azonban Sitchin azon fordítása, hogy az Anunnaki a Nibiru bolygóról érkezett, és genetikailag módosították az emberiséget, hogy összekapcsolják a saját DNS-üket a korai emberfélékkel, egy kiagyalt információ. Úgy tűnik ez az, amire Kaaree utalt, mint egy erőfeszítés az illuminátusok titkos társasága részéről, hogy létrehozzanak egy elit által inspirált vallást, amelybe földönkívüli lényeket vonnak be.

Clive Prince és Lynne Picknett a 2001-ben megjelent "A Csillagkapu-összeesküvés" című könyv szerzői nyomon követik a globális elit erőfeszítéseit, hogy létrehozzanak egy új vallást, amely a földönkívüli teremtők körül forog.

Ezt a gondolatot olyan szerzők fejlesztették tovább, mint Tom Horn és Chris Putnam az "Exo-Vaticana" című könyvükben, melyben a Római Katolikus Egyház a jezsuiták (Katolikus rend, melyhez Ferenc pápa is tartozik) segítségével egy olyan titkos erőfeszítést vezet, hogy egy új globális vallást hozzanak létre, melyben a földönkívüliek kulcsszerepet játszanak az emberiség megteremtésében. A pápa valóban tett egy drámai lépést ebbe az irányba egy 2014. október 27-i nyilatkozatában kifejtve, hogy a földönkívüliek tevékenysége Isten tervének a része volt.

Kapcsolódó cikk: Ferenc Pápa: Az Egyház megkeresztelné az idegeneket

Michael Salla 2013-as "Galaktikus diplomácia" című könyvében hangsúlyozta, hogy Sitchin beszámolója egy egységes földönkívüli teremtőről ellentmond a bizonyítéknak, hogy több földönkívüli faj keverte össze genetikáját az emberiségével hosszú történelmi időszakok során. Goode és olyan "földönkívüi kontaktok" szerint, mint Alex Collier, 22 különböző idegen faj létezik, melyek DNS-ükkel járultak hozzá az emberiség fejlődéséhez. (3)

A Belső Földi civilizációk azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját genetikájuk jóval megelőzi az ide látogató földönkívüliek többszörös beavatkozását, akik genetikailag módosították a felszíni emberiséget. Kaaree népe eredetében visszanyúlik az "Őrzők" korszakáig, magasabb dimenziós lények egy nagyon ősi fajához, akik segítettek létrehozni és/vagy megvédeni az első emberi civilizációkat a Földön.

Az első emberek genetikája feltehetően összeegyeztethetőbb volt egy magasabb egyetemes tudat megnyilvánulásával, amire az "Egység törvénye" anyag utal mint Logosz vagy kreatív elv fizikai formában. Következésképpen a Belső Földi civilizációk egy szigorú szeparációt tartottak fenn a genetikailag kevert, és hallgatólagosan "alsóbbrendű" felszíni emberiségtől sok évezreden keresztül.

Ez nagyban ellentmond Collier állításainak, melyben földönkívüliek az Androméda csillagképből a vegyes emberi DNS-t egyfajta genetikai királyi leszármazásnak tekintik. Egy 2000-es interjúban Collier a következőket mondta:

"Az andromédaiak szerint genetikailag királyi leszármazottak vagyunk, mindenki ezen a bolygón, és ennek semmi köze ahhoz, hogy hol állunk a lélek szintjén. Az emberek összekeverik a kettőt. Olyan ez, mintha az emberek nem figyelnének és hallanának. Azt mondják, hogy mi genetikailag királyi leszármazottak vagyunk, mert 22 különböző faj genetikai részösszege vagyunk. Sok különböző faj járt itt, több millió éven keresztül manipuláltak bennünket genetikailag majd hagytak el minket, és párosodtak, amíg itt voltak." (4)

Az összetett helyzet a Belső Föld lényeivel úgy tűnik meg fog változni, mivel egy öt csoportból álló földönkívüli faj, akiket Goode a Gömb Lények Szövetségének ír le, jelent meg a Naprendszerünkben a közelmúltban. A Belső Földi civilizációk a Gömb Lények Szövetségét az Őrzőikként ismerik el, akik visszatértek a nagy planetáris, csillag és galaktikus szinten bekövetkező változások idején.

Goode egyik januári beszámolója szerint egy szemtől szembe találkozón a Gömb Lények Szövetsége és a Belső Földi civilizációk képviselői között, amelyre a Kuiper-övben került sor 2015 végén azt mondták nekik, hogy "nem voltak megfelelő gondnokai" ennek a bolygónak. Ez oda vezetett, hogy néhány Belső Földi civilizáció újraértékelte a szigorú elkülönülés politikáját, és annak lehetséges módjait mérlegelik, hogyan fedjék fel magukat jobban a felszíni emberiség számára, ami egy eljövendő időben planetáris egységhez vezetne.

Kapcsolódó cikk: A Belső Földi civilizációk tárgyalásokat kezdeményeznek, hogy véget vessenek az emberiségtől való elszigeteltségüknek

Goode beszámolói a Belső Földi civilizációkkal történt találkozásairól meghökkentőek, és az emberiség ősi eredetének, valamint a különböző földönkívüli és Belső Földi csoportok szerepének újraértékeléséhez vezetnek, ahogy egyre több bizonyíték kerül napvilágra, melyek állításait igazolják. Felfedve Zecharia Sitchin sumér ékírásos szöveg fordításait, mint kitalált információkat, Goode arra is utal, hogy van egy hallgatólagos figyelmeztetés a Belső Földi civilizációk részéről, miszerint Sitchin része volt egy titkos illuminátus erőfeszítésnek, hogy létrehozzanak egy új, elit által vezetett globális vallást, amely az emberi ügyekbe történt földönkívüli beavatkozáson alapulna.

(1) - http://www.gaia.com/video/inner-earth-library
(2) - http://www.gaia.com/video/inner-earth-grand-tour
(3) - http://exopoliticsjournal.com/vol-2/vol-2-2-Collier.htm
(4) - http://www.bibliotecapleyades.net/andromeda/esp_andromedacom_8.htm

Exopolitics

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 4
Töltés...
Név

3D nyomtató,24,432 Hz,1,51-es körzet,19,6 órás munkanap,1,911,49,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,3,adattárolás,1,adósság,6,Afganisztán,14,Afrika,41,agy,81,agykontroll,18,Akasa-krónika,3,akkumulátor,16,alakváltó,1,alapjövedelem,13,Alaszka,7,albínó,1,Alex Jones,27,aligátor,1,alkímia,2,állati tudatosság,12,állatvilág,171,allergia,7,álmatlanság,1,álom,18,alumínium,6,alvás,18,alvási paralízis,1,Amerika,633,Andrew Basiago,8,Anglia,153,angyal,5,animációs film,6,Anonymous,4,Antarktisz,49,antibiotikum,1,antigravitáció,18,Antikrisztus,2,Antonio Urzi,2,Anunnaki,17,anyatej,1,Apollo,5,arany,113,aranymetszés,2,arcfelismerés,1,Argentína,10,Arisztotelész,1,árnyékember,2,árnyember,1,árvíz,2,Asgardia,1,aszteroida,7,asztma,1,asztráltest,16,asztrológia,2,Atlantisz,29,atombomba,62,atomenergia,36,átverés,1,aura,9,Ausztrália,45,Ausztria,8,autizmus,10,autó,19,Aztékok,16,Ázsia,12,babona,2,Bahama-szigetek,1,baktérium,9,baleset,8,Bankrendszer,334,bányászat,4,barlang,7,barlangfestmény,3,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,7,Belize,1,belső hang,4,Benedek pápa,37,Benjamin Fulford,286,Bermuda-háromszög,1,betegség,213,Biblia,49,Bilderberg,19,Bill Gates,4,biofoton,6,biogáz,1,biológiai memória,1,biológiai ritmus,5,bioprinter,1,biorobot,2,bioüzemanyag,2,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,4,boldogság,11,Bolívia,9,boszorkányság,4,böjtölés,3,bölcsek köve,1,bőrszín,2,Brazília,32,BRICS nemzetek,93,Buddha,14,buddhizmus,3,bunker,1,cannabis,50,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,9,Chile,12,CIA,314,Costa Rica,3,cukor,8,cukorbetegség,7,csakra,5,Csecsenföld,1,Csehország,3,Csernobil,3,csillagászat,47,Csillaggyermek,3,csoda,1,csontritkulás,1,Dalai láma,9,Dánia,8,DARPA,10,Darwin,5,David Icke,13,David Wilcock,27,déjà vu,1,Dél-Afrika,8,Dél-Korea,74,demokrácia,5,démon,2,depresszió,9,digitális pénz,22,diktátor,2,dimenziók,30,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,14,DNS,167,dogonok,1,dohányzás,4,dokumentumfilm,605,Donald Trump,129,drón,19,Ebola,5,Eckhart Tolle,4,Ecuador,5,Edgar Mitchell,10,Edison,2,Edward Snowden,13,Egely György,1,egészség,332,éghajlat,54,ego,1,egyedüllét,1,Egyesült Arab Emírségek,3,Egyiptom,142,Einstein,44,EKB,2,ékírás,1,elektromos autó,49,elektromos hajó,1,elektromos impulzus,1,elektromos kerékpár,2,elektromos motor,7,elektromos út,1,elektroszmog,7,élelmiszer,100,élet a halál után,70,életcél,3,elme kontroll,41,elmezavar,2,Elon Musk,18,élővilág,13,előző élet,8,ember idegen hibrid,11,emberáldozat,5,emberi nyelv,11,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,4,emberiség,80,emlékezet,13,empátia,10,energia,19,energiafegyver,3,ENSZ,101,építészet,157,erdősítés,1,érzékelés,8,érzelmek,72,Erzsébet királynő,14,ESA,9,esküvői ruha,1,Észak-Korea,111,északi fény,2,Északi-sark,5,Észtország,3,étel,85,Etiópia,1,Etruszkok,1,Eurázsia,1,Európa,66,Európai Űrügynökség,4,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,59,exobolygó,1,extrém időjárás,43,ezüst,2,fa,9,Facebook,3,fájdalom,8,fakír,1,FBI,69,FED,116,fegyver,12,Fehéroroszország,1,fejlődés,274,fekete lyuk,8,feldolgozott étel,3,félelem,60,fém,4,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,9,fény,17,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,3,fénysebesség,6,fényterápia,4,fénytest,11,féregjárat,1,Ferenc Pápa,70,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,9,film,287,filozófia,1,Finnország,10,fizika,6,fluorid,1,fóbia,1,fosszilis tüzelőanyag,8,fotó,43,foton,3,Föld,183,földalatti bázis,42,földgáz,2,földönkívüliek,497,földrengés,38,Fönícia,1,Franciaország,155,frekvencia,12,furcsa hangok világszerte,14,fúziós reaktor,9,függőség,2,Fülöp-szigetek,2,gabonakör,18,galaktikus föderáció,54,galaxis,11,gáz,3,genetika,70,génmanipuláció,5,geoglifa,3,George Orwell,1,Ghána,1,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,2,glifozát,1,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,68,globális lehűlés,40,GMO,22,gomba,3,gondolatolvasás,5,gonosz,4,gömbvillám,3,Görögország,44,grafén,3,gravitáció,7,gravitációs hullám,4,Grönland,3,Guatemala,7,Günther Wiechmann,1,gyémánt,4,gyermekfejlődés,110,gyógyítás,138,gyógynövény,46,gyógyszeripar,73,gyulladáscsökkentő,1,HAARP,17,háború,303,hadi fejlesztés,45,haj,2,hajóroncs,1,hajszín,2,halál,40,halálközeli élmény,17,halhatatlanság,4,hallás,1,Halley -üstökös,1,hallucináció,2,hang,6,harcművészet,7,harmadik szem,10,Hawaii,8,házasság,1,hazugság,1,hibernálás,3,hidegháború,13,hieroglifa,3,Himalája,2,hipnózis,7,hírek,1049,hit,8,Hold,96,holdbázis,8,holdfogyatkozás,2,Hollandia,30,holografikus univerzum,19,hologram,3,Holt-tenger,2,homeopátia,1,Honduras,2,Hongkong,1,hormon,6,horpaszizom,1,Horvátország,1,humor,3,húrelmélet,2,hurrikán,2,húsevés,1,Húsvét-sziget,1,hüllő,8,idegen elrablás,21,idegen lény,151,idegen technológia,46,idézet,2,idő,18,időgép,9,időjárás,5,időjárás módosítás,42,időjárási fegyver,15,időkapszula,1,időutazás,34,III. Richárd,1,ikerláng,1,illat,1,illóolaj,1,illúzió,5,immunrendszer,6,implantátum,6,India,69,indián,5,indigó gyerekek,9,Indonézia,12,influenza,1,ingyen energia,79,Inkák,7,inkarnáció,1,intelligencia,25,internet,18,intuíció,4,ionhajtómű,1,Irak,46,Irán,81,Írország,5,iskola,23,ISON üstökös,1,ISS,30,Isten,82,Iszlám,5,ITCCS,7,Izland,9,Izrael,253,James Tyberonn,1,Japán,295,járvány,2,jég,6,jégkorszak,1,Jemen,3,Jézus,36,jezsuita,1,jóga,4,jógi,1,Jordánia,5,jóslat,4,jövőbelátás,11,Jugoszlávia,1,Jupiter,9,kalóz,1,Kambodzsa,3,Kamerun,1,Kanada,48,Kanári-szigetek,1,káosz,1,kapcsolat,15,karma,5,karmikus kapcsolat,2,Katar,8,katonai technológia,60,Kazárok,2,Kelták,1,kemoterápia,4,kender,47,Kenya,2,Kereszténység,54,Keshe Alapítvány,6,KGB,8,kiberháború,1,kiborg,2,kihalt faj,11,Kína,481,kincs,3,kísérlet,6,klímaváltozás,34,klónozás,9,Kobra,42,Kolumbia,6,Koszovó,1,könyv,329,környezetszennyezés,100,környezetvédelem,73,Közép-Amerika,3,közlekedés,62,közösség,2,kreativitás,7,kriptovaluta,18,kristály,15,kristály gyerekek,8,kristálykoponya,4,kromoszóma,3,Kuba,4,kultúra,14,Kung-fu,1,kutatás,41,Kuvait,3,kvantumfizika,54,labirintus,1,lapos Föld,1,látás,12,látomás,1,Laura Eisenhower,13,LED,1,léghajó,1,légzés,2,lélek,83,lélekvándorlás,7,lelki fejlődés,302,Lemúria,2,Lengyelország,16,Lettország,1,levegő,11,levitáció,4,lézer,14,Li-Fi,1,Libanon,5,Líbia,18,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,1,magány,2,mágia,4,mágneses mező,12,mágneses portál,1,Magyarország,51,magyarság eredete,9,Maja leletek,22,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,1,Málta,2,Mandela effektus,2,Mars,108,Mars Curiosity,10,Marshall-szigetek,1,matematika,8,mátrix,3,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,1,média,36,meditáció,79,megalit,21,megfigyelés,7,megnyúlt koponyák,12,megtermékenyítés,3,megújuló energia,88,megvilágosodás,7,memória,13,menedék,2,mentális betegség,14,mennyország,27,méregtelenítés,2,mérgezés,8,Merkúr,4,mesterséges intelligencia,47,meteor,15,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,53,Mezopotámia,4,mike quinsey,10,mkultra,14,Mongólia,1,Monsanto,21,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,13,múmia,34,munka,2,mutáció,3,műanyag,11,műhold,14,műtét,1,művészet,94,nagylábú,1,nanotechnológia,16,Nap,87,napelem,10,napenergia,100,napfény,51,napfogyatkozás,4,napfolt,1,Naprendszer,80,napszél,2,NASA,170,NATO,107,Nazca-vonalak,7,Nefilim,4,nehézfém,2,Neil Keenan,14,nemefém,2,Németország,219,nemiség,1,Nepál,3,Neptunusz,7,NESARA,3,Niels Bohr,1,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,16,Nostradamus,5,növények,70,növényvédőszer,9,NSA,38,nukleáris energia,30,nyersétel,11,Obama,178,okkultizmus,2,okostelefon,9,oktatás,39,olaj,28,olajfüggőség,22,Olaszország,62,Olmékok,1,oltás,40,omniverzum,1,online tv,7,OPPT,7,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,2,óriások,18,Orionidák,1,Oroszország,756,oxigén terápia,1,önbecsülés,3,önismeret,235,önvezető autó,13,önvezető motor,1,ördög,2,ördögűzés,1,öregedés,15,örök élet,1,örök fiatalság,2,öröklődés,8,ősi civilizációk,273,ősi gyógyítók,2,ősi szöveg,28,ősi technológia,125,őslakos,1,ősrobbanás,6,őssejt,9,ötvözet,1,özönvíz,2,Pakisztán,6,Palesztina,18,Panama,1,pánpszichizmus,1,pánspermia,2,paranormális,28,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,17,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,222,pénz,273,Peru,40,Phobos,3,piramis,56,platina,1,plazma,3,Plejádok,1,pokol,4,poltergeist,1,pólusváltás,3,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,5,prófécia,10,propaganda,1,Proxima Centauri,2,pszichiátria,3,pszichikai erő,8,pszichokinézis,4,pszichológia,19,Puerto Rico,3,rákbetegség,80,régészet,307,reinkarnáció,17,rejtélyek,281,rendőrállam,1,reptilián,7,repülés,50,repülő autó,2,repülő humanoid,1,robotok,49,Római Birodalom,13,Románia,8,Roswell,22,rovásírás,2,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,1,sámánok,4,sarki fény,1,Sátán,15,schumnann frekvencia,3,sci-fi,149,sellő,4,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,3,sivatag,7,skizofrénia,1,Skócia,10,só,9,sors,2,sótalanítás,3,Spanyolország,38,spiritualitás,263,sport,12,Star Trek,3,Star Wars,1,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,6,Steve Quayle,1,Stonehenge,6,stressz,10,sumérok,4,suzanne lie,2,Svájc,20,Svédország,18,szabad akarat,2,szabadság,1,szag,1,számítástechnika,32,szamuráj,2,szaporodás,2,szarkofág,3,Szaturnusz,13,Szaúd-Arábia,64,szavak,1,szegénység,3,Szelei Magdolna,6,szélenergia,35,szellemek,16,szem,18,szembetegség,10,személyiségteszt,8,szent geometria,1,Szerbia,1,szerelem,7,szeretet,36,szerotonin,1,szerv implantátum,3,szfinx,1,sziámi iker,1,Szibéria,3,Szicília,1,sziklarajz,5,Szingapúr,3,szinkronicitás,3,színpszichológia,1,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,2,Szíria,250,szív,21,Szlovákia,1,Szlovénia,1,szoftver,1,Szomália,1,szorongás,10,Szovjetunió,42,szökőár,2,Szudán,3,születés,10,Tajvan,2,találmány,13,tanítások,36,tanulás,18,táplálkozás,43,társadalom,16,távolbalátás,15,technológia,543,tej,1,tektonikus lemez,1,telekinézis,1,telepátia,29,teleportálás,7,tengeralattjáró,1,tengervíz,65,teremtés,19,téridő,4,térkép,1,természet,202,természetfeletti,9,természetvédelem,36,terraformálás,1,terrorcsoport,6,tervezett elavulás,1,Tesla,57,testbeszéd,1,testelhagyás,4,testen kívüli élmény,14,tetoválás,1,Thaiföld,6,Tibet,8,titkos társaságok,383,titkos űrprogram,119,tobozmirigy,7,Toltékok,1,torinói lepel,1,tornádó,2,tömegmédia,34,Törökország,95,történelem,361,transzhumanizmus,3,Trianon,2,tudat,14,tudatalatti,32,tudatmódosítás,12,tudatos álom,14,tudatosság,448,tudomány,496,túlnépesedés,3,túlvilág,44,tüdőbetegség,7,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,491,UFO felfedés,62,UFO vadászok,7,ufo-afrika,3,ufo-amerika,210,ufo-ausztrália,6,ufo-ázsia,24,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,86,ufo-fotók,7,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,18,új,4833,új pénzügyi rendszer,264,Új-Zéland,5,újrahasznosítás,18,Ukrajna,77,Univerzum,112,Uránusz,5,Uriel,1,Uruguay,3,uso,1,űrállomás,3,Üreges Föld,21,űrfegyver,2,űrháború,4,űrkutatás,218,űrszemét,1,űrtechnológia,130,űrutazás,10,űrverseny,8,üstökös,2,üzenetek,61,vakcina,48,választás,2,Valiant Thor,1,vallás,143,valóság,18,vámpír,1,Vatikán,147,vegetáriánus,6,végítélet,1,Végjáték,42,vegyi anyag,11,vegyi fegyver,12,Venezuela,14,Vénusz,7,vér,3,vércsoport,1,videó,3912,videojáték,8,Vietnam,7,viking,1,Világgazdasági Fórum,6,világítás,1,világkormány,1,világvége,5,villám,3,virtuális valóság,6,vírus,4,vitamin,7,víz,104,víznyelő,2,Vlagyimir Putyin,283,vulkánkitörés,34,Wi-Fi,7,WikiLeaks,25,x-akták,20,zene,32,zeneipar,4,Zimbabwe,1,Zsidóság,19,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: Sitchin sumér szöveg fordításait az illuminátusok agyalták ki, hogy elősegítsenek egy hamis idegen vallást
Sitchin sumér szöveg fordításait az illuminátusok agyalták ki, hogy elősegítsenek egy hamis idegen vallást
https://3.bp.blogspot.com/-ufzKOzqy_v4/VsHHHFExCZI/AAAAAAAAcjw/AyCswcxEgHk/s1600/Kaaree-corey%2Bgoode%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bzecharia%2Bsitchin%2Banunnaki%2Bkir%25C3%25A1lyi%2Bmag%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2Bbels%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ldi%2Bciviliz%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bsum%25C3%25A9r%2B%25C3%25A9k%25C3%25ADr%25C3%25A1s%2Bford%25C3%25ADt%25C3%25A1s%2Bhelytelen%2Billumin%25C3%25A1tus%2Bhamis-vall%25C3%25A1s-exovaticana-2016-%25C3%25BAj.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ufzKOzqy_v4/VsHHHFExCZI/AAAAAAAAcjw/AyCswcxEgHk/s72-c/Kaaree-corey%2Bgoode%2Btitkos%2B%25C5%25B1rprogram%2Bzecharia%2Bsitchin%2Banunnaki%2Bkir%25C3%25A1lyi%2Bmag%2Bidegenek%2Bf%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek%2Bbels%25C5%2591%2Bf%25C3%25B6ldi%2Bciviliz%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bsum%25C3%25A9r%2B%25C3%25A9k%25C3%25ADr%25C3%25A1s%2Bford%25C3%25ADt%25C3%25A1s%2Bhelytelen%2Billumin%25C3%25A1tus%2Bhamis-vall%25C3%25A1s-exovaticana-2016-%25C3%25BAj.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/sitchin-sumer-szoveg-forditasait-az.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/sitchin-sumer-szoveg-forditasait-az.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy