Archive Pages Design$type=blogging

­

A gravitációs hullámok detektálása alátámasztja, amit az informátorok állítanak az antigravitációs űrhajók titkos fejlesztéséről

Február 11-én a Lézer Interferometriás Gravitációs Obszervatórium LIGO) tudósai, melyet közösen működtet a Kaliforniai Technológiai Intéze...

Február 11-én a Lézer Interferometriás Gravitációs Obszervatórium LIGO) tudósai, melyet közösen működtet a Kaliforniai Technológiai Intézet (Caltech) és a Massachusettsi Technológiai Intézet (MIT) nyilvánosan bejelentették (1), hogy kimutatták a gravitációs hullámokat, melyet először Albert Einstein jósolt meg az általános relativitáselméletében 1915-ben. A tudományos felfedezés alátámasztja a gravitációs hullám meghajtásról (antigravitáció) informátorok által tett állításokat, melyet titokban tanulmányozott az amerikai haditengerészet a Caltech, az MIT és egyéb tudományos intézetekkel együtt, ami legalább 1942-ig nyúlik vissza.

A LIGO ezt a tudományos bravúrt két távoli fekete lyuk ütközésének tanulmányozásával érte el, amelyek gravitációs hullámokat hoztak létre, amit érzékeny ellenőrző berendezések képesek voltak észlelni a tér-idő kontinuum ingadozásán keresztül. A Caltech és a LIGO egyik sajtóközleménye szerint:

"Ez az első alkalom, hogy a tudósok a tér-idő szövetének hullámzását figyelték meg, az úgynevezett gravitációs hullámokat, melyek egy a távoli univerzumban bekövetkezett katasztrofális esemény következtében érték el a Földet... A fizikusok arra a következtetésre jutottak, hogy az észlelt gravitációs hullámok két fekete lyuk egy nagyobb tömegű fekete lyukká történt egyesülése során, az utolsó másodperc töredéke alatt keletkeztek."

A fekete lyukak által generált energia óriási volt a sajtóközlemény szerint:

Körülbelül háromszoros Nap tömeg alakult gravitációs hullámokká a másodperc töredéke alatt körülbelül 50-szer akkora kimenő csúcsteljesítménnyel, mint az egész látható világegyetem.

A Caltech csillagászai kulcsszerepet játszottak a gravitációs hullámokat észlelő tudományos berendezések kidolgozásában és megépítésében, és készítettek egy videót annak illusztrálására, hogy az összeütköző fekete lyukak hogyan hajlították meg helyileg a teret és az időt, és hoztak létre gravitációs hullámokat, melyek szétterjedtek az egész univerzumban.


Míg a gravitációs hullámok létezését először Joseph Taylor és munkatársai bizonyították az 1970-es években, a február 11-i bejelentés állítólag azért volt úttörő, mert ez volt az első alkalom, hogy a gravitációs hullámokat tudományosan is megfigyelték és megmérték.

Ebben a tekintetben a Caltechtől David H. Reitze, a LIGO Laboratórium ügyvezető igazgatója a következőt mondta:

"A gravitációs hullámok általunk történt megfigyelése megvalósítja azt az ambiciózus célt, melyet több mint 5 évtizede tűztünk ki, hogy közvetlenül is érzékelhessük ezt a megfoghatatlan jelenséget, és jobban megérthessük a világegyetemet, méltóképpen beteljesítve Einstein örökségét az általános relativitáselmélet 100. évfordulóján."

Az, amit Reitze nyilvánosan nem ismer el, hogy a Caltech vezető tudósai közül néhány tisztában volt azzal, hogy a gravitációs hullámokat korábban a náci Németország szigorúan titkos űrhajózási projektjei már kimutatták az innovatív meghajtási rendszerek fejlesztése során.

William Tompkins szerint - aki az Amerikai Haditengerészet Hírszerzésénél dolgozott a San Diego-i haditengerészeti légibázison 1942-től 1945-ig - a haditengerészet a titkos náci repülőgépipari projektekbe beépült 28 kémtől kapott jelentéseket. A haditengerészet kémjei felfedték Németország repülő csészealj fejlesztésben elért eredményeit, amelyek közül néhány gravitációs hullámokat használt a meghajtás eszközeként.

A "Selected by Extraterrestrials" című önéletrajzában Tompkins dokumentumokat mutat be, melyek felfedik, hogy azt a szolgálati feladatot kapta, hogy a haditengerészeti hírszerzési információkat a kiválasztott katonai létesítményekbe és tudományos szervezetekhez eljuttassa. (2)


A Tompkins által felkeresett létesítmények közöt volt China Lake, ahol a haditengerészet és a Caltech a náci Németország által kifejlesztett különféle repülőgép technológiák tanulmányozásában működött együtt.

Február 12-én Tompkins megerősítette, hogy a hírszerzési csomagok között, melyeket China Lake-be szállított, gravitációs hullám meghajtási technológiákkal kapcsolatos információk is voltak, melyeket a náci Németországban tanulmányoztak. Tompkins elmondta, hogy a náciknak több föld alatti létesítményük volt Európában, ahol különböző fejlesztési és építési fázisban lévő fejlett űrhajózási technológiáik voltak.

Kapcsolódó cikk: Vezető repülőgéptervező is alátámasztja a titkos amerikai haditengerészeti űr hadiflotta létezését

Azon kérdésre, hogy a Caltech-nek tudomása volt-e 1942-ig visszamenőleg, hogy a németek gravitációs hullámokat használtak a saját űrhajóik meghajtási rendszerének részeként, Tompkins a következőket válaszolta:

"Azt kell mondanom, hogy igen. Több különböző meghajtást használtak, és ezt a módszert határozottan alkalmazták... A változatos meghajtási módszereknek számos és különböző célja volt. Megdöbbentő volt az admirálisnak (Rick Obatta - a haditengerészet hírszerzésének vezetője) és egy vagy két kapitánynak az admirális konferenciatermében a haditengerészet ügynökeit hallgatni, ahogy megvitatták a (meghajtó) rendszereket."

Tompkins vallomása feltárja, hogy a Caltech február 11-i bejelentése előtt több mint 70 évvel a gravitációs hullámokat már tudományosan kimutatták. A Caltech és az MIT vezető tudósai 1942-től 1945-ig tisztában voltak a nácik által elvégzett munkával, melyet a gravitációs hullámok detektálása és fejlesztése területén végeztek a fejlett repülőgépipari projektjeiken belül a meghajtási rendszerek részeként.

Azt, ahogyan a gravitációs hullámokat űrhajók meghajtásához használták, egy másik informátor vallomásai illusztrálják, aki szintén kapcsolatban állt az amerikai haditengerészet hírszerzésével. Bob Lazar azt mondja, hogy 1988-ban felvették, hogy egy távoli helyen dolgozzon a nevadai 51-es körzetben, az úgynevezett S-4-ben, ahol kilenc repülő csészealjból tanulmányozott egyet, amely a szigorúan titkos létesítményben volt található.

Lazar az egyik bér és adó kimutatását biztosította tanúvallomásának alátámasztására, melyet munkáltatója, a "Haditengerészet Hírszerzési Osztálya" jegyzett, amely "hivatalosan" nem létezett a 2. Világháború elején történt rövid idejű fennállása óta. A kutatók azt találták, hogy a kimutatáson található címet az Amerikai Postaszolgálat irányította át a Haditengerészet Hírszerzési Parancsnokságára, Marylandbe. (3)


Lazar azt mondja, hogy az általa tanulmányozott repülő csészealj gravitációs hullámokat használt, melyet a 115-ös elemen alapuló antianyag generátor hajtott. Fontos megjegyezni, hogy abban az időben, amikor ő 1989-ben nyilvánosan megjelent, a 115-ös elemet még nem fedezték fel. Több mint egy évtizeddel később 2003-ban egy laboratóriumban hozták létre először a 115-ös elem egy instabil izotópját, és 2015-ben egészítették ki a periódusos rendszert az Ununpentiummal.


Bob Lazar azt állította, hogy létezik a 115-ös elemnek egy stabil izotópja, és hogy azt gravitációs hullámok generálására használták, ahogy azt egy George Knappnak adott interjúban leírta. (4)

Knapp: Hogyan kapcsolódott ez az antianyag reaktor a gravitáció előállításához, amiről korábban beszélt?

Lazar: Nos, ez a reaktor két célt szolgál; ez biztosítja a hatalmas mennyiségű eletromos áramot, ami majdhogynem egy melléktermék. A gravitációs hullám egy gömb formában jön létre, és ez valamilyen kölcsönhatásba lép a 115-össel, de a pontos kölcsönhatást nem hiszem, hogy bárki is ismeri. A hullámvezető szifonok elvezetik ezt a gravitációs hullámot, és közvetítik a csészealj felső részétől az alsóhoz, ahol három gravitációs erősítő van, melyek felerősítik és irányítják a gravitációs hullámot...

Lazar azzal folytatta, hogy leírta a gravitációs hullám meghajtási rendszerek képességeit:

Knapp: Tehát akkor képes saját gravitációt létrehozni. Mit jelent ez? Mi az, amit ez lehetővé tesz?

Lazar: Gyakorlatilag bármit lehetővé tesz. A gravitáció torzítja az időt és a teret. Ez már egy eltérő utazási mód a lineáris utazás helyett - A-ból B pontba eljutva -, torzítható az idő és a tér, ahol lényegében a hegyet vihetjük Mohammedhez; majdnem a célt hozod magadhoz mozgás nélkül. És mivel eltorzítja az időt, minden pillanatok alatt zajlik.

Lazar vallomása igen jelentős, mert felfedi, hogy 1988-1989-ben az amerikai haditengerészet hírszerzésének egyik ága gravitációs hullám meghajtási rendszereket tanulmányozott - általánosabban antigravitáció néven ismert -, melyet sikeresen fejlesztettek ki az S-4-ben található repülő csészealjakban.


Egy másik informátor, a CIA egykori ügynöke szerint, aki a "Kewper" álnevet használta, négyet látott is ezekből a repülő csészealjakból az S-4-ben 1958-ban, melyeket a nácik és a rejtélyes Vril Társaság fejlesztettek ki Németországban. (5)

"A csészealj hatalmas volt, és Jim ezredes azt mondta, hogy volt egy 2. Világháborús német jármű, melyet 1938-ban építettek, és magasabb állványra emeltek, mert volt egy kiépített fegyver állás alatta, amit elmondása szerint a németek 'halálsugárnak' neveztek. Ennek más volt az alakja, mint a többi (két kisebb Vril) járműnek, sötétebb színű volt, és nagyobb volt a teteje, ami 3-3,5 méterrel magasodott a csészealj fölé. Ennek az egynek körülbelül 15-18 méter volt az átmérője."

Kewper vallomása segít alátámasztani azokat az állításokat, hogy a nácik sikeresen kifejlesztették az antigravitációs technológiákat a fejlett repülőgépipari programjaik számára.

Tompkins, Lazar és "Kewper" vallomása alapján arra lehet következtetni, hogy 1942-ben az amerikai haditengerészet hírszerzése információkat kezdett gyűjteni a nácik gravitációs hullám meghajtási rendszereiről, és hogy több náci és más ismeretlen eredetű repülő csészealjat tanulmányoztak később titokban az 51-es körzet S-4 létesítményében.

Következésképpen a Caltech és az MIT csillagászainak bejelentése, azt állítva, hogy a gravitációs hullámokat 2015-ben mutatták ki először a legjobb esetben is hibás, és a legrosszabb, hogy megpróbálják meghamisítani a történelmi adatokat. Az amerikai haditengerészet szerepe a náci Németország fejlett űrhajózási projektjeinek felderítésében, melyek között antigravitációs meghajtási rendszerek is szerepeltek megerősíti, hogy a gravitációs hullámokat először már 1942-ben, ha nem korábban detektálták, és kiválasztott tudósoknak fedték fel a Caltechnél és az MIT-nél.

(1) - https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211
(2) - http://www.amazon.com/Selected-Extraterrestrials-secret-think-tanks-secretaries
(3) - http://www.gravitywarpdrive.com/Government_Scientist.htm
(4) - http://paul.rutgers.edu/~mcgrew/ufo/lazar.technical
(5) - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wl8SzDOOxmMJ:www.freerepublic

Exopolitics
loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos kerékpár elektromos motor elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég Jemen Jézus jóga Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso Üreges Föld űrháború űrkutatás űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A gravitációs hullámok detektálása alátámasztja, amit az informátorok állítanak az antigravitációs űrhajók titkos fejlesztéséről
A gravitációs hullámok detektálása alátámasztja, amit az informátorok állítanak az antigravitációs űrhajók titkos fejlesztéséről
https://2.bp.blogspot.com/-qrIE2clNeRY/Vs8gI1rooWI/AAAAAAAAcvc/PjNFM32009I/s1600/gravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2Bhull%25C3%25A1m%2Bantigravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Btitkos%2Btechnol%25C3%25B3gia%2Bfejleszt%25C3%25A9s%2B%25C5%25B1rprogram%2Bcorey%2Bgoode%2Bvideo-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-qrIE2clNeRY/Vs8gI1rooWI/AAAAAAAAcvc/PjNFM32009I/s72-c/gravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2Bhull%25C3%25A1m%2Bantigravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Btitkos%2Btechnol%25C3%25B3gia%2Bfejleszt%25C3%25A9s%2B%25C5%25B1rprogram%2Bcorey%2Bgoode%2Bvideo-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/a-gravitacios-hullamok-detektalasa.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/a-gravitacios-hullamok-detektalasa.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete