A gravitációs hullámok detektálása alátámasztja, amit az informátorok állítanak az antigravitációs űrhajók titkos fejlesztéséről

Február 11-én a Lézer Interferometriás Gravitációs Obszervatórium LIGO) tudósai, melyet közösen működtet a Kaliforniai Technológiai Intéze...

Február 11-én a Lézer Interferometriás Gravitációs Obszervatórium LIGO) tudósai, melyet közösen működtet a Kaliforniai Technológiai Intézet (Caltech) és a Massachusettsi Technológiai Intézet (MIT) nyilvánosan bejelentették (1), hogy kimutatták a gravitációs hullámokat, melyet először Albert Einstein jósolt meg az általános relativitáselméletében 1915-ben. A tudományos felfedezés alátámasztja a gravitációs hullám meghajtásról (antigravitáció) informátorok által tett állításokat, melyet titokban tanulmányozott az amerikai haditengerészet a Caltech, az MIT és egyéb tudományos intézetekkel együtt, ami legalább 1942-ig nyúlik vissza.

A LIGO ezt a tudományos bravúrt két távoli fekete lyuk ütközésének tanulmányozásával érte el, amelyek gravitációs hullámokat hoztak létre, amit érzékeny ellenőrző berendezések képesek voltak észlelni a tér-idő kontinuum ingadozásán keresztül. A Caltech és a LIGO egyik sajtóközleménye szerint:

"Ez az első alkalom, hogy a tudósok a tér-idő szövetének hullámzását figyelték meg, az úgynevezett gravitációs hullámokat, melyek egy a távoli univerzumban bekövetkezett katasztrofális esemény következtében érték el a Földet... A fizikusok arra a következtetésre jutottak, hogy az észlelt gravitációs hullámok két fekete lyuk egy nagyobb tömegű fekete lyukká történt egyesülése során, az utolsó másodperc töredéke alatt keletkeztek."

A fekete lyukak által generált energia óriási volt a sajtóközlemény szerint:

Körülbelül háromszoros Nap tömeg alakult gravitációs hullámokká a másodperc töredéke alatt körülbelül 50-szer akkora kimenő csúcsteljesítménnyel, mint az egész látható világegyetem.

A Caltech csillagászai kulcsszerepet játszottak a gravitációs hullámokat észlelő tudományos berendezések kidolgozásában és megépítésében, és készítettek egy videót annak illusztrálására, hogy az összeütköző fekete lyukak hogyan hajlították meg helyileg a teret és az időt, és hoztak létre gravitációs hullámokat, melyek szétterjedtek az egész univerzumban.


Míg a gravitációs hullámok létezését először Joseph Taylor és munkatársai bizonyították az 1970-es években, a február 11-i bejelentés állítólag azért volt úttörő, mert ez volt az első alkalom, hogy a gravitációs hullámokat tudományosan is megfigyelték és megmérték.

Ebben a tekintetben a Caltechtől David H. Reitze, a LIGO Laboratórium ügyvezető igazgatója a következőt mondta:

"A gravitációs hullámok általunk történt megfigyelése megvalósítja azt az ambiciózus célt, melyet több mint 5 évtizede tűztünk ki, hogy közvetlenül is érzékelhessük ezt a megfoghatatlan jelenséget, és jobban megérthessük a világegyetemet, méltóképpen beteljesítve Einstein örökségét az általános relativitáselmélet 100. évfordulóján."

Az, amit Reitze nyilvánosan nem ismer el, hogy a Caltech vezető tudósai közül néhány tisztában volt azzal, hogy a gravitációs hullámokat korábban a náci Németország szigorúan titkos űrhajózási projektjei már kimutatták az innovatív meghajtási rendszerek fejlesztése során.

William Tompkins szerint - aki az Amerikai Haditengerészet Hírszerzésénél dolgozott a San Diego-i haditengerészeti légibázison 1942-től 1945-ig - a haditengerészet a titkos náci repülőgépipari projektekbe beépült 28 kémtől kapott jelentéseket. A haditengerészet kémjei felfedték Németország repülő csészealj fejlesztésben elért eredményeit, amelyek közül néhány gravitációs hullámokat használt a meghajtás eszközeként.

A "Selected by Extraterrestrials" című önéletrajzában Tompkins dokumentumokat mutat be, melyek felfedik, hogy azt a szolgálati feladatot kapta, hogy a haditengerészeti hírszerzési információkat a kiválasztott katonai létesítményekbe és tudományos szervezetekhez eljuttassa. (2)


A Tompkins által felkeresett létesítmények közöt volt China Lake, ahol a haditengerészet és a Caltech a náci Németország által kifejlesztett különféle repülőgép technológiák tanulmányozásában működött együtt.

Február 12-én Tompkins megerősítette, hogy a hírszerzési csomagok között, melyeket China Lake-be szállított, gravitációs hullám meghajtási technológiákkal kapcsolatos információk is voltak, melyeket a náci Németországban tanulmányoztak. Tompkins elmondta, hogy a náciknak több föld alatti létesítményük volt Európában, ahol különböző fejlesztési és építési fázisban lévő fejlett űrhajózási technológiáik voltak.

Kapcsolódó cikk: Vezető repülőgéptervező is alátámasztja a titkos amerikai haditengerészeti űr hadiflotta létezését

Azon kérdésre, hogy a Caltech-nek tudomása volt-e 1942-ig visszamenőleg, hogy a németek gravitációs hullámokat használtak a saját űrhajóik meghajtási rendszerének részeként, Tompkins a következőket válaszolta:

"Azt kell mondanom, hogy igen. Több különböző meghajtást használtak, és ezt a módszert határozottan alkalmazták... A változatos meghajtási módszereknek számos és különböző célja volt. Megdöbbentő volt az admirálisnak (Rick Obatta - a haditengerészet hírszerzésének vezetője) és egy vagy két kapitánynak az admirális konferenciatermében a haditengerészet ügynökeit hallgatni, ahogy megvitatták a (meghajtó) rendszereket."

Tompkins vallomása feltárja, hogy a Caltech február 11-i bejelentése előtt több mint 70 évvel a gravitációs hullámokat már tudományosan kimutatták. A Caltech és az MIT vezető tudósai 1942-től 1945-ig tisztában voltak a nácik által elvégzett munkával, melyet a gravitációs hullámok detektálása és fejlesztése területén végeztek a fejlett repülőgépipari projektjeiken belül a meghajtási rendszerek részeként.

Azt, ahogyan a gravitációs hullámokat űrhajók meghajtásához használták, egy másik informátor vallomásai illusztrálják, aki szintén kapcsolatban állt az amerikai haditengerészet hírszerzésével. Bob Lazar azt mondja, hogy 1988-ban felvették, hogy egy távoli helyen dolgozzon a nevadai 51-es körzetben, az úgynevezett S-4-ben, ahol kilenc repülő csészealjból tanulmányozott egyet, amely a szigorúan titkos létesítményben volt található.

Lazar az egyik bér és adó kimutatását biztosította tanúvallomásának alátámasztására, melyet munkáltatója, a "Haditengerészet Hírszerzési Osztálya" jegyzett, amely "hivatalosan" nem létezett a 2. Világháború elején történt rövid idejű fennállása óta. A kutatók azt találták, hogy a kimutatáson található címet az Amerikai Postaszolgálat irányította át a Haditengerészet Hírszerzési Parancsnokságára, Marylandbe. (3)


Lazar azt mondja, hogy az általa tanulmányozott repülő csészealj gravitációs hullámokat használt, melyet a 115-ös elemen alapuló antianyag generátor hajtott. Fontos megjegyezni, hogy abban az időben, amikor ő 1989-ben nyilvánosan megjelent, a 115-ös elemet még nem fedezték fel. Több mint egy évtizeddel később 2003-ban egy laboratóriumban hozták létre először a 115-ös elem egy instabil izotópját, és 2015-ben egészítették ki a periódusos rendszert az Ununpentiummal.


Bob Lazar azt állította, hogy létezik a 115-ös elemnek egy stabil izotópja, és hogy azt gravitációs hullámok generálására használták, ahogy azt egy George Knappnak adott interjúban leírta. (4)

Knapp: Hogyan kapcsolódott ez az antianyag reaktor a gravitáció előállításához, amiről korábban beszélt?

Lazar: Nos, ez a reaktor két célt szolgál; ez biztosítja a hatalmas mennyiségű eletromos áramot, ami majdhogynem egy melléktermék. A gravitációs hullám egy gömb formában jön létre, és ez valamilyen kölcsönhatásba lép a 115-össel, de a pontos kölcsönhatást nem hiszem, hogy bárki is ismeri. A hullámvezető szifonok elvezetik ezt a gravitációs hullámot, és közvetítik a csészealj felső részétől az alsóhoz, ahol három gravitációs erősítő van, melyek felerősítik és irányítják a gravitációs hullámot...

Lazar azzal folytatta, hogy leírta a gravitációs hullám meghajtási rendszerek képességeit:

Knapp: Tehát akkor képes saját gravitációt létrehozni. Mit jelent ez? Mi az, amit ez lehetővé tesz?

Lazar: Gyakorlatilag bármit lehetővé tesz. A gravitáció torzítja az időt és a teret. Ez már egy eltérő utazási mód a lineáris utazás helyett - A-ból B pontba eljutva -, torzítható az idő és a tér, ahol lényegében a hegyet vihetjük Mohammedhez; majdnem a célt hozod magadhoz mozgás nélkül. És mivel eltorzítja az időt, minden pillanatok alatt zajlik.

Lazar vallomása igen jelentős, mert felfedi, hogy 1988-1989-ben az amerikai haditengerészet hírszerzésének egyik ága gravitációs hullám meghajtási rendszereket tanulmányozott - általánosabban antigravitáció néven ismert -, melyet sikeresen fejlesztettek ki az S-4-ben található repülő csészealjakban.


Egy másik informátor, a CIA egykori ügynöke szerint, aki a "Kewper" álnevet használta, négyet látott is ezekből a repülő csészealjakból az S-4-ben 1958-ban, melyeket a nácik és a rejtélyes Vril Társaság fejlesztettek ki Németországban. (5)

"A csészealj hatalmas volt, és Jim ezredes azt mondta, hogy volt egy 2. Világháborús német jármű, melyet 1938-ban építettek, és magasabb állványra emeltek, mert volt egy kiépített fegyver állás alatta, amit elmondása szerint a németek 'halálsugárnak' neveztek. Ennek más volt az alakja, mint a többi (két kisebb Vril) járműnek, sötétebb színű volt, és nagyobb volt a teteje, ami 3-3,5 méterrel magasodott a csészealj fölé. Ennek az egynek körülbelül 15-18 méter volt az átmérője."

Kewper vallomása segít alátámasztani azokat az állításokat, hogy a nácik sikeresen kifejlesztették az antigravitációs technológiákat a fejlett repülőgépipari programjaik számára.

Tompkins, Lazar és "Kewper" vallomása alapján arra lehet következtetni, hogy 1942-ben az amerikai haditengerészet hírszerzése információkat kezdett gyűjteni a nácik gravitációs hullám meghajtási rendszereiről, és hogy több náci és más ismeretlen eredetű repülő csészealjat tanulmányoztak később titokban az 51-es körzet S-4 létesítményében.

Következésképpen a Caltech és az MIT csillagászainak bejelentése, azt állítva, hogy a gravitációs hullámokat 2015-ben mutatták ki először a legjobb esetben is hibás, és a legrosszabb, hogy megpróbálják meghamisítani a történelmi adatokat. Az amerikai haditengerészet szerepe a náci Németország fejlett űrhajózási projektjeinek felderítésében, melyek között antigravitációs meghajtási rendszerek is szerepeltek megerősíti, hogy a gravitációs hullámokat először már 1942-ben, ha nem korábban detektálták, és kiválasztott tudósoknak fedték fel a Caltechnél és az MIT-nél.

(1) - https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211
(2) - http://www.amazon.com/Selected-Extraterrestrials-secret-think-tanks-secretaries
(3) - http://www.gravitywarpdrive.com/Government_Scientist.htm
(4) - http://paul.rutgers.edu/~mcgrew/ufo/lazar.technical
(5) - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wl8SzDOOxmMJ:www.freerepublic

Exopolitics

HOZZÁSZÓLÁSOK

Név

3D nyomtató,24,432 Hz,1,51-es körzet,19,6 órás munkanap,1,911,49,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,3,adósság,6,Afganisztán,14,Afrika,40,agy,79,agykontroll,18,Akasa-krónika,3,akkumulátor,15,alakváltó,1,alapjövedelem,13,Alaszka,6,albínó,1,Alex Jones,27,aligátor,1,alkímia,2,állati tudatosság,12,állatvilág,169,allergia,7,álmatlanság,1,álom,18,alumínium,6,alvás,18,alvási paralízis,1,Amerika,631,Andrew Basiago,8,Anglia,150,angyal,5,animációs film,6,Anonymous,4,Antarktisz,49,antibiotikum,1,antigravitáció,18,Antikrisztus,2,Antonio Urzi,2,Anunnaki,17,anyatej,1,Apollo,5,arany,112,aranymetszés,2,arcfelismerés,1,Argentína,10,Arisztotelész,1,árnyékember,2,árnyember,1,árvíz,2,Asgardia,1,aszteroida,7,asztma,1,asztráltest,16,asztrológia,2,Atlantisz,29,atombomba,62,atomenergia,36,átverés,1,aura,9,Ausztrália,43,Ausztria,8,autizmus,10,autó,19,Aztékok,16,Ázsia,12,babona,2,Bahama-szigetek,1,baktérium,9,baleset,7,Bankrendszer,334,bányászat,4,barlang,6,barlangfestmény,3,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,7,Belize,1,belső hang,4,Benedek pápa,37,Benjamin Fulford,286,Bermuda-háromszög,1,betegség,211,Biblia,49,Bilderberg,19,Bill Gates,4,biofoton,6,biogáz,1,biológiai memória,1,biológiai ritmus,5,bioprinter,1,biorobot,2,bioüzemanyag,2,blossom goodchild,6,Bob Dean,3,Bob Lazar,4,boldogság,11,Bolívia,9,boszorkányság,4,böjtölés,3,bölcsek köve,1,bőrszín,2,Brazília,32,BRICS nemzetek,93,Buddha,14,buddhizmus,3,bunker,1,cannabis,50,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,9,Chile,12,CIA,314,Costa Rica,3,cukor,8,cukorbetegség,7,csakra,5,Csecsenföld,1,Csehország,3,Csernobil,3,csillagászat,44,Csillaggyermek,3,csoda,1,csontritkulás,1,Dalai láma,9,Dánia,8,DARPA,10,Darwin,5,David Icke,13,David Wilcock,27,déjà vu,1,Dél-Afrika,6,Dél-Korea,73,demokrácia,5,démon,2,depresszió,9,digitális pénz,22,diktátor,2,dimenziók,30,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,14,DNS,167,dogonok,1,dohányzás,4,dokumentumfilm,603,Donald Trump,129,drón,18,Ebola,5,Eckhart Tolle,4,Ecuador,5,Edgar Mitchell,10,Edison,2,Edward Snowden,13,Egely György,1,egészség,331,éghajlat,54,ego,1,egyedüllét,1,Egyesült Arab Emírségek,3,Egyiptom,141,Einstein,44,EKB,2,ékírás,1,elektromos autó,49,elektromos hajó,1,elektromos impulzus,1,elektromos kerékpár,2,elektromos motor,7,elektromos út,1,elektroszmog,7,élelmiszer,100,élet a halál után,70,életcél,3,elme kontroll,41,elmezavar,2,Elon Musk,18,élővilág,13,előző élet,8,ember idegen hibrid,11,emberáldozat,5,emberi nyelv,11,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,4,emberiség,80,emlékezet,11,empátia,10,energia,19,energiafegyver,3,ENSZ,101,építészet,157,erdősítés,1,érzékelés,8,érzelmek,71,Erzsébet királynő,14,ESA,9,esküvői ruha,1,Észak-Korea,110,északi fény,2,Északi-sark,5,Észtország,3,étel,85,Etiópia,1,Etruszkok,1,Eurázsia,1,Európa,66,Európai Űrügynökség,4,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,59,exobolygó,1,extrém időjárás,43,ezüst,2,fa,9,Facebook,3,fájdalom,8,fakír,1,FBI,69,FED,116,fegyver,12,Fehéroroszország,1,fejlődés,273,fekete lyuk,8,feldolgozott étel,3,félelem,60,fém,4,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,9,fény,16,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,3,fénysebesség,6,fényterápia,4,fénytest,11,féregjárat,1,Ferenc Pápa,70,ferrofluid,1,fiatalság elixírje,9,film,286,filozófia,1,Finnország,10,fizika,6,fluorid,1,fóbia,1,fosszilis tüzelőanyag,8,fotó,43,foton,3,Föld,178,földalatti bázis,42,földgáz,2,földönkívüliek,497,földrengés,38,Fönícia,1,Franciaország,155,frekvencia,12,furcsa hangok világszerte,14,fúziós reaktor,9,függőség,2,Fülöp-szigetek,2,gabonakör,18,galaktikus föderáció,54,galaxis,11,gáz,3,genetika,70,génmanipuláció,5,geoglifa,3,George Orwell,1,Ghána,1,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,2,glifozát,1,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,68,globális lehűlés,40,GMO,22,gomba,3,gondolatolvasás,5,gonosz,4,gömbvillám,3,Görögország,44,grafén,3,gravitáció,7,gravitációs hullám,4,Grönland,3,Guatemala,7,Günther Wiechmann,1,gyémánt,3,gyermekfejlődés,108,gyógyítás,138,gyógynövény,46,gyógyszeripar,73,gyulladáscsökkentő,1,HAARP,17,háború,302,hadi fejlesztés,45,haj,1,hajóroncs,1,hajszín,2,halál,40,halálközeli élmény,17,halhatatlanság,4,hallás,1,Halley -üstökös,1,hallucináció,2,hang,6,harcművészet,7,harmadik szem,10,Hawaii,8,házasság,1,hazugság,1,hibernálás,3,hidegháború,13,hieroglifa,3,Himalája,2,hipnózis,7,hírek,1046,hit,8,Hold,94,holdbázis,8,holdfogyatkozás,1,Hollandia,29,holografikus univerzum,19,hologram,3,Holt-tenger,2,homeopátia,1,Honduras,2,Hongkong,1,hormon,6,horpaszizom,1,Horvátország,1,humor,3,húrelmélet,2,hurrikán,2,húsevés,1,Húsvét-sziget,1,hüllő,8,idegen elrablás,21,idegen lény,150,idegen technológia,46,idézet,2,idő,18,időgép,9,időjárás,5,időjárás módosítás,42,időjárási fegyver,15,időkapszula,1,időutazás,34,III. Richárd,1,ikerláng,1,illat,1,illóolaj,1,illúzió,5,immunrendszer,6,implantátum,6,India,69,indián,5,indigó gyerekek,9,Indonézia,12,influenza,1,ingyen energia,79,Inkák,7,inkarnáció,1,intelligencia,25,internet,18,intuíció,4,ionhajtómű,1,Irak,46,Irán,81,Írország,4,iskola,23,ISON üstökös,1,ISS,30,Isten,82,Iszlám,5,ITCCS,7,Izland,9,Izrael,253,James Tyberonn,1,Japán,294,járvány,2,jég,6,jégkorszak,1,Jemen,3,Jézus,36,jezsuita,1,jóga,4,jógi,1,Jordánia,5,jóslat,4,jövőbelátás,11,Jugoszlávia,1,Jupiter,8,kalóz,1,Kambodzsa,3,Kamerun,1,Kanada,47,Kanári-szigetek,1,káosz,1,kapcsolat,15,karma,5,karmikus kapcsolat,2,Katar,8,katonai technológia,60,Kazárok,2,Kelták,1,kemoterápia,4,kender,47,Kenya,2,Kereszténység,54,Keshe Alapítvány,6,KGB,8,kiberháború,1,kiborg,2,kihalt faj,10,Kína,479,kincs,2,kísérlet,6,klímaváltozás,34,klónozás,9,Kobra,42,Kolumbia,6,Koszovó,1,könyv,328,környezetszennyezés,100,környezetvédelem,73,Közép-Amerika,3,közlekedés,62,közösség,2,kreativitás,7,kriptovaluta,18,kristály,14,kristály gyerekek,8,kristálykoponya,4,kromoszóma,3,Kuba,4,kultúra,14,Kung-fu,1,kutatás,41,Kuvait,3,kvantumfizika,54,labirintus,1,lapos Föld,1,látás,12,látomás,1,Laura Eisenhower,13,LED,1,légzés,2,lélek,83,lélekvándorlás,7,lelki fejlődés,301,Lemúria,2,Lengyelország,16,Lettország,1,levegő,11,levitáció,4,lézer,13,Li-Fi,1,Libanon,5,Líbia,18,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,1,magány,2,mágia,4,mágneses mező,12,mágneses portál,1,Magyarország,51,magyarság eredete,9,Maja leletek,22,maja naptár,2,májbetegség,2,Malajzia,1,Málta,2,Mandela effektus,2,Mars,108,Mars Curiosity,10,Marshall-szigetek,1,matematika,8,mátrix,3,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,média,36,meditáció,79,megalit,20,megfigyelés,7,megnyúlt koponyák,12,megtermékenyítés,3,megújuló energia,88,megvilágosodás,7,memória,11,menedék,2,mentális betegség,14,mennyország,27,méregtelenítés,2,mérgezés,8,Merkúr,4,mesterséges intelligencia,47,meteor,15,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,5,Mexikó,53,Mezopotámia,4,mike quinsey,10,mkultra,14,Mongólia,1,Monsanto,21,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,13,múmia,33,munka,2,mutáció,3,műanyag,11,műhold,14,műtét,1,művészet,94,nagylábú,1,nanotechnológia,16,Nap,85,napelem,10,napenergia,100,napfény,50,napfogyatkozás,4,napfolt,1,Naprendszer,79,napszél,2,NASA,170,NATO,106,Nazca-vonalak,7,Nefilim,4,nehézfém,2,Neil Keenan,14,nemefém,2,Németország,219,nemiség,1,Nepál,3,Neptunusz,6,NESARA,3,Niels Bohr,1,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,16,Nostradamus,5,növények,69,növényvédőszer,9,NSA,38,nukleáris energia,30,nyersétel,11,Obama,178,okkultizmus,2,okostelefon,9,oktatás,39,olaj,28,olajfüggőség,22,Olaszország,62,Olmékok,1,oltás,40,omniverzum,1,online tv,7,OPPT,7,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,2,óriások,18,Orionidák,1,Oroszország,753,oxigén terápia,1,önbecsülés,3,önismeret,234,önvezető autó,13,önvezető motor,1,ördög,2,ördögűzés,1,öregedés,15,örök élet,1,örök fiatalság,2,öröklődés,7,ősi civilizációk,273,ősi gyógyítók,2,ősi szöveg,28,ősi technológia,125,őslakos,1,ősrobbanás,6,őssejt,9,ötvözet,1,özönvíz,2,Pakisztán,6,Palesztina,18,Panama,1,pánpszichizmus,1,pánspermia,2,paranormális,28,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,17,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,221,pénz,273,Peru,40,Phobos,3,piramis,56,platina,1,plazma,3,Plejádok,1,pokol,4,poltergeist,1,pólusváltás,3,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,5,prófécia,10,propaganda,1,Proxima Centauri,2,pszichiátria,3,pszichikai erő,8,pszichokinézis,4,pszichológia,19,Puerto Rico,3,rákbetegség,80,régészet,305,reinkarnáció,17,rejtélyek,280,rendőrállam,1,reptilián,7,repülés,47,repülő autó,2,repülő humanoid,1,robotok,48,Római Birodalom,13,Románia,8,Roswell,22,rovásírás,2,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,1,sámánok,4,sarki fény,1,Sátán,15,schumnann frekvencia,3,sci-fi,148,sellő,3,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,3,sivatag,7,skizofrénia,1,Skócia,10,só,9,sors,2,sótalanítás,3,Spanyolország,38,spiritualitás,263,sport,12,Star Trek,3,Star Wars,1,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,6,Steve Quayle,1,Stonehenge,6,stressz,10,sumérok,4,suzanne lie,2,Svájc,20,Svédország,18,szabad akarat,2,szabadság,1,szag,1,számítástechnika,31,szamuráj,2,szaporodás,2,szarkofág,2,Szaturnusz,13,Szaúd-Arábia,64,szavak,1,szegénység,3,Szelei Magdolna,6,szélenergia,35,szellemek,16,szem,18,szembetegség,10,személyiségteszt,8,szent geometria,1,Szerbia,1,szerelem,7,szeretet,36,szerotonin,1,szerv implantátum,3,szfinx,1,sziámi iker,1,Szibéria,3,Szicília,1,sziklarajz,5,Szingapúr,3,szinkronicitás,3,színpszichológia,1,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,2,Szíria,250,szív,21,Szlovákia,1,Szlovénia,1,szoftver,1,Szomália,1,szorongás,10,Szovjetunió,42,szökőár,2,Szudán,3,születés,9,Tajvan,2,találmány,13,tanítások,36,tanulás,18,táplálkozás,43,társadalom,16,távolbalátás,15,technológia,541,tej,1,tektonikus lemez,1,telekinézis,1,telepátia,29,teleportálás,7,tengeralattjáró,1,tengervíz,63,teremtés,19,téridő,4,térkép,1,természet,202,természetfeletti,9,természetvédelem,36,terraformálás,1,terrorcsoport,6,tervezett elavulás,1,Tesla,57,testbeszéd,1,testelhagyás,4,testen kívüli élmény,14,tetoválás,1,Thaiföld,6,Tibet,8,titkos társaságok,383,titkos űrprogram,119,tobozmirigy,7,Toltékok,1,torinói lepel,1,tornádó,2,tömegmédia,34,Törökország,95,történelem,358,transzhumanizmus,3,Trianon,2,tudat,12,tudatalatti,32,tudatmódosítás,12,tudatos álom,14,tudatosság,446,tudomány,493,túlnépesedés,3,túlvilág,44,tüdőbetegség,7,Türkmenisztán,1,tűzönjárás,1,ufo,491,UFO felfedés,62,UFO vadászok,7,ufo-afrika,3,ufo-amerika,210,ufo-ausztrália,6,ufo-ázsia,24,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,86,ufo-fotók,7,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,18,új,4810,új pénzügyi rendszer,264,Új-Zéland,5,újrahasznosítás,18,Ukrajna,77,Univerzum,112,Uránusz,5,Uriel,1,Uruguay,3,uso,1,űrállomás,3,Üreges Föld,21,űrfegyver,2,űrháború,4,űrkutatás,216,űrszemét,1,űrtechnológia,129,űrutazás,9,űrverseny,8,üstökös,2,üzenetek,61,vakcina,48,választás,2,Valiant Thor,1,vallás,143,valóság,18,vámpír,1,Vatikán,147,vegetáriánus,6,végítélet,1,Végjáték,42,vegyi anyag,11,vegyi fegyver,12,Venezuela,14,Vénusz,7,vér,3,vércsoport,1,videó,3890,videojáték,8,Vietnam,7,viking,1,Világgazdasági Fórum,6,világítás,1,világkormány,1,világvége,5,villám,3,virtuális valóság,6,vírus,4,vitamin,7,víz,103,víznyelő,2,Vlagyimir Putyin,283,vulkánkitörés,34,Wi-Fi,7,WikiLeaks,25,x-akták,20,zene,32,zeneipar,4,Zimbabwe,1,Zsidóság,19,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A gravitációs hullámok detektálása alátámasztja, amit az informátorok állítanak az antigravitációs űrhajók titkos fejlesztéséről
A gravitációs hullámok detektálása alátámasztja, amit az informátorok állítanak az antigravitációs űrhajók titkos fejlesztéséről
https://2.bp.blogspot.com/-qrIE2clNeRY/Vs8gI1rooWI/AAAAAAAAcvc/PjNFM32009I/s1600/gravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2Bhull%25C3%25A1m%2Bantigravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Btitkos%2Btechnol%25C3%25B3gia%2Bfejleszt%25C3%25A9s%2B%25C5%25B1rprogram%2Bcorey%2Bgoode%2Bvideo-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-qrIE2clNeRY/Vs8gI1rooWI/AAAAAAAAcvc/PjNFM32009I/s72-c/gravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2Bhull%25C3%25A1m%2Bantigravit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2B%25C5%25B1rhaj%25C3%25B3%2Btitkos%2Btechnol%25C3%25B3gia%2Bfejleszt%25C3%25A9s%2B%25C5%25B1rprogram%2Bcorey%2Bgoode%2Bvideo-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/a-gravitacios-hullamok-detektalasa.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/02/a-gravitacios-hullamok-detektalasa.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy